Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 20074
Mărime: 102.75KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof.Angela Boariu
UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI STUDII APROFUNDATE: MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

Cuprins

Cuprins 1

Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România 2

1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990 2

1.2. Rolul BNR în organizarea şi dezvoltarea sistemului de plăţi 6

Capitolul 2. Particularităţi ale sistemelor de plăţi în România şi în Uniunea Europeană 9

2.1. Sistemul Naţional de Plăţi al BNR 9

2.1.1. Arhitectura Sistemului Naţional de Plăţi DECONT*BNR 9

2.1.2. Componentele Sistemului Naţional de Plăţi DECONT*BNR 11

2.1.2.1. Sisteme de transfer pe baze nete 12

2.1.2.2. Sisteme de transfer pe baze brute 13

2.2. Sistemul electronic de plăţi din România 13

2.2.1. Caracteristici ale sistemului electronic de plăţi din România 13

2.2.2. Sistemul de decontare pe bază brută în timp real a plăţilor de mare valoare (ReGIS) 15

2.2.3. Sistemul electronic de decontare pe bază netă a plăţilor de mică valoare (SENT) 19

2.2.4. Sistemul de înregistrare, decontare şi transferare a titlurilor de stat (SaFIR) 21

2.3. Particularităţi ale sistemelor europene de plăţi 23

2.3.1. Sisteme europene de plăţi de valori mari 23

2.3.2. Sisteme europene de plăţi de valori mici 34

Capitolul 3. Impactul integrării europene asupra sistemelor de plăţi din România 36

3.1. De la plăţile pe suport hârtie la moneda electronică 36

3.2. Impactul Sistemului Electronic de Plăţi asupra sistemului bancar românesc 44

3.3. Tendinţe în evoluţia plăţilor din România în contextul integrării europene 45

Concluzii 49

Bibliografie 51

Extras din document

Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România

1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990

În anii 1990, plăţile din economie au fost reorganizate pe principiile economiei de piaţă Principalele mutaţii sunt generate de organizarea sistemului de plăţi.

În primii ani ai tranziţiei la economia de piaţă şi-au făcut apariţia băncile comerciale cu capital de stat şi privat, inclusiv reprezentanţe ale unor bănci străine. S-a format o piaţă concurenţială pe care au apărut servicii bancare moderne şi diversificate.

Legile bancare din 1991 (Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară şi Legea nr. 34/1991 privind statutul Băncii Naţionale a României) au aluvionat pe parcursul multor inspiraţii occidentale şi ideea caselor de compensaţie interbancară şi a rolului de supraveghere funcţională a plăţilor de către banca centrală, fără însă să se înregistreze măsuri concrete cu efect macroeconomic notabile până în 1995.

Prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, au fost stabilite reglementările în domeniul sistemului de plăţi şi decontări, iar în cursul anului 1994 au fost elaborate normele tehnice, normele cadru şi argumentele privind noile instrumente de plată pe suport hârtie (ordinul de plată, cecul, cambia, biletul la ordin) şi au fost actualizate legile din 1934 privind utilizarea efectelor comerciale.

În perioada 1 ianuarie 1990 – 3 aprilie 1995, sistemul de plăţi din România a menţinut în linii generale trăsăturile sistemelor de plăţi caracteristice economiilor centralizate

Instrumentele de plată neadecvate economiei de piaţă, procedurile bancare de decontare greoaie, învechite şi nediferenţiate pe tipuri de plăţi fără numerar, descentralizarea conturilor curente ale băncilor, precum şi existenţa unei foarte complicate şi dereglementate reţele de conturi de corespondent au condus la apariţia unor întârzieri masive în realizarea decontărilor şi la abuzul în practicarea de către bănci a metodei „float –ului”.

Datorită acestei conjucturi, în perioada menţionată, România putea fi considerată ca fiind o societate dominată de numerar. Deoarece majoritatea plăţilor se realizau în numerar, cantităţi enorme de bani rămâneau în afara sistemului bancar, fapt cu influenţă deosebită asupra procesului decizional privind masa monetară. Devenise din ce în ce mai evident că punerea în funcţiune a unui sistem de plăţi eficient şi transparent ar fi însemnat pentru deţinătorii de fonduri băneşti creşterea şi diversificarea posibilităţilor de utilizarea a acestora, ceea ce, în ultimă instanţă, s-ar fi concretizat în sporirea cantităţii de bani depozitată şi circulată în sistemul bancar, facilitând astfel băncii centrale punerea în aplicare a politicii sale monetare

Până în 1995, decontările se efectuau prin sisteme manuale de prelucrare a datelor între bănci şi agenţii economici, sisteme proprii instrumentelor de plată pe suport hârtie utilizate – dispoziţia legală, cecul cu/fără limită de sumă.

Noile instrumente, adecvate relaţiilor de plăţi din economia românească, reclamau existenţa unui sistem eficient de compensare. Regulamentul emis de BNR nr. 10/1994 privind compensarea interbancară a plăţilor fără numerar pe suport hârtie, a stabilit mecanismul compensării şi schemele de circuit ale instrumentelor. Instrumentele de plată reprezentau simple formulare pe suport hârtie, decontate manual, prin virarea sumelor în conturi.

Compensarea multilaterală interbancară reprezintă modalitatea de calcul a obligaţiilor şi creanţelor fiecărui participant faţă de toţi ceilalţi participanţi la compensare, modalitate care stă la baza decontării pe bază netă

Odată cu apariţia unui mare număr de bănci – de ordinul câtorva zeci – era necesar un mecanism adecvat de compensare şi decontare interbancară, instituit în 1995, odată cu noile instrumente de plată, Sistemul Naţional de Plăţi DECONT BNR (a se vedea figura nr. 1).

Preview document

Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 1
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 2
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 3
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 4
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 5
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 6
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 7
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 8
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 9
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 10
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 11
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 12
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 13
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 14
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 15
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 16
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 17
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 18
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 19
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 20
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 21
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 22
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 23
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 24
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 25
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 26
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 27
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 28
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 29
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 30
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 31
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 32
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 33
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 34
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 35
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 36
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 37
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 38
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 39
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 40
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 41
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 42
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 43
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 44
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 45
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 46
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 47
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 48
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 49
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 50
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 51
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 52
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 53
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 54
Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Plati in Romania si Impactul Lor in Contextul Integrarii Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Modalități și instrumente de plată moderne utilizate în practica bancară românească

INTRODUCERE Banca este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani, dacă este recunoscută oficial ca bancă....

Instrumente de Plată Electronice

CAPITOLUL I TIPURI DE INSTRUMENTE DE PLATA ELECTRONICE Platile electronice sunt un stimulator important al cresterii economice si al vitalitatii...

Sistemul de Plati in Uniunea Europeana

De la stabilirea CEE in 1958, drumul spre o piata financiara Europeana mai integrata a fost marcat de cateva evenimente, cel mai vizibil fiind...

Acreditivul

1. Esenta acreditivului documentar Principii si cerinţe de decontare prin acreditivul documentar Intensificarea procesului de integrare economică...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Supravegherea Prudentiala și Rolul Acestei a în Gestionarea Riscului Sistemic

INTRODUCERE În ultimele două decenii, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele mai fascinante...

Ai nevoie de altceva?