Toate disertatiile din domeniul Calculatoare

 • Software pentru recrutarea de personal

  1. Introducere Recrutarea și selecția resurselor umane reprezintă două subprocese vitale în cadrul procesului de management al capitalului uman care se desfășoară într-o organizație. Acestea sunt începutul unui proces de durată care trebuie să asigure necesarul de personal calificat, în prezența unei dinamici organizaționale care implică deseori și o anumită fluctuație de personal. De aceea, cele două procese trebuie să asigure recrutarea și selecția indivizilor cu calitățile personale și...

 • Sistem Informatic de Evaluare a Cunostintelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

  INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act educațional fără evaluare. Este greu de conceput valorizarea activităților umane și a rezultatelor acestora fără stabilirea unei aprecieri cu certificarea abilităților și competențelor. În timpul de față evaluarea prin testare electronică este aplicată ca metodă de evaluare în învățământul preuniversitar și universitar. Astfel, această metodă de...

 • Proiectarea Sistemelor Antiefractie in Zonele Defavorizate Energetic

  Cap.1.Introducere Atunci când este în pericol atât viaţa oamenilor cât şi bunurile pe care aceştia le deţin, se îndreptăţeşte ca fiecare persoană să ia măsuri şi să se informeze asupra unui sistem de protecţie. Un sistem antiefracţie este folositor deoarece protejează viaţa oamenilor dar şi reduce riscul producerii unuor pagube materiale. Orice sistem antiefracţie functioneaza daca este alimentat cu energie electrică. Există zone unde energia electrică nu a pătruns in totalitate sau deloc...

 • Aspecte Comparative, Functional Constructive si Economice ale Procesoarelor Multicore din Tehnica de Calcul

  Capitolul I: Familii de procesoare multicore,caracteristici, avantaje dezavantaje,ierarhizarea calitativă după firmele producatoare pe plan mondial 1.1Generalităţi Componenta cea mai importantă dintr-un sistem electronic de calcul, compatibil PC, este procesorul. El este cel care de fapt execută calculele matematice cele mai complexe şi prelucrarea datelor, în general, iar, în funcţie de parametrii lui se pot stabili performanţele întregului sistem. Procesorul, sau unitatea centrală de...

 • Manipularea Cecurilor Electronice in Sistemele de Internet Banking

  INTRODUCERE Societatea umanã cunoaşte în momentul de faţã una din cele mai profunde transformãri din întreaga ei existenţã, în care informatica joacã un rol determinant. Dacã deceniul trecut a fost marcat de apariţia şi perfecţionarea calculatoarelor personale, uşor accesibile şi la preţuri din ce în ce mai scãzute, deceniul anilor '90 este caracterizat de conectivitatea tot mai pronunţatã, adicã fuziunea dintre calculatoare şi comunicaţii: cele mai multe calculatoare sunt folosite azi în...

 • Magazin Virtual in Access

  Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de calcul a datelor este esenţială, se caută mereu noi forme de a fluidiza aceste procese şi de a ajuta utilizatorul să realizeze structuri informatice cât mai complexe dar şi mai simplu de manevrat, se caută moduri cât mai facile de comunicare între designerul/creatorul de soft, utilizator şi computer. Această lucrare are un scop bine definit,...

 • Sistem Pentru Managementul Centralizat al Credentialelor Utilizatorilor

  1. INTRODUCERE Organizaţiile depind de sistemele de identificare în fiecare zi pentru a-şi desfăşura cu succes activitatea. Pe măsură ce companiile se confruntă cu probleme legate de managementul identităţii într-un amalgam tot mai eterogen de infrastructuri şi medii de lucru, devine din ce în ce mai important pentru acestea să utilizeze soluţii de management al identităţii capabile să sprijine procesul de simplificare a infrastructurii lor IT, să reducă potenţialele riscuri şi să sprijine...

 • Evidenta Clientilor si Furnizorilor - Baze de Date Access

  1. Prezentarea aplicatiei 1.1. Prezentare generala Lucrarea oferă o analiză a modalităţilor practice de utilizare a instrumentelor informatice pentru elaborarea sistemelor de gestionare a evidentei clientilor si furnizorilor pentru o anumita firma(in cazul acestei lucrari pentru firma:ALFA). Avantajele principale ale aplicatiei constau în administrarea sa destul de simplă deoarece dispune de o interfaţă intuitivă şi atrăgătoare. Utilizatorii precum şi cei care administrează baza de date nu...

 • Gestiunea Analitica a Materialelor

  1. INTRODUCERE Evoluţia tehnicii de calcul a dus la o creştere substanţială a capacităţii de memorare şi a vitezei de prelucrare a datelor. Astfel calculatoarele personale s-au dezvoltat din necesitatea stocării şi prelucrării cât mai rapide a informaţiilor. În ultimii ani, dezvoltarea sistemelor de baze de date reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte în domeniul tehnologiei informaţiei, având un impact decisiv asupra modului de organizare şi funcţionare a numeroaselor instituţii...

 • Retele de Calculatoare

  CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN REŢELE 1.1. Clasificare În zilele noastre vechiul model al unui singur calculator (mainframe) care serveşte problemele de calcul ale unui sistem a fost înlocuit cu un model în care munca este făcută de un număr mare de calculatoare, care sunt utilizate separat, dar interconectate. Prin cooperarea între calculatoare se pot realiza o multitudine de activităţi: • transferul unui fișier de la un calculator la altul; • se poate accesa o baza de date existentă pe un...

 • Proiectarea si Modelarea Retelelor de Calculatoare

  1. CRITERII DE APROXIMARE A FUNCŢIILOR 1.1. Introducere În foarte multe aplicaţii practice apare necesitatea aproximării unei funcţii f:a,b →R printr-o alta funcţie F(x) relativ simplă, astfel ca pentru orice valoare a lui x, valoarea lui F(x) sa fie "suficient de aproape" de valoarea lui f(x). Vom scrie f(x)≈F(x), x € a, b . Există în special două cazuri în care se impune aproximarea funcţiei f(x). Primul este acela în care funcţia f(x) are o expresie complicata sau este...

 • Stocarea Datelor in Baze de Date

  Activitatea umană include o mulţime de activităţi desfăşurate pentru a satisface diverse necesităţi, fie ele de natură materială sau spirituală. Pentru desfăşurarea acestor activităţi s-au dezvoltat intreprinderi şi organizaţii speciale care, in vederea indeplinirii scopului propus, necesită manevrarea unui volum ridicat de informaţii. Au apărut şi s-au dezvoltat sisteme informaţionale care ocupă astăzi un loc important în funcţionarea complexului mecanism reprezentat de societatea modernă....

 • Site de Prezentare a Scolii 35 Bucuresti

  CAPITOLUL I Noţiuni de bază în HTML HTML (HyperTextMarkupLanguage) este un set de coduri speciale care se inserează într-un text, pentru a adăuga informaţii despre formatare şi despre legături. HTML se bazează pe Limbajul Generalizat Standard de Marcare (Standard Generalized Markup Language-SGML). a) HYPER - semnificaţia cuvântului HYPER este „în orice loc” adică, în Internet, prin interiorul unui browser se poate oricând merge în orice loc; - HYPER este opozitul cuvântului „liniar”....

 • Crearea unei Pagini Web

  Capitolul 1. Introducere în HTML 1.1 Noţiuni generale HyperText Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea paginilor web ce pot fi afişate într-un browser (sau navigator). HTML este o formă de marcare orientată către prezentarea documentelor text pe o singura pagină, utilizând un software de redare specializat, numit agent utilizator HTML, cel mai bun exemplu de astfel de software fiind browserul web. HTML furnizează mijloacele prin care conţinutul unui...

 • Prezentarea de Albume Fotografice pe Web Folosind Generarea Automata a Paginilor Web cu Ajutorul Programului Access

  Argument Paginile continând albume foto reprezintă astăzi o mare atracţie pentru utilizatorii internetului. Subiectele imaginilor sunt variate de la fotografie profesională oferită spre vanzare pe internet la albume fotografice pe diverse teme( oraşe, oameni, peisaje) si in final site-urile despre comunitati virtuale, exemplul cel mai cunoscut fiind “myspace”, ce permit inter-relaţionarea grupurilor de persoane pe baza unor interese sau caracteristici comune. Plecând de la această nevoie de...

Pagina 1 din 2