Catolog Online

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Automatică
Conține 17 fișiere: doc, docx, jpg, txt, thmx, xml
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 38534
Mărime: 1.39MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ-NAPOCA DEPARTAMENTUL PENTRU EDUCAŢIE CONTINUĂ ŞI ŞCOLI ACADEMICE POSTUNIVERSITARE

Cuprins

Cuprins

CAPITOLUL 1 – LIMBAJUL HTML 2

1.1 Structura unui document HTML 3

1.1.1 Secţiunea HEAD 4

1.1.2 Secţiunea BODY 5

1.2 Etichete (tag-uri) şi atribute HTML 7

1.2.1 Etichete (tag-uri) 7

1.2.2 Atribute 8

1.3 Formatarea textului 8

1.3.1 Formatarea titlului 8

1.3.2 Formatarea textului 9

1.4 Culori 11

1.4.1 Sistemul de definire a culorilor 11

1.4.2 Corespondenţa dintre codurile hexazecimal şi zecimal 12

1.4.3 Culoarea fundalului 13

1.4.4. Culoarea textului 13

1.4.5 Culoarea legăturilor 14

1.4.6 Culori "sigure" 15

1.5 Imagini şi elemente multimedia 15

1.5.1 Formatele fişierelor grafice 15

1.5.2 Inserarea unei imagini 16

1.5.3 Dimensionarea imaginii 17

1.5.4 Alinierea imaginii şi a textului 18

1.5.5 Imagini folosite ca fond (background) al paginii 18

1.5.6. Imaginile video 18

1.5.7. Sunetele 21

1.6 Legăturile (referinţele) 21

1.6.1 Legătura către o altă pagină ( Link-urile) 22

1.6.2 Legătura către o secţiune de pagină - Ancorele 23

1.6.3 Legătura către o adresă de e-mail 23

1.6.4. Utilizarea unei imagini ca legătură 24

1.6.5 Schimbarea culorilor legăturilor 24

1.7 Liste 24

1.7.2 Liste neordonate 25

1.7.3. Liste ordonate 26

1.7.4 Personalizarea listelor 27

1.8 Tabele 27

1.9 Formulare 31

1.9.1 Elementele unui formular 31

1.9.2 Trimiterea datelor dintr-un formular prin e-mail 35

CAPITOLUL 2 – CSS 36

2.1 Sintaxa CSS 36

2.2 Combinarea selectorilor 37

2.3 Tagurile de comentarii 37

2.4 Clasa 38

2.5 Identificatorii 38

2.6 Divizii 38

CAPITOLUL 3 – SQL 40

3.1 Instrucțiuni pentru definirea datelor 40

3.2 Regăsirea datelor 41

3.3 Instrucţiuni pentru manipularea datelor 42

3.3.1 Interogările de acţiune tip INSERT 42

3.3.2 Interogările de acţiune tip DELETE 43

3.3.3 Interogările de acţiune tip UPDATE 43

CAPITOLUL 4 – PHP 44

4.1 Declarația PHP 44

4.2 Variabile, constante, operatori 45

4.3 Variabile predefinite 46

4.4 Instrucţiuni PHP 48

4.5 Lucrul cu baza de date 49

4.6 Lucrul cu sesiuni 50

CAPITOLUL 5 – PREZENTAREA APLICAȚIEI “CATALOG ONLINE” 52

5.1 Prezentarea interfeței aplicației 52

5.1.1 Pagina ”HOME” 52

5.1.2 Pagina ”Despre noi” 52

5.1.3 Pagina ”Clase” 54

5.1.4 Pagina ”Medii” 54

5.1.5 Pagina ”Contact” 55

5.1.4 Pagina de Administrator 56

5.2 Coduri sursă ale aplicației 57

5.2.1 Pagina ”Home” 57

5.2.2 Pagina ”Administrator” 59

5.2.3 Adăugarea unei note 61

5.2.4 Modificarea datelor unui elev 63

5.3.5 Ștergerea unui elev din baza de date 64

BIBLIOGRAFIE 65

ANEXE 66

Anexa 1: Tag-uri şi atributele lor 66

Anexa 2: Caractere speciale 70

Anexa 3: Nume şi coduri de culori sigure 71

Extras din document

MOTIVARE

Școala noastră promovează un învățământ flexibil, deschis spre schimbare, bazat pe resprectarea valorilor societății democratice, capabil să asigure formarea și dezvoltarea deprinderilor și capacităților necesare continuării studiilor la nivel liceal/profesional. Într-o comunitate cu mentalitate predominant materialistă, școala noastră reprezintă poarta deschisă către universul științei, al culturii și civilizației europene. Prin școala de arte și meserii, pregătim tinerii în vederea obținerii unei calificări profesionale competitive, adecvată tendințelor de dezvoltare economică a zonei.

Trăim într-un mileniu în care viteza contează din ce în ce mai mult si, paradoxal, timpul nu ne mai ajunge. Părinții, poate și-au dorit adeseori să ajungă la școală, să discute cu profesorii, să afle ce note are copilul lor. Din păcate însă, serviciul ocupă tot mai mult timp, sau poate pentru cei aflați în străinătate, distanța este mult prea mare pentru a realiza acest lucru. Profesorii nu reușesc poate să păstreze legătura cu toți părinții, unii aflâmdu-se poate la distanțe mult prea mari. Aplicația s-a născut din dorința de a răspunde atât cererilor părinților, cât și a profesorilor.

Deși aplicația nu se poate substitui în niciun caz dialogului pe care părinții ar trebui să-l poarte cu diriginții și cu restul colectivului profesoral, solutia propusă de noi poate ajuta în aflarea rapidă a situației școlare a copilului, aflarea informațiilor de la profesori și chiar posibilitatea purtării unui dialog prin intermediul acestei aplicații.

Structurată în cinci capitole cărora li se adaugă trei anexe şi bibliografia aferentă, lucrarea de față prezintă aplicația precum și tehnologia folosită pentru realizarea acesteia.

Primul capitol (”Limbajul HTML”) prezintă structura unui document HTML (cele două părţi componente ale fiecărui document HTML: secţiunea HEAD şi BODY); marcajele sau etichetele pe care limbajul HTML le foloseşte alături de texte pentru a ajuta browser-ul de Internet să afişeze corect conţinutul paginii web; modalitatea de aranjare a conţinutului prezentat de fiecare pagină web; sistemul de definire a culorilor, corespondenţa dintre codurile hexazecimal şi zecimal, culoarea fundalului, culoarea textului, culoarea legăturilor şi intr-o secţiune aparte sunt prezentate aşa-numitele culori ”sigure”; informaţii despre acele elemente, fotografii, imagini animate, sunete sau imagini video, care conferă paginilor Web un aspect atractiv şi professional; modalitatea de navigare in cadrul site-urilor cu ajutorul link-urilor şi ale ancorelor; modalitatea de realizare a unei liste in cadrul unei pagini web, tipurile de liste precum şi modalităţi de personalizare a listelor; modalitatea de realizare a unui tabel; informaţii despre metodele de interactivitate cu utilizatorii paginilor web prin intermediul formularelor, prezentând elementele componente ale unui formular (câmpurile de editare, butoanele radio, casetele de validare, casetele de fişiere, listele de selecţie şi butoanele de tip Submit şi Reset), precum şi modalitatea de trimitere a datelor dintr-un formular prin e-mail.

Cel de-al doilea capitol (CSS) prezintă modalitatea de formatare a paginilor web (text, background, aranjare în pagină, etc).

Capitolul trei (SQL) prezintă noțiunile de bază pentru crearea, interogarea și modificarea bazelor de date (inserare, ștergere, modificare).

Capitolul următor (PHP) prezintă pe scurt structura și limbajul PHP, precum și modul de lucru cu sesiuni și baze de date.

În ultimul capitol este prezentată interfața aplicației, funcționalitățile acestuia, precum și ceea ce este mai important din codul sursă.

Lucrarea se incheie cu trei anexe care conţin o listă a tag-urilor şi a atributelor lor prezentate in ordine alfabetică, o listă a caracterelor speciale, precum şi o listă cu numele şi codurile culorilor sigure.

CAPITOLUL 1 – LIMBAJUL HTML

HTML (HyperText Markup Language) a fost dezvoltat iniţial de Tim Berners-Lee în anul 1989, ca urmare a necesităţii de publicare a informaţiilor la nivel global. Pe parcursul anilor, limbajul a evoluat (HTML 3.0, HTML 3.2, HTML 4 şi cel mai recent HTML 4.01), fiecare versiune oferind noi facilităţi.

Se remarcă câteva trăsături cum ar fi:

• independenţa de platformă (modul de afişare al unui document este acelaşi, indiferent de computerul pe care se realizează afişarea);

• structurarea formatării;

• posibilităţile hypertext (orice cuvânt, imagine sau alt element al documentului vizualizat de utilizator poate face referinţă la un alt document, ceea ce uşurează navigarea în cadrul aceluiaşi document sau între documente diferite).

HTML este un limbaj simplu, compus din coduri speciale (marcaje) care se inserează într-un text pentru a adăuga informaţii despre formatare. Este derivat din SGML (Standard Generalized Markup Language), un sistem pentru definirea tipurilor de documente structurate, destinat să reprezinte instanţe ale acestor tipuri de documente. La baza SGML şi a HTML se află acelaşi principiu: descrierea conţinutului unui document se face într-un fişier text obişnuit (ASCII). S-a urmărit ca aceste fişiere să fie editabile cu aplicaţii software nepretenţioase (ex. NotePad, WordPad).

În cadrul unui document HTML, un marcaj (tag, în limba engleză) va avea forma <nume_marcaj>. Parantezele unghiulare sunt elementele care indică prezenţa unui marcaj; numele marcajelor poate fi scris oricum, limbajul nefiind senzitiv la literele mari/mici (case sensitive). Unele marcaje permit utilizarea unor atribute care se vor scrie în marcajul de inceput:

<nume_marcaj optiune1=valoare1 optiune2=valoare2 ...>

................

</nume_marcaj>

Exista două tipuri de marcaje:

- individuale (ex. <br>)

- perechi (ex. <p>...</p>) - de menţionat că sfârşitul unui marcaj este indicat prin utilizarea caracterului '/' în faţa numelui de marcaj.

În funcţie de modul de formatare a paginii, avem marcaje de tip:

- block: este afişat sub elementul anterior (ex. <p>);

- inline: este afişat după elementul anterior (ex. <span>);

- tabel: este afişat sub forma unui tabel

Marcajele perechi pot fi imbricate:

<nume_marcaj1>

<nume_marcaj2>

...............

</nume_marcaj2>

</nume_marcaj1>

Browserele vor ignora marcajele şi opţiunile pe care nu le recunosc.

Preview document

Catolog Online - Pagina 1
Catolog Online - Pagina 2
Catolog Online - Pagina 3
Catolog Online - Pagina 4
Catolog Online - Pagina 5
Catolog Online - Pagina 6
Catolog Online - Pagina 7
Catolog Online - Pagina 8
Catolog Online - Pagina 9
Catolog Online - Pagina 10
Catolog Online - Pagina 11
Catolog Online - Pagina 12
Catolog Online - Pagina 13
Catolog Online - Pagina 14
Catolog Online - Pagina 15
Catolog Online - Pagina 16
Catolog Online - Pagina 17
Catolog Online - Pagina 18
Catolog Online - Pagina 19
Catolog Online - Pagina 20
Catolog Online - Pagina 21
Catolog Online - Pagina 22
Catolog Online - Pagina 23
Catolog Online - Pagina 24
Catolog Online - Pagina 25
Catolog Online - Pagina 26
Catolog Online - Pagina 27
Catolog Online - Pagina 28
Catolog Online - Pagina 29
Catolog Online - Pagina 30
Catolog Online - Pagina 31
Catolog Online - Pagina 32
Catolog Online - Pagina 33
Catolog Online - Pagina 34
Catolog Online - Pagina 35
Catolog Online - Pagina 36
Catolog Online - Pagina 37
Catolog Online - Pagina 38
Catolog Online - Pagina 39
Catolog Online - Pagina 40
Catolog Online - Pagina 41
Catolog Online - Pagina 42
Catolog Online - Pagina 43
Catolog Online - Pagina 44
Catolog Online - Pagina 45
Catolog Online - Pagina 46
Catolog Online - Pagina 47
Catolog Online - Pagina 48
Catolog Online - Pagina 49
Catolog Online - Pagina 50
Catolog Online - Pagina 51
Catolog Online - Pagina 52
Catolog Online - Pagina 53
Catolog Online - Pagina 54
Catolog Online - Pagina 55
Catolog Online - Pagina 56
Catolog Online - Pagina 57
Catolog Online - Pagina 58
Catolog Online - Pagina 59
Catolog Online - Pagina 60
Catolog Online - Pagina 61
Catolog Online - Pagina 62
Catolog Online - Pagina 63
Catolog Online - Pagina 64
Catolog Online - Pagina 65
Catolog Online - Pagina 66
Catolog Online - Pagina 67
Catolog Online - Pagina 68
Catolog Online - Pagina 69
Catolog Online - Pagina 70
Catolog Online - Pagina 71
Catolog Online - Pagina 72
Catolog Online - Pagina 73
Catolog Online - Pagina 74
Catolog Online - Pagina 75
Catolog Online - Pagina 76
Catolog Online - Pagina 77
Catolog Online - Pagina 78
Catolog Online - Pagina 79
Catolog Online - Pagina 80
Catolog Online - Pagina 81
Catolog Online - Pagina 82
Catolog Online - Pagina 83
Catolog Online - Pagina 84

Conținut arhivă zip

 • Catolog Online
  • Proiect
   • Bazadedate-catalog_files
    • colorschememapping.xml
    • filelist.xml
    • themedata.thmx
   • AdaugareNota.txt
   • Admin.jpg
   • Bazadedate-catalog.doc
   • CatalogOnline.jpg
   • Clase.jpg
   • Contact.jpg
   • Desprenoi.jpg
   • Home.jpg
   • Index-Admin.txt
   • Index-Home.txt
   • Medii.jpg
   • ModificaElev.txt
   • StergereElev.txt
  • Catolog Online.docx

Alții au mai descărcat și

Casa Inteligenta folosind Standardul KNX

1. Tema proiectului Se va proiecta sistemul de automatizare pentru o locuinta individuala structurata pe doua niveluri: parter si etaj. In...

Modernizarea Sistemului de Securitate al Masinii de Rectificat Fete Biela - Giustina

INTRODUCERE Modernizarea sistemului de securitate al maşinii de rectificat feţe bielă - Giustina Lucrarea de disertaţie realizată în cadrul...

Baza de Date Biblioteca

BIBLIOTECA Sa se proiecteze o baza de date pentru o biblioteca, avand in vedere urmatoarele constrangeri: - constrangerea de integritate a...

Proiectarea unui Modul pentru Multiplexarea și Demultiplexarea unui Cuvânt de Date pe 8 Biți

1. Cerintele proiectului Sa se proiecteze si sa se realizeze un modul pentru multiplexarea si demultiplexarea unui cuvânt de date pe 8 biti care...

Circuite Logice și Comenzi Secvențiale

Introducere Unitaţile funcţionale şi operaţionale ale unui calculator numeric sunt alcătuite din circuite logice. Circuitele logice, numite şi...

Modelarea Matlab-Simulink a Unei Sere

Cunoasterea duratei de timp de la semanat pâna la rasaritul plantelor mai are însemnatate si pentru obtinerea unor productii cat mai timpurii. Daca...

Proiect Tehnici de Proiectare a Circuitelor Logice Combinationale

Organigrama ASM a unei maşini de stare sincrone Se cere: a) Să se identifice elementele organigramei ASM (stările stabile; intrările; ieşirile...

Curs Programare C++

Cap 1. Reprezentarea informaţiilor 1.1 Reprezentarea numerelor întregi în sistemul binar Un număr natural se reprezintǎ ca o colecţie de cifre....

Ai nevoie de altceva?