Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 102 în total
Cuvinte : 34332
Mărime: 2.70MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.dr.Viorel Beju
UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR TG.MUREŞ PROGRAM DE STUDII MASTERALE CONTROL, EXPERTIZĂ ŞI AUDIT

Cuprins

Introducere 1

CAPITOLUL I

PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR– ABORDĂRI TEORETICE ŞI PROCEDURALE

1.1. Definiţia fenomenului „spălarii banilor” şi sfera de cuprindere 3

1.2. Necesitatea prevenirii şi combaterii spălării banilor 6

1.3. Legislaţie specifică prevenirii spălării banilor 8

1.3.1 . Legislaţia internaţională 9

1.3.2. Legislaţia naţională 12

1.4. Etapele procesului de spălare a banilor 14

1.4.1.Plasarea fondurilor in circuitul financiar 17

1.4.2.Stratificarea fondurilor 19

1.4.3.Integrarea fondurilor în economia reală 21

1.5. Trăsăturile fenomenului de spalare a banilor 23

1.6. Tehnici de disimulare a originii ilicite 24

1.7. Sisteme utilizate în spălarea banilor 25

1.8. Metode de spălare a banilor 29

CAPITOLUL II

ORGANISME INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE CU ROL ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SPĂLARE DE BANI

2.1 Oficiului National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) - lider în elaborarea, coordonarea şi implementarea sistemului naţional de combatere a spălării banilor 31

2.2 Conlucrarea şi colaborarea interinstituţională 34

2.3. Conlucrarea şi colaborarea internaţională a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu alte organisme internaţionale 45

2.3.1. Conlucrarea şi colaborarea Oficiului Naţional de Prevenire şi

Combatere a Spălării Banilor cu instituţiile europene 46

2.3.2. Conlucrarea şi colaborarea Oficiului National de Prevenire şi

Combaterea Spălarii Banilor cu instituţiile internaţionale 49

CAPITOLUL III

PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SPĂLAREA BANILOR ÎN ROMÂNIA- STUDIU DE CAZ

3.1. Scurt istoric al spălării banilor în România 52

3.2. Procesul de prevenire şi combatere a fenomenului spălare de banii în România 56

3.3. Persepective în prevenirea şi combaterea fenomenului de spălarea banilor în România 64

CAPITOLUL IV

ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A FENOMENULUI SPĂLĂRII BANILOR LA BANCA MILLENNIUM S.A-STUDIU DE CAZ

4.1 Prezentarea generală a Bancii Millennium SA - compunentă importantă a sistemului bancar românesc 67

4.2. Lupta împotriva spălării banilor – cerinţă esenţială pentru asigurarea reputaţiei Bancii Millennium SA 68

4.3. Activităţile desfăşurate de Banca Millennium în structurile organizaţionale privind procesul de prevenire a spălării banilor 70

4.3.1. Echipa managerială a Băncii Millennium 71

4.3.2. Activitatea desfăşurată la nivelul unităţilor operative ale Băncii –

Agenţii/Sucursale în domeniul spălării banilor

72

4.3.3. Activitatea departamentului de Conformitate din Centrala Băncii

Milenium 78

4.3.4. Activitatea desfăşurată la nivelul departamentului IT în domeniul

spălării banilor 83

4.3.5. Activitatea de prevenire a spălării banilor prin intermediul

operaţiunilor de credit 83

4.3.6. Activitate de control privind politica privind prevenirea spălării

banilor 85

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 87

Bibliografie 90

Extras din document

ABSTRACT

A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in financing of terrorist acts. The money laundering and the financing of terrorism represent major factors of contamination of the entire economy, through the deterioration of the image and integrity of credit and financial institutions. The use of the banking system for money laundering and terrorism financing purposes may cause loss of reputation in the market and may result in criminal, civil and administrative penalties for banks and their employees. In the new economic and political environment created after 11 September 2001, the long term success and stability of any financial institution depends on attracting and managing funds obtained only from legal sources.

In order to be able to protect itself against the major risks to which it is exposed, UniCredit Banking Group imposes that all Group's entities apply strategies and procedures that offer efficient means of protection against money laundering or the financing of terrorist acts.

Terrorist financing and money laundering differ in that money laundering involves proceeds originating from illegal activities that are then re-entered into the legal circuit by means of laundering transactions or re-investment, whereas in terrorist financing the activities the financial resources derive from may be legal, but their subsequent use is illegal (money dirtying).

In much the same way as money laundering, the activities carried out by terrorist groups operating at international level require the use of considerable economic resources that are also transferred via banking and financial channels.

Dissertation "Preventing and combating of money laundering" is a summary of the theoretical elements of the phenomenon of money laundering and means of prevention and control, an analysis of its development in Romania and Commercial Bank Millennium concrete ways to distance this phenomenon as the only way to ensure the reputation and prestige.

Keywords: prevention and combat of money laundering, National Office for Preventing and Combating Money Laundering Law No. 656/2002 as amended.

INTRODUCERE

Ceea ce m-a determinat sa abordez lucrarea cu titlul „PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR” a fost faptul că una dintre marile probleme globale actuale o reprezintă terorismul, iar legătura acestuia cu spălarea banilor este evidentă tocmai datorită componentei economice.

Obiectivul acestei lucrări „PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR” a fost de a analiza pe de o parte elementele componente teoretice ale acestui fenomen amplu dar mai ales evoluţia acestuia în România precum şi eforturile băncilor din România de a se distanţa de acest fenomen ca singura modalitatea de a-şi asigura reputaţia şi prestigiul.

Importanţa acestei teme în perioada actuală este esenţială şi de aceea am urmărit să demonstrez faptul că activitatea de spălare a banilor este foarte complexă şi constituie un real pericol pentru societatea românească în general şi pentru economia mondială, în special.

Cadrul metodologic general folosit în partea teoretică a lucrării s-a bazat pe cursurile din anii de studiu a profesorilor renumiţi precum şi pe biblografia variată a unor specialişti consacraţi în studiul acestui fenomen de spălare a banilor.

Tehnicile si instrumentele concrete utilizate la studiul de caz care au fost aplicate de mine s-au referit la analiza şi rapoartele de activitate ale Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor precum şi ale altor organisme cu rol important în această activitate şi reacţiile din presă dar şi procedurile interne sau alte documente ale Băncii Millenium, documente care au evidenţiat întreaga activitate de prevenire şi combatere a spălării banilor, efectuată de acestă bancă în luna martie 2010, activitate importantă pentru toate diviziile acestei bănci atât la nivelul Centralei cât şi la nivelul agenţiilor şi sucursalelor.

Lucrarea este structurată în două parţi: una teoretică şi una practică.

În capitolul I am prezentat noţiuni teoretice despre fenomenul de spălare a banilor: definiţie, legislaţie, etape, trăsături, tehnici, sisteme şi metode utilizate dar şi necesitatea combaterii şi prevenirii acestuia.

Fenomenul de spălarea banilor reprezintă schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepse.

În ultimii ani, fenomenul de spălarea banilor a luat amploare pe plan mondial şi în România mai ales după 1989. Pentru a răspunde îngrijorării crescânde faţă de fenomenul spălării banilor, comunitatea internaţională a acţionat pe diferite căi. În acest sens, era necesară pe de o parte înfiinţarea organismelor specifice care să lupte împotriva acestui fenomen şi pe de altă parte elaborarea legislaţiei aferente atât pe plan internaţional cât şi naţional.

În capitolul II am prezentat conlucrarea organismelor interne şi internaţionale de luptă împotriva acestui flagel al societăţi actuale pentru că „nicio instituţie nu va reuşi de una singură să atingă performanţa de a pune sub control fenomenul de spălare a banilor şi crima organizată, pentru că aceşti bani care adesea trebuie spălaţi, de fapt provin din crimă organizată iar cooperarea interinstituţională este singura soluţie pentru a fi eficienţi în lupta împotriva reţelelor de crimă organizată şi în depistarea fenomenului de spălare a banilor de către indivizi sau firme” . România a făcut progrese deosebite şi în acest domeniu, în prezent avem un loc bine determinat la nivel mondial. Din anul 2000 suntem membri ai grupului Egmont, asociaţia tuturor FIU-rilor din întreaga lume şi membri în FIU-net, constituită la nivelul UE.

Preview document

Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 1
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 2
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 3
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 4
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 5
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 6
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 7
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 8
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 9
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 10
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 11
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 12
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 13
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 14
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 15
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 16
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 17
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 18
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 19
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 20
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 21
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 22
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 23
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 24
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 25
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 26
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 27
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 28
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 29
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 30
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 31
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 32
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 33
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 34
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 35
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 36
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 37
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 38
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 39
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 40
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 41
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 42
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 43
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 44
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 45
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 46
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 47
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 48
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 49
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 50
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 51
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 52
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 53
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 54
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 55
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 56
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 57
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 58
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 59
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 60
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 61
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 62
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 63
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 64
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 65
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 66
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 67
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 68
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 69
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 70
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 71
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 72
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 73
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 74
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 75
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 76
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 77
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 78
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 79
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 80
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 81
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 82
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 83
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 84
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 85
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 86
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 87
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 88
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 89
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 90
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 91
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 92
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 93
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 94
Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor
    • Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.doc
    • Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.ppt

Alții au mai descărcat și

Auditul Institutiilor de Credit. Studiu de Caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Auditul Operațiunilor de Creditare

Introducere Problematica abordată în lucrarea de disertaţie „AUDITUL OPERAŢIUNILOR DE CREDITARE” a presupus delimitarea acesteia în două capitole,...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Audit Intern

Cap.1 Aspecte generale privind auditul intern I. Obiective a) Definirea auditului intern; b) Familiarizarea cu diversele tipuri de audit; c)...

Audit Bancar

1. Activitatea de audit se realizeaza prin urmatoarele forme organizatorice: a) departamentul de audit intern si comitetul de audit; b) comisia...

Evaluarea Sistemului de Control Intern in Activitatea Bancara

1. Auditul bancar. Introducere Economia de piata presupune un sistem bancar sanatos care sa orienteze disponibilitatile financiare ale persoanelor...

Ai nevoie de altceva?