Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 16611
Mărime: 743.05KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Finanțe-bănci

Cuprins

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND SISTEMUL BANCAR ȘI BĂNCILE COMERCIALE 2

1.1. Conceptul de sistem bancar și bancă comercială – literature review 2

1.2. Băncile comerciale – componentă de bază a sistemelor bancare 5

1.3. Sistemul bancar românesc – organizare și trăsături 7

2. CARACTERISTICI ALE ORGANIZĂRII SI FUNCȚIONĂRII BĂNCILOR COMERCIALE 13

2.1. Locul și rolul băncilor comerciale în sistemul bancar românesc 13

2.2. Organizarea băncilor comerciale din România 17

2.3. Funcțiile băncilor comerciale și operațiunile derulate 20

3. ANALIZA ORGANIZĂRII SI FUNCȚIONĂRII ACTIVITĂȚII BANCARE PE EXEMPLUL BANCA TRANSILVANIA 26

3.1. Locul și rolul Băncii Transilvania în sistemul bancar românesc 26

3.1.1. Scurt istoric 26

3.1.2. Obiectul de activitate 27

3.1.3. Rezultatele activității curente ale Băncii Transilvania 29

3.2. Organizarea Băncii Transilvania 33

3.2.1. Organizarea din punct de vedere ierarhic a Băncii Transilvania 33

3.2.2. Organizarea din punct de vedere funcțional a Băncii Transilvania 39

3.2.3. Organizarea din punct de vedere configurațional a Băncii Transilvania 42

3.3. Principalele operațiuni derulate de Banca Transilvania 43

CONCLUZII 46

BIBLIOGRAFIE 50

Extras din document

Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce conceptele de “monedă” și “creditare” pot fi la fel de vechi ca și banii, conceptul de “bancă” datează din secolul al 15-lea, apărând pentru prima dată în Italia medievală și jucând un rol major în creșterea și dezvoltarea orașelor-state italiene ca puteri economice mondiale.

De la acel punct înainte, starea de sănătate a unei economii și a întregului sistem bancar au fost legate între ele. Exemplul crizei globale a creditelor, alimentată de prăbușirea subprime din SUA prin bula imobiliară este doar cel mai recent exemplu de conexiune directă între o economie și sistemul său bancar.

Băncile sunt doar o parte a lumii instituțiilor financiare, alături de companiile de investiții, companiile de asigurări, companiile financiare cu alte obiective, managerii de investiții și alte companii de profit care au în centru crearea banilor și fluxul financiar. Împreună, totalitatea băncilor formează sistemul bancar. La nivel economic, băncile reprezintă intermediari financiari , ce asigură transferul resurselor de la agenţii excedentari nefinanciari către agenţii deficitari nefinanciari. Prin cumularea efectelor generate de activitățile desfășurate, a acțiunilor de coordonare sau a operațiunilor inter și intra-bancare se formează sistemul bancar generic.

Sistemul bancar reprezintă un ansamblu de instituţii, relaţii financiar-bancare, norme, infrastructuri şi tehnici ce interacţionează în mod complex pentru mobilizarea fondurilor financiare sub forma depozitelor şi distribuirea acestora sub forma creditelor, precum şi pentru oferirea de facilităţi, inclusiv diverse sisteme de plăţi, pentru diferiți agenţi economici

Această definiţie evidențiază câteva caracteristici importante legate de sistemul bancar:

Sistem foarte complex;

Funcționare după normele specifice;

Semnifică totalitatea instituţiilor reunite sub același scop;

Activitatea sa principală este atragerea şi redistribuirea resurselor financiare.

În aceeași ordine de idei, sistemul bancar reprezintă rețeaua structurală a instituțiilor care au oferit și oferă servicii financiare într-o regiune

Conceptul de activitate bancară menționează relațiile și acțiunile active și pasive realizate de sistemul bancar Ca intermediari financiari, băncile stau între deponenții care furnizează capitalul și debitorii care au nevoie de capital. Având în vedere cât de mult comerț și bogății individuale se bazează pe bănci sănătoase, băncile sunt, în consecință, printre cele mai puternic reglementate afaceri din lume.

Deși nu există o documentație corespunzătoare înainte de secolul al XIII-lea, conceptul de bancă este cunoscut ca având o istorie mai lungă. Multe dintre băncile timpurii lucrau cu monede și lingouri, o mare parte din activitatea lor fiind concentrată pe schimbările banilor și pe furnizarea de monede externe și interne. Un al doilea grup bancar important a constat din comercianții-bancheri, care se ocupau nu numai de schimbul de bunuri, dar și de instrumente bancare cum ar fi cambiile, prevăzând remiterea de bani și plata de conturi la distanță, în lipsa unui transport maritim de monede.

Făcându-se referire strict la conceptul de “bancă”, prin noțiunea de bancă se subînţelege orice întreprindere comercială având ca obiect principal săvârşirea oricărui fel de operaţiuni asupra banilor, creditelor, efectelor de comerţ, diferitelor valori negociabile, precum şi alte operaţiuni similare

Cea mai parte a băncilor dintr-un sistem bancar, mai ales în România, este formată din bănci comerciale. Într-un sens foarte larg, banca comercială poate fi definită ca fiind o instituție care asigură păstrarea banilor, creditarea și schimbul de bani. Prin urmare, economistii au definit instituția bancară subliniind diferitele sale funcții

În contextul actual, o bancă comercială reprezintă o instituție financiară care oferă diferite servicii financiare, cum ar fi acceptarea de depozite și emiterea de credite. Clienții băncilor comerciale pot beneficia, de asemenea, de o gamă de produse de investiții, ceea ce a făcut ca aceste instituții să ofere conturi de economii și certificate de depozit La rândul lor, împrumuturile oferite de băncile comerciale pot varia de la credite de afaceri și creditele auto până la creditele pentru ipoteci.

În aceeași ordine de idei, o bancă comercială reprezintă o instituție financiară autorizată prin lege să primească bani de la întreprinderi și persoane fizice și să împrumute bani altor companii și indivizi. Băncile comerciale sunt deschise publicului și trebuie să servească persoane fizice, instituții și companii. O bancă comercială este aproape întotdeauna tipul de bancă la care ne referim atunci când ne referim la sistemul bancar deoarece oferă categoriile de servicii bancare pe care cei mai mulți oameni le folosesc în mod regulat.

O definiție similară a fost dată de Drosu Șaguna care definește o bancă ca fiind o organizație ale căror operațiuni principale sunt legate de acumularea temporară de bani de la publicul larg cu scopul de a avansa acești bani altora pentru cheltuieli

OUG nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului aprobată prin Legea nr. 227 din 4 iulie 2007 M. Of., Partea I 480 din 18 iulie 2007, pe de altă parte, oferă o definiție mai detaliată a unei instituții bancare. Astfel, o bancă derulează afaceri bancare obișnuite de tipul: schimbare în numerar pentru depozite; operațiuni între conturi bancare; transfer de resurse bancare de la o persoană sau o societate (un “deponent“) la altul; oferirea de depozite bancare în schimbul unor cambii, obligațiuni de stat pe baza promisiunilor garantate sau negarantate ale oameni de afaceri în ceea ce privește rambursarea etc.

De asemenea, putem privi o bancă comercială ca fiind o instituție financiară ce funcționează pentru a obține profit prin acordarea de credite, acceptarea de depozite și oferirea altor servicii financiare foarte variate ca gamă: facilități de descoperit de cont, transfer electronic de fonduri etc.

Băncile comerciale pot fi privite, așadar, ca acele instituții care realizează toate tipurile de funcții bancare: acceptarea depozitelor, înaintarea de împrumuturi, crearea de credit și funcții de agenție Acestea sunt așa-numitele bănci pe acțiuni, deoarece sunt organizate în același mod ca și societățile pe acțiuni.

În altă ordine de idei, băncile comerciale reprezintă instituțiile care realizează tranzacții pe termen scurt, mediu sau lung între diferite entități și crează, totodată, bani prin acest proces

Cu alte cuvinte, băncile comerciale sunt instituții financiare ce acceptă depozite la vedere din partea publicului larg, transferă fonduri de la o entitate la alta și câștiga profit din aceste operațiuni. În acest context, putem aprecia că băncile comerciale sunt cele mai importante componente ale întregului sistem bancar.

În concluzie, o bancă comercială reprezintă o instituție financiară care îndeplinește funcțiile de acceptare a depozitelor de la publicul larg și acordarea de împrumuturi pentru investiții în scopul obținerii de profit.

1.2.Băncile comerciale - componentă de bază a sistemelor bancare

La o simplă analiză a vieții economice și financiare a fiecăruia dintre noi putem concluziona că băncile au devenit o parte componentă a activității actuale, uneori chiar de zi cu zi. Altfel spus, băncile au început să ocupe un loc aparte în viața fiecărui cetățean în parte. Orice individ sau companie, dacă nu are un credit, un depozit sau un card la o bancă, totuși a efectuat măcar odată o plată prin intermediul unei instituții bancare sau un transfer de bani. Ți toate aceste operațiuni le facem la o bancă comercială.

Bibliografie

1.Basno Cezar, Dardac Nicolae, Constantin Floricel, Monedǎ, Credit, Bǎnci, Ed. Didacticǎ şi Pedagogicǎ R.A., Bucureşti, 2003;

2.Basno Cezar, Dardac Nicolae, Operațiuni bancare, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1996;

3.Căpraru Bogdan, Activitatea bancară, sisteme, operaţiuni şi practici, Ed. C.H. Beck, 2014;

4.Căpraru Bogdan, Banca Centrală și mediul economic - repere teoretice, evoluții și anallize, Ed. Univ. Al I. Cuza, Iași, 2009;

5.Cocriș Vasile, Chirleșan Dan, Managementul bancar și analiza de risc în activitatea de creditare, Teorie și cazuri practică, Ediția a IV-a, revăzută și adăugită, Ed. Univ. “”Al. I. Cuza”, Iași, 2013;

6.Cocriș Vasile, Tehnici și operațiuni bancare, Ed. Univ. Al I. Cuza, Iași, 1992;

7.Dragomir Georgeta, Politici financiar-monetare europene, Ed. Fundaţiei Academice “Danubius”, Galaţi, 2007;

8.Greuning Van Hennie, Bratanovic Brajovic Sonja, Analiza și managementul riscului bancar, Institutul Irecson, București, 2004;

9.Isărescu Mugur, Viitorul sistemului bancar internaţional, Bucureşti, 2 octombrie 2012;

10.Manolescu G., Sîrbea Diaconescu A., Management bancar, Ed. Fundația “România de Mâine”, București, 2001;

11.Mihaela Nicolau, Evoluția sistemul bancar românesc și cerințele Basel II, Universitatea “Dunărea de Jos“ Galați, Fascicula I, Economie și Informatică Aplicată, Anul XII, 2006;

12.Popovici Mihăiță-Cosmin, Romanian banking system: the degree of financial intermediation after the financial crisis, CES Working Papers - Volume VI;

13.Roman Angela, Politici monetare, Ed. Universităţii “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2009;

14.Șaguna Drodu, Rațiu Dan, Amalia Monica, Drept bancar, Ed. C. H. Beck, București, 2007.

15.Stoica Ovidiu (coord.), Cǎpraru Bogdan, Filipescu Dragoş, Efecte ale integrǎrii europene asupra sistemului bancar românesc, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iaşi, 2005;

16.Trenca Ioan, Metode și tehnici bancare - principii, reglementări, experiențe, Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca, 2004;

17.Tudorache D., Neţoiu L., Beznilă S., Nedelescu M., Radu L., Mihai C., Monedă, bănci, credit, Ed, Universitară, Bucureşti, 2006;

18.Turliuc Vasile, Cocriş Vasile, Boariu Angela, Stoica Ovidiu, Dornescu Valeriu, Chirleşan Dan, Monedǎ şi credit, Ed. Economicǎ, Bucureşti, 2005;

Preview document

Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 1
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 2
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 3
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 4
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 5
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 6
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 7
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 8
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 9
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 10
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 11
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 12
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 13
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 14
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 15
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 16
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 17
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 18
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 19
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 20
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 21
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 22
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 23
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 24
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 25
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 26
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 27
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 28
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 29
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 30
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 31
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 32
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 33
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 34
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 35
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 36
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 37
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 38
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 39
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 40
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 41
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 42
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 43
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 44
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 45
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 46
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 47
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 48
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 49
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 50
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 51
Organizarea și funcționalitatea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Organizarea si functionalitatea bancilor comerciale din Romania pe exemplul Banca Transilvania.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza tehnicii operațiunilor bancare la Banca Transilvania

Cap.1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Momentul istoric al infiintarii Înfiintarea Bancii Transilvania a pornit de la...

Proiect practică de specialitate - Banca Transilvania

1. ISTORIC Povestea de succes a băncii a început în Cluj-Napoca, acum 14 ani, din iniţiativa unor oameni de afaceri din Cluj. Ideea a fost aceea...

Proiect practică bancară Banca Transilvania - monedă și credit

INTRODUCERE 1. Motivaţii şi explicaţii Criteriile în baza cărora am ales sa efectuez stagiul de practica la Banca Transilvania au tinut de: BT...

Contabilitatea Veniturilor Provenite din Activitatea de Exploatare la Instituția de Credit Banca Transilvania

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Activitatea de front office - Banca Transilvania

CAP 1. DESPRE BANCA TRANSILVANIA 1.1 ISTORICUL BANCII TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA a fost înfiintata în decembrie 1993, în Cluj-Napoca, la...

Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele...

Produse și servicii bancare oferite persoanelor fizice de către Banca Transilvania SA

INTRODUCERE Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu cetăţile îndepărtate şi acumularea capitalului monetar în...

Funcțiile de Bază ale Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Băncile sunt instituţii specializate care au apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare şi organizare socială, al căror rol şi funcţii...

Te-ar putea interesa și

Tehnica și evidența veniturilor și cheltuielilor bancare

INTRODUCERE Sectorul bancar, în manifestarea lui permanentă, este o parte componentă de bază a sistemului economico-financiar. În economia de...

Ai nevoie de altceva?