Sisteme de Plati in Romania si Impactul Lor in Contextul Integrarii Europene

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Sisteme de Plati in Romania si Impactul Lor in Contextul Integrarii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 55 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Angela Boariu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domenii: Banci, Economie, Finante

Cuprins

Cuprins 1
Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România 2
1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990 2
1.2. Rolul BNR în organizarea şi dezvoltarea sistemului de plăţi 6
Capitolul 2. Particularităţi ale sistemelor de plăţi în România şi în Uniunea Europeană 9
2.1. Sistemul Naţional de Plăţi al BNR 9
2.1.1. Arhitectura Sistemului Naţional de Plăţi DECONT*BNR 9
2.1.2. Componentele Sistemului Naţional de Plăţi DECONT*BNR 11
2.1.2.1. Sisteme de transfer pe baze nete 12
2.1.2.2. Sisteme de transfer pe baze brute 13
2.2. Sistemul electronic de plăţi din România 13
2.2.1. Caracteristici ale sistemului electronic de plăţi din România 13
2.2.2. Sistemul de decontare pe bază brută în timp real a plăţilor de mare valoare (ReGIS) 15
2.2.3. Sistemul electronic de decontare pe bază netă a plăţilor de mică valoare (SENT) 19
2.2.4. Sistemul de înregistrare, decontare şi transferare a titlurilor de stat (SaFIR) 21
2.3. Particularităţi ale sistemelor europene de plăţi 23
2.3.1. Sisteme europene de plăţi de valori mari 23
2.3.2. Sisteme europene de plăţi de valori mici 34
Capitolul 3. Impactul integrării europene asupra sistemelor de plăţi din România 36
3.1. De la plăţile pe suport hârtie la moneda electronică 36
3.2. Impactul Sistemului Electronic de Plăţi asupra sistemului bancar românesc 44
3.3. Tendinţe în evoluţia plăţilor din România în contextul integrării europene 45
Concluzii 49
Bibliografie 51

Extras din document

Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România

1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990

În anii 1990, plăţile din economie au fost reorganizate pe principiile economiei de piaţă Principalele mutaţii sunt generate de organizarea sistemului de plăţi.

În primii ani ai tranziţiei la economia de piaţă şi-au făcut apariţia băncile comerciale cu capital de stat şi privat, inclusiv reprezentanţe ale unor bănci străine. S-a format o piaţă concurenţială pe care au apărut servicii bancare moderne şi diversificate.

Legile bancare din 1991 (Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară şi Legea nr. 34/1991 privind statutul Băncii Naţionale a României) au aluvionat pe parcursul multor inspiraţii occidentale şi ideea caselor de compensaţie interbancară şi a rolului de supraveghere funcţională a plăţilor de către banca centrală, fără însă să se înregistreze măsuri concrete cu efect macroeconomic notabile până în 1995.

Prin Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, au fost stabilite reglementările în domeniul sistemului de plăţi şi decontări, iar în cursul anului 1994 au fost elaborate normele tehnice, normele cadru şi argumentele privind noile instrumente de plată pe suport hârtie (ordinul de plată, cecul, cambia, biletul la ordin) şi au fost actualizate legile din 1934 privind utilizarea efectelor comerciale.

În perioada 1 ianuarie 1990 – 3 aprilie 1995, sistemul de plăţi din România a menţinut în linii generale trăsăturile sistemelor de plăţi caracteristice economiilor centralizate

Instrumentele de plată neadecvate economiei de piaţă, procedurile bancare de decontare greoaie, învechite şi nediferenţiate pe tipuri de plăţi fără numerar, descentralizarea conturilor curente ale băncilor, precum şi existenţa unei foarte complicate şi dereglementate reţele de conturi de corespondent au condus la apariţia unor întârzieri masive în realizarea decontărilor şi la abuzul în practicarea de către bănci a metodei „float –ului”.

Datorită acestei conjucturi, în perioada menţionată, România putea fi considerată ca fiind o societate dominată de numerar. Deoarece majoritatea plăţilor se realizau în numerar, cantităţi enorme de bani rămâneau în afara sistemului bancar, fapt cu influenţă deosebită asupra procesului decizional privind masa monetară. Devenise din ce în ce mai evident că punerea în funcţiune a unui sistem de plăţi eficient şi transparent ar fi însemnat pentru deţinătorii de fonduri băneşti creşterea şi diversificarea posibilităţilor de utilizarea a acestora, ceea ce, în ultimă instanţă, s-ar fi concretizat în sporirea cantităţii de bani depozitată şi circulată în sistemul bancar, facilitând astfel băncii centrale punerea în aplicare a politicii sale monetare

Până în 1995, decontările se efectuau prin sisteme manuale de prelucrare a datelor între bănci şi agenţii economici, sisteme proprii instrumentelor de plată pe suport hârtie utilizate – dispoziţia legală, cecul cu/fără limită de sumă.

Noile instrumente, adecvate relaţiilor de plăţi din economia românească, reclamau existenţa unui sistem eficient de compensare. Regulamentul emis de BNR nr. 10/1994 privind compensarea interbancară a plăţilor fără numerar pe suport hârtie, a stabilit mecanismul compensării şi schemele de circuit ale instrumentelor. Instrumentele de plată reprezentau simple formulare pe suport hârtie, decontate manual, prin virarea sumelor în conturi.

Compensarea multilaterală interbancară reprezintă modalitatea de calcul a obligaţiilor şi creanţelor fiecărui participant faţă de toţi ceilalţi participanţi la compensare, modalitate care stă la baza decontării pe bază netă

Odată cu apariţia unui mare număr de bănci – de ordinul câtorva zeci – era necesar un mecanism adecvat de compensare şi decontare interbancară, instituit în 1995, odată cu noile instrumente de plată, Sistemul Naţional de Plăţi DECONT BNR (a se vedea figura nr. 1).

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme de Plati in Romania si Impactul Lor in Contextul Integrarii Europene.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA” IAŞI STUDII APROFUNDATE: MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR