Evaluarea Performantelor Personalului din Domeniul Bancar

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Evaluarea Performantelor Personalului din Domeniul Bancar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Teodora Roman

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Cuprins 2
Rezumat 3
Capitolul 1. Evalurea performanţelor personalului – elemente definitorii şi obiective 5
1.1.Consideraţii teoretice privind evaluarea performanţelor personalului 5
1.2.Obiectivele procesului de evaluare. Criterii de evaluare şi standarde de evaluare 7
1.2.1. Obiectivele procesului de evaluare a performanţelor personalului 7
1.2.2. Criterii de evaluare a performanţelor personalului 13
1.2.3. Standarde de performanţă 15
Capitolul 2. Prezentare Alpha Bank România S.A. 22
2.1. Scurt istoric al Alpha Bank România S.A. 22
2.2. Prezentarea resurselor umane – factor important în dezvoltarea Alpha Bank Romania S.A. 23
Capitolul 3. Metodoligia evaluării performanţelor personalului în cadrul Alpha Bank România S.A. 25
3.1. Metode de evaluare a performanţei 25
3.1.1. Grila de evaluare 26
3.1.2. Metode comparative 29
3.2. Aplicarea metodelor de evaluare a performanţelor personalului 31
3.2.1. Evaluarea de către managerii direcţi 31
3.2.2. Evaluarea de către subordonaţii direcţi 32
3.2.3. Evaluarea de către colegi 32
3.2.4. Autoevaluarea 32
3.2.5. Evaluarea de către evaluatori externi 33
3.3. Etapele procesului de evaluare şi surse de erori în procesul de evaluare 34
3.3.1. Etapele procesului de evaluare 34
3.3.2. Surse de erori in procesul de evaluare 36
3.3.3. Comunicarea rezultatelor şi reacţiile salariaţilor 36
Concluzii 39
Bibliografie 41
Anexe 43

Extras din document

Rezumat

Mi-am ales tema cu titlul “Evaluarea performanţelor personalului din domeniul bancar” deoarece am considerat că este necesară o aprofundare a acestei problematice într-un domeniu de actualitate.

Proiectul de dizertaţie a fost realizat în cadru Alpha Bank, a doua bancă din Grecia ca mărime. Cu peste 650 de sucursale, Grupul Alpha Bank operează în Grecia şi pe piaţa bancară internaţională, fiind prezent în România, Serbia, Cipru, Bulgaria, Albania şi FYROM, dar şi în SUA şi Marea Britanie. În pofida condiţiilor competitive ale momentului şi a nesiguranţei din pieţele internaţionale, Alpha Bank îşi urmează principiile şi îşi respectă valorile, continuându-şi evoluţia ascendentă.

Factorul cheie în creşterea şi dezvoltarea unei bănci sunt angajaţii motivaţi şi competenţi. Cunoştinţele şi deprinderile angajaţilor sunt cele care permit băncii să reacţioneze rapid şi eficient, asigurând îndeplinirea obiectivelor companiei.

Pentru a fi convinsă că sunt asigurate resursele şi competenţele necesare pentru atingerea obiectivelor, compania trebuie să dezvolte o metodologie de evaluare care să sublinieze evoluţia profesională a angajaţilor în sprijinul necesităţilor de business.

În linii mari, procesul de evaluare a performantelor cuantifica aportul angajatilor la dezvoltarea firmei si reflecta nivelul de apropiere a standardelor individuale fata de cele ale organizatiei.

Evaluarea performantelor, în bancă , este un proces complex, care trebuie înţeles cel puţin din două perspective majore:

- este un proces de motivare si dezvoltare a membrilor organizatiei;

- este o reflectare a culturii organizationale.

Ca metode de investigare privind cultura organizatională şi evaluarea performanţelor resurselor umane, s-au folosit fişe de evaluare, observaţia directă şi studierea unor documente interne. În elaborarea proiectului de diagnoză m-am axat pe următorii factori: cultura organizaţională şi sistemul de valori, climatul organizaţional, satisfacţia resurselor umane faţă de condiţiile oferite de organizaţie.

În ceea ce priveşte metologia de evaluare a performanţelor personalului bancar în Alpha Bank România S.A., în urma cercetării, pot menţiona că se folosesc fişe de evaluare a angajaţilor şi că această evaluare este realizată anual.

În evaluarea angajaţilor Alpha Bank România S.A. sunt folosite metodele comparative, precum şi grila de evaluare grafică (model fişe evaluare: anexele 1 şi 2). Deasemenea se fac verificări asupra personalului care a parcurs un training de formare sau perfecţionare în cadru Alpha Bank România S.A. (modele de fişe de evaluare aplicate angajaţilor participanţi la training: anexele 3 şi 4).

Ca şi metode de aplicare a evaluărilor performanţelor din domeniul bancar la Alpha Bank sunt utilizate mai multe variante, şi anume: evaluarea de către managerii direcţi, evaluarea de către subordonaţii direcţi, evaluarea de către colegi, autoevaluarea, evaluarea de către evaluatorii externi.

Evaluarea şi revizuirea performanţelor profesionale demonstrează determinarea formală, periodică, a modului în care membrii organizaţiei îşi îndeplinesc sarcinile specifice postului pe care îl ocupă în raport cu criteriile stabilite, cu standardele de evaluare şi cu metodele utilizate.

Modul în care sistemul de evaluare este folosit şi maniera în care rezultatele evaluării sunt comunicate pot afecta semnificativ moralul şi climatul din organizaţie. Rezultatele evaluării performanţelor se iau în consideraţie pentru alte procese ce se circumscriu managementului resurselor umane, cum sunt: procesele de instruire, de perfecţionare, promovare, recompensare etc. şi contribuie la fundamentarea deciziilor specifice.

Evaluările informale în resurse umane (comentariile managerilor cu privire la rezultatele angajaţilor) au loc aproape tot timpul. Angajatii au nevoie de semne din partea conducerii care sa le arate ca le sunt recunoscute realizarile. Aceste semne le ofera incredere si constituie o sursa de motivare.

De aceea, procesul de evaluare trebuie prezentat angajaţilor din perspectiva avantajelor pe care le oferă , şi anume:

- învăţarea din greşelile trecutului pentru a nu le mai repeta în viitor;

- recunoaşterea abilităţilor şi a potentialului fiecărui angajat;

- dezvoltarea cunoştintelor, aptitudinilor şi atitudinilor;

- construirea în viitor pe baza succeselor şi a dificultăţilor învinse;

- creşterea motivaţiei şi a satisfacţiei în muncă;

- intensificarea relaţiilor de colaborare între angajaţi şi între manageri şi angajaţi.

În consecinta , este foarte important ca în managementul bancar, toţi angajaţii să înţeleagă sensul evaluării performanţelor, şi anume faptul că este o activitate cu o finalitate pozitivă şi constructivă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Evaluarea Performantelor Personalului din Domeniul Bancar.doc

Alte informatii

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Studii postuniversitare: Managementul Resurselor Umane, ID