Corelatii intre comunicarea interna si comunicarea externa in cadrul Primariei Orasului Harsova

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Corelatii intre comunicarea interna si comunicarea externa in cadrul Primariei Orasului Harsova.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 89 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Comunicare

Cuprins

INTRODUCERE / 3
CAPITOLUL 1 / 4
Fundamente teoretice ale comunicării / 4
1.1 Conceptul de comunicare / 4
1.1.1 Definirea comunicării / 4
1.1.2 Scopurile principale ale procesului de comunicare / 8
1.2 Tipuri de comunicare / 10
1.3 Comunicarea internă / 14
1.3.1 Comunicarea formală / 18
1.3.2 Comunicarea informală / 20
1.4 Comunicarea externă / 21
CAPITOLUL 2 / 24
Administrație publică, Comunicare publică /24
2.1 Administrația publică /24
2.2 Funcționarii publici / 27
2.3 Comunicarea publică / 28
2.3.1 Condițiile comunicării publice / 33
2.3.2 Formele comunicării publice / 35
2.3.3 Relația serviciilor publice cu utilizatorii / 38
2.3.4 Promovarea serviciilor oferite publicului / 39
2.3.5 Comunicarea instituțională / 40
2.3.6 Metode și tehnici de realizare a activității de comunicare publică / 41
2.3.7 Relațiile cu publicul / 42
2.4 Cadrul legal privind accesul liber la informațiile de interes public / 44
CAPITOLUL 3 / 48
Corelații între comunicarea internă și comunicarea externă în cadrul Primariei Orașului Hârșova / 48
3.1 Prezentarea Orașului Hârșova / 48
3.2 Tehnici de comunicare internă și externă în cadrul Primăriei Orașului Hârșova și corelația dintre acestea / 52
3.3 Comunicarea publică în cadrul Primăriei Orașului Hârșova / 61
3.4 Studiu de caz / 63
3.4.1 Imaginea salariaților asupra organizației / 63
3.4.2 Clasificarea surselor de informații / 68
CONCLUZII / 74
Bibliografie selectivă / 75

Extras din document

INTRODUCERE

Prin intermediul comunicării, o comunitate se reprezintă și își afirmă identitatea (Wolton 2012). Aceasta este realitatea zilelor noastre și din aceasta realitate reiese importanța procesului de comunicare. Deși avem tendința de ignorare și de minimalizare, iată că, așa cum a fost demonstrat și exprimat de multitudinea specialiștilor în domeniu, procesul de comunicare este de o însemnatate deosebită în evoluția noastră în special cât și în existența noastră în general.

Statul, prin puterea sa centrală sau locală este chemat să asigure colectivităților care-l constituie o multitudine de necesități care se prezintă sub formă de servicii publice. Pentru a o face cât mai eficient este nevoie de o îmbinare armonioasă între comunicare și serviciile publice. Cu atât mai mult în contextul neîncrederii manifestate față de Putere cu care ne confruntăm, misiunea aceasta devine tot mai dificilă și anevoioasă.

De aceea am considerat că o analiză amănunțită a comunicării publice pe de-o parte cît și a comunicării în interiorul instituțiilor publice pe de altă parte ar putea ajuta la întelegerea porcesului în sine atat de solicitant și complicat în anumite situații. Interesul față de această temă este cu atât mai mare, datorită faptului că îmi desfășor activitatea profesională, de peste cinci ani în interiorul unei adminstrații publice locale, și anume în cadrul primăriei orașului Hârșova.

Actualitatea temei alese constă în aceea că este prima oara când se studiază aceasta latură în desfășurarea activității în cadrul primăriei orașului Hârșova iar prin expunerea teoretică și practică a acesteia doresc să aduc în conștiința persoanelor implicate însemnătatea și importanța utilizării tuturor mijloacelor, metodelor și tehnicilor de care dispun, astfel încât să ofere randament sporit exprimat prin bunăstarea comunității administrate.

CAPITOLUL 1

FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMUNICĂRII

1.1 Conceptul de Comunicare

Contemporaneitatea ne dovedește că toate activitățile organizate de oameni își au izvorul în comunicare. În toate mediile se conștientizează tot mai mult faptul că o societate, o instituție sau o organizație se constituie și se menține datorită și prin intermediul numeroaselor lor procese și rețele de comunicare, care le dau coerență, lucru valabil pentru toate relațiile umane. Dat fiind faptul că acțiunea comunicațională și cea organizațională depind una de alta, comunicarea a devenit un concept universal, atotcuprinzător.

1.1.1 Definirea comunicării.

Succesul extraordinar înregistrat de comunicare se explică prin convergența a doua fenomene: comunicarea este o nevoie fundamentală și o caracteristică esențială a modernității. Legatura dintre aceste două aspecte explică de altfel locul ocupat de comunicare în societățile noastre în ultimele doua secole .

Comunicarea reprezintă un proces de interacțiune între persoane, grupuri, ca imagine mijlocită prin cuvânt, gest, simbol sau semn. Prin intermediul ei, indivizii își împartășesc cunoștințe, experiențe, interese, atitudini, simțăminte, opinii idei.

Comunicarea ca aspirație ține de fundamentul oricărei experiențe umane. A se exprima, a vorbi cu celalalt și a împărtăși ceva cu acesta: iată ce definește ființa umană. Comunicarea e mijlocul prin care intrăm în contact cu celalalt - orizontul nostru, dorit și în același timp temut de fiecare dintre noi, căci nu e niciodată ușor de abordat. Gestionarea acestei relații ambivalente dintre sine și celălat este posibilă doar prin intermediul comunicării .

Privită ca proces, comunicarea constă în transmiterea și schimbul de informații între persoane. Comunicarea, înseamnă a spune celor din jur cine ești, ce vrei, pentru ce dorești un anumit lucru și care sunt mijloacele pe care le vei folosi pentru a-ți atinge scopurile. În acest sens, a comunica înseamnă și a tăcea, a aștepta răspunsul, reacția celui pe care ai vrut să-l anunți că exiști și să-i aduci la cunoștință anumite informații.

Comunicarea este definită de majoritatea specialiștilor ca un proces prin care un emițator transmite o informație receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce anumite efecte asupra receptorului.

Fisiere in arhiva (1):

  • Corelatii intre comunicarea interna si comunicarea externa in cadrul Primariei Orasului Harsova.doc

Bibliografie

1. Abric, Jean-Claude (2002). Psihologia comunicării, Iași, Ed. Polirom
2. Alexandru, Ioan (2007) Sisteme politico-administrative europene, București, Ed. Bibliotecha
3. Alexandru, Ioan (2008). Tratat de administrație publică, București, Ed. Universul Juridic
4. Chirleșean, Dan (2005). Documente administrative, Iași, suport de curs
5. Dănișor, Dan-Claudiu (2007). Drept constituțional - tratat, București, Ed. Universul Juridic
6. Debbasch, Charles (1976). Science Administrative, Administration Publique, edition Paris Dalloz
7. Drăganu, Tudor (1998). Drept constitutional si instituții politice, București, Ed. Lumina Lex
8. Johns, Gary (1998). Comportament Organizational, Bucuresti, Editura Economica
9. Iacob, Dumitru, Cișmaru, Diana-Maria (2010). Organizația inteligentă. Zece teme de managementul organizațiilor, ediția a II-a revazută, București, Ed. Comunicare.ro
10. Iacob, Dumitru, Cișmaru, Diana-Maria (2008). Comunicare managerială și relații publice, Suport de curs
11. Ionescu, Mihaela-Alexandra (2009). Cultura organizațională, București, Suport de curs
12. Iovanaș, Ilie (1977). Dreptul administrativ și elemente de stiința administrației, București, Ed. Didactică Pedagogică
13. Kotler, Philip, Armstrong, Gary (1998). Principiile Marketingului, București, Ed. Teora
14. McQuail, Denis, Windahl, Sven (2010). Modele ale comunicării pentru studiul comunicării de masă, ediția a II-a revazută, București, Ed. Comunicare.ro
15. Muhcină, Silvia (2003). Tehnici de promovare și comunicare în marketing, Constanța, Ed. Muntenia
16. Nicodim, Liliana (2005). Tehnici de comunicare și negociere în afaceri, Constanța, suport de curs
17. Onofrei, Mihaela (2005). Bazele administrației publice, Iași, suport de curs
18. Rivero, Wallin (1969). Droit Administratif, edition Paris Dalloz
19. Ștefura, Gabriel (2005). Drept financiar și fiscal, suport de curs
20. Tran, Vasile, Stăngiulescu, Irina (2003). Teoria Comunicării, ediția a II - a, revazută, București, Ed. Comunicare.ro
21. Wolton, Dominique (2012). Despre comunicare, București, Ed. Comunicare.ro
22. Constituția României
23. Legea 215/2001 administrației publice locale, actualizată, cu modificările și completarile ulterioare
24. Lege 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, actualizată, cu modificările și completarile ulterioare
25. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată, cu modificările și completarile ulterioare
26. http://www.administratiepublica.ro