Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz

Disertație
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 85 în total
Cuvinte : 30762
Mărime: 129.58KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Ştefan Stanciu

Cuprins

Introducere 6

Cap. 1 PROCESUL DE COMUNICARE 8

1.1. Definirea comunicării 8

1.2. Scopul comunicarii 8

1.3. Procesul de comunicare 9

1.3.1. Atributele unei bune comunicari 10

1.4. Comunicarea verbala 10

1.4.1. Comunicarea non-verbala 11

1.4.2. Ascultarea activa 12

1.5. Comunicarea scrisa 14

1.6. Stiluri de comunicare 15

1.7. Bariere in comunicare 15

1.8. Comunicarea prin structurile ierarhice 16

1.8.1. Comunicarea pe trei cai 18

1.8.2. Alfabetul fonetic 18

1.9. Etapele şi mecanismele procesului de comunicare 19

Cap. 2 CONCEPTUL DE COMUNICARE ORGANIZAŢIONALĂ 21

2.1. Structura comunicării organizaţionale 22

2.1.1. Componentele comunicării organizaţionale 22

2.1.2. Tipuri de comunicări organizaţionale 24

2.1.3. Factori de influenţă 30

2.2. Obstacole specifice comunicarii organizationale 32

2.3. Metode de dezvoltare a comunicarii organizationale 33

2.3.1. Reguli de bază privind comunicarea eficientă 33

2.3.2. Ascultarea activă 34

2.3.3. Şedinţa 35

Cap. 3 COMUNICAREA ÎN AFACERI 39

3.1. Comunicare şi reputaţie în afaceri 39

3.1.1. Motivele pentru care se recurge la comunicarea în afaceri: 39

3.1.2. Departamentul de comunicare şi relaţii publice 40

3.1.3. Strategii de comunicare în afaceri 43

3.1.4. Specialistul în comunicare şi relaţii publice 44

3.1.5. Calităţile unui specialist în relaţii publice 46

3.2 Comunicarea internă în afaceri 47

3.2.1. Comunicarea internă: definire, obiective, tipuri 47

3.2.2. Publicuri-ţintă în comunicarea internă 49

3.2.3. Responsabilităţi de comunicare internă 50

3.2.4. Metode de comunicare internă 52

3.2.5. Evaluarea comunicării interne. AUDITUL DE COMUNICARE 54

3.2.6. Auditul satisfacţiei comunicaţionale 55

3.3. Comunicarea cu clienţii, comunicarea prin brand 55

3.3.1. Definire, obiective. Orientarea spre clienţi 55

3.3.2. Comunicarea prin brand 57

3.3.3. Importanţa şi funcţiie mărcilor 59

3.3.4. Tehnici de creare a brand-ului: numele, identitatea, mesajul, strategia 59

3.4. Relaţiile publice. Comunicarea cu mass-media, autorităţile şi comunitatea 62

3.4.1. Definire, obiective, zone de activitate 62

3.4.2. Relaţiile cu mass-media 63

3.4.3. Relaţiile cu autorităţile. LOBBY-ul, ca formă a relaţiilor publice 65

3.4.4. Relaţiile cu comunitatea şi publicul larg 67

3.5. Principii importante ale succesului în afaceri 69

3.5.1. Aplicaţie practică 73

Cap. 4 STUDIU DE CAZ:

REPUTAŢIA CORPORATIVĂ, O ABORDARE ÎN CONTEXT ROMÂNESC 75

Concluzii 82

Bibliografie 85

Extras din document

Introducere

În toate timpurile şi, cu atât mai mult în lumea de azi, educaţia şi învăţarea nu pot exista în afara comunicării umane. A comunica înseamnă a pune ceva în comun. Între oameni, a comunica înseamnă a pune în comun idei, fapte, opinii, emoţii şi sentimente. Acestea circulă de la un partener la altul, sub formă de mesaje.

În consecinţă, a comunica înseamnă a emite, transmite şi recepţiona mesaje. Odată emis şi recepţionat, mesajul aparţine, în comun, atât celui care a “dat” cât şi celui care a “luat”. Omul emite mesaje atunci când vorbeşte, când scrie, când indică un obiect sau o imagine ca şi atunci când zâmbeşte, sau se încruntă. Când ascultă, citeşte, priveşte, el recepţionează mesaje.

Comunicarea umană este un proces de predare-primire, adică unul de tip tranzacţional, prin care oamenii schimbă şi transferă semnificaţii de la un individ la altul, către un grup uman mai restrâns sau către publicul larg. Comunicarea există atunci când se emit şi se recepţionează semnale care poartă şi cărora li se conferă semnificaţie. Întotdeauna, comunicarea umană este deformată (distorsionată) de paraziţi (zgomote), se produce într-un anumit context, generează anumite efecte şi comportă o anumită retroacţiune.

Studiul comunicării vizează trei obiective importante:

- explicarea teoriilor şi conceptelor proprii diverselor forme de comunicare;

- dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de comunicator, moderator, negociator, orator şi auditor;

- dezvoltarea spiritului critic şi crearea de norme etice în materie de comunicare pentru a proteja individul şi comunicaţiile umane de manipulare şi de spălarea creierelor, posibile prin comunicare subliminală, hipnoză, analiză tranzacţională, hipermediatizare, falsă publicitate sau diverse alte forme de comunicare abuzivă.

Comunicarea reprezintă elementul indispensabil pentru funcţionarea optimă a oricărei colectivităţi umane, indiferent de natura şi mărimea ei. Schimbul continuu de mesaje generează unitatea de vedere şi, implicit, de acţiune, prin armonizarea

cunoştinţelor privind scopurile, căile şi mijloacele de a le atinge, prin promovarea deprinderilor necesare, prin omogenizarea relativă a grupurilor sub aspect afectiv, emoţional şi motivaţional (opinii, interese, convingeri, atitudini).

În vorbirea curentă, folosirea cuvântului „comunicare” nu ridică probleme speciale. Pentru majoritatea utilizatorilor, „a comunica” înseamnă „a aduce la cunoştinţă” sau „a informa”. Acest fapt este evidenţiat de orice dicţionar explicativ unde, în

general, sunt menţionate trei semnificaţii, parţial suprapuse, ale cuvântului „comunicare”:

1. înştiinţare, aducere la cunoştinţă;

2. contacte verbale în interiorul unui grup sau colectiv;

3. prezentare sau ocazie care favorizează schimbul de idei.

Simplitatea aparentă nu elimină necesitatea de a defini mai exact semnificaţiile ştiinţifice ale termenului „comunicare”.

Comunicarea este un proces care, din perspectiva ştiinţei comunicării, dispune de patru componente fundamentale:

1. un emiţător,

2. un canal,

3. o informaţie,

4. un receptor.

Într-o formă simplificata, comunicarea poate fi redată astfel:

informaţie informaţie

Emiţător canal receptor

Esenţa procesului stă în deplasarea, transferul sau transmiterea informaţiei de la un participant la celălalt.

Preview document

Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 1
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 2
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 3
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 4
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 5
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 6
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 7
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 8
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 9
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 10
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 11
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 12
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 13
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 14
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 15
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 16
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 17
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 18
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 19
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 20
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 21
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 22
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 23
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 24
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 25
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 26
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 27
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 28
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 29
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 30
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 31
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 32
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 33
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 34
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 35
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 36
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 37
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 38
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 39
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 40
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 41
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 42
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 43
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 44
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 45
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 46
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 47
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 48
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 49
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 50
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 51
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 52
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 53
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 54
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 55
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 56
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 57
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 58
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 59
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 60
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 61
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 62
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 63
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 64
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 65
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 66
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 67
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 68
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 69
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 70
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 71
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 72
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 73
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 74
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 75
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 76
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 77
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 78
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 79
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 80
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 81
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 82
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 83
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 84
Comunicarea în Afaceri - Studiu de Caz - Pagina 85

Conținut arhivă zip

  • Comunicarea in Afaceri - Studiu de Caz.doc

Alții au mai descărcat și

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Introducere În procesul amplu de transformare şi restructurare pe care îl traversează economia naţională, un rol fundamental îi revine activităţii...

Comunicarea Non - Verbala

1. Comunicarea „În general, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată cand un sistem respectiv o sursă influenteaya un alt sistem, in speta un...

Comunicare

Cap.I Introducere în teoria comunicării Conceptul de comunicare. Comunicarea în perspectivă filozofică. Cutuma didactică cere ca iniţierea...

Comunicarea Nonverbala în Domeniul de Business

INTRODUCERE Înainte de toate, aş dori să subliniez motivaţia alegerii temei de studiu: lucrez de peste douăzeci de ani în CEC Bank, cea mai veche...

Comunicarea Persuasivă

Introducere Discursul comunicării a intrat în viaţa noastră, orientându-ne zilnic percepţia şi raportarea la realitatea imediată,...

Comunicarea in Organizatiile Globale - HVB Tiriac Bank

Motto: “Numai printr-o interpretare empatică a tendinţelor şi stării de spirit a unei societăţi…un cercetător poate stabili direcţia aproximativă a...

Comunicare Interculturala

Obiective Intelegerea complexitatii problemei comunicarii internat ionale si interculturale; Analizarea componentelor procesului comunicational...

Comunicarea Organizațională

INTRODUCERE În lumea modernă, în lumea de azi, problemele de organizare s-au globalizat, s-au universalizat. Trăim într-o lume organizată,...

Ai nevoie de altceva?