Riscul de Credit

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Riscul de Credit.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 71 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: V. Cocris

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE 2
CAPITOLUL 1
RISCUL DE CREDITARE ÎN CONTEXTUL RISCURILOR BANCARE 4
1.1. Riscul - abordare generală 4
.
1.2. Riscurile bancare – definirea şi clasificarea riscurilor bancare 6
1.2.1. Definirea riscurilor bancare 6
1.2.2. Clasificarea riscurilor bancare 7
1.3. Riscul de creditare 12
CAPITOLUL 2
EVALUAREA RISCULUI DE CREDITARE PE EXEMPLUL
BRD - Groupe Société Générale 26
2.1. Controlul şi analiza bonităţii clienţilor prin metodologia bilanţului restructurat 27
2.2. Analiza şi controlul bonităţii clienţilor prin metodologia contului de profit şi pierdere 29
2.3. Analiza financiară şi controlul bonităţii clienţilor pe baza indicatorilor de performanţă ai Contului de Profit şi Pierdere 33
2.4 Analiza şi controlul bonităţii clienţilor prin metodologia fluxului de fonduri 33
2.5. Controlul şi analiza bonităţii clienţilor prin metodologia credit-scoring 41
2.6. Controlul şi analiza bonităţii clienţilor pe baza metodologiei de rating 44
CAPITOLUL 3
ANALIZA PORTOFOLIULUI DE CREDITE DIN PERSPECTIVA RAMBURSABILITǍŢII PE EXEMPLUL BRD - Groupe Société Générale 50
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 61
ANEXE 63
BIBLIOGRAFIE 69

Extras din document

INTRODUCERE

Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente.

Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul devine instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza.

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanţă majoră, aici intervenind funcţia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.

În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri:

- riscul de nerambursare;

- riscul lipsei de lichiditate;

- riscul variaţiei ratei dobânzii pe piaţă;

- riscul de capital;

- riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe (riscul valutar şi riscul de ţară).

Acordând credite banca îşi asumă mai multe tipuri de riscuri, acestea fiind determinate fie de calitatea celui care face împrumutul, fie de evoluţia economică generală, fie de structura generală a băncii.

Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate şi risc, iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii, minimizarea expunerii la risc şi încadrarea în normele de calitate şi comportament prudenţial.

Cunoaşterea tuturor riscurilor este un fapt necesar şi important pentru fiecare bancă, dar în condiţiile amplitudinii procesului de recreditare, cunoaşterea, evitarea şi prevenirea lor este de o deosebită relevanţă la nivel naţional.

În contextul relaţiei risc-profitabilitate lucrarea de faţă îşi propune să definescă şi să descopere faţetele unui mecanism eficient de gestionare a riscului de credit.

Particularizările tehnicilor utilizate în prezent în cadrul sistemului bancar românesc pentru gestionarea riscului de credit sunt exemplificate pe modelul Băncii Române pentru Dezvoltare - GSG, instituţie bancară cu un renume de soliditate şi experienţă în domeniul creditării.

Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole.

Capitolul 1, intitulat „Riscul de creditare în contextul riscurilor bancare” am realizat o scurtă prezentare a riscurilor în general, dupa care am prezentat riscurile bancare (definiţie , clasificări) urmată de o prezentare detaliată a riscului de credit.

Cel de-al doilea capitol „Evaluarea riscului de creditare pe exemplul Băncii Române pentru Dezvoltare - GSD ”, am prezentat mtodologiile prin care se realizează controlul şi analiza bonităţii clientilor şi anume: metodologia bilanţului restructurat, metodologia contului de profit şi pierdere, metodologia fluxului de fonduri, metodologia credit-scoring, metodologiei de rating.

În cel de-al treilea capitol „Analiza portofoliului de credite din perspective rambursabilităţii pe exemplul Băncii Române pentru Dezvoltare – GSD” am prezentat pe un scrurt istoricul şi profilul Băncii Române pentru Dezvoltare – GSD, după care pe baza datelor preluate din Raportul anual 2007 am realizat o analiză statistică a creditelor şi totodată am prezentat în formă tabelară şi grafică indicatorii rezultaţi în urma analizei statistice efectuate.

Lucrarea de disertaţie se încheie cu concluziile şi propunerile pe care mi le-am exprimat în urma anlizei realizate şi a legislaţiei în vigoare existente în România.

CAPITOLUL 1

RISCUL DE CREDITARE ÎN CONTEXTUL RISCURILOR BANCARE

1.1. Riscul - abordare generală

Progresul societăţilor contemporane a fost posibil datorită utilizării unor modele economice în care riscul şi incertitudinea erau utilizate într-o mai mare măsura decât în economiile centralizate

Există în literatura de specialitate definiţii diferite ale riscului, în funcţie de punctul de vedere din care se face analiza riscului.

Conform definiţiei lingvistice, riscul reprezintă probabilitatea de producere a unui eveniment cu consecinţe adverse pentru subiect. În acest context, prin expunere la risc se înţelege valoarea actuală a tuturor pierderilor sau cheltuielilor suplimentare pe care le suportă sau le-ar putea suporta instituţia financiară în cauză. Etimologic, termenul provine din latinescul resecare, care înseamnă ruptură într-un echilibru.

Autorii lucrării "Băncile - Mică enciclopedie", Costin C. Kiriţescu şi Emilia M. Dobrescu consideră că riscul economic este eventualitatea unui eveniment care poate provoca pierderi unei firme sau economiei în general

Fisiere in arhiva (1):

  • Riscul de Credit.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Şcoala Academică de Studii Postuniversitare “Finanţe – Bănci – Asigurări” FIBAS Specializare : Economie şi Gestiune Financiar Bancarǎ