Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 18243
Mărime: 86.76KB (arhivat)
Publicat de: Octav Dragu
Puncte necesare: 12
lucrare de disertatie

Cuprins

 1. Argumentare 3
 2. Introduce 4
 3. Capitolul 1 Noţiuni generale 13
 4. Definiţii 13
 5. Recuperarea creditelor bancare 14
 6. Garanţiile creditelor bancare 15
 7. Evaluarea garanţiilor . 21
 8. Capitolul 2 Recuperarea pe cale amiabilă 23
 9. Procedura generală 23
 10. Prodecura de recperare a creditelor pe cale amiabilă 24
 11. Fluxuri de colectare a produselor de credit garantate şi negarantate 26
 12. Capitolul 3 Recuperarea creanţelor prin executare silită 29
 13. Executorii bancari. 29
 14. Executarea silita a creditelor fara garantii imobiliare 31
 15. Poprirea. 35
 16. Recuperarea creanţelor prin proceduri juridice 36
 17. Capitolul 4 Studiu de caz 39
 18. Produse si servicii oferite de Raiffeisen Bank 40
 19. Strategii pe termen mediu şi analiza S.O.W.T Raiffeisen Bank privind calitatea serviciilor oferite clienţilor 48
 20. Proceduri de recuperare a creanţelor bancare 53
 21. Capitolul 5 Concluzii 57
 22. Bibliografie 59

Extras din disertație

Argumentare

Datorită faptului că îmi desfăşor activitatea în cadrul unei instituţii bancare, instituţie ce funcţionează în baza Legii nr. 227/2007, cu respectarea tuturor cerinţelor generale şi specifice de autorizare aplicabile respectivei categorii, prevăzute de Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2007 privind autorizarea instituţiilor de credit, persoane juridice române, şi a sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe, am ales tema “Proceduri de recuperare a creanţelor bancare”, motivat de faptul că există foarte multe probleme legate de acest domeniu.

Domeniul de recuperare a creanţelor bacare, se confruntă în prezent cu foarte multe dificultăţi datorită incapacitătii de plată a beneficiarilor. De aceea pentru recuperare se folosec proceduri legale.

În această ordine de idei, din practica instituţiei în care îmi desfăşor activitatea, în general, pentru recuperarea creanţelor se aplică procedura de recuperare pe cale amiabilă, dar sunt şi cazuri în care intervine executarea silită , daca creanţa nu se achită pe cale amiabilă.

Introducere

Activitatea bancară. Primele milenii

1- Perioada antică

Comerţul de bancă există din cele mai vechi timpuri. Cercetările istorice nu au relevat însă un reper exact în timp şi nici nu au clarificat locul unde acesta a apărut pentru prima dată. După unii autori, primii bancheri s-au ocupat de schimbul de bani în vremea când circulau monezi metalice de multiple valori şi provenienţe. Alte opinii susţin că apariţia băncilor ar fi legată de preocuparea concentrării sub formă de depuneri a disponibilităţilor băneşti ale unor persoane şi a acordării acestora cu titlu de împrumut. De asemenea unii autori au în vedere perioada în care cei ce depuneau bani au avut posibilitatea să efectueze plăţi prin simple dispoziţii de virare a sumelor din conturile lor în cele ale beneficiarilor.

Majoritatea autorilor apreciază că funcţionarea primelor organisme de tip bancar care au la bază norme emise de stat au apărut în Babilon, cu aproximativ patru milenii în urmă.

Indicii despre existenţa unor bancheri ca şi despre operaţiuni şi documente bancare s-au descoperit la: asirieni, chaldeeni, chinezi, egipteni, evrei, greci şi romani.

Primele operaţiuni de tip bancar ce au fost derulate sunt: schimbul de monede, împrumutul, depozitul şi viramentele.

Templele, nu doar lăcaşe de cult în antichitate ci şi locuri unde erau adăpostite bogăţiile, veritabile tezaure bancare, au favorizat naşterea împrumutului de consumaţie, prin împrumutarea tocmai a acestor bogăţii. Acesta constituia un mod de păstrare a bunurilor perisabile dar ducea şi la obţinerea unui anumit profit de către preoţi. Astfel cei mai puternici bancheri ai acestei perioade au fost preoţii egipteni, greci şi evrei. Aceste temple de rugăciune devin mai târziu chiar monetării şi case de schimb, de împrumuturi şi viramente. Drept dovada a acestui fapt stau tablele de contabilitate – pictograme reprezentând imaginea stilizată a obiectului pe care îl simbolizau – descoperite sub ruinele templului Uruk din Mesopotamia.

Practicarea împrumutului cu dobândă se realiza de către negustori şi de proprietarii de terenuri, a căror activitate era strict ţinută sub observaţie de autorităţi pentru a evita conflictele sociale între săraci şi bogaţi. Astfel Codul lui Hammurabi, suveran al Regatului vechi Babilonian (1728-1686 î.Hr), cuprindea reguli precise cu privire la primirea şi acordarea împrumuturilor, nivelul dobânzilor, constituirea de garanţii, folosirea înscrisurilor doveditoare, depunerea în depozit, urmărirea de bunuri. Codul lui Hamurabbi, descoperit în 1901 la Susa şi expus astăzi la Muzeul Luvru, reprezintă unul dintre primele izvoare scrise ale dreptului bancar.

Împrumutul cu dobândă fără chitanţă se practica la chaldeeni din anul 700 î.Hr iar bancherii chaldeeni acordau împrumuturi şi efectuau plăţi în numerar din anul 2000 î.Hr. Din aceeaşi perioada există indicii cu privire la utilizarea de către chinezi a unor forme similare cecului şi a unor bilete de bancă.

Momente reprezentative ale acestei perioade se plasează mai ales în jurul Romei şi Greciei antice.

Secolul VI i.e.n a însemnat pentru polisurile comerciale greceşti un moment de amplă înflorire economică determinată de intensificarea schimburilor. Emiterea de monedă proprie în fiecare oraş comercial şi în fiecare sanctuar a încurajat activitatea economică a unor categorii sociale mai înstărite. Una dintre cele mai active astfel de categorii o reprezintă zarafii. Activitatea lor se desfăşura la o masă denumita trapeză, în Agora sau în pieţe, de unde şi denumirea ulterioară a acestora de trapeziţi. Dobânzile la împrumuturile acordate de trapezii din Atena variau între 15%-30%, iar pentru împrumuturile bancare acestea erau mai mari. La acel moment dobânda nu era reglementată.

Este de remarcat derularea unor operaţiuni de atragere de depozite în templele din Delphi, Olimp şi Ephesus, depozite care deşi nu erau purtătoare de dobânzi, sau grevate de comisioane erau utilizate de către preoţi pentru acordarea unor împrumuturi cu dobândă.

Fenomenul împrumuturilor cu dobândă este criticat, acest fapt fiind consemnat şi de Aristotel în „Politica”.

Preview document

Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 1
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 2
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 3
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 4
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 5
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 6
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 7
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 8
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 9
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 10
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 11
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 12
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 13
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 14
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 15
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 16
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 17
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 18
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 19
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 20
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 21
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 22
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 23
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 24
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 25
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 26
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 27
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 28
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 29
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 30
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 31
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 32
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 33
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 34
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 35
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 36
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 37
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 38
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 39
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 40
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 41
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 42
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 43
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 44
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 45
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 46
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 47
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 48
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 49
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 50
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 51
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 52
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 53
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 54
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 55
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 56
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 57
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 58
Proceduri de Recuperare a Creanțelor Bancare - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Proceduri de Recuperare a Creantelor Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Credite neperformante - modalități de recuperare și reflectarea lor în contabilitate

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE 1.1. Banca concept şi funcţiile băncii în economie În esenţă, o bancă poate fi definită ca o...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Constituirea, Utilizare, Regularizarea și Contabilizarea Provizioanelor Specifice de Risc de Credit

INTRODUCERE Domeniul financiar bancar reprezintă unul din cele mai importante domenii ale activităţii economice. Activitatea de creditare bancară...

Studiu privind Creditarea Societăților Comerciale

Capitolul I Creditul - conţinut şi forme de manifestare în economia de piaţa 1.1. Creditul – definire; elemente şi trăsături caracteristice;...

Creditarea persoanelor juridice

CAPITOLUL I. CREDITUL ÎN ECONOMIA CONTEMPORANĂ 1.1 Necesitatea şi condiţiile apariţiei creditului Creditul a apărut pe baza dezvoltării...

Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor

INTRODUCERE În economia de piaţă rolul politicii creditare este departe de a fi neglijabil. Într-o economie în tranziţie, cu atât mai mult, acesta...

Structura portofoliului de credite la BRB - analiza creditelor neperformante

INTRODUCERE Economia de schimb este acea formă de organizare şi desfăşurare a activităţii economice în care agenţii economici produc bunuri în...

Riscuri Bancare în Creditarea pe Termen Scurt

Capitolul I. Riscurile bancare şi managementul global al acestora 1. Sistemul bancar din România 1.1. Sistemul bancar românesc înainte de...

Studiu de Caz Bancpost

Capitolul 1 - Prezentarea companiei 1.1. Coordonate oficiale: Denumire legală: S.C. Bancpost S.A. Forma legală: Societate pe acțiuni Registrul...

Piața monetară în România și trăsăturile acesteia

CAPITOLUL I ACTORII PIEŢEI MONETARE 1.1. Piaţa monetară. Evoluţie şi caracterizare generală Piaţa monetară este o piaţă a capitalurilor pe termen...

Ai nevoie de altceva?