Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 7659
Mărime: 3.04MB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Dr. Ing. Constantin Anca
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” DIN CONSTANȚA FACULTATEA DE CONSTRUCȚII SPECIALIZAREA: INGINERIA ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APĂ

Cuprins

Capitolul 1 4

Obiectiv 4

Capitolul 2 6

Sisteme de alimentare cu apa. 6

2.1. Generalități [9] 7

2.1.1. Elemente componente și rolul acestora 7

2.1.2. Criterii de alegere a schemei 9

2.1.2a. Sursa de apă 9

2.1.2b. Relieful și natura terenului 9

2.1.2c. Condiții tehnico-economice 9

2.1.3. Criterii de alegere a schemei de alimentare cu apă 10

2.2. Tipuri de rețele: Rețele ramificate și rețele inelare, rețele mixte 12

2.2.1. Clasificare după configurația în plan a conductelor care formează rețeaua: 12

2.2.2. Clasificare după schema tehnologică de alimentare a rețelei: 17

2.2.3. Clasificare după presiunea asigurată în rețea în timpul incendiului: 17

2.2.4. Clasificare după valoarea presiunii: 19

Capitolul 3 22

Utilizarea pompelor cu turație variabilă în rețele inelare de alimentare cu apă 22

3.1. Variația debitului unei turbopompe în funcție de turație. Legi de afinitate. 22

3.2. Randamentul unei pompe în funcție de turație, în cazul sistemelor hidraulice cu și fără înălțime geodezica 25

3.2.1. Instalație de pompare în circuit închis 26

3.2.3. Instalație de pompare în circuit deschis, cu înălțime geodezică nenulă 26

3.3. Metoda pompării la presiune constanta. 29

Capitolul 4 31

Studiu de caz pentru o rețea mixta de distribuție a apei 31

Clima și fenomene naturale specifice zonei 33

Caracteristici geotehnice si activitatea seismica 33

Descrierea rețelei existente 34

4.2. Calculul parametrilor hidraulici ai rețelei cu ajutorul programului EPANET, în două cazuri: pompe cu turație fixă și pompe cu turație variabilă. 34

4.2.1. Mărimi caracteristice ale instalației de pompare 36

4.2.2. Analiza hidraulică a reţelei de distribuţie alimentată cu două pompe cu turaţie fixa n= 3000rot/min 42

4.2.3. Analiza hidraulică a reţelei de distribuţie alimentată cu două pompe cu turaţie variabilă. 44

4.3. Energia consumată în ambele cazuri de funcţionare, pentru acelasi grafic de debit solicitat. 52

Concluzii 53

Bibliografie 53

Extras din document

Capitolul 1

Obiectiv

Analiza hidraulică a unei rețele de distribuție a apei amplasată în comuna Smârdan, județul Tulcea, în vederea modernizării și eficientizării acesteia. Gestionarea rațională a resurselor de apa presupune, pe lângă alți factori, diminuarea pierderilor energetice în rețelele de distribuție, ceea ce conduce la costuri diminuate ale apei pompate.

Prin analizarea posibilităților de reglare a debitului și prin analizarea rețelei mixte de alimentare cu apă, în diferite variante de modernizare, vom obține rezultatul optim pentru a reduce prețul apei pompate. Programele informatice de analiză hidraulică ne ajuta să studiem aceste aspecte tehnico-economice.

În această lucrare vom folosi ca software specializat, programul EPANET, pentru analiza hidraulica a unei rețele mixte de alimentare cu apă în comuna Smârdan, județul Tulcea.

Figura 1.1. Imagine cu titlu de prezentare reprezentând un grup de pompare într-o stație de pompare pentru alimentare cu apa.

Capitolul 2

Sisteme de alimentare cu apa.

2.1. Generalități [9]

Definiție: sistemul de alimentare cu apă este complexul de lucrări inginerești prin care se asigură prelevarea apei din mediul natural, corectarea calității, înmagazinarea, transportul și distribuția acesteia la presiunea, calitatea și necesarul solicitat de utilizator.

Obiectiv: asigurarea permanentă a apei potabile pentru comunități umane inclusiv instituții publice și agenți economici de deservire a comunității.

Unele sisteme au ca obiectiv asigurarea apei de calitate definitivă pentru alți utilizatori: platforme industriale, complexe pentru creșterea animalelor și alte activități industriale și agricole.

Sisteme de alimentare cu apă pentru consum menajer (băut, gătit, spălat etc.) au rolul de a asigura debitul și presiunea de utilizare necesare tuturor punctelor de consum ale apei (robinete sau baterii amestecătoare de apă rece, apă caldă de consum, montate la obiectele sanitare) din clădirile de locuit, social-culturale sau din grupurile sanitare ale clădirilor industriale.

Sistemele de alimentare de apă sunt constituite din ansamblul de conducte, armături, aparate și utilaje destinate să asigure transportul și distribuția apei de la rezervorul de apă al stației de pompare către fiecare consumator al rețelei.

Structura modelului numeric al unei rețele de distribuție a apei potabile cuprinde următoarele:

- noduri, definite ca fiind punctul de conexiune al mai multor tronsoane de conductă, secțiuni în care se produce o modificare importantă a debitului sau se schimbă secțiunea/materialul conductei;

- bare, definite ca fiind tronsoane de conducte cu lungime nenulă și diametrul constant, delimitate de două noduri între care nu există consum (la calcul);

- surse de alimentare a rețelei de distribuție (rezervoare, castele de apă, stații de pompare).

Bibliografie

1. Arsenie D.I. – Hidraulică, hidrologie, hidrogeologie-vol.1, Constanta, 1977;

2. Arsenie D. I, Florea M.- Hidraulică, Ovidius University Press, Constanţa, 1998;

3. Burchiu V. ş.a -Instalaţii de pompare, Editura tehnică și pedagogică, Bucureşti, 1982;

4. Burchiu V. - Îndrumător pentru întocmirea proiectelor. Staţii de pompare, Universitatea de Studii Agronomice, Bucureşti 1994; []

5. Constantin Anca-Îndrumător pentru elaborarea lucrărilor aplicative la Staţii de pompare, Ovidius University Press, Constanţa, 2004;

6. Constantin, A, Niţescu C S, Stănescu M, Masini hidraulice si statii de pompare, Ovidius University Press, Constanţa, 2011.

7. Georgescu C. ş.a.-Calculul şi funcţionarea reţelelor hidraulice și a electropompelor aferente;

8. Kiselev P.G. – Îndreptar pentru calcule hidraulice, Editura tehnică, Bucureşti, 1988;

9. Normativ -Proiectarea, executia și exploatarea sistemelor de alimentari cu apa și canalizare a localitatilor

Preview document

Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 1
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 2
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 3
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 4
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 5
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 6
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 7
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 8
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 9
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 10
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 11
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 12
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 13
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 14
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 15
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 16
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 17
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 18
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 19
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 20
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 21
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 22
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 23
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 24
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 25
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 26
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 27
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 28
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 29
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 30
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 31
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 32
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 33
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 34
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 35
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 36
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 37
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 38
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 39
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 40
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 41
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 42
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 43
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 44
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 45
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 46
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 47
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 48
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 49
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 50
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 51
Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa - Pagina 52

Conținut arhivă zip

  • Instalatii de Pompare - Retea Mixta de Alimentare cu Apa.docx

Alții au mai descărcat și

Cladire de Birouri P+1E

Capitolul I MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV 1. Amplasament - caracteristici geofizice Imobilul are funcţiunea de clădire de birouri, are regim de...

Studiul Structurilor Multietajate cu Plansee Dala

Cap.I GENERALITATI I.1 Descrierea solutiei Planşeele dală sunt rezemate de regulă pe stalpi, fără a beneficia de aportul grinzilor, cu eventuala...

Instalatii de Incalzire cu Apa Calda, Functionand pe Gaz

Capitolul I 1.1. Date de bază Cea mai veche formă de încălzire la toate popoarele, care ard lemne, a fost aceea a unei vetre deschise, așezată în...

Proiect Hidroedilitare

Tema Proiect Pentru alimentarea cu apa a unei localitati se cunosc: populația actuală: U_0=2000+100∙m (U_0=2000+100∙96=11600) gradul de dotare...

Rețele de Distribuție a Apei

1. Calculul reţelei de distribuţie a apei 1.1 Consideraţii generale Reţeaua de distribuţie este unul dintre elementele principale ale sistemului...

Echipamente de Protecție în Domeniul Construcțiilor

Generalităţi În ziua de astăzi se încearcă tot mai intens să se explice importanţa educaţiei privind sănătatea şi siguranţa în muncă atât la...

Geotehnica

1.Obiectul disciplinei. Constructiile transmit partii superficiala a scoartei glob terestru,pres. Ce se dezv la baza lor, ca urmare a sarcinilor...

Geotehnica

BILET1 1.Obiectul disciplinei.Constructiile transmit partii superficiala a scoartei glob terestru,pres. Ce se dezv la baza lor, ca urmare a...

Documente similare

Utilizarea Energiei Termice - Curs 5

5. INSTALAŢII ŞI SCHEME SPECIFICE CT ŞI CCG PENTRU LIVRAREA CĂLDURII SUB FORMĂ DE APĂ FIERBINTE 5.1. STRUCTURA GENERALĂ A SCHEMELOR DE LIVRARE A...

Alimentare cu Apa a Localitatii Borsa

1. TEMA PROIECTULUI 1.1. OBIECTUL PROIECTULUI Se va elabora proiectul pentru extinderea de alimentare cu apă a localtaţii Borşa, judeţul...

Alimentarea cu Apa a Orasului Giurgiu

1 Introducere Judeţul Giurgiu face parte din cele 7 judeţe care alcătuiesc Regiunea Sud Muntenia Regiunea are o suprafaţă de 34 453 km2, ceea ce...

Alimentare cu Apa

Obiectul proiectului Se va elabora proiectul pentru alimentarea cu apa a unei localitati si canalizarea acesteia. Date de baza • Localitatea...

Utilizarea Rațională a Căldurii în Sistemele Industriale

REZUMAT În lucrare în baza analizei structurii consumului de căldură în industrie, eficienţei energetice a termoficării, uztilizării instalaţiilor...

Spatiul Rural si Dezvoltare Rurala Durabila

Capitolul 1 SPAŢIUL RURAL ŞI DEZVOLTAREA RURALĂ DURABILĂ 1.1. Spaţiul rural: concept, noţiune, definiţie Termenul de spaţiu rural a fost şi este...

Instalații

Şef lucrări Adrian SANDU Cine suntem? •În 1949 se înfiinţează la Institutul de Construcții Bucureşti, învăţământul tehnic superior care formează...

Serviciul de Apa si Canalizare Oferit de Apa Nova Municipiului Bucuresti

Serviciul de apa si canalizare oferit de APA NOVA Municipiului Bucuresti PREZENTARE APA NOVA BUCURESTI Incepand cu anul 2000, ApaNova Bucuresti...

Ai nevoie de altceva?