Analiza Societatilor cu Raspundere Limitata in contextul schimbarilor legislative din Romania

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Analiza Societatilor cu Raspundere Limitata in contextul schimbarilor legislative din Romania.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 70 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Botină Mădălina

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

Introducere 66
CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND SOCIETĂȚILE COMERCIALE 8
1.1 Noțiuni introductive privind societățile comerciale 8
1.1.1 Reglementarea juridică a societăților comerciale în România 8
1.2 Societatea civilă și societatea comercială 8
1.3 Constituirea societăților comerciale 10
1.4 Aportul asociaților 20
1.5 Capitalul social și patrimoniul societății 23
1.6 Clasificarea societăților comerciale 24
CAPITOLUL II. SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 28
2.1 Noțiunea societății comerciale cu răspundere limitată 28
2.2 Constituirea societăţii cu răspundere limitată 29
2.2.1 Fondatorii societăţii cu răspundere limitată 29
2.2.2. Actul de constituire a societăţii cu răspundere limitată 30
2.2.3. Înregistrarea de stat a societăţii cu răspundere limitată 31
2.3 Asociaţii și organele societăţii 33
CAPITOLUL III. DIAGNOSTICUL LA S.C. AUTOCONS SERV S.R.L 41
3.1. Diagnosticul juridic 41
3.2. Diagnosticul tehnic 42
3.3. Diagnosticul resurselor umane, funcționalitate 44
3.4. Diagnosticul comercial si de marketing 48
3.5. Diagnosticul financiar 53
3.6. Diagnosticul calității 60
3.7. Diagnosticul general și strategic 64
3.8. Analiza S.W.O.T. după diagnosticare 66
Concluzii 69
Bibliografie 71

Extras din document

Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a conferit personalitate juridică care oferă cadrul optim pentru realizarea unor scopuri sociale, satisfacerea unor interese personale ale unor agenți economici. Cadrul juridic general în materia societăților comerciale este reprezentat de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată (denumită în continuare “Legea”) care se completează cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil, Codului Fiscal și pentru anumite instituții și cu alte prevederi relevante.

Lucrarea dată este o prezentare succintă despre societatea cu răspundere limitată. Societatea comercială, alături de celelalte instituţii de drept, a apărut ca urmare a progresului economic şi social. Negustorii, prin efortul lor individual, nu mai erau în măsură să satisfacă necesităţile sporite de consum ale oamenilor. Astfel, societatea cu răspundere limitată a fost reglementată la sfârşitul secolului al XIX-lea, mai întâi în Germania, de unde a fost preluată de Franţa şi, ulterior, de alte ţări europene. Societatea comercială cu răspundere limitată este creaţie a dreptului german; este reglementată pentru prima oară prin legea din 23 aprilie 1892, publicată în Reichgesetz Blatt (Foaia de legi a Imperiului) din 26 aprilie 1892.

La fel un moment, destul de necesar este că SRL este una dintre societățile comerciale care contribuie la rezolvarea problemelor de ordin economic și social, cum ar fi:

- utilizarea eficientă a resurselor (de producţie, umane, naturale etc.) ;

- ridicarea nivelului de trai al populaţiei ;

- creşterea exportului ;

- atragerea investiţiilor etc.

Lucrarea intitulată Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România este structurată pe trei capitole, dintre care primele două abordează aspecte teoretice privind societățile comerciale, respectiv evoluţia SRL-urilor.

Ultima parte, şi anume cea de concluzii, reprezintă trecerea în agenda a celor mai importante date, observaţii şi noţiuni cu referire la lucrarea prezentă.

Importanţa temei constă în faptul că la etapa actuală se oferă mari speranţe anume pe seama întreprinderilor mici şi medii, cum este și SRL deoarece aceasta are o mare mobilitate, flexibilitate pe piaţă şi o deosebită adaptibilitate la condiţiile existente, care se află într-o permanentă schimbare şi modificare. În conjunctura prezentă în Republica Moldova societatea cu răspundere limitată reprezintă în sine o unitate creatoare de locuri de muncă, de idei inovatoare, precum şi producătoare de profituri şi, respectiv, surse de venituri în buget.

CAPITOLUL I.

ASPECTE GENERALE PRIVIND SOCIETĂȚILE COMERCIALE

1.1 Noțiuni introductive privind societățile comerciale

1.1.1 Reglementarea juridică a societăților comerciale în România

Reglementarea cuprinsă în Legea 31/1990 reprezintă, în prezent, reglementarea generală privind societățile comerciale. Reglementarea societăților comerciale, se completează cu prevederile Codului Civil și ale Codului Muncii.

În privința personalului salariat al societăților comerciale sunt aplicabile prevederile legislației muncii; încadrarea salariaților la societățile comerciale se face pe bază de contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului muncii și a regimului de asigurări al personalului unităților bugetare.

O societate comercială se constituie în temeiul unui contract de societate, care este actul său constitutiv. Societatea comercială poate fi definită ca o societate de persoane constituită pe baza unui contract de societate și beneficiind de personalitate juridică, în care asociații se înțeleg să pună în comun anumite aspecte, pentru exercitarea unor fapte de comerț, în scopul realizării și împărțirii serviciilor rezultate.

1.2 Societatea civilă și societatea comercială

- Asemănări

Societatea civilă și societatea comercială au aceeași esență, fiecare reprezintă o grupare de persoane și de bunuri (capitaluri) în scop economic și lucrativ. De aceea, conceptul de societate definit de art.1881 C.civ. pentru societatea civilă este valabil și pentru definirea societăților comerciale. Atât societatea civilă, cât și societatea comercială iau naștere printr-un contract de societate; elementele esențiale ale contractului de societate civilă se regăsesc și în contractul de societate comercială (aportul asociaților, intenția de a desfășura în comun o anumită activitate și obținerea și împărțirea beneficiilor). În sfârșit, ambele societăți au un scop lucrativ, asociații urmăresc realizarea și împărțirea unor beneficii. Sub acest aspect, societatea civilă și societatea comercială se deosebesc de asociații, în care membrii acestora urmăresc realizarea unui scop moral, ideal, dar nu patrimonial.

- Deosebiri

Asemănările de esență dintre societatea civilă și societatea comercială nu

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Societatilor cu Raspundere Limitata in contextul schimbarilor legislative din Romania.docx

Bibliografie

1.BRÂNDUȘA ȘTEFĂNESCU, RALUCA DIMITRIU, "Drept civil", Ed. Lumina Lex, București, 2002
2.FRANCISC DEAK, "Tratat de Drept civil-Contracte speciale", ediția a IV-a, vol III, Ed. Universal Juridic, București, 2006
3.GABRIEL MIHAI, "Drept comercial, profesioniști - comercianți", Ed. Pro Universitaria, București, 2015
4.I. L. GEORGESCU, "Drept comercial român", Vol. I-II, Ed. Socec, București, 1946
5.ION TURCU, MĂDĂLINA BOTINĂ, "Dreptul afacerilor întreprinderii, Volumul I", Editura C.H.Beck, București, 2013
6.ION TURCU, "Tratat teoretic și practic de drept comercial", Ed.C. H. Beck, București, 2008
7.MARIN VOICU, "Drept comercial", ed. Ex Ponto, Constanța, 2002
8.MARIUS ȘCHEAUA, "Legea societăților comerciale nr. 31/1990, comentată și adnotată", Ed. All Beck, București, 2000
9.S. ANGHENI, M. VOLONCIU, C. STOICA, "Drept comercial", Ed. C. H. Beck, București, 2008
10. STANCIU CĂRPENARU, SORIN DAVID, CĂTĂLIN PREDOIU, GHEORGHE PIPEREA, "Legea societăților comerciale nr.31/1990 comentariu pe articole", ed. a 3-a, Editura: C. H. Beck, București, 2006
11. STANCIU D.CĂPENARU, "Drept comercial român", ediția a V-a, Editura All Beck, București, 2004
12. STANCIU D. CĂRPENARU, "Drept comercial român", ediția a VI-a revăzută și adăugită, Editura Universal Juridic, București, 2007
13. STANCIU D. CĂRPENARU, "Tratat de drept comercial român", Ed. Universal Juridic, București, 2014
14. ȘTEFAN MINEA, "Constituirea societăților comerciale", Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1996
15.GHEORGHE BUTA, "Noul Cod Civil și unitatea dreptului privat în volumul Noul Cod Civil ", ed. a III-a, revăzută și adaugită. Ed. Universal Juridic, București, 2011
16. ** "Legea societăților comerciale nr.31/1990 și legislație conexă", Ed. Universul Juridic, București, 2013
17.*** ro.wikipedia.org
18.*** www.zf.ro
19.***www.juridice.ro