Parghia dintre business si dezvoltarea durabila - IKEA si FAN Courier

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Parghia dintre business si dezvoltarea durabila - IKEA si FAN Courier.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 49 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Dumitru Borţun

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Comunicare

Cuprins

CUVÂNT ÎNAINTE 5
INTRODUCERE 6
I. ECUAŢIA RSC – BUSINESS – DEZVOLTARE DURABILĂ 8
I.1. RSC şi dezvoltarea durabilă – conceptualizare şi abordări în literatura de specialitate 8
I.2. Rolul şi motivele abordării responsabilităţii sociale în mediul de afaceri 11
I.3. Principiile universale de sustenabilitate în strategia de business 15
II. RSC ÎN ROMÂNIA – STRATEGIE DE BUSINESS ȘI AVANTAJ COMPETIŢIONAL 20
II.1. Sustenabilitate şi competitivitate 20
II.2. Strategia României în domeniul responsabilităţii sociale corporative 22
II.3. Comunicarea responsabilităţii sociale corporative 25
III. STUDIU DE CAZ 27
III.1. Ipoteze de pornire a analizei de conţinut 27
III.2. Prezentarea companiei IKEA si analiza activităţilor de RSC 27
III.3. Codul de conduită al furnizorilor – standardul IWAY 32
III.4. Dezvoltarea RSC la nivelul companiei FAN Courier 34
III.5. Analiza de conţinut 37
CONCLUZII 42
BIBLIOGRAFIE 43
ANEXE 45
Anexa1 – Notă informativă către angajaţii FAN Courier a standardelor IKEA 45
Anexa 2 – Informare despre prevenirea muncii copilului în cadrul FAN Courier 46
Anexa 3 – Denumire responsabil IWAY 47
Anexa 4. Model Audit IKEA – IWAY 48

Extras din document

Sunt de părere că nimic nu ne poate face mai fericiţi aşa cum ne poate face emoţia şi sentimentul că le suntem utili oamenilor din jur.

Cu toţii avem nevoie să fim iubiţi, apreciaţi, reunoscuţi şi încurajaţi. În spaţiul muncii, oamenii au nevoie să simtă că pot avea încredere, să simtă că se pot adăposti sub umbrela aceloraşi valori de brand cu care ei înşişi îşi ghidează viaţa şi să se simtă în siguranţă. Astfel, ei îşi vor putea asuma riscul de a întemeia lucruri noi şi vor putea inova.

E important să înţelegem cât de mare nevoie avem de echipe fericite pentru a avea o afacere prosperă. Un angajat fericit şi cu libertate de exprimare va fi întotdeauna un angajat care va cauta noi metode de a creşte business-ul. Avem nevoie de angajaţi fericiţi în România, peste tot, nu doar în multinaţionale, care să poată rezona cu noile tendinţe, să perceapă importanţa comportamentului responsbil, care să poată dezvolta şi crea pentru generaţiile viitoare, care să înţeleagă cât de important este să gandim pe termen lung.

Începând cu anul 2017, companiile cu peste 500 de angajaţi din România vor avea obligaţia legală de a publica un raport de sustenabilitate care să prezinte impactul asupra mediului, asupra comunităţilor, asupra angajaţilor şi asupra pieţei, conform Directivei 2014/95/UE.

Acesta este semnalul de alarmă venit cu întârziere aş spune, însă care cu siguranţă va avea un impact pozitiv asupra tuturor.

Poate cu forţa reuşim! Lucrarea de faţă va fi un manifest!

INTRODUCERE

Această lucrare de disertaţie reprezintă un prim pas spre înţelegerea şi aprecierea activităţilor de RSC în cadrul companiilor şi modul în care acestea pot influenţa pozitiv dezvoltarea acestora şi a societăţii ăn care trăim. Lucrarea, prin proporţiile ei modeste şi total insuficiente pentru acoperirea unui sector atât de cuprinzător, poate fi considerată o declaraţie în acord cu afirmaţia prezentului conform căreia teoreticienii momentului îmbrăţişează următoarea ecuaţie: CSR+BUSINESS=SUSTENABILITATE.

Astfel, cu o abordare regională şi tematică, această lucrare va examina modul în care RSC-ul devine punct de legătură între business şi dezvoltarea durabilă. Motivaţia din care a luat naştere această lucrare este puternic subiectivă şi este datorată lipsei unor activităţi bine definite de CSR în cadrul companiei FAN Courier, companie în care activez de 2 ani şi jumătate. Fiind reprezentant vanzari pentru această companie, rolul meu este de a încheia parteneriate de lungă durată cât mai avantajoase. Pe perioada activităţii mele am încheiat câteva parteneriate cu companii multinaţionale, care pun un accent semnificativ pe dezvoltarea durabila şi implicit pe activităţile de RSC. Întrucât condiţia principală pentru a putea încheia colaborarea cu aceste companii era background-ul FAN Courier la nivel de RSC, a fost nevoie să se dezvolte intern activităţi pentru alinierea la standardele solicitate de viitorii parteneri.

Prima parte a lucrării de faţă cuprinde două capitole, primul intitulat “ Ecuaţia RSC - business - dezvoltare durabilă” şi al doilea „RSC în România - strategie de business şi avantaj competiţional”. Primul capitol debutează cu definirea consituenţilor imediaţi din peritextul titlului tezei, urmând apoi bordarea în detaliu. Voi vorbi despre rolul şi motivele abordării responsabilităţii sociale în mediul de afaceri şi despre principiile universale de sustenabilitate în strategia de business. În al doilea capitol mi-am propus să scot în evidenţă modul în care activităţile de RSC pot constitui o strategie de business şi avantaj concurenţial.

A doua parte reprezintă secţiunea aplicativă a proiectului şi constă într-un studiu de caz bazat pe o analiză comparativă a abordării responsabilităţii sociale corporative în cadrul companiei multinaţionale IKEA şi a companiei româneşti FAN Courier. Am făcut această alegere întrucât am putut participa pe parcursul unui an calendaristic la dezvoltarea de activităţi prin care compania românească să se poata alinia la nivelul impus de o colaborare de asemenea proporţii, şi am putut observa îndeaproape cum RSC-ul poate fi cel mai bun avantaj competiţional.

Obiectivele analizei sunt demonstrarea relaţiei de interdependenţă a conceptelor cheie stabilite în partea teoretică precum şi confirmarea importanţei activităţii de CSR în companiile româneşti.

Fisiere in arhiva (1):

  • Parghia dintre business si dezvoltarea durabila - IKEA si FAN Courier .doc

Bibliografie

1.Baron, D. P., (2006). Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship. Journal of Economics & Management Strategy
2.Bowen,H.R., (1953). Social responsabilities of the businessman. Howard
3.Buchholz, R A., (1991). Corporate Responsibility and the Good Society: From Economics to Ecology. Business Horizons
4.Carroll,A., (1979). Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct. University of Georgia
5.Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) Annual Review.2005. Disponibil la: http://www.sustainability-indices.com/images/review-presentation-2005.pdf
6.European Commission (2011) Communication on CSR for the period 2011-2014
7.Livesey, S.& Graham, J., (2007). Greening of Corporations? Eco-Talk and the Emerging Social Imaginary of Sustainable Development. New York: Oxford University Press
8.Ogrizek, M., (2002). The effect of corporate social responsibility on the branding of financial services. Journal of Financial Services Marketing
9.Porter, M. E., (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press
10.Schumpeter, J.A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, Mass.: Harvard University Press retipărită de Transaction Publishers, New Brunswick, New Jersey în 1997
11.Scott, Bruce R.& George, C. Lodge., (1985). U.S. Competitiveness in the World Economy. Boston. Harvard Business School Press
12.Sorsa, V.P., (2008). How to explain socially responsible corporate actions institutionally: theoretical and methodological critique, Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. (Vol. 13, No. 1)
13. Stancu, A. şi Olteanu, V. (2008).Corporate Social Responsibility in Romania from a EU Perspective
14.The CSR Report. Anuar 2015
Surse online
www.responsabilitateasociala.ro
www.youtbe.com - conferinţa TED Global 2013
www.efqm.org
www.europa.eu
www.unglobalcompact.org
www.un.org
www.sgg.ro/n
www.globalreporting.org
www.ikea.com
www.fancourier.ro