Magazin Virtual in Access

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Magazin Virtual in Access.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

Capitolul 1 INTRODUCERE 5
1.1 Scop şi obiective 5
1.2 Prezentarea temei. Argumentarea necesităţii temei 5
Capitolul 2 BAZE DE DATE - NOŢIUNI GENERALE 6
2.1 Conceptul de bază de date 6
2.2 Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) 6
2.3 Nivele şi modele de reprezentare a datelor 7
2.3.1 Nivelul extern (schema externă) 8
2.3.2 Nivelul conceptual (modelul conceptual) 8
2.3.3 Nivelul logic (modelul relaţional) 10
2.3.3.1 Conceptele modelului relaţional 10
2.3.3.2 Normalizarea relaţiilor 11
2.3.4 Nivelul intern (fizic) 12
2.4 Securitatea datelor 12
Capitolul 3 MICROSOFT ACCESS - APLICAŢIE PENTRU GESTIUNEA UNUI MAGAZIN 14
3.1 Prezentare generală Microsoft Access 2003 14
3.1.1 Arhitectura Microsoft Access 17
3.1.2 Instrumentul Wizard 18
3.1.3 Crearea unei baze de date 19
3.1.4 Salvarea modificărilor aduse unei baze de date 20
3.2 Structura bazei de date 20
3.2.1 Crearea tabelelor 20
3.2.2 Cheia primară 22
3.2.3 Salvarea unui tabel 22
3.2.4 Relaţii între tabele 23
3.2.4.1 Crearea primei relaţii 24
3.2.4.2 Integritatea referenţială 25
3.3 Interogarea unei bazei de date 26
3.3.1 Tipuri de interogări 26
3.3.2 Crearea interogărilor 28
3.3.2.1 Interogări de selecţie 28
3.3.2.1.1 Interogări parametrice 29
3.3.2.2 Interogări de acţiune 29
3.3.2.2.1 Interogări pentru actualizarea datelor 29
3.3.2.2.2 Interogări pentru ştergerea de înregistrări 29
3.4 Rapoarte - Generarea rapoartelor 29
3.4.1 Crearea unui raport 29
3.5 Formulare - Utilizarea formularelor pentru introducerea datelor şi pentru a asigura interfaţa cu utilizatorul 29
3.5.1 Crearea unui formular 29
3.6 Obiecte şi proceduri, sporirea funcţionalităţii prin comenzi de tip Macro 29
Capitolul 4 PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA STOCURILOR 29
4.1 Proiectarea bazei de date 29
4.1.1 Modelul Entitate – Asociere 29
4.1.2 Modelul Relaţional 29
4.2 Proiectarea interogărilor 29
4.3 Proiectarea rapoartelor 29
4.4 Proiectarea formularelor 29
4.4.1 Formularul furnizori 29
4.4.2 Formularul intrări 29
4.4.3 Formularul produse 29
4.4.4 Formularul vânzări 29
4.4.5 Pagina de start 29
4.4.5.1 Crearea paginii de start 29
Capitolul 5 CONCLUZII 53
Capitolul 6 BIBLIOGRAFIE 55

Extras din document

Capitolul 1 INTRODUCERE

1.1 Scop şi obiective

Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de calcul a datelor este esenţială, se caută mereu noi forme de a fluidiza aceste procese şi de a ajuta utilizatorul să realizeze structuri informatice cât mai complexe dar şi mai simplu de manevrat, se caută moduri cât mai facile de comunicare între designerul/creatorul de soft, utilizator şi computer.

Această lucrare are un scop bine definit, realizarea „la scară mică” a unei baze de date care poate fi folosită de diverse firme în gestionarea produselor lor, cu aplicaţii pe o firmă de produse IT. Trebuie menţionat că într-un context practic, aplicaţia folosită poate fi îmbunătăţită prin cunoştinţele deţinute de utilizatorul care gestionează baza de date.

1.2 Prezentarea temei. Argumentarea necesităţii temei

Am abordat acest subiect din nevoia de implementare a industriei IT în organizarea unei societăţi comerciale şi m-am oprit asupra Access-ului deoarece Access-ul poate fi implementat foarte uşor în mediul economic la toate nivelele ierarhice şi poate ajuta la elaborarea deciziei oferind prin facilităţile sale de dezvoltare a aplicaţiilor de gestiune de bunuri, date şi informaţii, rezultate concludente şi neredundante, în timp util.

Un alt motiv pentru care am ales această lucrare a fost acela că nu trebuie să deţineţi decât nişte cunoştinţe minime despre Windows, să fi lucrat cu dosare organizate într-un anumit mod, să fi avut un loc de organizare a datelor şi informaţiilor într-un anumit fel, pentru a putea folosi o bază de date creată şi automatizată în Microsoft Access. Bineînţeles se poate extrage din această bază de date rezultatele în forma şi conţinutul proiectat de programator.

În general în cadrul unei societăţi operaţiile care se pot realiza de către un program informatic sunt diverse, eu însă m-am limitat la gestiunea stocurilor, adică a intrărilor şi ieşirilor de produse, lăsând la o parte fluxul de documente contabile.

Capitolul 2 BAZE DE DATE - NOŢIUNI GENERALE

2.1 Conceptul de bază de date

O bază de date relaţională este o colecţie de date relaţionale. Prin date înţelegem valori ce pot fi stocate şi care au semnificaţie implicită. O bază de date este o colecţie centralizată de date organizată în scopul optimizării prelucrării acestora în contextul unui set dat de aplicaţii.

O bază de date este un ansamblu de fişiere intercorelate, care conţine nucleul de date necesare unui sistem informatic (aplicaţie informatică).

Un fişier este un ansamblu de înregistrări fizice, omogene din punct de vedere al conţinutului şi al prelucrării. O înregistrare fizică este unitatea de transfer între memoria internă şi cea externă a calculatorului. Aceasta este formată din una sau mai multe înregistrări logice. O înregistrare logică este unitatea de prelucrare din punct de vedere al programului utilizator. Aceasta este formată dintr-un ansamblu de câmpuri, care descriu o anumită realitate.

2.2 Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD)

O bază de date poate fi generată şi menţinută manual sau cu ajutorul programelor utilitare. O bază de date computerizată poate fi generată şi menţinută fie cu ajutorul unui grup de programe de aplicaţie specifice acestui scop, fie prin ceea ce se numeşte DataBase Management System.

Un SGBD este o interfaţă între utilizatori şi baza de date, care permite în principal crearea, actualizarea şi consultarea acesteia. În acest context putem defini SGBD-ul ca un instrument de asamblare, codificare, aranjare, protecţie şi regăsire a datelor în baza de date.

Sistemul de Gestiune a Bazei de Date asigură bazei de date următoarele caracteristici:

1. Independenţa datelor faţă de programul care le gestionează.

2. Nivel redus de redundanţă. Din considerente de optimizare a timpului de răspuns se acceptă un anumit grad de redundanţă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Magazin Virtual in Access.doc