Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor

Disertație
9/10 (1 vot)
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 10586
Mărime: 1.41MB (arhivat)
Publicat de: Ioan Ionescu
Cost: 12 puncte

Cuprins

 1. Prefaţă 3
 2. Capitolul 1. Studiu de literatură 4
 3. 1.1. Organizare controlului de medicamente în România 4
 4. 1.2. Concepte şi norme internaţionale privind calitatea medicamentului 5
 5. 1.2.1. Cadrul juridic internaţional 6
 6. 1.2.2. Domenii de asigurare a calităţii prin validare 6
 7. 1.3. Stabilitatea medicamentelor 7
 8. 1.3.1.Degradarea unor medicamente prin hidroliză 8
 9. 1.4. Puritatea substanţelor farmaceutice 11
 10. 1.4.1. Contaminarea chimică, surse şi evaluare 12
 11. 1.4.2. Obţinerea apei purificate prin osmoză inversă 17
 12. 1.5. Descriere medicament ovule 19
 13. 1.5.1. Forma de prezentare 19
 14. 1.5.2. Descriere componenţi 19
 15. Capitolul 2. Analiza fizico-chimică efectuată în laboratorul de asigurare al calităţii 23
 16. 2.1. Aparatură utilizată 23
 17. 2.1.1. Balanţa analitică PRECISA XT 220A: 23
 18. 2.1.2. Prezentare balanţa tehnică model WPS 3100/C/2 23
 19. 2.1.3. Etuva Ecocell 23
 20. 2.1.4. Spectofotometru UV-VIS Cinta 6 25
 21. 2.1.5. Cromatografia planară (TLC) 25
 22. 2.1.6. Reactivi folosiţi 30
 23. 2.2. Analize efectuate 31
 24. 2.2.1. Fişă de lucru standard 31
 25. 2.3. Interpretarea rezultatelor 35
 26. 2.3.1. Analiza aspectului seriilor evaluate 35
 27. 2.3.2. Analiza aspectului culorii de galben 35
 28. 2.3.3. Analiza mirosului 35
 29. 2.3.4. Uniformitatea masei mg/ovul, determinarea masei minime, maxime şi medii 35
 30. 2.3.5. Comportamentul la topire 38
 31. 2.3.6. Identificarea componenţilor 38
 32. 2.3.7. Analiza dozării componenţilor activi din seriile evaluate 38
 33. Concluzii 42
 34. Bibliografie 43
 35. Glosar 45
 36. Anexa 46

Extras din disertație

Prefaţă

În această lucrare s-a studiat tehnicile de analiză de laborator din cadrul unei linii de fabricaţie a antibioticelor. Lucrarea este structurată pe două capitole, primul capitol fiind compus din 5 subcapitole, în care sunt tratate normele legislative din România cât si din spaţiul UE, domenii de asigurare al calităţii, stabilitatea medicamentelor, puritatea substanţelor farmaceutice cât şi descrierea medicamentului analizat.

Capitolul 2 este structurat în 3 subcapitole, fiecare subcapitol prezentând aparatura, reactivi, analizele efectuate şi interpretarea rezultatelor a medicamentului analizat. Analizele fizico – chimice se folosesc pentru obţinerea de informaţii cu privire la existenţa substanţelor active cu privire la concentraţia componenţilor activi în medicament. Analizele biologice se realizează pentru determinarea activităţii antibioticelor faţă de diferite bacterii patogene, dar şi pentru identificarea posibilelor contaminări din timpul procesării cu trei bacterii importante.

Analizele de determinare a activităţii antibioticelor se realizează de către producător, informaţiile oferite de buletinul de analiză anexat produsului fiind cele de la care se realizează calcularea cantităţilor necesare obţinerii activităţii biologice. Determinarea contaminării produsului finit cu principalele bacterii patogene se realizează în laboratoarele specializate acreditate.

Calitatea unui medicament este dată în principal de calitatea materiilor prime şi mai puţin de instalaţia industrială în care se produce. Pentru obţinerea unui medicament nu există o schemă de utilaje standard, fiecare fabrică poate adopta ce linie de fabricaţie doreşte, dar trebuie să respecte reţeta, produsul final trebuie să îndeplinească condiţiile impuse. Linia de fabricaţie trebuie să îndeplinească anumite proceduri standart prevăzute în aticolul 748 Legea 95 / 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, Titlul XVII – Medicamentul. Lucrarea se încheie cu concluzii.

Scopul lucrarii sa îndreptat spre evaluarea importanţei efectuării analizelor fizico - chimice şi biologice într-o fabrică de medicamente.

Această lucrare a fost realizată cu sprijinul firmei SC. IRCON.SRL Iaşi.

Capitolul 1. Studiu de literatură

1.1. Organizare controlului de medicamente în România

Calitatea medicamentului este un concept care include şi implică mai multe probleme a căror rezolvare trebuie să certifice că medicamentul care primeşte certificatul de calitate, pe baza analizelor efectuate, corespunde ca structură, puritate şi acţiune, scopul pentru care a fost preparat şi cerinţelor şi exigenţelor actuale referitoare la siguranţa pacientului. În România a existat întotdeauna o bună organizare a controlului medicamentelor, începând cu Institutul de Stat pentru Controlul Medicamentelor şi Cercetării Farmaceutice (ISCMCF) şi Institutul de Cercetări Chimico-farmaceutice.

În prezent, aceste sarcini au fost preluate de către Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM), care a luat fiinţă pe baza Ordonanţei Guvernului României Nr. 125/29 august 1998, publicată în Monitorul Oficial Nr. 329/31 august 1998, Partea I.

Normele naţionale actuale elaborate de ANM, referitoare la calitatea medicamentului se regăsesc în Hotărârea Nr. 4/18.02.1999.

Controlul calităţii presupune prelevarea probelor, testarea acestora, redactarea specificaţiilor, organizarea documentaţiei şi procedurile de eliberare care confirmă că testele necesare şi relevante sunt efectuate şi că materialele nu se eliberează pentru folosirea în fabricaţie şi nici produsele nu sunt eliberate pentru vânzare sau distribuţie până când calitatea lor nu a fost declarată corespunzătoare.

Controlul calităţii nu se limitează la activităţile de laborator, ci trebuie să participe la toate deciziile care pot interesa calitatea produselor. Independenţa controlului calităţii în raport cu producţia este un element fundamental pentru buna sa funcţionare. Analizele calităţii produsului trebuie, în mod obişnuit, să fie efectuate şi documentate anual, ţinând cont de evaluările anterioare.

Preview document

Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 1
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 2
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 3
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 4
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 5
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 6
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 7
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 8
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 9
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 10
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 11
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 12
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 13
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 14
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 15
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 16
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 17
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 18
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 19
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 20
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 21
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 22
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 23
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 24
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 25
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 26
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 27
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 28
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 29
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 30
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 31
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 32
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 33
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 34
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 35
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 36
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 37
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 38
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 39
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 40
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 41
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 42
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 43
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 44
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 45
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 46
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 47
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 48
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 49
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 50
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 51
Studiu asupra Tehnicilor de Analiză de Laborator din Cadrul unei Linii de Fabricație a Antibioticelor - Pagina 52

Conținut arhivă zip

 • SATDADLDCULFAA_nnn.doc
 • studiu asupra tehnicilor de laborator din cadrul unei linii de fabricatie.ppt

Alții au mai descărcat și

Evaluarea extracției și a cromatografiei de gaze a polimerilor care intră în compoziția ambalajelor alimentare

Filmele-materiale folosite la ambalarea mâncării fabricate, de obicei, din policlorură de vinil(PVC), policlorură de viniliden sau polietilenă...

Analize de coloranți organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Structura benzenului și starea aromatică

IV. REACTII DE ADITIE ALE BENZENULUI. 1) Benzenul aditioneaza sase atomi de hidrogen, în prezenta catalizatorilor de hidrogenare, dând...

Ai nevoie de altceva?