Magazin Virtual în Access

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 15093
Mărime: 158.84KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

Capitolul 1 INTRODUCERE 5

1.1 Scop şi obiective 5

1.2 Prezentarea temei. Argumentarea necesităţii temei 5

Capitolul 2 BAZE DE DATE - NOŢIUNI GENERALE 6

2.1 Conceptul de bază de date 6

2.2 Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD) 6

2.3 Nivele şi modele de reprezentare a datelor 7

2.3.1 Nivelul extern (schema externă) 8

2.3.2 Nivelul conceptual (modelul conceptual) 8

2.3.3 Nivelul logic (modelul relaţional) 10

2.3.3.1 Conceptele modelului relaţional 10

2.3.3.2 Normalizarea relaţiilor 11

2.3.4 Nivelul intern (fizic) 12

2.4 Securitatea datelor 12

Capitolul 3 MICROSOFT ACCESS - APLICAŢIE PENTRU GESTIUNEA UNUI MAGAZIN 14

3.1 Prezentare generală Microsoft Access 2003 14

3.1.1 Arhitectura Microsoft Access 17

3.1.2 Instrumentul Wizard 18

3.1.3 Crearea unei baze de date 19

3.1.4 Salvarea modificărilor aduse unei baze de date 20

3.2 Structura bazei de date 20

3.2.1 Crearea tabelelor 20

3.2.2 Cheia primară 22

3.2.3 Salvarea unui tabel 22

3.2.4 Relaţii între tabele 23

3.2.4.1 Crearea primei relaţii 24

3.2.4.2 Integritatea referenţială 25

3.3 Interogarea unei bazei de date 26

3.3.1 Tipuri de interogări 26

3.3.2 Crearea interogărilor 28

3.3.2.1 Interogări de selecţie 28

3.3.2.1.1 Interogări parametrice 29

3.3.2.2 Interogări de acţiune 29

3.3.2.2.1 Interogări pentru actualizarea datelor 29

3.3.2.2.2 Interogări pentru ştergerea de înregistrări 29

3.4 Rapoarte - Generarea rapoartelor 29

3.4.1 Crearea unui raport 29

3.5 Formulare - Utilizarea formularelor pentru introducerea datelor şi pentru a asigura interfaţa cu utilizatorul 29

3.5.1 Crearea unui formular 29

3.6 Obiecte şi proceduri, sporirea funcţionalităţii prin comenzi de tip Macro 29

Capitolul 4 PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU GESTIUNEA STOCURILOR 29

4.1 Proiectarea bazei de date 29

4.1.1 Modelul Entitate – Asociere 29

4.1.2 Modelul Relaţional 29

4.2 Proiectarea interogărilor 29

4.3 Proiectarea rapoartelor 29

4.4 Proiectarea formularelor 29

4.4.1 Formularul furnizori 29

4.4.2 Formularul intrări 29

4.4.3 Formularul produse 29

4.4.4 Formularul vânzări 29

4.4.5 Pagina de start 29

4.4.5.1 Crearea paginii de start 29

Capitolul 5 CONCLUZII 53

Capitolul 6 BIBLIOGRAFIE 55

Extras din document

Capitolul 1 INTRODUCERE

1.1 Scop şi obiective

Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de calcul a datelor este esenţială, se caută mereu noi forme de a fluidiza aceste procese şi de a ajuta utilizatorul să realizeze structuri informatice cât mai complexe dar şi mai simplu de manevrat, se caută moduri cât mai facile de comunicare între designerul/creatorul de soft, utilizator şi computer.

Această lucrare are un scop bine definit, realizarea „la scară mică” a unei baze de date care poate fi folosită de diverse firme în gestionarea produselor lor, cu aplicaţii pe o firmă de produse IT. Trebuie menţionat că într-un context practic, aplicaţia folosită poate fi îmbunătăţită prin cunoştinţele deţinute de utilizatorul care gestionează baza de date.

1.2 Prezentarea temei. Argumentarea necesităţii temei

Am abordat acest subiect din nevoia de implementare a industriei IT în organizarea unei societăţi comerciale şi m-am oprit asupra Access-ului deoarece Access-ul poate fi implementat foarte uşor în mediul economic la toate nivelele ierarhice şi poate ajuta la elaborarea deciziei oferind prin facilităţile sale de dezvoltare a aplicaţiilor de gestiune de bunuri, date şi informaţii, rezultate concludente şi neredundante, în timp util.

Un alt motiv pentru care am ales această lucrare a fost acela că nu trebuie să deţineţi decât nişte cunoştinţe minime despre Windows, să fi lucrat cu dosare organizate într-un anumit mod, să fi avut un loc de organizare a datelor şi informaţiilor într-un anumit fel, pentru a putea folosi o bază de date creată şi automatizată în Microsoft Access. Bineînţeles se poate extrage din această bază de date rezultatele în forma şi conţinutul proiectat de programator.

În general în cadrul unei societăţi operaţiile care se pot realiza de către un program informatic sunt diverse, eu însă m-am limitat la gestiunea stocurilor, adică a intrărilor şi ieşirilor de produse, lăsând la o parte fluxul de documente contabile.

Capitolul 2 BAZE DE DATE - NOŢIUNI GENERALE

2.1 Conceptul de bază de date

O bază de date relaţională este o colecţie de date relaţionale. Prin date înţelegem valori ce pot fi stocate şi care au semnificaţie implicită. O bază de date este o colecţie centralizată de date organizată în scopul optimizării prelucrării acestora în contextul unui set dat de aplicaţii.

O bază de date este un ansamblu de fişiere intercorelate, care conţine nucleul de date necesare unui sistem informatic (aplicaţie informatică).

Un fişier este un ansamblu de înregistrări fizice, omogene din punct de vedere al conţinutului şi al prelucrării. O înregistrare fizică este unitatea de transfer între memoria internă şi cea externă a calculatorului. Aceasta este formată din una sau mai multe înregistrări logice. O înregistrare logică este unitatea de prelucrare din punct de vedere al programului utilizator. Aceasta este formată dintr-un ansamblu de câmpuri, care descriu o anumită realitate.

2.2 Sistemul de Gestiune a Bazelor de Date (SGBD)

O bază de date poate fi generată şi menţinută manual sau cu ajutorul programelor utilitare. O bază de date computerizată poate fi generată şi menţinută fie cu ajutorul unui grup de programe de aplicaţie specifice acestui scop, fie prin ceea ce se numeşte DataBase Management System.

Un SGBD este o interfaţă între utilizatori şi baza de date, care permite în principal crearea, actualizarea şi consultarea acesteia. În acest context putem defini SGBD-ul ca un instrument de asamblare, codificare, aranjare, protecţie şi regăsire a datelor în baza de date.

Sistemul de Gestiune a Bazei de Date asigură bazei de date următoarele caracteristici:

1. Independenţa datelor faţă de programul care le gestionează.

2. Nivel redus de redundanţă. Din considerente de optimizare a timpului de răspuns se acceptă un anumit grad de redundanţă.

Preview document

Magazin Virtual în Access - Pagina 1
Magazin Virtual în Access - Pagina 2
Magazin Virtual în Access - Pagina 3
Magazin Virtual în Access - Pagina 4
Magazin Virtual în Access - Pagina 5
Magazin Virtual în Access - Pagina 6
Magazin Virtual în Access - Pagina 7
Magazin Virtual în Access - Pagina 8
Magazin Virtual în Access - Pagina 9
Magazin Virtual în Access - Pagina 10
Magazin Virtual în Access - Pagina 11
Magazin Virtual în Access - Pagina 12
Magazin Virtual în Access - Pagina 13
Magazin Virtual în Access - Pagina 14
Magazin Virtual în Access - Pagina 15
Magazin Virtual în Access - Pagina 16
Magazin Virtual în Access - Pagina 17
Magazin Virtual în Access - Pagina 18
Magazin Virtual în Access - Pagina 19
Magazin Virtual în Access - Pagina 20
Magazin Virtual în Access - Pagina 21
Magazin Virtual în Access - Pagina 22
Magazin Virtual în Access - Pagina 23
Magazin Virtual în Access - Pagina 24
Magazin Virtual în Access - Pagina 25
Magazin Virtual în Access - Pagina 26
Magazin Virtual în Access - Pagina 27
Magazin Virtual în Access - Pagina 28
Magazin Virtual în Access - Pagina 29
Magazin Virtual în Access - Pagina 30
Magazin Virtual în Access - Pagina 31
Magazin Virtual în Access - Pagina 32
Magazin Virtual în Access - Pagina 33
Magazin Virtual în Access - Pagina 34
Magazin Virtual în Access - Pagina 35
Magazin Virtual în Access - Pagina 36
Magazin Virtual în Access - Pagina 37
Magazin Virtual în Access - Pagina 38
Magazin Virtual în Access - Pagina 39
Magazin Virtual în Access - Pagina 40
Magazin Virtual în Access - Pagina 41
Magazin Virtual în Access - Pagina 42
Magazin Virtual în Access - Pagina 43
Magazin Virtual în Access - Pagina 44
Magazin Virtual în Access - Pagina 45
Magazin Virtual în Access - Pagina 46
Magazin Virtual în Access - Pagina 47
Magazin Virtual în Access - Pagina 48
Magazin Virtual în Access - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Magazin Virtual in Access.doc

Alții au mai descărcat și

Site de Prezentare a Scolii 35 Bucuresti

CAPITOLUL I Noţiuni de bază în HTML HTML (HyperTextMarkupLanguage) este un set de coduri speciale care se inserează într-un text, pentru a adăuga...

Proiect Microsoft Acces - Dictionar

Introducere Scopul principal al acestui proiect il constituie introducerea in lucrul cu baze de date in limbajul Microsoft Access. Obiectul...

Baza de Date Access - Gestiune Farmacie

Notiuni introductive Bazele de date reprezinta colectii de date organizate într-un mod riguros, bine stabilit. Ele nu contin date care nu sunt...

Teza de Licenta - Formarea unui Portal Informativ

Introducere Actualitatea temei: Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip...

Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015

I. Introducere În zilele noastre, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult odată cu dezvoltarea de aplicații în domeniile industriale și mai ales...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Sistem Informatic Pentru Implementarea Conceptului de Open Mutual Care - Asistenta Sociala Bazata pe Reciprocitate

Introduction The concept of helping people appeared a long time ago and was defined by human nature as“the situation when someone need to be...

Folosirea MS Access în Gestionarea unei Baze de Date

Introducere Proiectul este structurat pe 5 capitole şi are ca scop demonstrarea avantajelor sistemelor de gestiune, asigurând astfel o interfaţă...

Ai nevoie de altceva?