Toate disertatiile din domeniul Banci

 • Tendinta in evolutia datoriei publice a Romaniei dupa anul 1989

  INTRODUCERE O caracteristică a bugetelor publice actuale din multe țări ale lumii, care s-a repetat, o constituie întocmirea și încheierea acestora cu deficite. Cauzele și nivelul deficitului cunosc diferențieri importante, datorită gradului diferit de dezvoltare economică, astfel întâlnim: țări dezvoltate, țări aflate în tranziție sau țări aflate în curs de dezvoltare. Nu mi-am propus să analizez aceste cauze și nici aspectele legate de nivelul deficitului bugetar, vreau doar să accentuez...

 • Produse bancare de corporate

  Capitolul I Produse de tip credit corporate. Corporate banking este o activitate de bază pentru instituțiile bancare și joacă un rol esențial pentru economia unei țări. Aproximativ o treime din totalul creditelor bancare și 20% din baza de active totale sunt dedicate activităților bancare corporate. Corporate banking, de asemenea este cunoscut sub numele de bussines banking și se referă la segmental bancar, care se ocupă de clienții corporativi. Termenul a fost folosit inițial în SUA pentru...

 • Organizarea si functionalitatea bancilor comerciale din Romania pe exemplul Banca Transilvania

  Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce conceptele de “monedă” și “creditare” pot fi la fel de vechi ca și banii, conceptul de “bancă” datează din secolul al 15-lea, apărând pentru prima dată în Italia medievală și jucând un rol major în creșterea și dezvoltarea orașelor-state italiene ca puteri economice mondiale. De la acel punct înainte, starea de sănătate a unei economii și a întregului...

 • Gestionarea riscului operational bancar

  Intrοduсere Асtivitɑteɑ bɑnсɑră este înсοnjurɑtă de ɑpɑriţiɑ risсului, сɑre pοɑte ɑveɑ un impɑсt сοnsiderɑbil ɑsuprɑ ɑсesteiɑ, negɑtiv sɑu pοzitiv, deοɑreсe din niсi ο ɑfɑсere nu se οbţine prοfit fără risс. Pentru înсeput, ɑm reɑlizɑt ο prezentɑre ɑ сοnсeptului de “risс” şi ɑ сelui de “risс bɑnсɑr” si eхpunereɑ ɑnumitοr premise şi сοndiţii сɑre ɑu dus lɑ ɑpɑriţiɑ risсurilοr bɑnсɑre. Deοɑreсe, ɑсtivitɑteɑ bɑnсɑră se сοnfruntă ...

 • Interrelatia lichiditate – profitabilitate in activitatea bancara

  CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE DESPRE LICHIDITATEA BANCARĂ 1.1. Lichiditatea bancară. Concept și caracteristici În cadrul unei societăți bancare, o sarcină importantă de îndeplinit este estimarea și acoperirea nevoilor de lichiditate bancară. În realitate, pentru atingerea și menținerea acestui obiectiv este necesară o adevărată artă, deoarece un nivel de lichiditate scăzută conduce la reduceri considerabile de numerar și la necesitatea atragerii de resurse suplimentare cu costuri mari,...

 • Manipularea Cecurilor Electronice in Sistemele de Internet Banking

  INTRODUCERE Societatea umanã cunoaşte în momentul de faţã una din cele mai profunde transformãri din întreaga ei existenţã, în care informatica joacã un rol determinant. Dacã deceniul trecut a fost marcat de apariţia şi perfecţionarea calculatoarelor personale, uşor accesibile şi la preţuri din ce în ce mai scãzute, deceniul anilor '90 este caracterizat de conectivitatea tot mai pronunţatã, adicã fuziunea dintre calculatoare şi comunicaţii: cele mai multe calculatoare sunt folosite azi în...

 • Analiza Privind Profitabilitatea si Rentabilitatea in Cadrul Alpha Bank Romania

  INTRODUCERE Rolul băncilor în economie este legat de calitatea de intermediar principal în relaţia economisire-investiţii. Agenţii economici utilizează pentru activitatea de comercializare şi investiţie importante active financiare. O parte din ele sunt constituite din resurse proprii, iar alta din resurse atrase sub formă de credite acordate de către bănci. De asemenea, băncile au şi calitatea de creator de monedă: ele transformă activele monetare în monedă, iar banca centrală prin...

 • Analiza Performantelor Financiare la BCR

  1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Procesul de conducere nu se poate baza pe rutina si intuitie ci pe o analiza stiintifica, pe o cunoastere temeinica a situatiei date, o identificare a vulnerabilitatilor si oportunitatilor de dezvoltare. Intreprinderea este o organizatie sociala, cu o structura si dinamica specifica, fapt ce determina si complexitatea actului decizional. Ca activitate practica, analiza economico-financiara are un caracter permanent,...

 • Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor

  ABSTRACT A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in financing of terrorist acts. The money laundering and the financing of terrorism represent major factors of contamination of the entire economy, through the deterioration of the image and integrity of credit and financial institutions. The use of the banking system for money laundering and terrorism financing purposes may cause loss of reputation in...

 • Creditarea pe Termen Scurt - Studiu de Caz CEC

  I N T R O D U C E R E Este firesc ca generaţia actuală să-şi dorească să dispună cât mai curând de condiţiile confortului pe care le oferă producţia şi serviciile economiei contemporane. Totodată, însăşi dezvoltarea producţiei şi a serviciilor impune incitarea consumului astfel că este dificil de stabilit dacă producţia stimulează consumul, sau cererile consumatorilor impulsionează producţia. Accesul la aceste bunuri şi condiţii de confort este facilitat prin creditul pentru consum. Un...

 • Analiza Mediului de Marketing a SC BCR Asigurari SA

  CAPITOLUL I Prezentarea S.C. BCR ASIGURĂRI S.A. 1.1. Descrierea identităţii S.C. BCR ASIGURĂRI S.A. BCR ASIGURĂRI a fost înfiinţata în anul 2001 si face parte dintre societăţile ce aparţin Grupului Banca Comerciala Romana, cel mai important furnizor de servicii financiare integrate din România si primul furnizor care aplica cu succes conceptul modern de „one – stop – shopping” prin intermediul unui „supermaket financiar”. Cu un capital social de 30 milioane RON structura acţionariatului...

 • Politica de Produs la ABN Amro Bank Romania SA

  CAPITOLUL 1 ABN AMRO BANK ROMANIA 1.1. Prezentare generală ABN AMRO BANK este una din principalele banci internationale, cu o valoare totala a activelor de 639.9 miliarde Euro (la data de 31 martie 2004). Cu sediul principal în Olanda, banca detine peste 3.000 de sucursale în peste 60 de tari si regiuni, si aproximativ110.000 de angajati în intreaga lume.ABN AMRO BANK este listata la bursele din Londra, New York si Euronext. Infiintata în Olanda în anul 1824 pentru a sustine dezvoltarea...

 • Evaluarea Performantelor Personalului din Domeniul Bancar

  Rezumat Mi-am ales tema cu titlul “Evaluarea performanţelor personalului din domeniul bancar” deoarece am considerat că este necesară o aprofundare a acestei problematice într-un domeniu de actualitate. Proiectul de dizertaţie a fost realizat în cadru Alpha Bank, a doua bancă din Grecia ca mărime. Cu peste 650 de sucursale, Grupul Alpha Bank operează în Grecia şi pe piaţa bancară internaţională, fiind prezent în România, Serbia, Cipru, Bulgaria, Albania şi FYROM, dar şi în SUA şi Marea...

 • Sisteme de Plati in Romania si Impactul Lor in Contextul Integrarii Europene

  Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România 1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990 În anii 1990, plăţile din economie au fost reorganizate pe principiile economiei de piaţă Principalele mutaţii sunt generate de organizarea sistemului de plăţi. În primii ani ai tranziţiei la economia de piaţă şi-au făcut apariţia băncile comerciale cu capital de stat şi privat, inclusiv reprezentanţe ale unor bănci străine. S-a format o piaţă...

 • Relatia Motivare-Performanta in Cadrul Sistemului Bancar

  Lista figurilor: Introducere Tema aleasã este denumitã : Relaţia motivare- performanţã în cadrul sistemului bancar. Este cunoscut faptul cã investiţia în resursa umanã este esenţialã ca factor de progres îi civilizaţie.Prin alegerea acestei teme am dorit sã înteleg mai bine opţiunile unor persoane, sã înţeleg pozitia pe care o adoptã în diferite situaţii cât şi motivele prin care diferite situaţii care ne influenţeazã. Pentru realizarea cercetãrii au fost utilizate ca instrumente de...

Pagina 1 din 2