Riscul de Credit

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 19367
Mărime: 415.77KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: V. Cocris
UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Şcoala Academică de Studii Postuniversitare “Finanţe – Bănci – Asigurări” FIBAS Specializare : Economie şi Gestiune Financiar Bancarǎ

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL 1

RISCUL DE CREDITARE ÎN CONTEXTUL RISCURILOR BANCARE 4

1.1. Riscul - abordare generală 4

.

1.2. Riscurile bancare – definirea şi clasificarea riscurilor bancare 6

1.2.1. Definirea riscurilor bancare 6

1.2.2. Clasificarea riscurilor bancare 7

1.3. Riscul de creditare 12

CAPITOLUL 2

EVALUAREA RISCULUI DE CREDITARE PE EXEMPLUL

BRD - Groupe Société Générale 26

2.1. Controlul şi analiza bonităţii clienţilor prin metodologia bilanţului restructurat 27

2.2. Analiza şi controlul bonităţii clienţilor prin metodologia contului de profit şi pierdere 29

2.3. Analiza financiară şi controlul bonităţii clienţilor pe baza indicatorilor de performanţă ai Contului de Profit şi Pierdere 33

2.4 Analiza şi controlul bonităţii clienţilor prin metodologia fluxului de fonduri 33

2.5. Controlul şi analiza bonităţii clienţilor prin metodologia credit-scoring 41

2.6. Controlul şi analiza bonităţii clienţilor pe baza metodologiei de rating 44

CAPITOLUL 3

ANALIZA PORTOFOLIULUI DE CREDITE DIN PERSPECTIVA RAMBURSABILITǍŢII PE EXEMPLUL BRD - Groupe Société Générale 50

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 61

ANEXE 63

BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

INTRODUCERE

Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente.

Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul devine instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza.

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanţă majoră, aici intervenind funcţia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.

În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri:

- riscul de nerambursare;

- riscul lipsei de lichiditate;

- riscul variaţiei ratei dobânzii pe piaţă;

- riscul de capital;

- riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe (riscul valutar şi riscul de ţară).

Acordând credite banca îşi asumă mai multe tipuri de riscuri, acestea fiind determinate fie de calitatea celui care face împrumutul, fie de evoluţia economică generală, fie de structura generală a băncii.

Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate şi risc, iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii, minimizarea expunerii la risc şi încadrarea în normele de calitate şi comportament prudenţial.

Cunoaşterea tuturor riscurilor este un fapt necesar şi important pentru fiecare bancă, dar în condiţiile amplitudinii procesului de recreditare, cunoaşterea, evitarea şi prevenirea lor este de o deosebită relevanţă la nivel naţional.

În contextul relaţiei risc-profitabilitate lucrarea de faţă îşi propune să definescă şi să descopere faţetele unui mecanism eficient de gestionare a riscului de credit.

Particularizările tehnicilor utilizate în prezent în cadrul sistemului bancar românesc pentru gestionarea riscului de credit sunt exemplificate pe modelul Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG, instituţie bancară cu un renume de soliditate şi experienţă în domeniul creditării.

Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole.

Capitolul 1, intitulat „Riscul de creditare în contextul riscurilor bancare” am realizat o scurtă prezentare a riscurilor în general, dupa care am prezentat riscurile bancare (definiţie , clasificări) urmată de o prezentare detaliată a riscului de credit.

Cel de-al doilea capitol „Evaluarea riscului de creditare pe exemplul Băncii Române pentru Dezvoltare - GSD ”, am prezentat mtodologiile prin care se realizează controlul şi analiza bonităţii clientilor şi anume: metodologia bilanţului restructurat, metodologia contului de profit şi pierdere, metodologia fluxului de fonduri, metodologia credit-scoring, metodologiei de rating.

În cel de-al treilea capitol „Analiza portofoliului de credite din perspective rambursabilităţii pe exemplul Băncii Române pentru Dezvoltare – GSD” am prezentat pe un scrurt istoricul şi profilul Băncii Române pentru Dezvoltare – GSD, după care pe baza datelor preluate din Raportul anual 2007 am realizat o analiză statistică a creditelor şi totodată am prezentat în formă tabelară şi grafică indicatorii rezultaţi în urma analizei statistice efectuate.

Lucrarea de disertaţie se încheie cu concluziile şi propunerile pe care mi le-am exprimat în urma anlizei realizate şi a legislaţiei în vigoare existente în România.

CAPITOLUL 1

RISCUL DE CREDITARE ÎN CONTEXTUL RISCURILOR BANCARE

1.1. Riscul - abordare generală

Progresul societăţilor contemporane a fost posibil datorită utilizării unor modele economice în care riscul şi incertitudinea erau utilizate într-o mai mare măsura decât în economiile centralizate

Există în literatura de specialitate definiţii diferite ale riscului, în funcţie de punctul de vedere din care se face analiza riscului.

Conform definiţiei lingvistice, riscul reprezintă probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect. În acest context, prin expunere la risc se înţelege valoarea actuală a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suportă sau le-ar putea suporta instituţia financiară în cauză. Etimologic, termenul provine din latinescul resecare, care înseamnă ruptură într-un echilibru.

Autorii lucrării "Băncile - Mică enciclopedie", Costin C. Kiriţescu şi Emilia M. Dobrescu consideră că riscul economic este eventualitatea unui eveniment care poate provoca pierderi unei firme sau economiei în general

Preview document

Riscul de Credit - Pagina 1
Riscul de Credit - Pagina 2
Riscul de Credit - Pagina 3
Riscul de Credit - Pagina 4
Riscul de Credit - Pagina 5
Riscul de Credit - Pagina 6
Riscul de Credit - Pagina 7
Riscul de Credit - Pagina 8
Riscul de Credit - Pagina 9
Riscul de Credit - Pagina 10
Riscul de Credit - Pagina 11
Riscul de Credit - Pagina 12
Riscul de Credit - Pagina 13
Riscul de Credit - Pagina 14
Riscul de Credit - Pagina 15
Riscul de Credit - Pagina 16
Riscul de Credit - Pagina 17
Riscul de Credit - Pagina 18
Riscul de Credit - Pagina 19
Riscul de Credit - Pagina 20
Riscul de Credit - Pagina 21
Riscul de Credit - Pagina 22
Riscul de Credit - Pagina 23
Riscul de Credit - Pagina 24
Riscul de Credit - Pagina 25
Riscul de Credit - Pagina 26
Riscul de Credit - Pagina 27
Riscul de Credit - Pagina 28
Riscul de Credit - Pagina 29
Riscul de Credit - Pagina 30
Riscul de Credit - Pagina 31
Riscul de Credit - Pagina 32
Riscul de Credit - Pagina 33
Riscul de Credit - Pagina 34
Riscul de Credit - Pagina 35
Riscul de Credit - Pagina 36
Riscul de Credit - Pagina 37
Riscul de Credit - Pagina 38
Riscul de Credit - Pagina 39
Riscul de Credit - Pagina 40
Riscul de Credit - Pagina 41
Riscul de Credit - Pagina 42
Riscul de Credit - Pagina 43
Riscul de Credit - Pagina 44
Riscul de Credit - Pagina 45
Riscul de Credit - Pagina 46
Riscul de Credit - Pagina 47
Riscul de Credit - Pagina 48
Riscul de Credit - Pagina 49
Riscul de Credit - Pagina 50
Riscul de Credit - Pagina 51
Riscul de Credit - Pagina 52
Riscul de Credit - Pagina 53
Riscul de Credit - Pagina 54
Riscul de Credit - Pagina 55
Riscul de Credit - Pagina 56
Riscul de Credit - Pagina 57
Riscul de Credit - Pagina 58
Riscul de Credit - Pagina 59
Riscul de Credit - Pagina 60
Riscul de Credit - Pagina 61
Riscul de Credit - Pagina 62
Riscul de Credit - Pagina 63
Riscul de Credit - Pagina 64
Riscul de Credit - Pagina 65
Riscul de Credit - Pagina 66
Riscul de Credit - Pagina 67
Riscul de Credit - Pagina 68
Riscul de Credit - Pagina 69
Riscul de Credit - Pagina 70
Riscul de Credit - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Riscul de Credit.doc

Alții au mai descărcat și

Riscurile Bancare si Cai de Prevenire si Gestionare

CAPITOLUL I ROLUL BANCILOR SI AL CREDITULUI IN ECONOMIA DE PIATA In epoca contemporana locul si rolul bancilor in economie este strins legat de...

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Cercetare Selectiva Privind Gradul de Acceptare si Potentialul de Dezvoltare a Serviciului de Internet-Banking la ING Bank

I. NOTIUNI TEORETICE SINTETICE Cercetarea pietei, a nevoilor de consum reprezinta una din principalele functii ale marketingului, fiind...

Riscul de Creditare

Introducere Riscurile în activitatea de creditare. Consideraţii generale. Cel mai important risc în activitatea desfăşurată de o bancă este...

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

INTRODUCERE Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile...

Gestiunea Riscurilor Bancare în Perspectiva Aplicării Acordului Basel II

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Managementul Riscului de Creditare la ING Bank

Introducere Analiza managementului riscurilor în domeniul bancar este o problemă mereu actuală şi extrem de importantă. Inovaţiile apărute pe...

Riscurile Bancare și Modalități de Gestionare

Introducere În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Ai nevoie de altceva?