Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 2 fisiere doc, ppt de 102 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Univ.dr.Viorel Beju

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

Introducere 1
CAPITOLUL I
PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR– ABORDĂRI TEORETICE ŞI PROCEDURALE
1.1. Definiţia fenomenului „spălarii banilor” şi sfera de cuprindere 3
1.2. Necesitatea prevenirii şi combaterii spălării banilor 6
1.3. Legislaţie specifică prevenirii spălării banilor 8
1.3.1 . Legislaţia internaţională 9
1.3.2. Legislaţia naţională 12
1.4. Etapele procesului de spălare a banilor 14
1.4.1.Plasarea fondurilor in circuitul financiar 17
1.4.2.Stratificarea fondurilor 19
1.4.3.Integrarea fondurilor în economia reală 21
1.5. Trăsăturile fenomenului de spalare a banilor 23
1.6. Tehnici de disimulare a originii ilicite 24
1.7. Sisteme utilizate în spălarea banilor 25
1.8. Metode de spălare a banilor 29
CAPITOLUL II
ORGANISME INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE CU ROL ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SPĂLARE DE BANI
2.1 Oficiului National de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) - lider în elaborarea, coordonarea şi implementarea sistemului naţional de combatere a spălării banilor 31
2.2 Conlucrarea şi colaborarea interinstituţională 34
2.3. Conlucrarea şi colaborarea internaţională a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor cu alte organisme internaţionale 45
2.3.1. Conlucrarea şi colaborarea Oficiului Naţional de Prevenire şi
Combatere a Spălării Banilor cu instituţiile europene 46
2.3.2. Conlucrarea şi colaborarea Oficiului National de Prevenire şi
Combaterea Spălarii Banilor cu instituţiile internaţionale 49
CAPITOLUL III
PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SPĂLAREA BANILOR ÎN ROMÂNIA- STUDIU DE CAZ
3.1. Scurt istoric al spălării banilor în România 52
3.2. Procesul de prevenire şi combatere a fenomenului spălare de banii în România 56
3.3. Persepective în prevenirea şi combaterea fenomenului de spălarea banilor în România 64
CAPITOLUL IV
ACTIVITATEA DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A FENOMENULUI SPĂLĂRII BANILOR LA BANCA MILLENNIUM S.A-STUDIU DE CAZ
4.1 Prezentarea generală a Bancii Millennium SA - compunentă importantă a sistemului bancar românesc 67
4.2. Lupta împotriva spălării banilor – cerinţă esenţială pentru asigurarea reputaţiei Bancii Millennium SA 68
4.3. Activităţile desfăşurate de Banca Millennium în structurile organizaţionale privind procesul de prevenire a spălării banilor 70
4.3.1. Echipa managerială a Băncii Millennium 71
4.3.2. Activitatea desfăşurată la nivelul unităţilor operative ale Băncii –
Agenţii/Sucursale în domeniul spălării banilor
72
4.3.3. Activitatea departamentului de Conformitate din Centrala Băncii
Milenium 78
4.3.4. Activitatea desfăşurată la nivelul departamentului IT în domeniul
spălării banilor 83
4.3.5. Activitatea de prevenire a spălării banilor prin intermediul
operaţiunilor de credit 83
4.3.6. Activitate de control privind politica privind prevenirea spălării
banilor 85
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 87
Bibliografie 90

Extras din document

ABSTRACT

A major risk for banks is the reputational risk that may occur as a result of their involvement in money laundering activities or in financing of terrorist acts. The money laundering and the financing of terrorism represent major factors of contamination of the entire economy, through the deterioration of the image and integrity of credit and financial institutions. The use of the banking system for money laundering and terrorism financing purposes may cause loss of reputation in the market and may result in criminal, civil and administrative penalties for banks and their employees. In the new economic and political environment created after 11 September 2001, the long term success and stability of any financial institution depends on attracting and managing funds obtained only from legal sources.

In order to be able to protect itself against the major risks to which it is exposed, UniCredit Banking Group imposes that all Group's entities apply strategies and procedures that offer efficient means of protection against money laundering or the financing of terrorist acts.

Terrorist financing and money laundering differ in that money laundering involves proceeds originating from illegal activities that are then re-entered into the legal circuit by means of laundering transactions or re-investment, whereas in terrorist financing the activities the financial resources derive from may be legal, but their subsequent use is illegal (money dirtying).

In much the same way as money laundering, the activities carried out by terrorist groups operating at international level require the use of considerable economic resources that are also transferred via banking and financial channels.

Dissertation "Preventing and combating of money laundering" is a summary of the theoretical elements of the phenomenon of money laundering and means of prevention and control, an analysis of its development in Romania and Commercial Bank Millennium concrete ways to distance this phenomenon as the only way to ensure the reputation and prestige.

Keywords: prevention and combat of money laundering, National Office for Preventing and Combating Money Laundering Law No. 656/2002 as amended.

INTRODUCERE

Ceea ce m-a determinat sa abordez lucrarea cu titlul „PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR” a fost faptul că una dintre marile probleme globale actuale o reprezintă terorismul, iar legătura acestuia cu spălarea banilor este evidentă tocmai datorită componentei economice.

Obiectivul acestei lucrări „PREVENIREA ŞI COMBATEREA SPĂLĂRII BANILOR” a fost de a analiza pe de o parte elementele componente teoretice ale acestui fenomen amplu dar mai ales evoluţia acestuia în România precum şi eforturile băncilor din România de a se distanţa de acest fenomen ca singura modalitatea de a-şi asigura reputaţia şi prestigiul.

Importanţa acestei teme în perioada actuală este esenţială şi de aceea am urmărit să demonstrez faptul că activitatea de spălare a banilor este foarte complexă şi constituie un real pericol pentru societatea românească în general şi pentru economia mondială, în special.

Cadrul metodologic general folosit în partea teoretică a lucrării s-a bazat pe cursurile din anii de studiu a profesorilor renumiţi precum şi pe biblografia variată a unor specialişti consacraţi în studiul acestui fenomen de spălare a banilor.

Tehnicile si instrumentele concrete utilizate la studiul de caz care au fost aplicate de mine s-au referit la analiza şi rapoartele de activitate ale Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor precum şi ale altor organisme cu rol important în această activitate şi reacţiile din presă dar şi procedurile interne sau alte documente ale Băncii Millenium, documente care au evidenţiat întreaga activitate de prevenire şi combatere a spălării banilor, efectuată de acestă bancă în luna martie 2010, activitate importantă pentru toate diviziile acestei bănci atât la nivelul Centralei cât şi la nivelul agenţiilor şi sucursalelor.

Lucrarea este structurată în două parţi: una teoretică şi una practică.

În capitolul I am prezentat noţiuni teoretice despre fenomenul de spălare a banilor: definiţie, legislaţie, etape, trăsături, tehnici, sisteme şi metode utilizate dar şi necesitatea combaterii şi prevenirii acestuia.

Fenomenul de spălarea banilor reprezintă schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepse.

În ultimii ani, fenomenul de spălarea banilor a luat amploare pe plan mondial şi în România mai ales după 1989. Pentru a răspunde îngrijorării crescânde faţă de fenomenul spălării banilor, comunitatea internaţională a acţionat pe diferite căi. În acest sens, era necesară pe de o parte înfiinţarea organismelor specifice care să lupte împotriva acestui fenomen şi pe de altă parte elaborarea legislaţiei aferente atât pe plan internaţional cât şi naţional.

În capitolul II am prezentat conlucrarea organismelor interne şi internaţionale de luptă împotriva acestui flagel al societăţi actuale pentru că „nicio instituţie nu va reuşi de una singură să atingă performanţa de a pune sub control fenomenul de spălare a banilor şi crima organizată, pentru că aceşti bani care adesea trebuie spălaţi, de fapt provin din crimă organizată iar cooperarea interinstituţională este singura soluţie pentru a fi eficienţi în lupta împotriva reţelelor de crimă organizată şi în depistarea fenomenului de spălare a banilor de către indivizi sau firme” . România a făcut progrese deosebite şi în acest domeniu, în prezent avem un loc bine determinat la nivel mondial. Din anul 2000 suntem membri ai grupului Egmont, asociaţia tuturor FIU-rilor din întreaga lume şi membri în FIU-net, constituită la nivelul UE.

Fisiere in arhiva (2):

  • Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor
    • Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.doc
    • Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.ppt

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIMITRIE CANTEMIR TG.MUREŞ PROGRAM DE STUDII MASTERALE CONTROL, EXPERTIZĂ ŞI AUDIT