Casă inteligentă folosind standardul KNX

Disertație
8.3/10 (4 voturi)
Domeniu: Automatică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 13340
Mărime: 3.64MB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: S. Caluianu

Cuprins

1.1 Tema proiectului 2

2 Sisteme automate. Generalitati 3

2.1 Clasificarea sistemelor automate 4

2.2 Marimile caracteristice reglarii automate 7

2.3 Schema bloc tipica SRA 8

3 Concepte teoretice privind sistemele BMS utilizate la clădirile individuale 10

3.1 Beneficiile dotarii unei cladiri cu BMS 10

3.2 Functiuni principale ale sistemlor BMS 11

3.3 Structura sistemelor BMS 12

3.4 Principalele sisteme BMS existente pe piata 15

3.5 Strategii de management energetic 16

4 Standardul KNX 17

4.1 Arhitectura sistemului Merten KNX 18

4.2 Topologia 20

4.3 Transmisia datelor 21

4.4 Tehnologia sistemului Merten KNX 22

5 Proiectarea unui sistem BMS pentru o locuinta individuala folosind standardul KNX 24

5.1 Planurile de executie ale sistemului Merten KNX 25

5.1.1 Scheme circuite iluminat 25

5.1.2 Scheme circuite prize 25

5.1.3 Scheme circuite de comanda pentru jaluzele 30

5.1.4 Scheme circuite de comanda pentru incalzire si climatizare 30

5.1.5 Scheme circuite de comanda Merten KNX 35

5.1.6 Schema bloc a sistemului KNX 35

5.2 Tabel cu numarul si repartizarea circuitelor integrate in sistemul KNX 39

5.3 Tabele cu tipurile de module de automatizare

5.4 Echiparea si schemele tablourilor electrice de automatizare

5.4.1 Echiparea si schemele tabloului de automatizare T1 KNX Parter

5.4.2 Echiparea si schemele tabloului de automatizare T2 KNX Parter

5.5 Specificatiile echipamentelor componente ale sistemului KNX

5.6 Interfetele grafice pentru controlul sistemului KNX

5.7 Programarea sistemului de automatizare

6 Concluzii

Bibliografie

Extras din document

1. Tema proiectului

Se va proiecta sistemul de automatizare pentru o locuinta individuala structurata pe doua niveluri: parter si etaj.

In sistemul de automatizare al locuintei se vor integra urmatoarele instalatii:

- instalatia de iluminat;

- instalatia de incalzire si climatizare;

- instalatia de comanda pentru jaluzele;

- circuitele de prize.

Sistemul de automatizare integrat al locuintei individuale va realiza urmatoarele functii principale:

- functii de siguranta;

- functii pentru reducerea consumului de energie;

- functii pentru confortul caminului;

- functii de comunicare.

Odata cu implementarea proiectului de automatizare se urmaresc aspectele urmatoare:

- consum de energie redus;

- siguranta sporita;

- posibilitatea controlului la distanta a diverselor aplicatii;

- mentenanta usoara, cu costuri reduse;

- amortizarea si reducerea substantiala a facturilor la utilitati.

Pentru o eficientizare substantiala a consumurilor energetice, sistemul de automatizare va avea integrata o statie meteo ce va furniza informatii in timp real a urmatorilor parametrii climatici: temperatura exterioara, luminozitate, viteza vantului, presiunea atmosferica si precipitatiile. Acesti parametrii vor fii utilizati de sistemul de automatizare astfel:

- temperatura exterioară se poate folosi pentru sistemele de vizualizare, pentru calculul poziţiei obloanelor exterioare, pentru armarea sau dezarmarea sistemelor de protecţie la îngheţ;

- viteza vântului poate comanda coborârea obloanelor, iar în corelaţie cu temperatura exterioară se pot detecta condiţii de caniculă sau de îngheţ;

- presiunea atmosferică poate indica apropierea furtunilor şi în corelaţie cu existenţa unor geamuri deschise poate atenţiona utilizatorul de pericol;

- luminozitatea se poate citi pe direcţiile est, sud şi vest. Funcţie de valoarea ei se pot comanda obloanele exterioare la anumite poziţii pentru a păstra o luminozitate constantă în încăperi, pentru a proteja camerele expuse la încălzire excesivă prin radiaţie solară sau pentru a comanda luminile exterioare la căderea înturnericului sau la răsărit;

- precipitaţiile pot fi detectate şi în consecinţă se pot anula instalaţiile de irigaţie în perioada respectivă.

2. Sisteme automate. Generalitati

Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale naturii în scopul uşurării existentei sale.

În procesul cunoaşterii, omul urmăreşte evoluţia în timp a unor mărimi caracteristice in raport cu evoluţia altor mărimi, evidenţiind astfel grupul mărimilor care definesc „cauza” şi grupul mărimilor ce definesc „efectul”. Observaţiile asupra presupuselor cauze şi efecte au condus şi conduc la evidenţierea unor legi, care, creând relaţiile dintre „cauze” şi „efecte”, caracterizează fenomenele.

Stabilirea unor legi ce caracterizează fenomene ale naturii şi definirea unor modele ale fenomenelor au permis omului o cunoaştere şi interpretare aprofundată a multor fenomene, reuşind să le dirijeze în scopul îmbunătăţirii condiţiilor sale de viaţă, al reducerii eforturilor fizice şi intelectuale, al uşurării existenţei sale.

În acest proces, omul a parcurs următoarele etape[4]:

- Etapa mecanizării, în care s-au creat pârghia, roata, scripeţii, multiplicatoarele de forţă de cuplu, ansambluri de calcul mecanizat etc., cu care omul şi-a uşurat eforturile fizice şi intelectuale pentru producerea de bunuri materiale.

- Etapa automatizării, în care omul a fost preocupat sa creeze mijloace materiale care să deducă sau să elimine complet intervenţia sa directă în desfăşurarea proceselor de producţie. Astfel, în aceasta etapă, omul desfăşoară cu precădere o activitate intelectuală, în funcţii de analiză, control şi conducere.

- Etapa cibernetizării şi automatizării, în care omul este preocupat de crearea unor asemenea obiecte materiale care să reducă funcţia de conducere generală a omului şi să dezvolte sistemul de informare. Astfel au fost create calculatoare şi sisteme automate de calcul cu ajutorul cărora pot fi stabilite strategii de conducere a proceselor de producţie şi sisteme de informatizare globală.

Ansamblul de obiecte materiale care asigura conducerea unui proces tehnic sau de altă natură fără intervenţia directă a omului reprezintă un echipament de automatizare.

Ştiinţa care se ocupa cu studiul principiilor şi aparatelor prin intermediul cărora se asigură conducerea proceselor tehnice fără intervenţia directă a omului poartă denumirea de Automatică. Automatizarea reprezintă introducerea în practică a principiilor automaticii.

Ansamblul format din procesul (tehnic) condus şi echipamentul de automatizare (de conducere) care asigură desfăşurarea procesului după anumite legi poartă denumirea de sistem automat.

Reglarea automată este acel ansamblu de operaţii, îndeplinit automat, prin care o mărime fizică este fie menţinută la o valoare prescrisă, constantă – numită consemn sau program fix – fie îşi modifică valoarea la intervale de timp date, conform unui anumit program, luând astfel o succesiune de valori prescrise (dinainte stabilite).

În cadrul reglării automate, se efectuează o comparaţie prin diferenţă a valorii măsurate a unei măsuri din procesul reglat, cu valoarea de consemn (sau program) şi se acţionează asupra procesului sau instalaţiei automatizate astfel încât să se obţină anularea acestei diferenţe (sau abateri).

În desfăşurarea proceselor tehnologice se produc transformări fizice, chimice, biologice, ale materie prelucrate, în aşa fel încât starea produsului finit să corespundă unor indicatori prestabiliţi. Aceste transformări se produc în instalaţii (utilaje) tehnologice, concepute pentru a realiza una sau mai multe faze ale transformărilor din procesul tehnologic. Procesul desfăşurat într-o instalaţie tehnologică este caracterizat de mai multe mărimi fizice: temperaturi, presiuni, debite, deplasări, concentraţii etc. O parte din aceste mărimi variază în mod independent, altele sunt influenţate de variabile independente. Desfăşurarea corectă a procesului tehnologic presupune ca la fiecare instalaţie tehnologică, una sau mai multe mărimi fizice să aibă o lege de variaţie prestabilită. Instalaţiile tehnologice sunt astfel concepute, încât să fie posibilă ajustarea acestor mărimi fizice, numite mărimi de ieşire, prin intermediul altor mărimi fizice, numite mărimi de execuţie. Într-o instalaţie tehnologică mărimile de execuţie sunt variabile independente, putând fi modificate de om sau de dispozitive tehnice construite anume în acest scop. Mărimile de ieşire depind atât de mărimile de execuţie, cat şi de alte mărimi independente, numite mărimi perturbatoare. La nivelul unei instalaţii izolate de ansamblul utilajelor cu care este interconectată, mărimile perturbatoare variază în mod independent. Daca se examinează instalaţia în conexiune cu alte utilaje, se constată că cele mai importante perturbaţii care se transmit acesteia sunt efectele variaţiilor mărimilor de ieşire şi de execuţie din celelalte utilaje tehnologice, cu care este interconectată instalaţia dată.

Schema bloc a unei instalaţii tehnologice (IT) supusă automatizării este prezentată în Figura 2.1, unde Xm , Xe şi Xp reprezintă mărimile de execuţie, de ieşire şi perturbatoare.

Fig. 2.1

O instalaţie tehnologică considerată ca obiect al automatizării se numeşte instalaţie automatizată (IA). Deci un sistem automat reprezintă ansamblul format din instalaţia automatizată şi echipamentul de automatizare, având rolul de a realiza, fără participarea omului, o funcţie de comandă, control, reglare sau optimizare automată. O instalaţie tehnologică considerată ca obiect al automatizării se numeşte instalaţie automatizată (IA). Deci un sistem automat reprezintă ansamblul format din instalaţia automatizată şi echipamentul de automatizare, având rolul de a realiza, fără participarea omului, o funcţie de comandă, control, reglare sau optimizare automată.

Preview document

Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 1
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 2
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 3
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 4
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 5
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 6
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 7
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 8
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 9
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 10
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 11
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 12
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 13
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 14
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 15
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 16
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 17
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 18
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 19
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 20
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 21
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 22
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 23
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 24
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 25
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 26
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 27
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 28
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 29
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 30
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 31
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 32
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 33
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 34
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 35
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 36
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 37
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 38
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 39
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 40
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 41
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 42
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 43
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 44
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 45
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 46
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 47
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 48
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 49
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 50
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 51
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 52
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 53
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 54
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 55
Casă inteligentă folosind standardul KNX - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Casa Inteligenta folosind Standardul KNX.doc

Alții au mai descărcat și

Regulator de turație

Am ales ca temă a lucrării de licenţă „Regulator de turaţie” deoarece această temă este de strictă actualitate, fiind cea mai modernă variantă de...

Catolog Online

MOTIVARE Școala noastră promovează un învățământ flexibil, deschis spre schimbare, bazat pe resprectarea valorilor societății democratice, capabil...

Sistem informatic dedicat procesului administrativ-didactic într-o facultate

INTRODUCERE Odată cu evoluția umana, tehnologia a devenit o necesitate, astfel o regăsim în toate în activitățile de zi cu zi, pornind de la...

Modernizarea sistemului de securitate al mașinii de rectificat fețe bielă - giustina

INTRODUCERE Modernizarea sistemului de securitate al maşinii de rectificat feţe bielă - Giustina Lucrarea de disertaţie realizată în cadrul...

Stație meteo cu transmitere bluetooth a datelor achiziționate

1. Introducere 1.1 Scopul proiectului Scopul proiectului este de a monitoriza și contoriza informații despre temperatură și umiditate cu...

Casa Eco Alimentata cu Energie Solară

1. Sisteme de automatizare Automatizarea unui process presupune asigurarea tuturor mijloacelor si metodelor necesare evolutiei acestuia, in...

Clădire inteligentă

ABSTRACT O cladire inteligenta este o cladire care isi adapteaza comportamentul in functie de necesitatile si preferintele locatarilor acesteia....

Automatizări

- consta in analiza retelei Petri date prin tema de proiectare pentru numarul de ordine corespunzator (N= 12). 2.1 Sinteza automatului pentru...

Ai nevoie de altceva?