Bursa de Valori București

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 21899
Mărime: 114.33KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTODUCERE

CAPITOLUL I ISTORICUL APARIŢIEI ŞI DEZVOLTĂRII PIEŢELOR BURSIERE 4

1.1. Scurt istoric 4

1.2. Bursa, piaţa organizată şi specializată 6

1.2.1. Ce este bursa - 6

1.2.2. Clasificarea pieţelor financiare 7

1.2.3. Caracteristicile pieţelor bursiere 8

1.3. Baza juridică şi structura organizatorică a bursei 9

1.3.1. Cadru legislativ şi structura instituţională a bursei de valori 9

1.3.2. Agenţii pieţei bursieri 13

CAPITOLUL II BURSA DE VALORI : PREZENTARE GENERALĂ 15

2.1. Cotarea societăţilor la bursă 15

2.2. Mecanismul tranzacţiilor cu titluri şi alte active 23

2.3. Operaţiuni cu titluri financiare derivate 25

CAPITOLUL III BURSA DE VALORI BUCUREŞTI 28

3.1. Rolul bursei în economiile emergente 28

3.2. Bursa de Valori Bucureşti 30

3.2.1. Prezentarea generală şi managementul Bursei de Valori Bucureşti 30

3.2.2. Funcţionarea Bursei de Valori Bucureşti 33

3.2.3 Indicii Bursei de Valori Bucureşti 40

3.2.4. Performanţele şi realizările BVB 43

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 50

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTODUCERE

Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate, unde se întâlnesc şi se reglează, liber sau dirijat, cererea şi oferta de active financiare, necesare creării de resurse pentru dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii în cadrul firmelor. În economia financiară circuitul activelor financiare are loc între mulţimea ofertanţilor de fonduri (investitorii) şi mulţimea utilizatorilor acestora, în vederea realizării unicului scop: satisfacerea nevoii economice, a cărei finalizare este profitul. Investitorii sunt cei care efectuează investiţii, prin plasarea fondurilor în scopul valorificării lor, iar utilizatorii sunt cei care mobilizează fondurile pentru a-şi finanţa propria activitate economică. Se transferă astfel o parte din resursele financiare existente într-o economie, între cei care le deţin, prin disponibilizare, către agenţii economici care le folosesc, fie pentru iniţierea unei activităţi, fie pentru întreţinerea şi dezvoltarea unei afaceri existente. În acelaşi timp, se naşte o relaţie de feedback, de la utilizatorii de fonduri către investitorii iniţiali, prin distribuirea profitului obţinut în urma valorificării resurselor financiare. Într-o economie de piaţă, distribuirea profitului poate fi, însă, oricând substituită de distribuirea riscului, în cazul unei utilizări neprofitabile a fondurilor care au făcut obiectul transferului. Astfel, cei doi parteneri devin, prin propria voinţă, noduri ale unui circuit financiar a cărui finalizare poate fi profitul sau eşecul. Tranzacţiile între cele două categorii de participanţi la fluxul financiar se realizează prin intermediul pieţelor financiare.

Încă de la apariţia lor, bursele de valori s-au bucurat de un interes deosebit din partea marelui public, reprezentând pentru unii o speranţă de îmbogăţire rapidă iar pentru alţii soluţia în căutarea unei certitudini asupra viitorului apropiat sau îndepărtat.

În condiţiile tranziţiei României la economia de piaţă, bursa de valori şi-a reluat activitatea după o întrerupere de aproape cinci decenii. În ciuda unui început ezitant şi a unor oscilaţii în activitatea ei, bursa de valori îşi consolidează poziţia în mecanismul economiei de piaţă, urmând să joace un rol tot mai important în viitor.

Pornind de la această realitate, am considerat oportună analiza temei alese în cadrul prezentei lucrări de disertaţie.

Ţinând cont de faptul că tema pe care mi-am ales reprezintă obiectul “Bursa de Valori Bucureşti. Istoric, management, performanţe” am să trec direct la prezentarea structurii al acestei lucrări, care la rândul lui conţine trei capitole.

În primul capitol sunt prezentate aspectele semnificative legate de istoricul apariţiei şi dezvoltării pieţelor bursiere, definiţia, clasificarea, caracteristicile pieţelor financiare, respectiv reglementările legale aplicabile bursei din România precum şi structura organizatorică a bursei.

În capitolul al doilea este prezentat cadrul teoretic privind bursele de valori şi anume cotarea societăţilor la bursă, mecanismul tranzacţiilor cu titluri şi alte active respectiv operaţiunile cu titluri financiare derivate.

În capitolul trei sunt prezentate aspectele practice ale aplicării la Bursa de Valori Bucureşti a reglementărilor generale şi specifice legate de organizarea şi funcţionarea bursei, acest capitol totodată cuprinde indicii Bursei de Valori Bucureşti, realizările şi performanţele acestei instituţii.

În finalul lucrării de faţă am punctat unele concluzii şi propuneri cu referire la implicaţiile integrării economiei româneşti în spaţiul european asupra Bursei de Valori Bucureşti, la principalele direcţii în care ar trebui să acţioneze Bursa de Valori Bucureşti în următorii ani.

CAPITOLUL I

ISTORICUL APARIŢIEI ŞI DEZVOLTĂRII

PIEŢELOR BURSIERE

1.1. Scurt istoric

Apariţia şi formarea burselor de mărfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urmă cu aproximativ 2000 de ani în Grecia şi Roma Antică şi continuă şi astăzi. Dacă ar fi să alegem oricare din produsele tranzacţionate azi la bursă şi am încerca să-i traversăm evoluţia pe piaţă de-a lungul istoriei, am găsi că acesta a trecut prin cinci faze distincte: oferirea ca dar, schimbul de marfă (barter), contractul cu plată şi livrare imediată (spot), contractul cu plată şi livrare ulterioară stabilirii preţului (forward) şi contractul la termen (futures şi options).

Preview document

Bursa de Valori București - Pagina 1
Bursa de Valori București - Pagina 2
Bursa de Valori București - Pagina 3
Bursa de Valori București - Pagina 4
Bursa de Valori București - Pagina 5
Bursa de Valori București - Pagina 6
Bursa de Valori București - Pagina 7
Bursa de Valori București - Pagina 8
Bursa de Valori București - Pagina 9
Bursa de Valori București - Pagina 10
Bursa de Valori București - Pagina 11
Bursa de Valori București - Pagina 12
Bursa de Valori București - Pagina 13
Bursa de Valori București - Pagina 14
Bursa de Valori București - Pagina 15
Bursa de Valori București - Pagina 16
Bursa de Valori București - Pagina 17
Bursa de Valori București - Pagina 18
Bursa de Valori București - Pagina 19
Bursa de Valori București - Pagina 20
Bursa de Valori București - Pagina 21
Bursa de Valori București - Pagina 22
Bursa de Valori București - Pagina 23
Bursa de Valori București - Pagina 24
Bursa de Valori București - Pagina 25
Bursa de Valori București - Pagina 26
Bursa de Valori București - Pagina 27
Bursa de Valori București - Pagina 28
Bursa de Valori București - Pagina 29
Bursa de Valori București - Pagina 30
Bursa de Valori București - Pagina 31
Bursa de Valori București - Pagina 32
Bursa de Valori București - Pagina 33
Bursa de Valori București - Pagina 34
Bursa de Valori București - Pagina 35
Bursa de Valori București - Pagina 36
Bursa de Valori București - Pagina 37
Bursa de Valori București - Pagina 38
Bursa de Valori București - Pagina 39
Bursa de Valori București - Pagina 40
Bursa de Valori București - Pagina 41
Bursa de Valori București - Pagina 42
Bursa de Valori București - Pagina 43
Bursa de Valori București - Pagina 44
Bursa de Valori București - Pagina 45
Bursa de Valori București - Pagina 46
Bursa de Valori București - Pagina 47
Bursa de Valori București - Pagina 48
Bursa de Valori București - Pagina 49
Bursa de Valori București - Pagina 50
Bursa de Valori București - Pagina 51
Bursa de Valori București - Pagina 52
Bursa de Valori București - Pagina 53

Conținut arhivă zip

  • Bursa de Valori Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Bursa de Valori București - prezent și perspective

CAPITOLUL I. PIAŢA DE CAPITAL. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Piaţa de capital. Definire şi scurtă caracterizare Piaţa de capital reprezintă...

Indicii Bursei de Valori București

Introducere Lucrarea urmăreşte evoluţia pe o perioada de 4 ani a indicilor oficiali ai Bursei de Valori Bucureşti, studiul având ca scop...

Cotarea la bursă

1. Introducere Ringul, de fapt, piata busiera, este, in principal, arena in care se confrunta doua tabere: cea a “taurilor” (the bulls) si cea a...

Bursa de Valori București

Introducere Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Evoluția Bursei în 2011 și Perspective pentru 2012

INTRODUCERE Prin acest referat se urmăreşte a se reliefa evoluţia pieţei bursiere din România în anul 2011 şi perspectivele acesteia pentru 2012....

Bursa de Valori București

BURSA DE VALORI 1. Definire Bursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei financiare,...

Indici bursieri ai Bursei de Valori București

Indicii bursieri ai Bursei de Valori Bucureşti 1. Introducere Analiza unei pieţe bursiere pe ansamblul său se realizează, ca pentru orice alt...

Bursa de Valori București

Cap 1 . BURSA DE VALORI 1.1 Definire Bursa de valori este una din cele mai importante institutii ale economiei de piata, un segment al pietei...

Te-ar putea interesa și

Bursa de Valori București

INTRODUCERE Formarea şi dezvoltarea pieţei de capital în România şi constituirea bursei de valori reprezintă componentele esenţiale ale procesului...

Bursa de Valori București

Introducere Tema abordată a fost aleasă deoarece constituie un subiect de actualitate şi de interes în contextul dezvoltării continue şi al...

Bursa de Valori București - prezent și perspective

CAPITOLUL I. PIAŢA DE CAPITAL. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 1.1. Piaţa de capital. Definire şi scurtă caracterizare Piaţa de capital reprezintă...

Bursa de Valori București - analiză tehnică

VALORILE MOBILIARE ŞI COTAREA LOR LA BURSA DE VALORI 1.1. Tipuri de valori mobiliare Nu există în nici o jurisdicţie din lume, o definiţie...

Bursa de valori

CAPITOLUL I Piaţa de capital în România 1.1. Concept de piaţă de capital Despre piaţa de capital românească se poate vorbi în două registre...

Bursa de Valori București

CAPITOLUL 1 BURSELE: ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 1.1. BURSA: CONCEPT SI CARACTERISTICI Bursele, în general, joaca în lumea contemporana, atât pe...

Tranziția la economia de piață și Bursa de Valori București

Capitolul 1 Tranzitia la economia de piaţa 1.1 Contextul economic-social-politic Cu mult înainte de anul 1989 ţările din Europa Centrală şi de...

Analiza societăților tranzacționare de titluri la Bursa de Valori București în data de 04 mai 2008

Analiza societatilor tranzactionare de titluri la Bursa de Valori Bucuresti in data de 04 mai 2008 Bursa de Valori Bucuresti este una din cele...

Ai nevoie de altceva?