Importanta eficientei activitatii in comert

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Importanta eficientei activitatii in comert.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.univ.dr. Solomia Andreş

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Comert

Cuprins

Introducere . 4
Lista tabelelor . 6
CAPITOLUL 1. IMPORTANŢ EFICIENŢI ACTIVITĂŢI ÎN COMERŢ 7
1.1. Eficienţă economică – concept, eforturi și efecte economice . 7
1.2. Factori de creştere a eficienţei activității unei afaceri prin investiţii . 13
1.3. Contribuţia principalilor participanţi la creşterea eficienţei activității economice a investiţiilor . 15
1.4. Indicatorii de eficiență a activității în comerț . 17
1.4.1. Indicatori sintetici . 17
1.4.2. Indicatori care reflectă eficiența factorilor de producție . 21
CAPITOLUL III PREZENTAREA GENERALĂ ŞI A SITUAŢIEI FINANCIARE ŞI PATRIMONIALE A FIRMEI DE COMERŢ S.C. G.P. & COMPANY S.R.L. DIN TIMIŞOARA 28
2.1. Prezentarea generală a S.C. G.P. & COMPANY S.A 28
2.2. Prezentarea situaţiei financiare 32
2.3. Prezentarea situaţiei patrimoniale a S.C.G.P. & COMPANY S.A 34
Capitolul 3. Importanța eficienței activității firmei de comerț S.C. G.P. & COMPANY S.A din Timişoara . 37
3.1. Analiza structurii patrimoniale a activelor societăţii comerciale 37
3.2. Analiza structurii financiare a pasivului societăţii comerciale 38
3.3. Analiza bonităţii financiare a societăţii comerciale 43
Concluzii . 47
Bibliografie . 53

Extras din document

INTRODUCERE

Lucrarea de disertație cu titlul Importanţa eficienţei activităţii în comerț a fost elaborată cu scopul de a evidenţia importanţa eficientei activităţii în comerţ al unui produs. Lucrarea este structurată pe trei capitole, primul fiind de cercetare fundamentală, iar ultimile două de cercetare aplicativă.

În primul capitol - Importanța eficienței activității în comerț, am realizat abordări conceptuale definind eficienta economică, anumiţi factori şi indicatori de creştere a eficienţei activităţii, dar şi contribuţia principalilor participanţi la creşterea eficienţei activităţii.

Al doilea capitol - Prezentarea generală și a situației financiare și patrimoniale a firmei de comerț S.C. G.P. & COMPANY S.R.L. din Timişoara, abordează prezentarea situaţiei financiare şi patrimoniale a firmei de comerţ S.C. G.P. & COMPANY S.R.L din Timişoara.

La capitolul al treilea – Importanța eficienței activității firmei de comerț S.C. G.P. & COMPANY S.A din Timişoara, abordează importanta eficientei activităţii firmei de comerţ S.C. G.P. & COMPANY S.R.L din Timişoara şi am realizat analiza SWOT, analiza structurii financiare a pasivului şi structura patrimonială a activului asupra firmei de comerţ.

Evident că, la sfârșitul lucrării de disertanție am prezentat principalele concluzii la care am ajuns, respectiv ce importanţă are eficienta activităţii firmei de comerţ S.C. G.P. & COMPANY S.R.L din Timişoara.

CAPITOLUL I

IMPORTANŢA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢiI ÎN COMERŢ

1.1. Eficienţă economică – concept, eforturi și efecte economice

În literatura germană de specialitate găsim termenul de „Wirtschaftlichkeit, care a fost tradus în limba română prin raţionalism economic” , iar apoi prin eficienţă economică.

S-a afirmat apoi că „eficienţa economică constituie o categorie care s-a stabilizat, putând fi exprimată prin raportul dintre venitul net şi fondurile de producţie”.

Subliniindu-se sinonimia noţiunii de eficienţă cu cea de eficacitate: „eficienţă (efficere = a efectua) şi eficacitate (efficax - efficacis = care are efecte dorite), I. Românu aprecia că în sensul cel mai general eficienţa este atributul unei acţiuni, al unei persoane sau al unui lucru de a produce efecte cât mai favorabile pentru societate; al doilea sens, mai restrictiv, al eficienţei, compară rezultatele unei acţiuni cu resursele consumate pentru înfăptuirea acesteia”.

P. Jica atribuie eficienţei economice patru sensuri: „sens foarte larg, ca însuşire a unei acţiuni de a genera efecte pozitive; sens larg, prin includerea în raport a unor elemente conexe; sens restrâns, care implică comparaţii între rapoarte alternative şi sens foarte restrâns” , în care caz se impune echivalarea ca natură şi timp a efortului şi efectelor.

Plecând de la stadiul atins în cercetarea problematicii eficienţei economice formulăm câteva coordonate ale abordării sistemice a acestei categorii. Ne vom referi la: „locul istoric şi geneza conceptului; la tripticul: calitate, categorie şi expresie a unui raport, atribuite eficienţei economice; la locul său într-un sistem de forme generale ale eficienţei şi la formele proprii şi nivelurile organizatorice ale abordării eficienţei economice” .

Fisiere in arhiva (1):

  • Importanta eficientei activitatii in comert.doc

Bibliografie

Materiale tipărite
1. Bertrand de Juvenel, 2001, Progresul în om, Bucureşti, Editura Politică;
2. Cistelecan L., Cistelecan R., 1987, Coordonate ale abordării sistemice a eficienţei economice, în Revista economică, nr. 9.
3. Evian N. Ioan, 2007, Teoriile conturilor, Cluj, Imprimeria Fondul Cărţilor Funduare;
4. Negucioiu A., 2009, Eficienţa activităţii economice (dezbatere), în Probleme economice, Tribuna Economică nr. 7;
5. Românu I., 2010, Eficienţa economică a investiţiilor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
6. Spătaru Liviu, 2004, Analiză Economică şi Financiară – Instrument de management al întreprinderii, Bucureşti, Editura Economică;
7. Spătaru Liviu, 2014, Analiză Financiară, Reşiţa, Editura Eftimie Murgu;
8. Spătaru Liviu, 2008, Analiza Financiră Aprofundată, Bucuresti, Editura V.I.S. Print S.R.L.;
9. Staicu Fl., 2005, Eficienţa economică a investiţiilor, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică;
10. Tătaru A.G., 2009, Finanţarea prevenirii şi combaterii poluării mediului (prelegere la cursurile de vară internaţionale) Iaşi – Piatra Neamţ, Editura Universitară „Al. I. Cuza”.
11. Vasilescu Ion, Gheorghe, A., Ocea Claudiu, Dobrea C., 2005, Eficiența și evaluarea investițiilor, Bucureşti , Editura Eficon Press.
12. Vasilescu Ion, Românu Ion, Cicea Claudiu, 2000, Investiţii, București, Editura Economică;
13. Voinea D., 2003, Contabilitatea generală, Braşov, Editura Academiei.