Reabilitarea sistemului de irigatii vames si impactul asupra mediului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Reabilitarea sistemului de irigatii vames si impactul asupra mediului.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 69 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Constructii

Cuprins

I. INTRODUCERE
I.1. SCHEMA GENERALA A UNUI SISTEM DE IRIGATIE
I.1.1. Lucrari de captare si de aductiune a apei
I.1.2. Lucrari de amenajare pentru irigatii
I.1.3. Lucrari anexe pentru intretinerea si exploatarea sistemelor de irigatii
I.2. CONDITII CLIMATERICE
I.2.1. Seceta din anul 2000
I.2.2. Seceta din anul 2003
I.2.3. Inundatiile din anul 2005
I.2.4. Seceta din anul 2007
I.3. CALCULULE HIDRAULICE ALE CANALELOR
I.4. PREZENTAREA SISTEMULUI DE IRIGATII CAMPIA COVURLUI
II. SISTEMUL DE IRIGATII VAMES (CAMPIA COVURLUI). STUDIU DE CAZ
II.1. PREZENTAREA SISTEMULUI DE IRIGATII VAMES
II.1.1. Prezentarea situatiei existente a sistemului Vames
II.1.2. Datele tehnice ale sistemului Vames
II.1.3. Principalii indicatori tehnico-economici
II.2. CALCULLELE HIDRAULICE ALE CANALULUI DE IRIGATII VAMES
II.3. LUCRARI DE REABILITARE PROPUSE PENTRU CANALUL VAMES
II.3.1. Terasamente
II.3.2. Executarea pereelor
II.4. IMPACTUL SISTEMULUI DE IRIGATII ASUPRA MEDIULUI
II.4.1. Date de baza privind conditiile de mediu
II.4.1.1. Caracteristici climatice
II.4.1.2. Ecologie si conservarea naturii
II.4.1.3. Dezvoltarea economica a zonei
II.4.2. Impactul de mediu si masuri de reducere a impactului
II.4.2.1. Impactul asupra mediului
II.4.2.2. Analiza impactului reabilitariisistemului de irigatie
II.4.2.3. Masuri de reducere a impactului
II.4.2.4. Planul de monitorizare
III. CONCLUZII
IV. BIBLIOGRAFIE

Extras din document

I. INTRODUCERE

In anul 2005 în Romania reţeaua de irigaţii acoperea cca. 2,8 milioane de hectare, din care 1,5 milioane de hectare având infrastructura de irigaţii recent reabilitata. Aceasta larga reţea de irigaţii a fost subexploatată în ultimii ani (1998 - 2003), procentul de utilizare fiind intre 15,6 – 37,9% din totalul suprafeţelor cu infrastructura recent reabilitata.

Reabilitarea şi dezvoltarea sectorului de irigaţii este un imperativ de prim ordin în conditiile unui climat semi-arid cu precipitaţii sub 500 mm sau mai puţin de 250 mm în anii secetoşi. Sistemele de irigaţii existente înainte de 1990 sunt în marea lor majoritate deteriorate, incomplete şi învechite fizic şi moral.

Politica actuala guvernamentala în domeniul irigaţiilor se concentrează pe următoarele obiective:

- subvenţionarea proiectelor de investiţii prioritare şi susţinerea financiara a proiectelor în desfăşurare;

- obţinerea de cofinanţări externe pentru investiţiile în sisteme de irigaţii prioritare;

- continuarea reabilitării şi îmbunătăţirea planurilor viabile de irigaţii;

- stimularea financiara a Organizatiei Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii şi a fermierilor;

- promovarea asociaţiilor de fermieri;

- îmbunătăţirea capacităţii instituţionale pentru privatizarea proiectelor de reabilitare şi modernizare a sistemelor de irigaţii;

- iniţierea şi dezvoltarea acţiunilor administrative.

I.1. SCHEMA GENERALA A UNUI SISTEM DE IRIGATII

Sistemul de irigatii reprezinta un ansamblu de lucrari hidroameliorative, care asigura captarea apei necesare din sursa, transportul si distributia ei la plante.

Un sistem de irigatie cuprinde urmatoarele parti mai importante:

- lucrări de captare si de aductiune a apei;

- lucrari de amenajare interioara;

- lucrari anexe pentru intretinerea si exploatarea sistemului de irigatie.

Toate aceste parti componente ale sistemului de irigatie sunt intr-o stransa interdependeta si functioneaza ca un tot unitar.

I.1.1. Lucrări de captare si de aductiune a apei

• Lucrari de captare a apei

Pentru a capta apa necesara la irigatie, se executa un ansamblu de constructii si instalatii la sursa de alimentare.

In functiile de studiile hidrologice ale sursei de apa, de topografia si geotehnica amplasamentului, cat si de conditiile hidraulice impuse de aductiunea sistemului, se adopta diferite tipuri de prize, care, in general, se pot grupa astfel:

- prize gravitationale, prin scurgere libera a apei;

- prize cu ridicare mecanica a apei, prin statii de pompare.

Prizele gravitationale sunt de doua tipuri:

- prize de apa in curent liber;

- prize de apa cu pinten sau cu baraj, pe sursa de alimentare.

Prizele cu ridicare mecanica cuprind urmatoarele tipuri:

- statii de pompare fixe, care – in functie de debitul instalat, de amplitudinea nivelurilor apei in sursa si de caracteristicile agregatelor – pot fi cu aspiratie exterioara sau interioara cladirii statiei;

- statii de pompare plutitoare, care se folosesc pe surse de apa cu variatii mari de niveluri sau cu maluri instabile;

- statii de pompare mobile pe roti sau sanii.

• Lucrari de aductiune a apei

Lucrarile de aductiune au rolul de a prelua apa de la priza si a o conduce in reteaua de distributie din cadrul sistemului de irigatie. Partile componente ale retelei de aductiune sunt urmatoarele:

- canalul de aductiune, care se executa din pamant (captusit si necaptusit) sau din conducte din diferite materiale; in principiu, cand conditiile topografice, geotehnice si hidrogeologice permit realizarea unei sectiuni de scurgere cu taluzuri stabile si pierderi de apa minime, sunt indicate canalele deschise necaptusite, iar cand infiltratile sunt importante, canalele se impermeabilizeza cu diferite tipuri de captuseli;

- statii de repompare a apei, pe traseul aductiunii, care sunt impuse de conditiile terenului sau de cele hidraulice ale sistemului de irigatie;

- constructii hidrotehnice pentru conducerea si distributia apei (poduri, stavilare, sifoane, vane hidraulice) dispuse de cele mai multe ori grupat, sub forma de noduri hidrotehnice.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reabilitarea sistemului de irigatii vames si impactul asupra mediului.doc

Bibliografie

1. O. Luca, G. Tatu, V. Petrescu – Hidrodinamica cursurilor de apa, Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, 1998
2. N. Grumeza, C. Kleps, C. Tusa – Evolutia nivelului si chimismului apei freatice din amenajarile de irigatii in interrelatia cu mediul inconjurator, Redactia de Propaganda Tehnica Agricola,
3. E. Cazacu, M. Dorobantu, I. Georgescu, E Sarbu – Amenajari de irigatii, Editura Ceres, 1972
4. D. Rosca – Hidrologia agricola, Editura Agro-Silvica de Stat, 1959