Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 13857
Mărime: 81.26KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE - Material şi metode de cercetare.2

CAP 1. ABORDAREA CONCEPTULUI DE ECOMARKETING.5

1.1 ECOMARKETINGUL – PARTE A MARKETINGULUI SOCIAL.5

1.2 DEFINIREA PROBLEMATICII DE CONŞTIINŢĂ ECOLOGICĂ.7

CAP 2. CONCEPTUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ.12

2.1 CARACTERISTICILE AGRICULTURII ECOLOGICE.12

2.2 FAIRTRADE SAU UN ALT FEL DE COMERŢ, ECHITABIL.14

CAP 3. STUDIU DE CAZ LA UNITĂŢILE COMERCIALIZATOARE DE PRODUSE ECOLOGICE Coşul verde, şi Naturland, CLUJ-NAPOCA.17

3.1 STUDIU DE CAZ LA SC Coşul verde SRL, CLUJ-NAPOCA. 17

3.2 STUDIU DE CAZ LA SC Quantumpharm SRL, DISTRIBUITOR DE PRODUSE NATURISTE ŞI ECOLOGICE, CLUJ-NAPOCA.22

3.3 STUDIU COMPARATIV Coşul Verde / Naturland.23

3.4 ANALIZA SWOT A UNITĂŢILOR COMERCIALE Coşul Verde şi Naturland.29

CAP 4. STUDIUL MOTIVAŢIILOR DE CUMPĂRARE A PRODUSELOR ECOLOGICE .37

4.1 CULEGEREA DATELOR.37

4.2 PREZENTAREA REZULTATELOR.39

CONCLUZII ŞI DIRECŢII DE ACŢIUNE.46

ANEXE.48

BIBIOGRAFIE.52

Extras din document

INTRODUCERE - Material şi metode de cercetare

Lucrarea de faţă reprezintă studiul motivaţiilor de cumpărare a produselor ecologice pe un eşantion de 15 consumatori a două magazine din oraşul Cluj. Obiectivul studiului este identificarea acestor motivaţii la consumatorii efectivi şi de asemenea, promovarea avantajelor multiple ale consumului durabil de produse bio şi ale educării consumatorului responsabil prin schimbarea atitudinii, prin trezirea conştiinţei ecologice.

Definirea problemei de cercetare

Definirea problemei de cercetare este o etapă importantă. În studiul de faţă constă în explicarea motivelor de achiziţie a produselor organice, împrejurările în care sunt făcute aceste cumpărături, precum şi motivele interioare, care nu sunt conştientizate de consumator sau pe care nu vrea să le menţioneze direct.

Elaborarea planului de cercetare

• Lista informaţiilor dorite a fi obţinute

Aceast listă, în funcţie de obiectivele studiului şi de ipotezele de lucru ale studiului, va cuprinde următoarele informaţii:

a) Evaluarea comportamentului de cumpărare a consumatorilor

b) Explicarea motivaţiilor de achiziţie

c) Explorarea indivizilor

d) Indicatori socio-demografici: vârstă, sex, nivelul studiilor, starea civilă, nivelul veniturilor;

• Sursele de informare s-au stabilit a fi următoarele:

- Cercetarea documentară

- Informaţii secundare externe

- Informaţii principale (în cazul observării – participarea la Piaţa Verde, ediţia 1 şi 2)

Dat fiind faptul că problema studiată este una actuală, nu există multe referinţe bibliografice disponibile, materialul de cercetare de bază fiind diferite publicaţii ale site-urilor oficiale din domeniul respectiv, rămânând totuşi cu dorinţa ca în viitorul apropiat această mişcare ecologică să prindă mai mult avânt şi să existe surse pertinente de informare şi cercetare.

• Planul de eşantionare

Interviul utilizat în această cercetare utilizează un eşantion redus, care nu are nici un obiectiv de reprezentativitate în sensul statistic al termenului, dar ţine cont de problema specifică a studiului. Pentru realizarea acestui studiu motivaţional s-a ales un eşantion de 15 persoane, cu vârste între 19 şi 60 de ani, de diferite categorii sociale, diferenţiate prin nivelul de educaţie şi venitul disponibil.

• Metoda de culegere a datelor

Pentru studiu s-a folosit o metodă de cercetare calitativă şi anume interviul semidirectiv. Spre deosebire de cele cantitative, cercetările calitative explică şi studiază comportamentul de cumpărare şi utilizare al consumatorilor, analizând pshihologic etapele deciziei de cumpărare, punându-se accent pe identificarea de către anchetator a lucrurilor care nu sunt spuse, care sunt motivele inconştiente ale achiziţiei. Cercetările calitative cuprind studiul motivaţiilor, a atitudinilor asupra unui fenomen. Limita acestui tip de cercetare este faptul că rezultatele nu pot fi generalizate la alte persoane decât cele din eşantion şi nu rezolvă o problemă dar este observat un aspect al unei probleme, concentrându-se asupra cunoaşterii şi înţelegerii complete a unei probleme.

Interviul semidirectiv – numit şi interviu centrat sau structurat - este un mod de culegere în cursul căruia după ce a prezentat tema discuţiei, anchetatorul trebuie să obţină reacţiile intervievatului asupra unui anumit număr de subiecte, în cazul de faţă, despre motivele achiziţionării de produse ecologice.

Există aşa numitele principii ale nedirectivităţii care trebuie respectate atât în interviurile libere cât şi în cele semidirective. Acestea sunt atenţia pozitivă necondiţionată faţă de anchetat şi arătarea înţelegerii opiniei de către anchetator. Se folosesc anumite tehnici de reformulare ca reflexia, rezumatul sau întrebarea-reformulare şi tehnici de relansare ca întrebările neutre şi sintezele parţiale. Este interzis să ne dăm cu părerea, să facem judecăţi de valoare, să sugerăm răspunsuri. Un anchetator trebuie să fie de asemenea atent la limbajul non-verbal atât al anchetatului cât şi al său, pentru a facilita conversaţia dintre cei doi, de exemplu trebuie păstrată o poziţie deschisă a corpului, privind în ochii intervievatului, etc.

Interviul semidirectiv mai prezintă pe lângă regulile prezente şi la interviul liber, un ghid definit în prealabil, care conţine o listă cu principalele teme care trebuie abordate în discuţie. Aceste teme sunt prezentate sub forma unor întrebari care vor fi puse doar dacă intrevievatul nu le va aminti spontan.

În cercetarea motivaţională au mai fost utilizate studiul de caz şi analiza SWOT. Analiza SWOT presupune identificarea şi analiza punctelor forte, a punctelor slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor companiilor studiate. Aceasta are un caracter calitativ permiţând formularea unui diagnostic asupra condiţiei trecute şi actuale ale firmelor sau a domeniilor lor funcţionale, conturându-se astfel perspectivele de evoluţie pe termen lung şi a domeniului respectiv, precum şi formularea unor recomandări de eliminare sau diminuare a aspectelor negative şi/sau de valorificare a celor pozitive.

Bibliografie

CĂRŢI / VOLUME

1. Bran F., Dinu M., Simon T., (2000), Ecoturism, Editura Economică, Bucureşti

2. Bran F, (1997), Economia turismului şi mediului înconjurător, Editura Economică, Bucureşti

3. Ghereş M., (2007), Agroturism, Editura Risoprint, Cluj-Napoca

4. Gruia R., (1998), Managementul eco-fermelor, Editura Cores, Bucureşti

5. Malcomete P., (2003), Marketing – dicţionar explicativ, Editura Economică, Bucureşti

6. Pop D.M., (2004), Cercetări de marketing, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca

7. Pop D.M., (2005), Conducerea şi promovarea vânzărilor, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca

8. Stoian M., (2007), Ecomarketing, Editura Biblioteca ASE, Bucureşti

ZIARE / PUBLICAŢII

1. “FAIRTRADE pentru o lume mai dreaptă”, (2008), Coşul Verde, nr. 2, pg. 5

2. “Îndrumări practice pentru înfiinţarea perdelelor forestiere de protecţie de către fermieri”, (2009), Asociaţia Forest Consulting România

3. Lorinz P., (2009), “Despre calitatea produselor agroalimentare ecologice”, Bioterra, pg. 16

4. Lorinz P., (2008), “Ecoinspecţia sau cum ajunge un produs să fie certificat bio”, Coşul Verde, nr.2, pag.8

5. Man C., (2009), “Date privind calitatea nutriţională, funţională şi organoleptică a produselor animaliere ecologice”, Bioterra, pg. 28

6. Man C., (2009), “Suportul tehnologic al calităţii produselor animaliere ecologice”, Bioterra, pg. 9

7. Senic I., (2009), “Cunoaşterea calităţii solului, condiţie esenţială pentru practicarea agriculturii ecologice”, Bioterra, pg. 23

8. Toncea I., (2009), “Agricultura ecologică, sursă sigură de hrană vie”, Bioterra, pg. 7;

9. WWOOF România – Voluntariat la ferme ecologice şi tradiţionale, (2009), Coşul Verde, nr.2, pg 7

10. Agraria, (2009), nr. 9

11. Profitul agricol, (2009), nr.4

SURSE ELECTRONICE

1. http://ec.europa.eu/agriculture/foodprices/index_ro.htm [Accesat 02.06.2009 ]

2. http://ec.europa.eu/agriculture/markets/fruitveg/sfs/index_ro.htm [Accesat 02.06.2009]

3. http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/schoolmilk/index_ro.htm [Accesat 2.06.2009]

4. http://ec.europa.eu/climateaction [Accesat 17.05.2009]

5. http://ec.europa.eu/environment/climate/home_en.htm [Accesat 17.05.2009]

6. http://www.organic-farming.europa [Accesat 20.05.2009]

7. http://ec.europa.eu/agriculture/index_ro.htm [Accesat 20.05.2009]

8. http://www.ipcc.ch [Accesat 15.05.2009]

9. http://www.europa.eu.publications [Accesat ]

10. http://www.cosulverde.ro [Accesat 29.05.2009]

11. http://www.naturland.ro [Accesat 29.05.2009]

12. http://www.quantumpharm.ro [Accesat 29.05.2009]

13. http://www.ecomagazin.ro [Accesat 09.06.2009]

Preview document

Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 1
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 2
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 3
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 4
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 5
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 6
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 7
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 8
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 9
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 10
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 11
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 12
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 13
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 14
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 15
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 16
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 17
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 18
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 19
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 20
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 21
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 22
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 23
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 24
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 25
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 26
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 27
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 28
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 29
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 30
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 31
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 32
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 33
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 34
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 35
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 36
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 37
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 38
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 39
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 40
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 41
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 42
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 43
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 44
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 45
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 46
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 47
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 48
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 49
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 50
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 51
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 52
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 53
Studiu motivațiilor de cumpărare a produselor ecologice - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Studiu motivatiilor de cumparare a proselor ecologice.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de comunicare în afaceriile internaționale

967122CAPITOLUL I PROCESUL COMUNICĂRII 1.1 Procesul de comunicare managerială Comunicarea managerială a apărut ca disciplină a managementului...

Analiza sortimentului și a calității alimentelor de tip Convenience Food de pe piața românească

INTRODUCERE Stilul de viață al societății de astăzi este foarte diferit față de cel de acum 30 sau chiar 20 ani. Creșterea cererii de produse...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Cercetarea Preferințelor Consumatorilor pentru Produse Ecologice

INTRODUCERE Trăim în “secolul vitezei”, iar acest lucru pare să-şi fi pus amprenta asupra modului nostru de viaţă în ultima perioadă. La fel ca şi...

Miere de albină ecologică

Consumatorii moderni doresc garanţii în ceea ce priveşte produsele cumpărate, în sensul ecologizării acestora. Acesta este motivul pentru care...

Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice

CAPITOLUL I INTRODUCERE Agricutura ecologică promovează sisteme de producţie durabile, diversificate şi echilibrate, în vederea prevenirii...

Efectul Antropic Asupra Mediului

I. INTRODUCERE Calitatea vietii si bunastarea depind in mare masura de starea mediului inconjurator. Ecosistemele furnizeaza o serie de bunuri...

Piața produselor ecologice - studiu de caz ouă ecologice

1. INTRODUCERE - scurt istoric al pietei de produse ecologice in Romania Produsele ecologice sunt produsele obţinute in cadrul sistemului de...

Coportament Cosumator de Vitamine

Astăzi nu mai este necesr să încercăm să demonstrăm importanţa cunoaşterii propriilor consumatori pentru o firmă. Istoria economică a ultimelor...

Motivația consumului de produse ecologice

INFORMATII GENERALE Cercetarea, pe baze stiintifice, a comportamentului consumatorului este de neconceput fara o serioasa acumulare de informatii...

Ai nevoie de altceva?