Organizarea si functionalitatea bancilor comerciale din Romania pe exemplul Banca Transilvania

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Organizarea si functionalitatea bancilor comerciale din Romania pe exemplul Banca Transilvania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 52 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND SISTEMUL BANCAR ȘI BĂNCILE COMERCIALE 2
1.1. Conceptul de sistem bancar și bancă comercială – literature review 2
1.2. Băncile comerciale – componentă de bază a sistemelor bancare 5
1.3. Sistemul bancar românesc – organizare și trăsături 7
2. CARACTERISTICI ALE ORGANIZĂRII SI FUNCȚIONĂRII BĂNCILOR COMERCIALE 13
2.1. Locul și rolul băncilor comerciale în sistemul bancar românesc 13
2.2. Organizarea băncilor comerciale din România 17
2.3. Funcțiile băncilor comerciale și operațiunile derulate 20
3. ANALIZA ORGANIZĂRII SI FUNCȚIONĂRII ACTIVITĂȚII BANCARE PE EXEMPLUL BANCA TRANSILVANIA 26
3.1. Locul și rolul Băncii Transilvania în sistemul bancar românesc 26
3.1.1. Scurt istoric 26
3.1.2. Obiectul de activitate 27
3.1.3. Rezultatele activității curente ale Băncii Transilvania 29
3.2. Organizarea Băncii Transilvania 33
3.2.1. Organizarea din punct de vedere ierarhic a Băncii Transilvania 33
3.2.2. Organizarea din punct de vedere funcțional a Băncii Transilvania 39
3.2.3. Organizarea din punct de vedere configurațional a Băncii Transilvania 42
3.3. Principalele operațiuni derulate de Banca Transilvania 43
CONCLUZII 46
BIBLIOGRAFIE 50

Extras din document

Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce conceptele de “monedă” și “creditare” pot fi la fel de vechi ca și banii, conceptul de “bancă” datează din secolul al 15-lea, apărând pentru prima dată în Italia medievală și jucând un rol major în creșterea și dezvoltarea orașelor-state italiene ca puteri economice mondiale.

De la acel punct înainte, starea de sănătate a unei economii și a întregului sistem bancar au fost legate între ele. Exemplul crizei globale a creditelor, alimentată de prăbușirea subprime din SUA prin bula imobiliară este doar cel mai recent exemplu de conexiune directă între o economie și sistemul său bancar.

Băncile sunt doar o parte a lumii instituțiilor financiare, alături de companiile de investiții, companiile de asigurări, companiile financiare cu alte obiective, managerii de investiții și alte companii de profit care au în centru crearea banilor și fluxul financiar. Împreună, totalitatea băncilor formează sistemul bancar. La nivel economic, băncile reprezintă intermediari financiari , ce asigură transferul resurselor de la agenţii excedentari nefinanciari către agenţii deficitari nefinanciari. Prin cumularea efectelor generate de activitățile desfășurate, a acțiunilor de coordonare sau a operațiunilor inter și intra-bancare se formează sistemul bancar generic.

Sistemul bancar reprezintă un ansamblu de instituţii, relaţii financiar-bancare, norme, infrastructuri şi tehnici ce interacţionează în mod complex pentru mobilizarea fondurilor financiare sub forma depozitelor şi distribuirea acestora sub forma creditelor, precum şi pentru oferirea de facilităţi, inclusiv diverse sisteme de plăţi, pentru diferiți agenţi economici

Această definiţie evidențiază câteva caracteristici importante legate de sistemul bancar:

Sistem foarte complex;

Funcționare după normele specifice;

Semnifică totalitatea instituţiilor reunite sub același scop;

Activitatea sa principală este atragerea şi redistribuirea resurselor financiare.

În aceeași ordine de idei, sistemul bancar reprezintă rețeaua structurală a instituțiilor care au oferit și oferă servicii financiare într-o regiune

Conceptul de activitate bancară menționează relațiile și acțiunile active și pasive realizate de sistemul bancar Ca intermediari financiari, băncile stau între deponenții care furnizează capitalul și debitorii care au nevoie de capital. Având în vedere cât de mult comerț și bogății individuale se bazează pe bănci sănătoase, băncile sunt, în consecință, printre cele mai puternic reglementate afaceri din lume.

Deși nu există o documentație corespunzătoare înainte de secolul al XIII-lea, conceptul de bancă este cunoscut ca având o istorie mai lungă. Multe dintre băncile timpurii lucrau cu monede și lingouri, o mare parte din activitatea lor fiind concentrată pe schimbările banilor și pe furnizarea de monede externe și interne. Un al doilea grup bancar important a constat din comercianții-bancheri, care se ocupau nu numai de schimbul de bunuri, dar și de instrumente bancare cum ar fi cambiile, prevăzând remiterea de bani și plata de conturi la distanță, în lipsa unui transport maritim de monede.

Făcându-se referire strict la conceptul de “bancă”, prin noțiunea de bancă se subînţelege orice întreprindere comercială având ca obiect principal săvârşirea oricărui fel de operaţiuni asupra banilor, creditelor, efectelor de comerţ, diferitelor valori negociabile, precum şi alte operaţiuni similare

Cea mai parte a băncilor dintr-un sistem bancar, mai ales în România, este formată din bănci comerciale. Într-un sens foarte larg, banca comercială poate fi definită ca fiind o instituție care asigură păstrarea banilor, creditarea și schimbul de bani. Prin urmare, economistii au definit instituția bancară subliniind diferitele sale funcții

În contextul actual, o bancă comercială reprezintă o instituție financiară care oferă diferite servicii financiare, cum ar fi acceptarea de depozite și emiterea de credite. Clienții băncilor comerciale pot beneficia, de asemenea, de o gamă de produse de investiții, ceea ce a făcut ca aceste instituții să ofere conturi de economii și certificate de depozit La rândul lor, împrumuturile oferite de băncile comerciale pot varia de la credite de afaceri și creditele auto până la creditele pentru ipoteci.

În aceeași ordine de idei, o bancă comercială reprezintă o instituție financiară autorizată prin lege să primească bani de la întreprinderi și persoane fizice și să împrumute bani altor companii și indivizi. Băncile comerciale sunt deschise publicului și trebuie să servească persoane fizice, instituții și companii. O bancă comercială este aproape întotdeauna tipul de bancă la care ne referim atunci când ne referim la sistemul bancar deoarece oferă categoriile de servicii bancare pe care cei mai mulți oameni le folosesc în mod regulat.

O definiție similară a fost dată de Drosu Șaguna care definește o bancă ca fiind o organizație ale căror operațiuni principale sunt legate de acumularea temporară de bani de la publicul larg cu scopul de a avansa acești bani altora pentru cheltuieli

OUG nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului aprobată prin Legea nr. 227 din 4 iulie 2007 M. Of., Partea I 480 din 18 iulie 2007, pe de altă parte, oferă o definiție mai detaliată a unei instituții bancare. Astfel, o bancă derulează afaceri bancare obișnuite de tipul: schimbare în numerar pentru depozite; operațiuni între conturi bancare; transfer de resurse bancare de la o persoană sau o societate (un “deponent“) la altul; oferirea de depozite bancare în schimbul unor cambii, obligațiuni de stat pe baza promisiunilor garantate sau negarantate ale oameni de afaceri în ceea ce privește rambursarea etc.

De asemenea, putem privi o bancă comercială ca fiind o instituție financiară ce funcționează pentru a obține profit prin acordarea de credite, acceptarea de depozite și oferirea altor servicii financiare foarte variate ca gamă: facilități de descoperit de cont, transfer electronic de fonduri etc.

Băncile comerciale pot fi privite, așadar, ca acele instituții care realizează toate tipurile de funcții bancare: acceptarea depozitelor, înaintarea de împrumuturi, crearea de credit și funcții de agenție Acestea sunt așa-numitele bănci pe acțiuni, deoarece sunt organizate în același mod ca și societățile pe acțiuni.

În altă ordine de idei, băncile comerciale reprezintă instituțiile care realizează tranzacții pe termen scurt, mediu sau lung între diferite entități și crează, totodată, bani prin acest proces

Cu alte cuvinte, băncile comerciale sunt instituții financiare ce acceptă depozite la vedere din partea publicului larg, transferă fonduri de la o entitate la alta și câștiga profit din aceste operațiuni. În acest context, putem aprecia că băncile comerciale sunt cele mai importante componente ale întregului sistem bancar.

În concluzie, o bancă comercială reprezintă o instituție financiară care îndeplinește funcțiile de acceptare a depozitelor de la publicul larg și acordarea de împrumuturi pentru investiții în scopul obținerii de profit.

1.2.Băncile comerciale - componentă de bază a sistemelor bancare

La o simplă analiză a vieții economice și financiare a fiecăruia dintre noi putem concluziona că băncile au devenit o parte componentă a activității actuale, uneori chiar de zi cu zi. Altfel spus, băncile au început să ocupe un loc aparte în viața fiecărui cetățean în parte. Orice individ sau companie, dacă nu are un credit, un depozit sau un card la o bancă, totuși a efectuat măcar odată o plată prin intermediul unei instituții bancare sau un transfer de bani. Ți toate aceste operațiuni le facem la o bancă comercială.

Fisiere in arhiva (1):

  • Organizarea si functionalitatea bancilor comerciale din Romania pe exemplul Banca Transilvania.docx

Bibliografie

1.Basno Cezar, Dardac Nicolae, Constantin Floricel, Monedǎ, Credit, Bǎnci, Ed. Didacticǎ şi Pedagogicǎ R.A., Bucureşti, 2003;
2.Basno Cezar, Dardac Nicolae, Operațiuni bancare, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1996;
3.Căpraru Bogdan, Activitatea bancară, sisteme, operaţiuni şi practici, Ed. C.H. Beck, 2014;
4.Căpraru Bogdan, Banca Centrală și mediul economic - repere teoretice, evoluții și anallize, Ed. Univ. Al I. Cuza, Iași, 2009;
5.Cocriș Vasile, Chirleșan Dan, Managementul bancar și analiza de risc în activitatea de creditare, Teorie și cazuri practică, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Univ. “”Al. I. Cuza”, Iași, 2013;
6.Cocriș Vasile, Tehnici și operațiuni bancare, Ed. Univ. Al I. Cuza, Iași, 1992;
7.Dragomir Georgeta, Politici financiar-monetare europene, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius”, Galaţi, 2007;
8.Greuning Van Hennie, Bratanovic Brajovic Sonja, Analiza și managementul riscului bancar, Institutul Irecson, București, 2004;
9.Isărescu Mugur, Viitorul sistemului bancar internaţional, Bucureşti, 2 octombrie 2012;
10.Manolescu G., Sîrbea Diaconescu A., Management bancar, Ed. Fundația “România de Mâine”, București, 2001;
11.Mihaela Nicolau, Evoluția sistemul bancar românesc și cerințele Basel II, Universitatea “Dunărea de Jos“ Galați, Fascicula I, Economie și Informatică Aplicată, Anul XII, 2006;
12.Popovici Mihăiță-Cosmin, Romanian banking system: the degree of financial intermediation after the financial crisis, CES Working Papers - Volume VI;
13.Roman Angela, Politici monetare, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009;
14.Șaguna Drodu, Rațiu Dan, Amalia Monica, Drept bancar, Ed. C. H. Beck, București, 2007.
15.Stoica Ovidiu (coord.), Cǎpraru Bogdan, Filipescu Dragoş, Efecte ale integrǎrii europene asupra sistemului bancar românesc, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005;
16.Trenca Ioan, Metode și tehnici bancare - principii, reglementări, experiențe, Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2004;
17.Tudorache D., Neţoiu L., Beznilă S., Nedelescu M., Radu L., Mihai C., Monedă, bănci, credit, Ed, Universitară, Bucureşti, 2006;
18.Turliuc Vasile, Cocriş Vasile, Boariu Angela, Stoica Ovidiu, Dornescu Valeriu, Chirleşan Dan, Monedǎ şi credit, Ed. Economicǎ, Bucureşti, 2005;