Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara

Disertație
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 12095
Mărime: 7.53MB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Introducere 2

Istoria Bibliotecii Centrale “Politehnica” din Timişoara 4

Capitolul 1 9

Studiul utilizatorilor 9

1.1 Analiza de piaţă 9

1.2 Utilizatorii bibliotecilor universitare 11

1.3 Studiul utilizatorilor 13

1.3.1 Studiul utilizatorilor Bibliotecii Filiale de Construcţii si Arhitectură – BCUPT 15

Capitolul II 20

Relaţiile cu publicul şi dezvoltarea serviciilor de bibliotecă 20

2.1 Oferta de servicii 20

2.2 Serviciile de bibliotecă 21

2.3 Dezvoltarea serviciilor de bibliotecă în Biblioteca Filială de Construcţii şi Arhitectură 24

2.3.1 Servicii de primire şi orientare a publicului 31

2.3.2 Servicii de formare a utilizatorilor 32

2.3.3 Servicii de comunicare a documentelor în acces liber 33

2.3.4 Servicii de rezervare a documentelor şi de prelungire a termenelor de împrumut

2.3.5 Servicii de informare bibliografică 35

2.3.6 Serviciul de informare on-line si interogare a bazelor de date stocate în sistem propriu, închiriate, sau distribuite la distantă 37

2.3.7 Servicii oferite de Internet 40

2.3.8 Promovarea serviciilor de bibliotecă 45

Concluzii 49

Bibliografie 50

Extras din document

Introducere

Misiunea principală a bibliotecilor este de a achiziţiona, prelucra, arhiva, pune la dispoziţia utilizatorilor documente purtătoare de informaţie, fiind astfel o instituţie cu un rol bine definit în cadrul sistemului cunoaşterii umane.

Rolul bibliotecii constă în satisfacerea cerinţelor de informare şi documentare ale utilizatorilor, în societatea actuală unde cunoaşterea devine un factor competitiv, satisfacerea necesităţilor de informare ale oamenilor este în strânsă legătură cu capacitatea de a face această informaţie disponibilă.

Obiectivul unei biblioteci, centru de informare, centru de formare, centru cultural şi centru social, este acela de a oferi accesul la orice tip de informaţie, pentru oricine, oricând şi oriunde. Creând un ambient favorabil lecturii, pentru toate categoriile de utilizatori, biblioteca dezvoltă gustul pentru lectură al populaţiei. Relaţională cu sistemul educaţional, biblioteca oferă mediul necesar formării iniţiale a utilizatorului, oferind atât resurse documentare care permit lărgirea şi aprofundarea cunoştinţelor transmise în procesul educaţional, cât şi sprijin în formarea şi cercetarea documentară. De asemenea oferă asistenţă pe linia formării profesionale, a autoformării, a reconversiei profesionale, contribuind la dezvoltarea economică. Tot biblioteca realizează integrarea informaţiei în mediul ştiinţific şi cultural, prin stăpânirea tehnicilor de cercetare documentare, contribuind la dezvoltarea cercetării.

Parte a infrastructurii informaţionale, bibliotecile sunt şi parte a sectorului bibliografic. Din acest sector mai fac parte librăriile, editurile, companiile care se ocupă cu rezumarea şi indexarea surselor de informare, diversele reţele de accesare şi distribuţie a informaţiilor electronice, etc.

Cu aceste structuri, biblioteca se găseşte într-o permanetă competiţie, ele constituind de asemenea surse de informare, chiar dacă nu întotdeauna la fel de autoritare.

Pentru a rămâne în competiţie, biblioteca trebuie să fie interesată permanent de redefinirea sarcinilor şi obiectivelor proprii, reorientându-şi politica de oferte spre acele produse şi servicii care sunt într-adevăr dorite

de publicul utilizator. In ansamblul acţiunilor întreprinse pentru modernizarea serviciilor de bibliotecă, introducerea unor elemente de marketing preocupă tot mai mult conducerile acestor instituţii, pe bibliotecari şi pe utilizatori. Studiile asupra publicului, încercările de adaptare, atât a serviciilor cât şi a politicilor comunicării cu publicul utilizator, au devenit o practică uzuală a bibliotecilor.

Relaţia pe care biblioteca o stabileşte şi o dezvoltă cu publicul, devine astfel determinantă în asigurarea îndeplinirii reuşitei rolului şi obiectivelor bibliotecii. Unul din obiectivele strategice devine îmbunătăţirea propriei imagini prin stabilirea strategiilor de promovare şi de difuzare a serviciilor şi produselor.

In funcţie de categoriile de utilizatori deservite şi de serviciile specifice pe care le oferă, bibliotecile îşi dezvoltă propria strategie de optimizare a politicilor de comunicare şi relaţionare cu publicul.

Biblioteca, privită din perspectiva statutului de instituţie care furnizează servicii, este interesată în a menţine şi dezvolta relaţii profesionale de comunicare cu publicul-ţintă.

Preview document

Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 1
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 2
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 3
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 4
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 5
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 6
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 7
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 8
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 9
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 10
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 11
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 12
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 13
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 14
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 15
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 16
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 17
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 18
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 19
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 20
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 21
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 22
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 23
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 24
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 25
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 26
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 27
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 28
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 29
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 30
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 31
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 32
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 33
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 34
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 35
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 36
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 37
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 38
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 39
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 40
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 41
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 42
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 43
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 44
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 45
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 46
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 47
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 48
Dezvoltarea relațiilor cu publicul și a serviciilor în bibliotecă filiala de construcții și arhitectură a Universității Politehnică din Timișoara - Pagina 49

Conținut arhivă zip

  • Dezvoltarea Relatiilor cu Publicul si a Serviciilor in Biblioteca Filiala de Constructii si Arhitectura a Universitatii Politehnica din Timisoara.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicarea în Cadrul Grupului

Oamenii traiesc organizati în grupuri deoarece sunt fiinte sociale. Un grup social reprezinta un ansamblu de indivizi între care exista relatii...

Comunicare verbală și non-verbală

COMUNICAREA NONVERBALA Intr-un sens foarte larg acest termen desemneaza orice proces prin care o informatie este transmisa de la un element la...

Ai nevoie de altceva?