Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 4 fișiere: doc, ppt
Pagini : 77 în total
Cuvinte : 11854
Mărime: 581.51KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iarca Ion
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI FACULTATEA DE LITERE ŞI ŞTIINŢE CURS POSTUNIVERSITAR DE INFORMATICĂ

Cuprins

1. Introducere 3

2. Noţiuni generale despre reţele de calculatoare 5

2.1. Consideraţii generale 5

2.2. Arhitectura reţelelor de calculatoare 7

2.3. Elemente componente ale reţelelor de calculatoare 23

2.4. Clasificare topologică a reţelelor de calculatoare 25

2.5. Cerinţe impuse reţelelor de calculatoare 28

3. Activitatea de proiectare şi modelare a reţelelor de calculatoare 30

3.1. Programe de proiectare şi modelare a reţelelor

de calculatoare 32

4. Realizarea practică a unui model de reţea 41

5. Consideraţii finale 51

Bibliografie

Extras din document

1. CRITERII DE APROXIMARE A FUNCŢIILOR

1.1. Introducere

În foarte multe aplicaţii practice apare necesitatea aproximării unei funcţii f:a,b →R printr-o alta funcţie F(x) relativ simplă, astfel ca pentru orice valoare a lui x, valoarea lui F(x) sa fie "suficient de aproape" de valoarea lui f(x).

Vom scrie f(x)≈F(x), x € a, b .

Există în special două cazuri în care se impune aproximarea funcţiei f(x). Primul este acela în care funcţia f(x) are o expresie complicata sau este dificila de evaluat sau de manipulat în calcule. Astfel, de exemplu, pentru evaluarea funcţiei cos(x) prin operaţii aritmetice se impune mai întâi aproximarea funcţiei printr-o suma parţiala a seriei de puteri: cos x ≈ 1 - x2 + x4 - (-1)n x2n

2! 4! (2n)!

Al doilea caz în care se impune aproximarea funcţiei f(x) este acela în care aceasta este data printr-o tabela de valori, obţinuta, de exemplu, ca urmare a unor măsurători:

xk x0 x1 xn

f(xk) f(x0) f(x1) f(xn)

În această situaţie se aproximează funcţia data tabelar printr-o expresie analitica, care sa permită interpolarea în tabela de valori, cu alte cuvinte estimarea valorilor f(x) pentru x ≠ xk.

Fie M - { f / f: a,b → R } un spaţiu vectorial si fie o mulţime de funcţii φ0(x), φ1(x), φk(x), aparţinând lui M, liniar independente, adică c0φ0(x)+ c1φ1(x)+ + ckφk(x)=0, sa rezulte c0= c1= =ck= 0.

Aproximarea unei funcţii f oarecare din M se face printr-o combinaţie liniara de un număr finit m de funcţii de tipul φk, adica f(x) ≈ Fm(x), unde Fm(x) = c0φ0(x)+ c1φ1(x)+ + cmφm(x) = ckφk(x). Vom numi funcţia Fm(x) polinom generalizat, aproximarea funcţiei f făcându-se în acest caz prin polinoame generalizate.

Foarte frecvent în procesul de aproximare se iau drept set de funcţii liniar independente, funcţiile 1, x, x2, xm. În acest caz, polinomul de aproximare Fm (x) va fi un polinom algebric. Polinoamele sunt uşor de evaluat, iar suma, diferenţa si produsul a doua polinoame conduc de asemenea la polinoame. În plus, polinoamele pot fi derivate si integrate cu uşurinţa. Aproximarea polinomiala se bazează pe teorema de aproximare a lui Weierstrass care arata ca daca f(x) este continua pe intervalul închis a,b atunci pentru orice ε > 0, exista un polinom pn(x) de gradul n=n(ε) , astfel ca: f(x)-pnx < ε, a ≤ x ≤ b.

Din nefericire criteriile existente pentru generarea polinomului de aproximare nu garantează în nici un fel că polinomul găsit este cel pus în evidenţă de teorema lui Weierstrass.

Un alt set de funcţii liniar independente, des utilizate în teoria aproximării, sunt: ½, cos x, sin x cos 2x, sin 2x, cos mx, sin mx. În acest caz polinomul de aproximare poartă numele de polinom trigonometric.

Fm(x) = a0/2 + a1 cos x + b1 sinx + + am cos mx + bm sin mx = a0/2 + (ak cos kx + bk sin kx).

Din expresia funcţiei Fm(x) se observa ca nu este suficienta cunoaşterea funcţiilor liniar independente φk(x), fiind necesara de asemenea determinarea coeficienţilor ck Pentru calculul acestor coeficienţi sa presupunem ca spaţiul M se poate organiza ca un spaţiu metric, adica putem defini pe M o funcţie ce măsoară distanta dintre doua funcţii oarecare f si g. Vom determina polinomul generalizat Fm(x) deci si coeficienţii c0, c1, ,cm impunând condiţia ca distanta dintre funcţia data f si mulţimea polinoamelor generalizate sa fie cit mai mica. În funcţie de modul de definire a distantei se pot pune în evidenta următoarele criterii mai des utilizate

Preview document

Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 1
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 2
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 3
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 4
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 5
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 6
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 7
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 8
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 9
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 10
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 11
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 12
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 13
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 14
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 15
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 16
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 17
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 18
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 19
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 20
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 21
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 22
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 23
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 24
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 25
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 26
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 27
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 28
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 29
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 30
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 31
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 32
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 33
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 34
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 35
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 36
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 37
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 38
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 39
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 40
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 41
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 42
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 43
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 44
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 45
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 46
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 47
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 48
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 49
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 50
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 51
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 52
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 53
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 54
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 55
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 56
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 57
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 58
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 59
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 60
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 61
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 62
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 63
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 64
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 65
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 66
Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare - Pagina 67

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea si Modelarea Retelelor de Calculatoare
    • C U P R I N S.doc
    • coperta.doc
    • LUCRARE-DIZERTATIE.doc
    • prezentare.ppt

Alții au mai descărcat și

Rețele de Calculatoare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN REŢELE 1.1. Clasificare În zilele noastre vechiul model al unui singur calculator (mainframe) care serveşte...

Rețele de calculatoare

INTRODUCERE Din punct de vedere fiziologic, sunetul constituie senzaţia produsă asupra organului auditiv de către vibraţiile materiale ale...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Echipamente Periferice

Echipamentele periferice asigura: -comunicarea dintre om si masina la intrarea si iesirea informatiilor din unitatea centrala; -stocarea datelor...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Rețelelor de Telecomunicații Aferente Sectorului Electroenergetic

Introducere.13 1. REŢELELE DE TELECOMUNICAŢII ŞI ESENŢA OPTIMIZĂRII LOR.16 2. PROBLEMA ŞI NECESITATEA OPTIMIZĂRII REŢELELOR DE TELECOMUNICAŢII...

Implementarea Internetului în Rețelele Fără Fir

CAP. 1. STRUCTURI ŞI MODELE DE REFERINŢĂ ÎN REŢELELE DE CALCULATOARE 1.1. Subsisteme de Comunicaţie În principal există două tipuri de tehnologii...

Rețele de calculatoare

Introducere Raspandirea informatiilor printre grupurile de calculatoare si utilizatorii lor constituie un sector principal al societatii...

Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare

1. Introducere Reţelele de calculatoare, şi calculatoarele în general sunt folosite pentru comunicare. Pentru a realiza acest simplu fapt,...

Arhitecturi Lan

CAPITOLUL l NOŢIUNI GENERALE REFERITOARE LA REŢELE DE CALCULATOARE 1.1 INTRODUCERE Utilitatea calculatoarelor este de necontestat în toate...

Rețele de calculatoare

INTRODUCERE În domeniul telecomunicaţiilor (TLC) acum se petrec un şir de schimbări esenţiale cauzate de necesitatea de servicii a tot mai multor...

Inteligența Artificială

I. Obiective 1 De ce utilizarea tehnicilor de IA sunt importante? Inteligenţa artificială este un domeniu important din punct de vedere economic,...

Studiul catalizatorilor din clasa hidroxizilor dubli lamelari cu ajutorul rețelelor neuronale artificiale

CAPITOLUL I. Stadiul actual al cunoasterii in domeniul utilizarii retelelor neuronale artificiale in inginerie chimica ( cataliza ecologica ) I....

Ai nevoie de altceva?