Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 56 în total
Cuvinte : 17022
Mărime: 80.11KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Chiciudean

Cuprins

INTRODUCERE 3

Capitolul I. CRIZA DE COMUNICARE 5

1.1. Definiţie 5

1.2. Cauzele apariţiei crizei de comunicare 7

1.3. Manifestarea crizei de comunicare în interiorul organizaţiei 8

1.4. Manifestarea crizei de comunicare în interiorul organizaţiei 12

1.5. Specificul crizei de comunicare în organizaţiile şcolare 14

Capitolul II. GESTIONAREA CRIZEI DE COMUNICARE 17

2.1. Strategii de gestionare a crizei de comunicare 17

2.2. Construirea mesajului. Unitatea de mesaj pe timpul crizei 20

2.3. Rolul liderului organizaţiei în gestionarea comunicării de criza 21

2.4. Planul comunicării de criză 24

2.5. Comunicarea cu mass media pe timpul crizei de comunicare 28

Capitolul III. STUDIU DE CAZ: GESTIONAREA EFECTELOR CRIZEI DE COMUNICARE LA GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL „ION MINCU” VASLUI 31

3.1. Prezentarea instituţiei 31

3.2. Prezentarea crizei 34

3.3. Gestionarea crizei de catre organizaţie 35

3.4. Analiza crizei 37

3.4.1. Etapele crizei 37

3.4.2. Bariere de comunicare si consecinţele manifestării lor. 39

3.4.3. Actorii implicaţi şi consecinţele acţiunii lor 41

3.4.4. Concluzie 41

3.5. Strategie de gestionare a crizei de comunicare 42

3.5.1. Scopul strategiei 42

3.5.2. Obiectivele strategiei 42

3.5.3. Categorii de public- ţintă 42

3.5.4. Mesaje pe categorii de public- ţintă 43

3.5.5. Canale de difuzare a mesajelor, pe categorii de public- ţintă 46

3.5.6. Planul activităţilor de comunicare 46

3.5.7. Evaluarea strategiei 51

CONCLUZII FINALE 53

BIBLIOGRAFIE 55

Extras din document

INTRODUCERE

Criza de comunicare în organizaţii au format obiectul unor cercetări intense şi variate, materializate prin lucrări cu rezultate semnificative, dar, cu toate acestea, tema este departe de a fi cu totul epuizată. În numeroasele lucrări de specialitate sunt propuse diferite strategii de gestionare a crizelor care au rolul de anticipare sau de ţinere sub control şi rezolvare a crizelor, oferind un rãspuns rapid la apariţia crizei, impunându-se necesitatea respectării soluţiei adoptate, atât din partea echipei de relaţii publice, cât şi din partea conducerii instituţiei. La prima vedere s-ar părea că nu vom întâlni dificultăţi în ceea ce priveşte realizarea lucrării deoarece dispunem de o bibliografie vastă, dar aceasta sugerează, mai degrabă, existenţa unor numeroase aspecte controversate, oferind noi posibilităţi de abordare a chestiunii respective.

Obiectivul principal pe care îl urmărim constă în analiza crizei de comunicare în instituţiile şcolare, cu scopul de a reflecta barierele de comunicare interne şi externe ce intervin în cadrul organizaţiilor şcolare şi consecinţele acestora, dar şi de a evidenţia importanţa elaborării unui plan de comunicare de către echipa de criză pentru prevenirea şi combaterea situaţiilor conflictuale ce apar între membrii organizaţiei. Pentru realizarea obiectivului se impune cercetarea cu caracter interdisciplinar, în sensul că vom apela la informaţii variate, din domeniul comunicarii, psihologiei, lingvisticii, etc. În tehnoredactarea lucrării am beneficiat de concluziile bine argumentate în problema respectivă elaborate de specialişti în relaţii publice, întâlnite în lucrările de specialitate.

Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole. În primul capitol intitulat CRIZA DE COMUNICARE vom încerca să evidenţiem principalele definiţii ale “crizei” teoretizate de specialişti în comunicare, să arătăm cauzele care contribuie la apariţia crizei de comunicare în cadrul instituţiei, să prezentăm modalităţile de manifestare ale crizei în interiorul şi exteriorul organizaţiei şi specificul crizei de comunicare în organizaţiile şcolare. Al doilea capitol, GESTIONAREA CRIZEI DE COMUNICARE, va prezenta strategii de gestionare a crizei de comunicare, modalitatea de construire a mesajului pe timpul crizei, rolul liderului organizaţiei în gestionarea comunicării de criză, elaborarea planului comunicării de criză şi comunicarea cu mass-media pe timpul crizei de comunicare. Ultimul capitol, GESTIONAREA EFECTELOR CRIZEI DE COMUNICARE LA GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL “ION MINCU” VASLUI, constituie nucleul întregii lucrări întrucât va trata exclusiv criza de comunicare din cadrul liceului şi va arătacum a fost gestionată criza de către conducerea organizaţiei şi modul cum aş putea să rezolv personal această situaţie conflictuală declanşat între membrii organizaţiei şcolare.

Încheiem aceste rânduri introductive cu speranţa că vom reuşi să evidenţiem fenomenul crizei de comunicare din cadrul instituţiilor şcolare cu toată complexitatea lui.

Preview document

Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 1
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 2
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 3
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 4
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 5
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 6
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 7
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 8
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 9
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 10
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 11
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 12
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 13
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 14
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 15
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 16
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 17
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 18
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 19
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 20
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 21
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 22
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 23
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 24
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 25
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 26
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 27
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 28
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 29
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 30
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 31
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 32
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 33
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 34
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 35
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 36
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 37
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 38
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 39
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 40
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 41
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 42
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 43
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 44
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 45
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 46
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 47
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 48
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 49
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 50
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 51
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 52
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 53
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 54
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 55
Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev - Pagina 56

Conținut arhivă zip

  • Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Comunicare pe Timpul Gestionării Situțiilor de Criză

Introducere „La început a fost cuvântul. Dar nu la începutul lumii, ci la începutul culturii.” (Henri Wald) Secolul XX a cunoscut toate...

Comunicarea Organizationala - Studiu Asupra Comunicarii Organizationale in Societatea Policolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Comunicarea în Situații de Criză

INTRODUCERE Omul este prin esenta o fiinta bio-psiho-sociala.Aflat mereu în cautarea unor raspunsuri ,supus mereu îndoielilor, omul a încercat...

Analiza Conflictelor in Organizatie

INTRODUCERE Omenireа întreаgă а păşit în noul secol şi mileniu cu sperаnţа că аcestа vа fi mаi bun, mаi pаşnic, şi cu un pаrcurs diferit de cel...

Comunicarea Organizațională

I. Procesul de comunicare 1. Comunicare şi informaţie „Comunicare“ şi „informaţie“ sunt două concepte atât de înrudite astăzi, încât nici o...

Campanie de informare publică - Studiu de caz

Introducere De-a lungul timpului, susținerea mesajelor sociale, s-a demonstrat a fi mai greu de realizat și transmis către publicul țintă,...

Dizolvarea Barierelor de Comunicare in Cadrul unei Organizatii

Toate definitiile date comunicarii umane, au cel putin urmatoarele elemente comune: comunicarea este procesul de transmitere de informatii, idei,...

Comunicarea în Situații de Criză

Introducere Astăzi, termenul de „criză” a intrat în vocabularul cotidian. El este folosit frecvent riscând să se demonetizeze datorită...

Ai nevoie de altceva?