Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 16468
Mărime: 2.27MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Toma Vasilcan
Scopul realizării sistemului informatic este proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru evaluarea cunoștințelor la admitere la studii superioare de masterat, ciclu II la disciplina ”Tehnologii informaționale”.

Cuprins

Introducere.4

Capitolul 1. Analiza situației în domeniul sistemelor informaţionale.6

1.1. Rolul sistemelor informaţionale în diferite domenii.6

1.2. Direcţiile de dezvoltare şi aplicare a sistemelor informaţionale în sfera educațională.7

1.3. Formularea problemei.12

1.4. Tehnologiile utilizate.13

1.4.1. Limbajul de programare Java.13

1.4.2. Sistemul de gestionare a bazelor de date MySQL.16

1.4.3. Conectarea bazei de date prin JDBC la serverul MySQL.20

Capitolul 2. Prezentarea aplicației.21

2.1. Prezentarea generală.21

2.1.1. Proiectarea intrărilor.23

2.1.2. Proiectarea prelucrărilor.24

2.1.3. Proiectarea ieșirilor.25

2.2. Descrierea diagramei cazurilor de utilizare.25

2.3. Descrierea diagramei claselor.26

2.4. Modelul conceptual al bazei de date.28

2.5. Structura și funcționalitatea sistemului informatic.30

Capitolul 3. Concluzii.37

Bibliografia.38

Anexe.40

Extras din document

INTRODUCERE

Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act educațional fără evaluare. Este greu de conceput valorizarea activităților umane și a rezultatelor acestora fără stabilirea unei aprecieri cu certificarea abilităților și competențelor.

În timpul de față evaluarea prin testare electronică este aplicată ca metodă de evaluare în învățământul preuniversitar și universitar. Astfel, această metodă de evaluare poate fi implementată pentru orice disciplină din programul de studiu preuniversitar: istorie, geografie, matematică și informatică, etc. Această formă de evaluare cu succes se aplică și pentru orice curs din planul de studiu universitar la orice specialitate. Evaluarea asistată de calculator este utilizată la scara largă în sistemele educaționale din țările dezvoltate și prezintă o serie de avantaje evidente față de evaluarea tradițională.

Testarea electronică permite monitorizarea rapidă a progresului unui număr mare de cursanţi; utilizarea unor bănci de teste, cu mixarea întrebărilor şi răspunsurilor care pot preveni copierile la examene; includerea unui număr mare de diverse tipuri de întrebări într-un test, acoperind mai bine materia studiată. Sistemul informatic de evaluare permite ca testul să fie susținut simultan de toți candidații.

Obiectivul general al sistemului informatic de examinare reprezintă una din măsurile destinate asigurării transparenței. Această modalitate de examinare elimină toate suspiciunile cu privire la colaborarea dintre candidat și examinator.

Scopul realizării sistemului informatic este proiectarea și implementarea unui sistem informatic pentru evaluarea cunoștințelor la admitere la studii superioare de masterat, ciclu II la disciplina ”Tehnologii informaționale”.

Testarea prin intermediul unor teste cu răspunsuri grilă este o metoda practică de evaluare a candidaţilor ce se prezintă la un anumit examen. Testele pot fi rezolvate direct pe calculator, acest lucru permiţând corectarea automata a acestora.

Actualitatea temei se explică prin faptul că are loc în continuă creștere modernizarea metodelor de evaluare și utilizarea noilor tehnologii în procesul de studiu în sistemul de învățământ și nu numai. În majoritatea cazurilor sistemele informaționale și ale organizațiilor se sprijină pe utilizarea tehnologiilor informației iar evaluarea performanților utilizatorilor este legată de obicei de perspectiva unei investigații prin informatizare.

Motivația realizării unui astfel de sistem de evaluare se explică prin idea personală de a implementa această formă de evaluare în instituția în care activez și din necesitatea utilizării unei metode noi de evaluare și diferite de cel tradiționale (scris sau oral), de asemenea reducerea timpului necesar pentru evaluarea și notarea lucrărilor, păstrarea confidențialității instruitului în timpul evaluării, prezentarea feedbackului imediat.

Prin implementarea sistemului informatic, se preconizează obținerea următoarelor rezultate:

- introducerea acestui sistem informatic modern ar duce la formarea unei imagini pozitive admiterii în Cadrul Universității de Stat ”B.P. Hasdeu” din Cahul și cu noi metode de evaluare;

- ușurarea procesului de verificare a candidaților, oferindu-le o modalitate plăcută de evaluare;

- înlocuirea vechiului sistem de evaluare prin evaluare orală sau scrisă, rapid și sigur;

- scurtarea timpului de evaluare și a numărului de examinatori, prin testarea unui număr mai mare de candidați în aceeași zi.

Pentru dezvoltarea aplicației s-a ales folosirea programării orientată pe obiecet, limbajul de programare utilizat fiind Java, unul din cel mai popular limbaj de programare, conform datelor furnizate de TIOBE (Programming Comunity Index) limbajul Java se menţine în luna iunie 2014, pe locul 2 în topul celor 50 de limbaje de programare. Datele cu care lucrează aplicația sunt persistente prin memorarea lor în baza de date, iar sistemul de gestiune a bazelor de date este MySQL, au fost alese anume aceste produse pentru asigurarea portabilității sistemului soft.

Această aplicație este structurată în două părți și anume: un modul ce se ocupă cu legătura la baza de date cu operații specifice bazei de date: crearea, parcurgerea de baza de date, selecție a unor informații, inserarea a unor noi înregistrări, ștergerea a anumitor câmpuri etc. A doua parte a proiectului constituie administrarea resurselor mașinii virtuale, o interfață grafică realizată în limbajul Java Swing, dezvoltată pe mediul vizual de programare NetBeans.

Metodele de cercetare utilizate au fost bazate pe aplicarea cunoștințelor teoretice la elaborarea unei aplicații practice utilizând cele mai noi limbaje de programare.

Lucrarea este formată din introducere, 3 capitole, bibliografie și anexe.

În capitolul 1 ” Analiza situației în domeniul sistemelor informaţionale” , se descrie rolul sistemelor informaționale în diverse domenii de activitate, principalele componente a unui sistem informatic, relația între sistemul informațional și sistemul informatic; direcţiile de dezvoltare şi aplicare în sfera educațională, particularitățile sistemului informatic pentru evaluarea cunoștințelor, atitudinea și motivația utilizării noilor tehnologii ca metode moderne de evaluare; evaluarea asistată de calculator reprezintă una din direcțiile de modernizare spre care se îndreaptă învățământul, datorită a numeroase avantaje, sunt accentuate principalele avantaje a utilizării unui sistem informatic de evaluare. În acest capitol este formulată problema propusă și direcțiile de soluționare.

În capitolul 2 ” Prezentarea aplicației”, se descrie detaliat aplicația și posibilitățile acesteia, realizarea obiectivelor propuse în problema formulată, metodologia și tehnicile utilizate. S-au descris componentele Swing a limbajului Java utilizate la realizarea sistemului informatic, pentru a obține o interfață plăcută și respectarea principalelor reguli de elaborare a unei interfețe grafice cu utilizatorul. Sunt enumerate etapele de realizare a sistemului informatic, sunt arătate digramele cazurilor de utilizare și diagramele claselor pentru sistemul informatic cât și descrierea modelului conceptual a bazei de date, relațiile dintre tabele și cardinalitatea dintre entități. Tot în acest capitol sunt descrise în detaliu toate pachetele aplicației și toate componentele acestor pachete începând de la fereastra principală și finisând cu fereastra de afișare a rezultatelor în cazul utilizatorului (candidatului) sau afișarea de rapoarte pentru administrator.

În capitolul 3, sunt formulate concluziile generale ale lucrării și a aplicației realizate. Se evidențiază rolul sistemului informatic elaborat, direcțiile de aplicare și dezvoltare ulterioară. Sunt aduse argumentele utilizării unui astfel de sistem informatic și poziția unui sistem informatic de evaluare a cunoștințelor în prisma metodelor de evaluare moderne.

Bibliografie

1. Bontaș Ioan. Pedagogie. Bucuresti, ALL, 1996.

2. Cristian Frăsinaru. Curs practic de Java. Bucureşti, Matrix Rom, 2005, 462 p.

3. Ion Bolun, Ion Covalenco. Bazele Informaticii aplicate. Ediţia a III-a. Iaşi, Bonitas, 2005, 727 p.

4. Marian Fotache. Proiecatrea bazelor de date. Iași, Editura: Polirom, 2005.

5. Michael J. Hernandez. Proiectarea Bazelor de date. București, Tehnică, 2003, 401 p.

6. Octavian Bîscă. Baze de date. București, BIC ALL S.A., 1997, 191 p.

7. Şerbănescu, Luminiţa. Sisteme informatice pentru managementul resurselor umane. Craiova, Sitech, 2013.

8. Ștefan Tănase, Cristian Olaru, Ștefan Andrei. Java, de la o la expert. Iași, Polirom, 2003, 837 p.

9. Vitalie Cotelea, Marian Cotelea. Microsoft SQL Server 2008. Chișinău, ASEM, 2009, 205 p.

10. Boșorogan (Bersan) Otilia Sandu. Teza de doctor, rezumat. Impactul metodelor alternative de evaluare educațională asupra nivelului performanțelor școlare ale elevilor din ciclu gimnazial, 2011.

11. Cay S. Horstman, Gary Cornell. Тонкасти программирования. Moscova, Viliams, 2007, 1168 p.

12. Cay S. Horstman, Gary Cornell. Тонкасти программирования. Vol. I. Moscova, Viliams, 2007, 892 p.

13. I. N. Blinov, V.S. Romanci. JAVA 2, практические рукавоства. Minsk, UniversalPress, 2005, 408 p.

14. Analiza sistemelor de evaluare digitale. Proiectare și realizare a unui studiu ”Sistemul național de evaluare din învățământ preuniversitar” -https://insam.softwin.ro/fisiere/Analiza%20sistemelor%20de%20evaluare%20digitale_v5.pdf.

15. Aurel Stepan. Sisteme informatice și inteligenta artificiala în economie. Suport de curs. -http://file.ucdc.ro/cursuri/T_2_n25_Sisteme_informatice%20.pdf.pdf.

16. Adriana OLTEANU Radu Nicolae PIETRARU, Magdalena ANGHEL. Proiect pentru învățământ rural. Baze de date şi utilizarea acestora, 2005.

17. Petrache Norocel, Mihaela Brut. Metode de testare on –line. -file:///E:/Tema%20de%20disertatie%20MAster/docuri%20imporatante%20pendtru%20continuul%20disertatiei/docuri%20recente/Petrache_Brut_TestareaOnLine.pdf.

18. Teodora Gherman. Metode interactive de evaluare pentru îmbunătățirea calității instruirii. Conferința Națională de Învățământ Virtual, ediția a VIII-a, 2010 -http://www.icvl.eu/2010/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaA/sectiuneaA_lucrarea11.pdf.

19. Teodora Vătuiu, Vasile Popeangă, Proiectarea unui sistem informatic de evaluare în contextul implementării procesului de e-learning în învățământ superior. Conferința Națională de Învățământ Virtual, ediția a IV-a, 2006, p. 159-164. -http://fmi.unibuc.ro/cniv/2006/disc/cniv/documente/pdf/sectiuneaB/9_4_vatuiu.pdf.

20. Sisteme informatice pentru administrarea publică. 2011 -http://www.feaa.uvt.ro/attachments/article/243/Sisteme-informatice-pentru-administratia-publica.pdf

21. http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/JComponent.html.

22. http://ru.scribd.com/doc/48166945/6752230-Dan-Potolea-Marin-Manolescu-Teoria-Si-Practica-Evaluarii-Education-Ale.

23. http://thor.info.uaic.ro/~mihaela/publications/articles/Petrache_Brut_TestareaOnLine.pdf

24. http://upm.ro/intranet/ecalin/cd_educational/cd/javac/cap1.htm.

25. http://www.academia.edu/1576530/EVALUAREA_INFORMATIZATA_ABORDARE_PSIHOPEDAGOGICA_SI_METODOLOGICA.

26. http://www.comm.pub.ro/master/ism/laborator3.pdf.

27. http://www.rasfoiesc.com/business/economie/finante-banci/PROIECTAREA-UNUI-SISTEM-INFORM28.php.

28. http://www.scritub.com/profesor-scoala/EVALUAREA-EDUCATIONALA- aplicat54671.php.

29. http://www.seap.usv.ro/~sorinv/PSI.pdf.

30. http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html.

31. http://www.zota.ase.ro/simp/Sistem%20informational.pdf.

32. www.pexacons.ro/download.php?lang=en&f=downloads/Curs8.pdf.

33. http://www.tvet.ro/index.php/ro/proiecte-de-dezvoltare-a-invamantului-profesional-si-tehnic/proiecte-cofinantate-din-fonduri-structurale-europene.html.

Preview document

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 1
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 2
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 3
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 4
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 5
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 6
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 7
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 8
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 9
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 10
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 11
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 12
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 13
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 14
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 15
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 16
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 17
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 18
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 19
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 20
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 21
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 22
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 23
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 24
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 25
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 26
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 27
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 28
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 29
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 30
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 31
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 32
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 33
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 34
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 35
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 36
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 37
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 38
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 39
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 40
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 41
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 42
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 43
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 44
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 45
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 46
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 47
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 48
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 49
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 50
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 51
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 52
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 53
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 54
Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat - Pagina 55

Conținut arhivă zip

  • Sistem Informatic de Evaluare a Cunostintelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat.docx

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Teză de licență - formarea unui portal informativ

Introducere Actualitatea temei: Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip...

Stocarea Datelor în Baze de Date

Activitatea umană include o mulţime de activităţi desfăşurate pentru a satisface diverse necesităţi, fie ele de natură materială sau spirituală....

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei Creditul provine de la latinul "kreditum" (împrumut, datorie). În acelaşi timp, "kreditum" se traduce ca "cred",...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015

I. Introducere În zilele noastre, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult odată cu dezvoltarea de aplicații în domeniile industriale și mai ales...

Aplicație web pentru gestionarea activităților didactice

În zilele noaste calculatorul ocupă o poziție destul de importantă în viața omului oferindui o groaza de avantaje care îi ușureaza munca sau îi...

Realizarea unui Web Site - Liceul de Informatică Petroșani

Motivaţia alegerii temei Experienţa didactică arată că elevii sunt mai puţin atraşi de probleme, abandonează repede când întâmpină greutăţi şi au...

Te-ar putea interesa și

Managementul Resurselor Umane

TEMA NR. 1 Analiza fisei postului Anexa 1. FIŞA POSTULUI MANAGER MARKETING Numele titularului: Serban Mihai Departamentul: Marketing •...

Analiza Poziționării Universității Spiru Haret

1. Prezentarea Universităţii Spiru aHaret Spiru Haret este o universitate privata, cea mai mare universitate din Romania, avand o cifra de...

Ai nevoie de altceva?