Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România

Disertație
10/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 18962
Mărime: 160.02KB (arhivat)
Publicat de: Georgiana G.
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Botină Mădălina
Facultatea de Constructii
Universitatea Ovidius, Constanta
Specializare: Ingineria și managementul proiectelor de construcții

Cuprins

 1. Introducere 66
 2. CAPITOLUL I. ASPECTE GENERALE PRIVIND SOCIETĂȚILE COMERCIALE 8
 3. 1.1 Noțiuni introductive privind societățile comerciale 8
 4. 1.1.1 Reglementarea juridică a societăților comerciale în România 8
 5. 1.2 Societatea civilă și societatea comercială 8
 6. 1.3 Constituirea societăților comerciale 10
 7. 1.4 Aportul asociaților 20
 8. 1.5 Capitalul social și patrimoniul societății 23
 9. 1.6 Clasificarea societăților comerciale 24
 10. CAPITOLUL II. SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ 28
 11. 2.1 Noțiunea societății comerciale cu răspundere limitată 28
 12. 2.2 Constituirea societăţii cu răspundere limitată 29
 13. 2.2.1 Fondatorii societăţii cu răspundere limitată 29
 14. 2.2.2. Actul de constituire a societăţii cu răspundere limitată 30
 15. 2.2.3. Înregistrarea de stat a societăţii cu răspundere limitată 31
 16. 2.3 Asociaţii și organele societăţii 33
 17. CAPITOLUL III. DIAGNOSTICUL LA S.C. AUTOCONS SERV S.R.L 41
 18. 3.1. Diagnosticul juridic 41
 19. 3.2. Diagnosticul tehnic 42
 20. 3.3. Diagnosticul resurselor umane, funcționalitate 44
 21. 3.4. Diagnosticul comercial si de marketing 48
 22. 3.5. Diagnosticul financiar 53
 23. 3.6. Diagnosticul calității 60
 24. 3.7. Diagnosticul general și strategic 64
 25. 3.8. Analiza S.W.O.T. după diagnosticare 66
 26. Concluzii 69
 27. Bibliografie 71

Extras din disertație

Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a conferit personalitate juridică care oferă cadrul optim pentru realizarea unor scopuri sociale, satisfacerea unor interese personale ale unor agenți economici. Cadrul juridic general în materia societăților comerciale este reprezentat de Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată (denumită în continuare “Legea”) care se completează cu prevederile Codului Comercial, Codului Civil, Codului Fiscal și pentru anumite instituții și cu alte prevederi relevante.

Lucrarea dată este o prezentare succintă despre societatea cu răspundere limitată. Societatea comercială, alături de celelalte instituţii de drept, a apărut ca urmare a progresului economic şi social. Negustorii, prin efortul lor individual, nu mai erau în măsură să satisfacă necesităţile sporite de consum ale oamenilor. Astfel, societatea cu răspundere limitată a fost reglementată la sfârşitul secolului al XIX-lea, mai întâi în Germania, de unde a fost preluată de Franţa şi, ulterior, de alte ţări europene. Societatea comercială cu răspundere limitată este creaţie a dreptului german; este reglementată pentru prima oară prin legea din 23 aprilie 1892, publicată în Reichgesetz Blatt (Foaia de legi a Imperiului) din 26 aprilie 1892.

La fel un moment, destul de necesar este că SRL este una dintre societățile comerciale care contribuie la rezolvarea problemelor de ordin economic și social, cum ar fi:

- utilizarea eficientă a resurselor (de producţie, umane, naturale etc.) ;

- ridicarea nivelului de trai al populaţiei ;

- creşterea exportului ;

- atragerea investiţiilor etc.

Lucrarea intitulată Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România este structurată pe trei capitole, dintre care primele două abordează aspecte teoretice privind societățile comerciale, respectiv evoluţia SRL-urilor.

Ultima parte, şi anume cea de concluzii, reprezintă trecerea în agenda a celor mai importante date, observaţii şi noţiuni cu referire la lucrarea prezentă.

Importanţa temei constă în faptul că la etapa actuală se oferă mari speranţe anume pe seama întreprinderilor mici şi medii, cum este și SRL deoarece aceasta are o mare mobilitate, flexibilitate pe piaţă şi o deosebită adaptibilitate la condiţiile existente, care se află într-o permanentă schimbare şi modificare. În conjunctura prezentă în Republica Moldova societatea cu răspundere limitată reprezintă în sine o unitate creatoare de locuri de muncă, de idei inovatoare, precum şi producătoare de profituri şi, respectiv, surse de venituri în buget.

CAPITOLUL I.

ASPECTE GENERALE PRIVIND SOCIETĂȚILE COMERCIALE

1.1 Noțiuni introductive privind societățile comerciale

1.1.1 Reglementarea juridică a societăților comerciale în România

Reglementarea cuprinsă în Legea 31/1990 reprezintă, în prezent, reglementarea generală privind societățile comerciale. Reglementarea societăților comerciale, se completează cu prevederile Codului Civil și ale Codului Muncii.

În privința personalului salariat al societăților comerciale sunt aplicabile prevederile legislației muncii; încadrarea salariaților la societățile comerciale se face pe bază de contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului muncii și a regimului de asigurări al personalului unităților bugetare.

O societate comercială se constituie în temeiul unui contract de societate, care este actul său constitutiv. Societatea comercială poate fi definită ca o societate de persoane constituită pe baza unui contract de societate și beneficiind de personalitate juridică, în care asociații se înțeleg să pună în comun anumite aspecte, pentru exercitarea unor fapte de comerț, în scopul realizării și împărțirii serviciilor rezultate.

1.2 Societatea civilă și societatea comercială

- Asemănări

Societatea civilă și societatea comercială au aceeași esență, fiecare reprezintă o grupare de persoane și de bunuri (capitaluri) în scop economic și lucrativ. De aceea, conceptul de societate definit de art.1881 C.civ. pentru societatea civilă este valabil și pentru definirea societăților comerciale. Atât societatea civilă, cât și societatea comercială iau naștere printr-un contract de societate; elementele esențiale ale contractului de societate civilă se regăsesc și în contractul de societate comercială (aportul asociaților, intenția de a desfășura în comun o anumită activitate și obținerea și împărțirea beneficiilor). În sfârșit, ambele societăți au un scop lucrativ, asociații urmăresc realizarea și împărțirea unor beneficii. Sub acest aspect, societatea civilă și societatea comercială se deosebesc de asociații, în care membrii acestora urmăresc realizarea unui scop moral, ideal, dar nu patrimonial.

- Deosebiri

Asemănările de esență dintre societatea civilă și societatea comercială nu

Bibliografie

1.BRÂNDUȘA ȘTEFĂNESCU, RALUCA DIMITRIU, "Drept civil", Ed. Lumina Lex, București, 2002

2.FRANCISC DEAK, "Tratat de Drept civil-Contracte speciale", ediția a IV-a, vol III, Ed. Universal Juridic, București, 2006

3.GABRIEL MIHAI, "Drept comercial, profesioniști - comercianți", Ed. Pro Universitaria, București, 2015

4.I. L. GEORGESCU, "Drept comercial român", Vol. I-II, Ed. Socec, București, 1946

5.ION TURCU, MĂDĂLINA BOTINĂ, "Dreptul afacerilor întreprinderii, Volumul I", Editura C.H.Beck, București, 2013

6.ION TURCU, "Tratat teoretic și practic de drept comercial", Ed.C. H. Beck, București, 2008

7.MARIN VOICU, "Drept comercial", ed. Ex Ponto, Constanța, 2002

8.MARIUS ȘCHEAUA, "Legea societăților comerciale nr. 31/1990, comentată și adnotată", Ed. All Beck, București, 2000

9.S. ANGHENI, M. VOLONCIU, C. STOICA, "Drept comercial", Ed. C. H. Beck, București, 2008

10. STANCIU CĂRPENARU, SORIN DAVID, CĂTĂLIN PREDOIU, GHEORGHE PIPEREA, "Legea societăților comerciale nr.31/1990 comentariu pe articole", ed. a 3-a, Editura: C. H. Beck, București, 2006

11. STANCIU D.CĂPENARU, "Drept comercial român", ediția a V-a, Editura All Beck, București, 2004

12. STANCIU D. CĂRPENARU, "Drept comercial român", ediția a VI-a revăzută și adăugită, Editura Universal Juridic, București, 2007

13. STANCIU D. CĂRPENARU, "Tratat de drept comercial român", Ed. Universal Juridic, București, 2014

14. ȘTEFAN MINEA, "Constituirea societăților comerciale", Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1996

15.GHEORGHE BUTA, "Noul Cod Civil și unitatea dreptului privat în volumul Noul Cod Civil ", ed. a III-a, revăzută și adaugită. Ed. Universal Juridic, București, 2011

16. ** "Legea societăților comerciale nr.31/1990 și legislație conexă", Ed. Universul Juridic, București, 2013

17.*** ro.wikipedia.org

18.*** www.zf.ro

19.***www.juridice.ro

Preview document

Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 1
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 2
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 3
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 4
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 5
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 6
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 7
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 8
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 9
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 10
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 11
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 12
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 13
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 14
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 15
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 16
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 17
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 18
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 19
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 20
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 21
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 22
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 23
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 24
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 25
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 26
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 27
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 28
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 29
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 30
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 31
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 32
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 33
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 34
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 35
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 36
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 37
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 38
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 39
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 40
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 41
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 42
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 43
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 44
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 45
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 46
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 47
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 48
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 49
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 50
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 51
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 52
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 53
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 54
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 55
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 56
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 57
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 58
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 59
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 60
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 61
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 62
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 63
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 64
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 65
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 66
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 67
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 68
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 69
Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România - Pagina 70

Conținut arhivă zip

 • Analiza Societatilor cu Raspundere Limitata in contextul schimbarilor legislative din Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Izolații

Romania dispune de o impresionanta substanta istorica , care documenteaza cronologic schimbarile tarii si impreuna cu acestea, istoria diferitelor...

Caiet practică tencuieli, finisaje

Caiet de practică Executarea lucrărilor de tencuială , zugrăveală şi vopsitorii Tencuiala este stratul de finisaj aplicat pe suprafaţa brută a...

Calcul Cofraje

Număr de ordine: 37 1. Date iniţiale : - grosime placă : hpl= 16 cm - înălţime nivel : Hnivel = 2.80 m - dimensiuni în plan a plăcii : 3.95 x...

Construcții

1.3 Coordonarea modulară şi toleranţele Coordonarea dimensională în construcţii reprezintă metoda de stabilire a dimensiunilor şi poziţiilor...

Tehnici de Modelare Fizică

1. OBIECTUL TEMEI Obiectul temei reprezintă modelarea fizică a fenomenului de convecţie forţată în interiorul conductelor circulare. Se va modela...

Materiale de construcții

Rezistenţa, siguranţa în exploatare, durabilitatea şi eficienţa tehnico-economică a construcţiilor depind de calitatea materialelor puse în operă,...

Mașini hidraulice

Reguli de bună convieţuire. Laboratorul este obligatoriu Partea 1- a aplicaţii cu nota la fiecare şedinţă. Partea 2- a măsurători cu prezenţă şi...

Ai nevoie de altceva?