Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 56 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Ion Chiciudean

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Comunicare

Cuprins

INTRODUCERE 3
Capitolul I. CRIZA DE COMUNICARE 5
1.1. Definiţie 5
1.2. Cauzele apariţiei crizei de comunicare 7
1.3. Manifestarea crizei de comunicare în interiorul organizaţiei 8
1.4. Manifestarea crizei de comunicare în interiorul organizaţiei 12
1.5. Specificul crizei de comunicare în organizaţiile şcolare 14
Capitolul II. GESTIONAREA CRIZEI DE COMUNICARE 17
2.1. Strategii de gestionare a crizei de comunicare 17
2.2. Construirea mesajului. Unitatea de mesaj pe timpul crizei 20
2.3. Rolul liderului organizaţiei în gestionarea comunicării de criza 21
2.4. Planul comunicării de criză 24
2.5. Comunicarea cu mass media pe timpul crizei de comunicare 28
Capitolul III. STUDIU DE CAZ: GESTIONAREA EFECTELOR CRIZEI DE COMUNICARE LA GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL „ION MINCU” VASLUI 31
3.1. Prezentarea instituţiei 31
3.2. Prezentarea crizei 34
3.3. Gestionarea crizei de catre organizaţie 35
3.4. Analiza crizei 37
3.4.1. Etapele crizei 37
3.4.2. Bariere de comunicare si consecinţele manifestării lor. 39
3.4.3. Actorii implicaţi şi consecinţele acţiunii lor 41
3.4.4. Concluzie 41
3.5. Strategie de gestionare a crizei de comunicare 42
3.5.1. Scopul strategiei 42
3.5.2. Obiectivele strategiei 42
3.5.3. Categorii de public- ţintă 42
3.5.4. Mesaje pe categorii de public- ţintă 43
3.5.5. Canale de difuzare a mesajelor, pe categorii de public- ţintă 46
3.5.6. Planul activităţilor de comunicare 46
3.5.7. Evaluarea strategiei 51
CONCLUZII FINALE 53
BIBLIOGRAFIE 55

Extras din document

INTRODUCERE

Criza de comunicare în organizaţii au format obiectul unor cercetări intense şi variate, materializate prin lucrări cu rezultate semnificative, dar, cu toate acestea, tema este departe de a fi cu totul epuizată. În numeroasele lucrări de specialitate sunt propuse diferite strategii de gestionare a crizelor care au rolul de anticipare sau de ţinere sub control şi rezolvare a crizelor, oferind un rãspuns rapid la apariţia crizei, impunându-se necesitatea respectării soluţiei adoptate, atât din partea echipei de relaţii publice, cât şi din partea conducerii instituţiei. La prima vedere s-ar părea că nu vom întâlni dificultăţi în ceea ce priveşte realizarea lucrării deoarece dispunem de o bibliografie vastă, dar aceasta sugerează, mai degrabă, existenţa unor numeroase aspecte controversate, oferind noi posibilităţi de abordare a chestiunii respective.

Obiectivul principal pe care îl urmărim constă în analiza crizei de comunicare în instituţiile şcolare, cu scopul de a reflecta barierele de comunicare interne şi externe ce intervin în cadrul organizaţiilor şcolare şi consecinţele acestora, dar şi de a evidenţia importanţa elaborării unui plan de comunicare de către echipa de criză pentru prevenirea şi combaterea situaţiilor conflictuale ce apar între membrii organizaţiei. Pentru realizarea obiectivului se impune cercetarea cu caracter interdisciplinar, în sensul că vom apela la informaţii variate, din domeniul comunicarii, psihologiei, lingvisticii, etc. În tehnoredactarea lucrării am beneficiat de concluziile bine argumentate în problema respectivă elaborate de specialişti în relaţii publice, întâlnite în lucrările de specialitate.

Lucrarea de faţă este structurată pe trei capitole. În primul capitol intitulat CRIZA DE COMUNICARE vom încerca să evidenţiem principalele definiţii ale “crizei” teoretizate de specialişti în comunicare, să arătăm cauzele care contribuie la apariţia crizei de comunicare în cadrul instituţiei, să prezentăm modalităţile de manifestare ale crizei în interiorul şi exteriorul organizaţiei şi specificul crizei de comunicare în organizaţiile şcolare. Al doilea capitol, GESTIONAREA CRIZEI DE COMUNICARE, va prezenta strategii de gestionare a crizei de comunicare, modalitatea de construire a mesajului pe timpul crizei, rolul liderului organizaţiei în gestionarea comunicării de criză, elaborarea planului comunicării de criză şi comunicarea cu mass-media pe timpul crizei de comunicare. Ultimul capitol, GESTIONAREA EFECTELOR CRIZEI DE COMUNICARE LA GRUPUL ŞCOLAR INDUSTRIAL “ION MINCU” VASLUI, constituie nucleul întregii lucrări întrucât va trata exclusiv criza de comunicare din cadrul liceului şi va arătacum a fost gestionată criza de către conducerea organizaţiei şi modul cum aş putea să rezolv personal această situaţie conflictuală declanşat între membrii organizaţiei şcolare.

Încheiem aceste rânduri introductive cu speranţa că vom reuşi să evidenţiem fenomenul crizei de comunicare din cadrul instituţiilor şcolare cu toată complexitatea lui.

Fisiere in arhiva (1):

  • Efectele Crizei de Comunicare in Cadrul Relatiei Profesor - Elev.doc