Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 23271
Mărime: 274.41KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ana Murariu ASE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI MASTER AUDIT ŞI CONSILIERE FINANCIARĂ FACULTATEA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Cuprins 3

Introducere 4

CAP I. PARTICULARITATILE AUDITULUI INTERN INTR-0 INSTITUTIE DE CREDIT 5

I.1 Principalele reglementări legale în domeniul auditului intern 5

I.2 Generalităţi privind auditul 5

I.3 Auditul principalelor activităşi bancare 8

1.3.1 Auditul situatiilor financiare 8

1.3.2 Riscul operational.Fraudele 14

1.3.3 Riscul de credit 17

1.3.4 Auditui portofoliului de imprumuturi 20

1.3.5 Auditui lichiditatii societatilor bancare 24

1.3.6 Auditui rezervelor si provizioanelor 29

CAP II. AUDITUL INTERN aplicaţie la RAIFFEISEN BANK SA 33

II.1 Date generale 33

II.2 Caegoruii de riscuri 35

II.3 Metode de măsurare a riscului 36

II.4 Definirea capitalului de risc 45

II.5 Limite de rise 46

II.6 Raportarea riscurilor 48

II.7 Structura - Planificarea & Raportarea 48

II.8 Raportul de audit şi Comunicarea cu Comitetul de Audit şi cu Managementul 50

Concluzii şi propuneri 51

Bibliografie 53

Extras din document

INTRODUCERE

Definiţie :

Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele a situatiilor financiare anuale. Etimologia cuvântului audit provine de la latinescul “AUDIRE” şi înseamnă a asculta.

Evoluţia :

La inceputul sec. al XVIII- lea auditul era ordonat de regi, imparati, biserica si stat avand drept scop pedepsirea hotilor pentru frauda si prevenira unor astfel de fapte.

La sfarsitul sec. al XIX-lea se contureaza relatia dintre auditori care erau alesi din randul profesionistilor contabili sau juristi .

Obiectivul auditorilor era atestarea realitatii situatiilor financiare, cu scopul de a evita erorile si frauda.

Incepand cu sec. XX auditul este realizat de profesionisti specializati in audit , alaturi de contabili. Lucrarile erau comandate de stat si de actionari.

Dupa anul 1970 obiectivele auditului sunt orientate spre atestarea controlului intern, respectarea codului contabil si a normelor de audit. Faptele analizate, operatiunile si documentele aveau ca scop formularea unor opinii care atestau imaginea fidela a conturilor, respectarea normelor si protectia contra fraudelor.

Aria de aplicae :

Diversitatea activităţilor economico-financiare, dezvoltarea pieţelor de capital, a instituţiilor bancare, etc. au condus la creşterea complexităţii lucrărilor contabile ce pot atrage erori în prelucrarea datelor, interpretarea şi evaluarea lor cu consecinţe negative asupra deciziilor utilizatorilor de informaţii contabile.

Susceptibilitatea realităţii informaţiei contabile cuprinse în situaţiile financiare anuale poate fi dată şi de calităţile moral-profesionale ale producătorilor de informaţii .

Pronind de la faptul ca una din prioritatile Romaniei dupa aderare la UE o reprezinta perfectionarea mediului de afaceri, in vederea accelerarii procesului de atragere a investitorilor externi, sistemul contabil si de audit financiar reprezinta factorii esentiali in acest demers.

Cap I. PARTICULARITĂŢILE AUDITULUI INTERN

ÎNTR-O INSTITUŢIE DE CREDIT

I.1 Principalele reglementări legale în domeniul auditului intern

Printre principalele reglementări legale în domeniul auditului intern se numără:

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată;

- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată 2003;

- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul MFP nr. 880/2002 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern;

- Norme BNR nr. 17/2003 privind organizarea şi controlul intern al activităţii institutiilor de credit şi administrarea riscurilor semnificative, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern a instituţiilor de credit.

- Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea Legii 672/2002 peivind reglementările auditului intern;

- Hotărârea nr. 35/2004 a Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România privind aprobarea asimilării Standardelor Internaţionale de Audit Intern, ediţia 2004, elaborate şi publicate de Institutul Auditorilor Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internaţionale de Audit Intern.

I.2 Generalităţi privind auditul

Definiţii:

Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari, a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internaţionale de audit şi adoptate de Camera Auditorilor Financiari din România.

Auditorul financiar este persoana fizică/ juridică ce dobândeşte calitatea de auditor.

Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia.

Obiectivele auditului intern

Obiectivele auditului intern sunt:

a) verificarea conformităţii activităţilor din entitatea economică auditată cu politicile, programele şi managementul acesteia, în conformitate cu prevederile legale;

b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice;

c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţii din entitatea economică;

d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.

Obiectivul central al activităţii de autorizare, reglementare şi supraveghere prudenţială a băncilor îl constituie realizarea stabilităţii şi viabilităţii întregului sistem bancar prin stabilirea unor norme şi indicatori de prudenţă bancară şi urmărirea respectării cu stricteţe a acestora, precum şi prin asigurarea eliminării din sistem a băncilor neviabile. Prin urmare, rolul supravegherii prudenţiale a băncilor este acela de a preveni riscul sistemic, avându-se însă în vedere respectarea autonomiei fiecărei bănci în organizarea şi desfăşurarea activităţii sale pe baze concurenţiale.

Preview document

Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 1
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 2
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 3
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 4
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 5
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 6
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 7
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 8
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 9
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 10
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 11
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 12
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 13
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 14
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 15
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 16
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 17
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 18
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 19
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 20
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 21
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 22
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 23
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 24
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 25
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 26
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 27
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 28
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 29
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 30
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 31
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 32
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 33
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 34
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 35
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 36
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 37
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 38
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 39
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 40
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 41
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 42
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 43
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 44
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 45
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 46
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 47
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 48
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 49
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 50
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 51
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 52
Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank.doc

Alții au mai descărcat și

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

ABSTRACT A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in...

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului

După cum se poate observa, o misiune de audit intern de regularitate prezintă 4 etape: pregătirea misiunii de audit, intervenţia la faţa locului,...

Audit Bancar

Capitolul 1 Notiunea de audit, caracateristicile si obiectivele auditului bancar 1.1. CONSIDERAŢII ETIMOLOGICE SI CONTEXTUL APARIŢIEI ŞI EVOLUŢIEI...

Creditarea pe Termen Scurt - Studiu de Caz CEC

I N T R O D U C E R E Este firesc ca generaţia actuală să-şi dorească să dispună cât mai curând de condiţiile confortului pe care le oferă...

Audit și Gestiunea Riscului în Activitatea de Creditare

AUDIT ȘI GESTIUNEA RISCULUI ÎN ACTIVITATEA DE CREDITARE INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi...

Frauda și Corupția Bancara

REZUMAT Frauda bancară reprezintă utilizarea de mijloace frauduloase pentru a obţine bani, bunuri, sau a altor bunuri aflate în proprietatea sau...

Ai nevoie de altceva?