Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 22913
Mărime: 148.39KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Şcoala Academică de Studii Postuniversitare "Finanţe - Bănci - Asigurări" FIBAS

Cuprins

Cap. I Fundamente teoretice ale comunicării

1.1. Cerinţele generale ale comuniării 4

1.2. Tipuri de comunicare 8

1.3. Comunicarea administrativă în instituţiile publice 12

1.4. Utilizarea suporturilor media pentru transmiterea

mesajelor 18

Cap. II Structuri şi strategii dedicate dezvoltării comunicării administrative

2.1. Instituţia purtătorului de cuvânt 22

2.2. Biroul de presă 24

2.3. Comunicarea în situaţii de criză 26

2.4. Aplicarea legii privind accesul la informaţiile de interes public şi a celei privind transparenţa decizională... .......... 31

Cap.III. Studiu de caz: comunicarea administrativă în cadrul A.P.I.A.

Iaşi 35

Concluzii şi propuneri 57

Bibliografie 61

Extras din document

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMUNICĂRII

1.1 Cerinţele generale ale comunicării

Aprecierea procesului şi produsului comunicării sub aspectul eticii, al respectării unor reguli de bază, porneşte de la examinarea motivului, scopului şi impactului comunicării. Mediul economic precum şi opiniile oamenilor se află într-un proces de continuă schimbare. De aceea, receptivitatea trebuie să fie maximă, iar capacitatea de adaptare foarte rapidă. Pornind de la decizia de a comunica putem delimita următoarele reguli fundamentale:

a) a asculta;

b) a anticipa;

c) voinţa de a comunica;

d) a fi credibil;

e) a comunica la diferite niveluri.

Abordarea problemelor comunicării implică discutarea unor aspecte esenţiale, cum ar fi:

• intenţia emiţătorului de a transmite mesajul;

• existenţa unei realităţi (persoane, obiecte, instituţii, agenţi economici, situaţii, idei) la care se referă mesajul;

• motivaţia receptorului de a primi mesajul;

• existenţa unui limbaj sau cod cu ajutorul căruia este construit mesajul;

• activitatea desfăşurată de ambii participanţi (emiţătorul şi receptorul);

• efectul procesului de comunicare;

• tehnologia de transmitere a mesajului;

• existenţa unei "pieţe" pentru mesajul pus în circulaţie;

• contextul comunicării.

Abordând doar problemele comunicării administrative, avem în vedere două limitări:

a) Vizăm doar comunicarea dintre persoane (comunicarea interpersonală). Organizaţia apare ca o creaţie a oamenilor şi se defineşte prin oamenii care o compun. Comunicarea este esenţială pentru configurarea relaţiilor dintre ei.

b) Ne preocupă doar comunicarea în contextul raporturilor juridice administrative în instituţiile publice şi între acestea şi beneficiarii serviciilor oferite de instituţia publică.

Pe baza acestor limitări, vom utiliza pentru comunicare următoarea definiţie: proces de transmitere către un receptor a unui mesaj în legătură directă sau indirectă cu activitatea desfăşurată de o instituţie publică în baza raporturilor juridice administrative care îi guvernează activitatea.

Pentru buna desfăşurare a procesului trebuie să fie îndeplinite următoarele obiective:

• cunoaşterea specificului comunicării specifice instituţiilor publice;

• înţelegerea formelor şi organizarea canalelor de comunicare;

• dimensionarea reţelei de comunicare a managerului, cu scopul dimensionării necesităţilor de informaţii;

• înţelegerea mijloacelor de comunicare;

• cunoaşterea modelelor procesului de comunicare;

• înţelegerea situaţiilor de comunicare, a componentelor şi fazelor procesului de comunicare.

În general, problemele comunicării implică discutarea unor aspecte cheie, cum sunt:

• intenţionalitatea (intenţia emiţătorului de a transmite mesajul);

• existenţa unei realităţi (persoane, obiecte, evenimente, situaţii, idei) la care se referă mesajul;

• motivaţia receptorului de a primi mesajul;

• activitatea desfăşurată de partenerii comunicării (emiţătorul şi receptorul);

• efectul procesului de comunicare;

• tehnologia de transmitere a mesajului;

• existenţa unei "pieţe", adică a unui interes pentru "marfa" pusă în circulaţie (mesajul);

• contextul comunicării

De multe ori, comunicarea inadecvată sau lipsa comunicării duce la neînţelegeri şi la dezinformare; cu alte cuvinte generează probleme. Rareori oamenii îşi dau silinţa să se exprime corect, în majoritatea cazurilor, comunicarea incoerentă se datorează mai mult modului de exprimare decât unei gândiri "întortocheate". De multe ori, neînţelegerea mesajului comunicat nici nu este menţionată cu voce tare. Înţelegerea percepţiei publicului asupra activităţii instituţiei publice este esenţială. Gestionarea percepţiei şi a aşteptărilor publicului reprezintă un factor-cheie pentru obţinerea înţelegerii şi sprijinului. De aceea organizaţia trebuie să stabilească cu exactitate categoriile de public-ţintă relevante.

Relaţiile cu comunitatea sunt şi mai importante când problemele de risc sunt specifice unui anumit loc de muncă. Comunitatea care este în imediata apropiere sau este potenţial afectată de procesele ce se petrec va avea, în mod normal, cel mai important rol în determinarea succesului programului de comunicare în caz de risc. Relaţiile dintre administraţie şi mediul înconjurător social au o mare importanţă deoarece condiţionează modul în care ea îşi îndeplineşte funcţiile în societate. Administraţia publică poate alege între posibilitatea deschiderii sau cea a închiderii faţă de exterior dar această alegere determină în practică dinamica structurii administraţiei şi gradul ei de eficienţă ca activitate.

În relaţiile de comunicare, o atenţie deosebită se acordă calităţii comunicării dinspre emiţător spre receptor. Orice comunicare de acest gen trebuie să fie bună şi eficace.

Preview document

Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 1
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 2
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 3
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 4
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 5
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 6
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 7
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 8
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 9
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 10
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 11
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 12
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 13
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 14
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 15
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 16
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 17
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 18
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 19
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 20
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 21
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 22
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 23
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 24
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 25
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 26
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 27
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 28
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 29
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 30
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 31
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 32
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 33
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 34
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 35
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 36
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 37
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 38
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 39
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 40
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 41
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 42
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 43
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 44
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 45
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 46
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 47
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 48
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 49
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 50
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 51
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 52
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 53
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 54
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 55
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 56
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 57
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 58
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 59
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 60
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 61
Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi - Pagina 62

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicare Publica

CAPITOLUL 1. COMUNICAREA PUBLICA 1.1. Comunicarea si domeniul public 1.1.1. Notiuni introductive Comunicarea joacă un rol crucial în situatii de...

Comunicare Eficienta a Functionarului Public

INTRODUCERE În viaţa noastră de fiecare zi în mod direct sau indirect , intrăm în relaţii fireşti cu funcţionarul public , aflat în cele mai...

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Introducere În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii...

Comunicare și Influență Socială prin mass-media

Introducere Toate eforturile unui creator de imagine se concentreaza asupra efectelor pe care acesta incearca sa le produca in procesul de...

Relațiile Publice și Publicitatea în Comunicarea cu Presa

INTRODUCERE În societatea românească post-decembristă, relaţiile publice au cunoscut o evoluţie impresionantă. Au fost înfiinţate numeroase...

Comunicarea în Cadrul ULB Sibiu

Comunicarea. Definitii si concepte Am putea incepe parcursul nostru cu o constatare:comunicarea este omniprezenta,ea invadeaza cu repeziciune...

Comunicarea - Instrument Fundamental în Organizarea Administrației Publice Locale

Introducere Activitatea cu o deosebită importanta în cadrul organizaţiilor o reprezintă comunicarea.Comunicarea este fundamentală pentru...

Paradoxurile Tehnologiilor de Comunicare

Tehnologiile de comunicare. Trecut vs. Prezent Abilitatea oamenilor de a transmite astăzi mesaje este impresionanta. Nu pot fi limitaţi nici de...

Ai nevoie de altceva?