Rețele de Calculatoare

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 37 în total
Cuvinte : 6508
Mărime: 1.16MB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL 1 4

INTRODUCERE ÎN REŢELE 4

1.1. Clasificare 4

1.2. Tipuri de reţele 5

1.3 Transmisia informaţiei în mediile de teleprelucrare 12

1.4 Definirea politicilor de securitate 13

1.5 Securitatea fizică a echipamentelor 14

1.5.1. Asigurarea securității serverelor 14

1.5.2 Protejarea cablului 15

1.5.3. Salvările pentru copii de rezervă ale datelor şi programelor 15

1.6 Modele de securitate 15

1.6.1. Partajări protejate prin parolă 16

1.6.2. Permisiuni de acces 16

1.6.3 Protejarea resurselor 16

1.6.4. Creșterea nivelului de securitate 17

1.7. Securitatea accesului în internet 18

1.7.1. Sistemele firewall 18

1.7.2. Semnături digitale 19

CAPITOLUL 2 20

ACTE NECESARE ACHIZITIEI 20

2.1 Referatul de necesitate 21

2.2 Factura fiscală 22

2.3 Avizul de însoţire a mărfii 25

2.4 Chitanţa 28

2.5 Studiu de caz 31

2.5.1. Nota de intrare receptie și constatare de diferențe 35

2.5.2. Bonul de consum 37

CONCLUZII 38

BIBLIOGRAFIE 39

Extras din document

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE ÎN REŢELE

1.1. Clasificare

În zilele noastre vechiul model al unui singur calculator (mainframe) care serveşte problemele de calcul ale unui sistem a fost înlocuit cu un model în care munca este făcută de un număr mare de calculatoare, care sunt utilizate separat, dar interconectate. Prin cooperarea între calculatoare se pot realiza o multitudine de activităţi:

• transferul unui fișier de la un calculator la altul;

• se poate accesa o baza de date existentă pe un alt calculator;

• se pot transmite mesaje;

• se pot utiliza resursele hardware (imprimante, scannere, plottere, etc.) şi software ale unui alt calculator.

O reţea de calculatoare oferă o serie de avantaje. Realizarea ei este în strânsă legătură şi cu costurile. Din acest motiv trebuiesc analizate şi mai atent aşteptările legate de reţele. Urmatoarele motive sunt pro-reţele:

- Comunicarea

- Creșterea eficienței în transferurile de date

- Scăderea costurilor în funcționare

- Protejarea simplă şi eficientă a datelor

- Asigurarea disponibilității

- Optimizarea supraîncărcării calculatorului

- Optimizarea întreținerii

Reţeaua de calculatoare reprezintă un ansamblu de echipamente de calcul (calculatoare, regulatoare, senzori/traductoare, elemente de execuţie, etc.) răspândite geografic, interconectate prin intermediul unor medii de comunicaţie, asigurându-se în acest fel utilizarea în comun de către un număr mare de utilizatori a tuturor resurselor fizice (hardware), logice (software şi aplicații de bază) şi informaţionale (baze de date) de care dispune ansamblul de calculatoare conectate.

O altă definiţie: prin reţea de calculatoare înţelegem o colecţie de calculatoare autonome interconectate între ele. Se spune despre două calculatoare că sunt interconectate dacă sunt capabile să schimbe informaţii între ele.

O altă noţiune utilizată este lucrul în reţea care reprezintă conceptul de conectare a unor calculatoare care partajează resurse.

Resursele pot fi:

• date (baze de date);

• aplicaţii (orice program: Word, un program de gestiune a stocurilor, etc.);

• periferice (elemente de automatizare, imprimante, scannere, etc.).

1.2. Tipuri de reţele

În funcţie de criteriul de clasificare care se are în vedere există mai multe tipuri de reţele de calculatoare. Criteriile cele mai des utilizate în clasificarea reţelelor (rezultă din definitia reţelelor) sunt:

După tehnologia de transmisie:

- reţele cu difuzare (broadcast);

- reţele punct - la - punct;

După scara la care operează reţeaua (distanţa);

- reţele locale LAN;

- reţele metropolitane MAN;

- reţele de arie întinsă WAN;

- Internet-ul; (GAN= Global Area Network)

După topologie:

- reţele tip magistrală (bus);

- reţele tip stea (star);

- reţele tip inel (ring);

- reţele combinate.;

După tipul sistemului de operare utilizat:

- reţele peer-to-peer;

- reţele bazate pe server.

După tipul mediului de transmisie a semnalelor:

- reţele prin medii ghidate (cablu ciaxial, perechi de fire răsucite, fibră optică)

- reţele prin medii neghidate (transmitere în infrarosu, unde radio, microunde)

După tipul utilizatorilor

- private (de uz industrial, militar, civil)

- publice

După tipul accesului la mediu

- Ethernet

- token ring

- token bus

- arcnet, etc.

Reţele cu difuzare (broadcast) sunt acele reţele care au un singur canal de comunicație care este partajat (este accesibil) de toate calculatoarele din reţea. Mesajul (numit pachet) poate fi adresat unui singur calculator, tuturor calculatoarelor din reţea (acest mod de operare se numește difuzare) sau la un subset de calculatoare (acest mod de operare se numește trimitere multiplă). Acest mod transmitere este caracteristic reţelelor LAN.

Reţele punct la punct sunt acele reţele care dispun de numeroase conexiuni între perechi de calculatoare individuale. Pentru a ajunge de la calculatorul sursă la calculatorul destinație, un pachet s-ar putea să fie nevoit să treacă prin unul sau mai multe calculatoare intermediare. Deseori sunt posibile trasee multiple, de diferite lungimi, etc.

În general reţelele mai mici (locale) tind să utilizeze difuzarea, în timp ce reţelele mai mari sunt de obicei punct - la - punct.

Reţele LAN - Local Area Network - sunt în general reţele private localizate într-o singură cameră, cladire sau într-un campus de cel mult câţiva kilometri. Sunt utilizate în special în cadrul firmelor sau instituţiilor.

Preview document

Rețele de Calculatoare - Pagina 1
Rețele de Calculatoare - Pagina 2
Rețele de Calculatoare - Pagina 3
Rețele de Calculatoare - Pagina 4
Rețele de Calculatoare - Pagina 5
Rețele de Calculatoare - Pagina 6
Rețele de Calculatoare - Pagina 7
Rețele de Calculatoare - Pagina 8
Rețele de Calculatoare - Pagina 9
Rețele de Calculatoare - Pagina 10
Rețele de Calculatoare - Pagina 11
Rețele de Calculatoare - Pagina 12
Rețele de Calculatoare - Pagina 13
Rețele de Calculatoare - Pagina 14
Rețele de Calculatoare - Pagina 15
Rețele de Calculatoare - Pagina 16
Rețele de Calculatoare - Pagina 17
Rețele de Calculatoare - Pagina 18
Rețele de Calculatoare - Pagina 19
Rețele de Calculatoare - Pagina 20
Rețele de Calculatoare - Pagina 21
Rețele de Calculatoare - Pagina 22
Rețele de Calculatoare - Pagina 23
Rețele de Calculatoare - Pagina 24
Rețele de Calculatoare - Pagina 25
Rețele de Calculatoare - Pagina 26
Rețele de Calculatoare - Pagina 27
Rețele de Calculatoare - Pagina 28
Rețele de Calculatoare - Pagina 29
Rețele de Calculatoare - Pagina 30
Rețele de Calculatoare - Pagina 31
Rețele de Calculatoare - Pagina 32
Rețele de Calculatoare - Pagina 33
Rețele de Calculatoare - Pagina 34
Rețele de Calculatoare - Pagina 35
Rețele de Calculatoare - Pagina 36
Rețele de Calculatoare - Pagina 37

Conținut arhivă zip

  • Retele de Calculatoare.doc

Alții au mai descărcat și

Transmisii Voce prin Protocol IP - Voice Over Internet Protocol

De când s-a inventat telefonul, pentru a face apeluri ne-am bazat pe reteaua telefonica publica (PSTN - Public Switched Telephone Network). Acest...

Proiectarea și Modelarea Rețelelor de Calculatoare

1. CRITERII DE APROXIMARE A FUNCŢIILOR 1.1. Introducere În foarte multe aplicaţii practice apare necesitatea aproximării unei funcţii f:a,b →R...

Retele de Calculatoare

Cap I Analiza sistemului existent si definirea cerintelor beneficiarului O retea de calculatoare reprezinta un mod de conectare a unor...

Proiectarea Sistemelor Antiefractie în Zonele Defavorizate Energetic

Cap.1.Introducere Atunci când este în pericol atât viaţa oamenilor cât şi bunurile pe care aceştia le deţin, se îndreptăţeşte ca fiecare persoană...

Firewall

Securitatea afacerilor electronice:Firewall 1. Introducere În economia actuală informaţia este unul dintre cele mai importante bunuri ale unei...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Retele de Calculatoare

-Introducere- Dezvoltarea extraordinară în ultimii ani a industriei calculatoarelor şi a comunicaţiilor a făcut ca în zilele noastre majoritatea...

Componente de Retea

ARGUMENT Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale fixate într-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi...

Ai nevoie de altceva?