Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 16239
Mărime: 1.22MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof. Ioan Dumbrava
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI Facultatea de Electronică, Comunicaţii şi Calculatoare Specializarea S.C.E.

Cuprins

Cap.1.Introducere 4

Cap.2.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice din resurse neconvenţionale……...………5

2.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea energiei electrice la nivel naţional şi internaţional 5

2.2.Energia eoliană 6

2.2.1.Turbinele eoliene cu viteză fixă 8

2.2.2.Turbine eoliene cu viteza variabilă 12

2.3.Energia solară 19

2.3.1.Câteva aspecte tehnologice privind principalele tehnologii folosite în 21

producţia de energie electrică fotovoltaică 21

2.3.2.Potenţialul fotovoltaic 24

2.4.Energie geotermală (a Pământului) 25

2.4.1.Tipuri de Centrale Geotermale. 25

2.5.Energia biomasei inclusiv a deseurilor organice 26

2.5.1. Diferite modele de instalatii de biogaz. Exemple realizate in Romania 30

CAP. 3. Proiectarea sistemelor antiefracţie 38

3.1. Cadru legal 38

3.2.Mijloace de protecţie şi de alarmare împotriva efracţiei 38

3.2.1.Componentele unui sistem antiefracţie 39

3.2.2.Componentele unui sistem de supraveghere video 42

3.3. Criterii de proiectare a sistemelor antiefractie 45

3.3.1. Evaluarea de risc a obiectivului ce urmează a fi protejat 45

3.3.2.Determinarea “zonelor” şi “punctelor de protectie”. 46

3.3.3: Alegerea sistemului antiefracţie 46

Capitolul 4. Studiu de caz 49

4.1.Proiectarea unui sistem de alimentare cu energie electrică şi termică bazată pe potential de biogaz 49

4.2 Stabilirea potenţialului fermei agricole 49

4.3Consum energie electrică şi termică 52

4.4 Stabilirea necesarului de biogaz pentru energie termică şi electrică 54

4.4.1 Necesarul de energie termică pentru prepararea hranei 55

4.4.2 Necesarul de energie termică pentru încălzirea apei menajere 56

4.4.3 Necesarul de energie termică pentru încălzirea locuinţei 56

4.5Determinarea parametrilor sistemului 59

4.5.1 Stabilirea schemei generale 59

4.5.2 Criterii de alegere şi dimensionare a instalaţiei de biogaz 60

4.4.3 Predimensionare fermentator 63

4.5.4 Stabilirea soluţiei pentru grupul maşină termică-generator electric 64

4.5.5 Alegerea generatorului electric 65

Concluzii 67

Bibliografie 69

Anexe 70

Extras din document

Cap.1.Introducere

Atunci când este în pericol atât viaţa oamenilor cât şi bunurile pe care aceştia le deţin, se îndreptăţeşte ca fiecare persoană să ia măsuri şi să se informeze asupra unui sistem de protecţie. Un sistem antiefracţie este folositor deoarece protejează viaţa oamenilor dar şi reduce riscul producerii unuor pagube materiale.

Orice sistem antiefracţie functioneaza daca este alimentat cu energie electrică. Există zone unde energia electrică nu a pătruns in totalitate sau deloc insă acolo sunt proprietăţi si persoane care trebuie protejate din calea răufăcătorilor.Aceste zone se găsesc in proportie covârşitoare în mediul rural. Din cauza lipsei energiei electrice aceste sisteme nu pot fi alimentate, implicit nu pot funcţiona. Pentru a înlatura acest inconvenient se folosesc resurse de energie regenerabilă.

În zonele rurale există o diversitate de forme de energie regenerabilă care pot fi utilizate în alimentarea cu energie a acestor zone :

• Biomasa este principalul combustibil rural, fiind folosit mai ales pentru încălzirea spaţiului şi a apei, precum şi pentru gătit; biomasa acoperă circa 7% din cererea de energie primară şi circa 50% din potenţialul de resurse regenerabile al României;

• Energia geotermală se poate utiliza pentru încălzirea spaţiului şi a apei;datorită amplasării, principalul potenţial de folosire se află în zone rurale : locuinte, sere, acvacultură, pasteurizarea laptelui - în amplasamente aflate la distante de pâna la 35 km de locul de extragere;

• Energia solară se poate utiliza în special pentru prepararea apei calde menajere, rezultând o reducere a consumului de combustibilii fosili utilizaţi la încălzirea apei;

• Microhidrocentralele pot reprezenta o opţiune de bază pentru alimentarea zonelor rurale neconectate la reţele de energie electrică;

• Generatoarele eoliene pot de asemenea acoperii necesarul de energie electrică din zonele rurale greu accesibile, neelectrificate.

La momentul actual, cele mai valorificate surse sunt : energia eoliană, energia solară, geotermală şi cea de conversie a biomasei. Caracteristica pentru toate sursele enumerate este lipsa emisiei de CO2. Doar la arderea biomasei se elimină o cantitate de CO2 egală cu cea folosită de plante la creştere, înregistrându-se astfel o balanţă finală nulă a emisiilor de CO2.

Cap.2.Noţiuni generale privind generarea energiei electrice

din resurse neconvenţionale

2.1.Studiul actual şi de perspectivă în producerea energiei electrice la nivel naţional şi internaţional

Politicile de modernizare şi reînoire a tehnologiilor din diverse sectoare industriale devin azi din ce în ce mai importate. Un loc important este ocupat de optimizarea proceselor de producţie a energiei electrice din surse regenerabile şi de recuperare a resurselor energetice secundare din procesele tehnologice. Aceste deziderate pot fi atinse prin ansambluri de măsuri care conduc la o diminuare a consumurilor specifice de combustibil şi căldură, reducând în final costurile energiei consumate în procesele industriale.

Energia bazată pe sisteme energetice regenerabile (SER) reprezintă calea cea mai ieftină şi sigură de reducere a emisiilor de gaze poluante la producerea energiei electrice şi termice.

De exempu o turbină eoliană de 600kW în condiţii medi de vânt, care se caracterizează printr-un coeficient de utilizare al puterii instalate egale cu 0,3 , ar putea contribuii, pe parcursul duratei de viata de 20 de ani, la reducerea emisiilor de cu 20 -36 mi tone, produse în cazul unei centrale pe petrol sau cărbune.[1]

Problema principală a majoritaţii surselor de energie regenerabilă este caracterul fluctuant în care este generată energia electrică. În cazul în care aceste surse sînt integrate în reţeaua de distribuţie, variaţiile puterii generate vor introduce perturbaţii în funcţionarea reţelei. Dacă puterea instalată a surselor de tip regenerabil este semnificativă în raport cu capacitatea reţelei electrice, perturbaţiile introduse pot avea efecte negative asupra stabilităţii sistemului energetic.

Soluţia utilizată la ora actuală pentru rezolvarea acestei probleme este aceea de a compensa variaţiile de putere generate prin modificarea puterii altor surse prezente în sistemul energetic capabile de a răspunde rapid la solicitările de modificare a puterii.

Bibliografie

[1]Ambros Tudor, Arion V.: „Surse regenerabile de energie”, Editura Tehnică, Chişinău, 1999

[2]Vasilie, Nikolić; Iosif, Tripşa: „PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA BIOGAZULUI”, Editura Chiminform Data, Bucureşti, 2005

[3]Nikolić, V.-Grigoriu, A.: BIOGAZ, Ed. „Scânteia”- TEHNIUM, Bucureşti, 1985

[4]Tănăsescu, Fl.: „Conversia energiei. Tehnologii neconvenţionale”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1986

[5]F. Tănăsescu, Tehnologiile secolului 21. Conferinţa Naţională a Energiei, Neptun, România, 13-17 Iunie 2004./www.cnr-cme.ro/FOREN2004/pdf_zer/CER.pdf.

[6]Stancu V - Flacăra biogazului, Editura Ceres, Bucureşti 1982

[7]Vintilă M – Biogazul, Editura Tehnică, Bucureşti 1989

[8]Managementul Mediului şi Obţinerea biogazului în Fermele Suinicole -(publicaţia a fost realizată în cadrul proiectului “Generarea Biogazului- Profit şi Performanţă de Mediu în Principalele Ferme Zootehnice din România”, desfăşurat în colaborare cu Universitatea Politehnica Bucureşti)

[9]Planul acţiunilor autorităţilor publice centrale şi locale privind utilizarea resurselor energetice regenerabile, HG nr. 1092, 31 octombrie 2000.

[10]http://www.adece.ro (Asociatia pentru dezvoltare economică în context european (ADECE)

[11]www.luethe-heide.de/download/rumaenisch/Biogas_rumaenisch.pdf

[12]http://www.termo.utcluj.ro

[13]http://www.opet-chp.net/download/wp4/ispe_article_chp_directive.pdf

[14]http://www.retscreen.com

[15]http://www.sciencedirect.com

[16]http://www.ecoapasol.info

[17]http://www.politiaromana.ro

[18]http://www.sparksecurity.ro

[19], Larsson Ake PhD teză doctorat- The power quality of wind turbines

[20],Octavian Ionescu – Monitorizarea calitatii energiei electrice produse din surse regenerabile

Preview document

Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 1
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 2
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 3
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 4
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 5
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 6
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 7
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 8
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 9
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 10
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 11
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 12
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 13
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 14
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 15
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 16
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 17
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 18
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 19
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 20
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 21
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 22
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 23
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 24
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 25
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 26
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 27
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 28
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 29
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 30
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 31
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 32
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 33
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 34
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 35
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 36
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 37
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 38
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 39
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 40
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 41
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 42
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 43
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 44
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 45
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 46
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 47
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 48
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 49
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 50
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 51
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 52
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 53
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 54
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 55
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 56
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 57
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 58
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 59
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 60
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 61
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 62
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 63
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 64
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 65
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 66
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 67
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 68
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 69
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 70
Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Sistemelor Antiefractie in Zonele Defavorizate Energetic.doc

Alții au mai descărcat și

Monitorizarea și Controlul Temperaturii într-o Casă Inteligentă Utilizând Mediul de Programare Grafică Labview

CAPITOLUL I CARACTERISTICILE GENERALE ALE UNEI LOCUINŢE INTELIGENTE 1.1. Prezentare generală. O întrebare care ne frământa din ce în ce mai des,...

Transmisii Voce prin Protocol IP - Voice Over Internet Protocol

De când s-a inventat telefonul, pentru a face apeluri ne-am bazat pe reteaua telefonica publica (PSTN - Public Switched Telephone Network). Acest...

Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare

1. CRITERII DE APROXIMARE A FUNCŢIILOR 1.1. Introducere În foarte multe aplicaţii practice apare necesitatea aproximării unei funcţii f:a,b →R...

Rețele de Calculatoare

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN REŢELE 1.1. Clasificare În zilele noastre vechiul model al unui singur calculator (mainframe) care serveşte...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Baze de date - Dealer mașini

Introducere In cadrul acestei documentatii sunt descrisi pasii facuti pentru a elabora tema aleasa si a rezolva cerintele asociate temei. Tema:...

Detectarea și afișarea componentelor hardware și software ale sistemului

Conţinut 1.CE ESTE LINUX? Linux este un sistem de operare derivat din sistemul UNIX,acesta din urmã având la bazã un kernel. Kernelul sistemului...

Modelarea Aplicațiilor Web cu UML 2

Modelarea aplicaţiilor web cu UML 2. Studii de caz Vă prezentăm în continuare (vezi tabelul 1) o metodologie de modelare a unei aplicaţii web cu...

Ai nevoie de altceva?