Toate disertatiile din domeniul Banci

 • Auditul Operatiunilor de Creditare

  Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole, respectiv: - Capitolul I Stadiul cunoaşterii în domeniu - Capitolul II Studiu de caz privind auditul operaţiunilor cu clientela activitatea de creditare la Banca Transilvania. După cuprins lucrarea prezintă motivaţia şi importanţa temei supusă cercetării, anume aceea că informaţiile filtrate de auditul intern, cu toată complexitatea născută...

 • Riscurile Bancare si Cai de Prevenire si Gestionare

  CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de calitatea lor de intermediar principal in relatia economii-investitii, relatie hotaritoare in cresterea economica. Concepte moderne privind dezvoltarea economica considera ca un rezultat necesar al evolutiei societatii, obtinerea de economii ale agentilor economici sau persoanelor, reprezentind venituri neconsumate in perioada curenta si destinate...

 • Operatiuni pe Piata Monetara Destinate Finantarii IMM-urilor

  1. Întreprinderile mici şi mijlocii-prioritate strategică pentru Banca Transilvania Banca Transilvania este azi una dintre cele mai importante institutii financiar-bancare din România, aflată in top 10 si una dintre cele mai atractive companii listate la Bursa de Valori Bucureşti. O prioritate a activitaţii sale este perfecţionarea continuă a serviciilor si a angajaţilor , aşa încât calitatea să fie cea care face diferenţa. Cu o cotă de piaţa de 3,9%, Banca Transilvania este un jucător...

 • Creditarea Negarantata la Raiffeisen Bank in Conditiile Crizei Financiare Globale

  I. PREZENTARE RAIFFEISEN BANK. Istoricul Băncii Raiffeisen Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818 - 1888), fost primar al mai multor oraşe germane, a întemeiat în 1862 prima uniune de credit în Anhausen, Germania. În 1886, apare prima uniune bancară Raiffeisen în Mühldorf, Austria. Grupul Raiffeisen este în prezent cel mai mare grup bancar privat din Austria, deţinând o cotă de 25, l% din piaţa bancară austriacă şi are o structură pe trei nivele. Primul nivel este format din 599 de bănci...

 • Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank

  INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situatiilor financiare anuale. Etimologia cuvântului audit provine de la latinescul “AUDIRE” şi înseamnă a asculta. Evoluţia : La inceputul sec. al XVIII- lea auditul era ordonat de regi, imparati, biserica si stat avand drept scop pedepsirea hotilor pentru frauda si prevenira unor astfel de fapte. La...

 • Riscurile in Sistemel de Plati si Compensari

  INTRODUCERE Increderea generala in moneda scripturala, indiferent daca este materializata in bancnota sau reprezinta valoare stocabila pe suporturi informatice, este rezultatul actiunii statului care a impus in timp acceptarea monedei scripturale in cadrul unui sistem in care cruciala nu era numai increderea reciproca intr-un neparticipant dar garant-autoritatea publica. Din acest punct de vedere banca centrala prin functia de emisiune isi exercita prerogativele in ceea ce priveste creatia...

 • Cardul, Prezentul si Viitorul Monedei Electronice

  CAPITOLUL 1 APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA CARDURILOR PE PLAN INTERNAŢIONAL 1.1 APARIŢIA CĂRŢILOR DE PLATĂ Este desigur o certitudine că puţini specialişti din domeniul financiar ar fi putut ghici cu mai bine de 50 de ani în urmă impactul care urma să-l aibă cardul bancar asupra întregii vieţi economice şi sociale, că acest produs urma să devină cel mai profitabil şi des utilizat dintre produsele financiare oferite consumatorilor. Prezentarea foarte precisă a originii cărţilor de plată se...

 • Proceduri de Recuperare a Creantelor Bancare

  Argumentare Datorită faptului că îmi desfăşor activitatea în cadrul unei instituţii bancare, instituţie ce funcţionează în baza Legii nr. 227/2007, cu respectarea tuturor cerinţelor generale şi specifice de autorizare aplicabile respectivei categorii, prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, am ales tema “Proceduri de...

 • Riscul de Credit

  INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul...

 • Piata Bancara Europeana in Conditiile Monedei Unice

  I. Moneda euro şi impactul implementãrii sale 1.5. Actul Unic şi Tratatul de la Maastricht – instrumente premergãtoare uniunii economice şi monetare În decembrie 1985, Consiliul Comunitãţii a adoptat Actul Unic ca expresie a hotãrârii ţãrilor membre ale Comunitãţii Europene de a desãvârşi procesul de integrare pe care Tratatul de la Roma l-a stabilit în sensul realizãrii unui spaţiu economic integrat pe baza unei triple libertãţi de circulaţie: a persoanelor, a mãrfurilor şi serviciilor şi...

Pagina 2 din 2