Toate disertatiile din domeniul Contabilitate

 • Imobilizarile corporale in standardele internationale de raportare financiara si in reglementarile contabile nationale conforme cu directivele europene

  Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene” își propune să analizeze contabilitatea imobilizărilor corporale atât din punct de vedere teoretic, conform legislației în vigoare cât și din punct de vedere practic analizând activitatea contabilă a unei entități. Astfel, contabilitatea se ocupă cu cunoașterea, gestiunea...

 • Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporale

  Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și evaluarea imobilizărilor corporale conform OMFP 3055/2009), precum și aspecte specifice imobilizărilor corporale (amortizarea imobilizărilor, metode de amortizare, durata de viață, valoarea reziduală utilă, tratamente contabile, reevaluări, interpretări și analize financiare anuale). 1.1. Aria de definiție și aplicabilitate a imobilizărilor corporale...

 • Regimul juridic al capitalului social si reflectarea in contabilitate

  INTRODUCERE Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății omenești, din nevoia de a cunoaște volumul de muncă vie și materializată, cheltuită și rezultatele producției și a schimbului. Ea a izvorât din cerințele activității practice și s-a perfecționat continuu ca o consecință firească a dezvoltării relațiilor economice de producție și de schimb. Prima definiție dată contabilității aparține italianului Luca Paciolo, fiind formulată în lucrarea sa “Summa de...

 • Gestiunea riscului de credit la o societate bancara

  CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc Într-o economie de piaţă, zilnic, au loc o multitudine de tranzacţii economice efectuate de agenţii economici şi persoane fizice. Pentru bunurile şi serviciile cumpărate se fac plăţi prin intermediul banilor fie fizic, sub formă de monedă, fie scriptic din disponibilităţile proprii de la instituţiile de credit sau din surse împrumutate....

 • Politici si optiuni contabile aferente stocurilor si productiei in curs de executie

  INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia când au starea de marfă sau produse rezultate din prelucrare, precum şi producţia în curs de execuţie. Stocurile, sub aspectul gestionării, se pot grupa în stocuri şi producţia în curs de execuţie, ambele fiind considerate active circulante materiale. Comisia Internaţionala a Standardelor Contabile (I.A.S.C.), în norma de contabilitate IAS 2...

 • Informatiile contabile si deciziile privind costurile cu reparatiile pentru terti la SC Capital Auto SRL

  Introducere Externalizarea a cunoscut o expansiune tot mai mare în ultimii zece ani şi va spori în continuare ca fiind “un drum obligatoriu” pentru supravieţuirea şi dezvoltarea întreprinderii, indiferent de sectorul de activitate, dimensiune sau obiectul de activitate. Nevoia de flexibilitate a generat o multitudine de variante de externalizare, utilizate în toate domeniile de activitate, întreprinderile beneficiind astfel de derogarea serviciilor, de o relaţie de parteneriat de durata, de...

 • Auditul intern al managementului resurselor umane in cadrul firmei SC Apartamentul

  INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii; nu este nici doar un proces abstract, nici doar o teorie. La nivelul unei organizaţii, resursele umane sunt cele mai valoroase. Din toate resursele organizaţie, resursă umană este unică şi are nevoie de o atenţie deosebită. Astfel şi Aurel Manolescu, menţionează că resursele umane sunt una dintre cele mai importante investiţii ale unei...

 • Rolul Politicilor Fiscale si Contabile in Maximizarea Performantelor Societatilor Comerciale

  CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei comunităţi umane organizate, fixată pe un teritoriu determinat şi dispunând de o autonomie suficientă pentru a putea, prin intermediul organelor pe care le reprezintă, să se doteze cu o întreagă serie de reguli juridice şi, în special, fiscale. Sistemul fiscal, alături de alte sisteme (monetar sau bănesc, de credit şi financiar), urmăreşte...

 • Diagnosticul Financiar al unei Societati Comerciale

  Introducere Tema “Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale” este o temă foarte interesantă şi complexă, care s-a bucurat de o atenţie deosebită în numeroase studii. Faptul care m-a motivat să aleg această temă este că ea prezintă o parte importantă în cadrul unei întreprinderi, iar cunoaşterea sa este relevantă pentru un manager de societate comercială. Lucrarea este structurată în patru capitole, în care am încercat să tratez într-un echilibru cât se poate de reuşit,...

 • Sistemul Decizional al Managementului Financiar

  REZUMAT În condiţiile economiei de piaţă,eficienţa unei întreprinderi depinde într-o proporţie covărşitoare de capacitatea managerilor de a înţelege şi aplica principiile,metodele şi tehnicile moderne de management.Calitatea actului de management este o condiţie vitală pentru ca firmele să obţină avantaje competitive şi să reziste în mecanismele concurenţiale Prin urmare,din multitudinea formelor de management,un rol fundamental a dobândit managementul financiar care,în contextul actual al...

 • Politica Fiscala Romaneasca - Componenta a Politicilor Fiscale Europene

  I. Politică fiscală romanească – componentă a politicilor fiscale europene I.1. Conceptul de politică fiscală: Sistemul fiscal acţionează asupra tuturor întreprinderilor, influenţa manifestându-se la nivelul tuturor agenţilor economici. Impozitele şi taxele fundamentează activitatea fiscală, acestea fiind concepute prin legi, ordnonanţe ori hotărâri de guvern aprobate prin legi şi sunt elementele fiscale de bază pentru întreg sistemul fiscal. Sistemul fiscal ca ansamblu de principii, reguli...

 • Rolul Capacitatii de Autofinantare si a Cash-Flow-lui in Caracterizarea Performantelor Economico-Financiare ale Firmei

  CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI 1.1. CONCEPTUL DE PERFORMANŢE ECONOMICO FINANCIARE Termenul de performanţă este folosit într-o varietate de accepţiuni şi domenii, considerându-se că are capacitatea de a desemna excelenţa atinsă în urma desfăşurării unei activităţi. El sintetizează recunoaşterea din partea terţilor a rezultatelor obţinute care depăşesc nivelul comun şi uşor de atins de către...

 • Evaluarea Stocurilor

  INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de evaluare şi informaţiile referitoare la stocuri ce trebuie prezentate în situaţiile financiare. Diferenţele în sistemele contabile au fost identificate cu mult timp în urmă, de cel puţin un sfert de secol. Încă de atunci eforturile au fost canalizate spre armonizare a sistemelor contabile contemporane de către Uniunea Europeană şi de către Comitetul...

 • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale

  CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1 Informaţii generale privind societatea comercială „TOTAL ACTIV PRODCOM” S.R.L. Poşta-Câlnău-Buzău” Societatea Comercială „ TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L. îsi are sediul în localitatea Poşta Câlnău din judeţul Buzău şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J10/1609/1993. Forma juridica-Societatea comercială cu raspundere limitată, conform...

 • Riscul de Audit si Pragul de Semnificatie

  Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work is structured in three chapters, the first chapter we talked about materiality considerations in national and international audit, in the second chapter of audit risk and materiality, and-n the last chapter on case study to S.C. Bermas Suceava. In preparing the audit, the auditor establishes an acceptable materiality level so as to detect...

Pagina 1 din 3