Site de prezentare a școlii 35 București

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 11646
Mărime: 4.07MB (arhivat)
Cost: 14 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dana Petrea

Cuprins

CUPRINS 1

CAPITOLUL I 3

Noţiuni de bază în HTML 3

1.1. Proiectarea unei pagini Web 4

1.2 Încărcarea unei pagini Web în browser 4

1.3 Tag-uri de bază HTML 4

1.4 Stilurile logice de text 7

1.4.1 Elementul <p> 7

1.4.2 Titlurile 8

1.4.3 Elementul <blockquote> 8

1.4.4 Elementul <q> 9

1.4.5 Elementul <hr> 9

1.4.6 Elementul <center> 9

1.4.7 Elementul <div> 9

1.4.8 Elementul <span> 10

1.4.9 Elemente de frază 10

1.5 Crearea de liste (Creating list) 11

1.5.1 Crearea unei liste neordonate (CREATING AN UNORDERED LIST) 11

1.5.2 Crearea unei liste ordonate (CREATING AN ORDERED LIST – A NUMBERED LIST) 13

1.5.3 Crearea unei liste (CREATING A DEFINITION LIST – NO BULLETS OR NUMBERS) 13

1.5.4 Atributul „type” 14

1.5.5 Atributul „start” 15

1.5.6 Atributul „value” 16

1.6 Creare link-uri 16

1.6.1 Link-uri în interiorul unei pagini (PAGE JUMP) 17

1.6.2 Link la o altă pagină din interiorul unui Web site 18

1.6.3 Utilizarea unui buton pentru link 18

1.6.4 Comanda mailto 19

1.6.5 Culorile legăturilor 19

1.7 Imagini (tablouri, grafice, icon-uri) 20

1.7.1 Plasarea unei imagini pe pagina Web 21

1.7.2 Atribute ale tag-ului IMG 21

1.7.3 Utilizarea unei imagini ca link 22

1.8 Lucrul cu tabele 23

1.8.1 Atribute ale tag-ului table 24

1.8.2 elementul <th> 25

1.8.3 Centrarea datelor 25

1.8.4 Dimensionarea coloanelor 25

1.8.5 Utilizarea unei celule ca link 26

1.8.6 Adăugare culoare background pentru o celulă 26

1.8.7 Plasarea unei imagini într-o celulă 27

1.8.8 Divizarea celulelor unei tabele 27

1.9 Noţiuni despre CSS 29

Capitolul al II lea 31

Lucrul cu PAGES –uri 31

2.1 Definiţia BD: 31

2.2 Baze de date relaţionale – etape de realizare 31

2.2.1 Realizarea tabelelor bazei de date relaţionale 32

2.2.2 Etapele construirii BD: 32

CAPITOLUL al III – lea 45

Site – ul de prezentare al Şcolii cu clasele I-X 35 Bucureşti 45

Capitolul al IV lea 53

METODICA 53

4.1 Proiect de lecţie 53

4.2 Măsuri de protecţia muncii în timpul lucrului cu calculatorul 89

Bibliografie

Extras din document

CAPITOLUL I

Noţiuni de bază în HTML

HTML (HyperTextMarkupLanguage) este un set de coduri speciale care se inserează într-un text, pentru a adăuga informaţii despre formatare şi despre legături. HTML se bazează pe Limbajul Generalizat Standard de Marcare (Standard Generalized Markup Language-SGML).

a) HYPER

- semnificaţia cuvântului HYPER este „în orice loc” adică, în Internet, prin interiorul unui browser se poate oricând merge în orice loc;

- HYPER este opozitul cuvântului „liniar”. Liniar impune existenţa unei ordini care trebuie urmată pentru a ajunge dintr-un loc în altul. Limbajele de programare, cum ar fi BASIC sau FORTRAN sunt liniare. Limbajul HTML nu este liniar, cuvântul HYPER referindu-se la ideea că un text în HTML nu este liniar.

b) TEXT

- programul scris în limbaj HTML este un fişier de tip text cu extensia „.html”;

c) LANGUAGE

- HTML este un limbaj cu o anumită sintaxă şi care nu este liniar;

d) MARKUP

- prin convenţie, toate informaţiile HTML încep cu o paranteză unghiulară deschisă (<) şi se termină cu o paranteză unghiulară închisă (>), de exemplu, <HTML>;

- acest marcaj comunică unui interpretor HTML (program de navigare – Internet Explorer sau Netscape) că documentul este scris şi format în limbajul HTML standard;

1.1. Proiectarea unei pagini Web

Pentru a proiecta şi executa o pagină Web trebuie parcurse următoarele etape:

- editarea textului HTML prin intermediul unui editor de text, de regulă Notepad;

- salvarea textului editat într-un fişier cu extensia „html” sau „htm”;

- încărcarea fişierului HTML într-un browser pentru a vedea cum arată şi cum lucrează pagina Web;

- reîntoarcerea în Notepad pentru a face eventuale corecţii, modificări, etc.

Un Web site (o colecţie de pagini Web) are o pagină principală numită „home page” şi alte pagini care sunt legate la această pagină. De regulă, pagina principală conţine informaţii generale legate de conţinutul Web site-ului, despre autori, legături spre alte pagini ale Web site-ului, etc. Numele implicit al paginii principale a unui Web site este „default.html” sau „index.html” în funcţie de server-ul Web sub care este construit Web site-ul.

1.2 Încărcarea unei pagini Web în browser

Pentru încărcarea unei pagini Web în browser se fac următoarele operaţii:

- se selectează File din bara de meniu şi se alege apoi opţiunea Open;

- se selectează pagina dorită din lista fişierelor HTML afişată;

- se apasă butonul OK.

Pagina Web afişată pe browser poate fi numai văzută nu şi editată. Pentru editarea ei trebuie deschis editorul de text (Notepad).

1.3 Tag-uri de bază HTML

Tag-urile HTML sunt informaţii (controale) pe care programele de exploatare Web le pot utiliza pentru a pagina şi formata informaţia conţinută în pagina Web.

Un document HTML este compus dintr-o serie de blocuri, blocul exterior este <html>....</html> şi reprezintă tot documentul HTML. Un bloc are o etichetă (tag) de deschidere (de exemplu,<html>) şi o etichetă de închidere corespondenţă (de exemplu, </html>). Eticheta de închidere </nume tag> întrerupe efectul tag-ului specificat. Tag-urile de închidere nu pot fi plasate oriunde. Astfel, ultimul tag activat trebuie să fie primul tag terminat.

Ex. <tag1><tag2>....</tag2></tag1>

Unele tag-uri HTML pot avea atribute. Atributul furnizează informaţii suplimentare despre tag şi textul inclus în acesta. Un atribut poate avea valori.

Blocurile pot fi imbricate. În interiorul blocului <HTML > există alte două blocuri standard: < head>...</head> şi <body >...</body>.

Cuvintele html, head, body etc. sunt cuvinte rezervate în limbajul HTML şi nu pot fi utilizate în interiorul parantezelor <...> sau </...> pentru nici un alt motiv. Între caracterele < sau </ şi cuvintele rezervate nu sunt permise spaţii, la fel ca şi între cuvintele rezervate şi caracterul >.

Limbajul HTML nu face nici o distincţie între majusculă şi literă mică, acest lucru însemnând că etichetele, indiferent dacă sunt scrise cu majuscule sau litere mici, vor avea aceleaşi efecte.

a) <head>...</head> - între tag-urile < head>...< /head> sunt plasate instrucţiuni (tag-uri) care furnizează informaţii despre document sau informaţii necesare pentru un motor de căutare;

b) <title> şi </title> - între tag-urile <title> şi </title> se poate introduce titlul unei pagini Web. Aceste tag-uri se plasează în secţiunea HEAD şi nu poate exista decât un singur element TITLE pe pagină. Informaţia furnizată în titlu se utilizează pentru: etichetarea bookmark-ului de intrare în pagina Web, captarea rezultatelor unei căutări, etc.

c) <body> şi </body> - conţine tot textul şi toate tag-urile unei pagini Web. Browser-ul va afişa pe ecran conţinutul acestei secţiuni, mai puţin tag-urile care spun browser-ului cum să afişeze informaţia.

Preview document

Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 1
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 2
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 3
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 4
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 5
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 6
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 7
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 8
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 9
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 10
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 11
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 12
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 13
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 14
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 15
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 16
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 17
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 18
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 19
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 20
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 21
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 22
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 23
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 24
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 25
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 26
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 27
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 28
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 29
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 30
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 31
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 32
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 33
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 34
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 35
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 36
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 37
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 38
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 39
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 40
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 41
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 42
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 43
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 44
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 45
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 46
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 47
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 48
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 49
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 50
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 51
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 52
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 53
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 54
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 55
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 56
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 57
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 58
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 59
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 60
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 61
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 62
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 63
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 64
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 65
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 66
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 67
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 68
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 69
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 70
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 71
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 72
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 73
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 74
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 75
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 76
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 77
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 78
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 79
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 80
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 81
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 82
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 83
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 84
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 85
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 86
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 87
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 88
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 89
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 90
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 91
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 92
Site de prezentare a școlii 35 București - Pagina 93

Conținut arhivă zip

  • Site de Prezentare a Scolii 35 Bucuresti.doc

Alții au mai descărcat și

Transmisii Voce prin Protocol IP - Voice Over Internet Protocol

De când s-a inventat telefonul, pentru a face apeluri ne-am bazat pe reteaua telefonica publica (PSTN - Public Switched Telephone Network). Acest...

Crearea unei Pagini Web

Capitolul 1. Introducere în HTML 1.1 Noţiuni generale HyperText Markup Language (HTML) este un limbaj de marcare utilizat pentru crearea...

Stocarea Datelor în Baze de Date

Activitatea umană include o mulţime de activităţi desfăşurate pentru a satisface diverse necesităţi, fie ele de natură materială sau spirituală....

Sinteza analitică a securității serviciilor web

Adnotare Teza de licenţă cu tema Sinteza analitică a securităţii serviciilor Web, este o tematică actuală şi de o importanţă deosebită ce necesită...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Gestiunea unei Biblioteci în SQL 2005

In vederea realizarii acestui proiect am folosit SQL Server 2005. Baza de date pe care am lucrat se numeste biblioteca Aplicatia realizeaza o...

Crearea unui Site Web

1. INTRODUCERE 1.1. Contextul Într-o eră în care informaţia devine din ce în ce mai abundentă şi din ce în ce mai necesară apare nevoia ca...

Aplicație web pentru gestiunea elevilor

INTRODUCERE Sistemul naţional de învăţământ este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, niveluri...

Te-ar putea interesa și

Strategiile de Marketing Abordate de o Companie

INTRODUCERE De-a lungul anilor, firma S.C. Romtrans S.A a bombardat piaţa efectivă şi cea potenţială prin diferitele tehnici promoţionale care au...

Responsabilitatea Sociala - Studiu de Caz Orange Romania

Partea I. Noţiuni teoretice privind responsabilitatea socială 1. Definirea şi conţinutul conceptului de responsabilitate socială În prezent,...

Proiecte de educație ecologică în Județul Bistrița Năsăud

INTRODUCERE De ce se pune accent pe educaţie de mediu? Pentru că, în prezent, mai mult de 5.3 miliarde de oameni folosesc (abuzând deseori, cu...

Proiect pentru Infiintarea unei Scoli de Dans - DanceTime

A.4. OBIECTIVUL ÎNFIINŢĂRII ORGANIZARII: (DESCRIERE SUMARĂ) Societatea comerciala a fost infiintata in scopul derularii unui proiect privind...

Imbunatatirea Relatiilor Primariei Municipiului Rosiori de Vede cu Publicul

Cap 1-prezentarea institutiei Necesitatea de a investi în capacitatea instituţională este recunoscută de Orientările Strategice Comunitare privind...

Sport Pentru o Viață Sănătoasă

I. Contextul proiectului/Justificarea necesităţii implementării proiectului Acest proiect are ca scop conştientizarea importanţei sportului în...

Sectiune de planificare

Capitolul 1. Analiza Macromediului 1.1. Analiza tendinţelor şi nevoilor din macromediu Începând cu anul 1990 în economia României s-a manifestat...

Plan de Afaceri MagicLand

Sumar Magicland este primul cinematograf din România ce se adresează exclusiv nevoilor copiilor de a s-şi dezvolta creativitatea, imaginaţia, de...

Ai nevoie de altceva?