Toate disertatiile din domeniul Contabilitate

 • Politica Fiscala Romaneasca - Componenta a Politicilor Fiscale Europene

  I. Politică fiscală romanească – componentă a politicilor fiscale europene I.1. Conceptul de politică fiscală: Sistemul fiscal acţionează asupra tuturor întreprinderilor, influenţa manifestându-se la nivelul tuturor agenţilor economici. Impozitele şi taxele fundamentează activitatea fiscală, acestea fiind concepute prin legi, ordnonanţe ori hotărâri de guvern aprobate prin legi şi sunt elementele fiscale de bază pentru întreg sistemul fiscal. Sistemul fiscal ca ansamblu de principii, reguli...

 • Rolul Capacitatii de Autofinantare si a Cash-Flow-lui in Caracterizarea Performantelor Economico-Financiare ale Firmei

  CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI 1.1. CONCEPTUL DE PERFORMANŢE ECONOMICO FINANCIARE Termenul de performanţă este folosit într-o varietate de accepţiuni şi domenii, considerându-se că are capacitatea de a desemna excelenţa atinsă în urma desfăşurării unei activităţi. El sintetizează recunoaşterea din partea terţilor a rezultatelor obţinute care depăşesc nivelul comun şi uşor de atins de către...

 • Evaluarea Stocurilor

  INTRODUCERE Norma internaţională IAS 2 - Stocuri prezintă aspecte cu privire la evaluarea stocurilor, modalităţile de determinare a bazelor de evaluare şi informaţiile referitoare la stocuri ce trebuie prezentate în situaţiile financiare. Diferenţele în sistemele contabile au fost identificate cu mult timp în urmă, de cel puţin un sfert de secol. Încă de atunci eforturile au fost canalizate spre armonizare a sistemelor contabile contemporane de către Uniunea Europeană şi de către Comitetul...

 • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale

  CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L. POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU 1.1 Informaţii generale privind societatea comercială „TOTAL ACTIV PRODCOM” S.R.L. Poşta-Câlnău-Buzău” Societatea Comercială „ TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L. îsi are sediul în localitatea Poşta Câlnău din judeţul Buzău şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J10/1609/1993. Forma juridica-Societatea comercială cu raspundere limitată, conform...

 • Riscul de Audit si Pragul de Semnificatie

  Summary I chose this topic because over the years of college and I studied master audit materials and I liked, I have found interesting. My work is structured in three chapters, the first chapter we talked about materiality considerations in national and international audit, in the second chapter of audit risk and materiality, and-n the last chapter on case study to S.C. Bermas Suceava. In preparing the audit, the auditor establishes an acceptable materiality level so as to detect...

 • Relatia dintre Auditul Intern si Auditul Extern in Viziunea Standardelor Internationale de Audit

  Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi principalele complementarităţi care există între acestea. Sintetizând cele relatate se relevă faptul că auditul financiar a apărut din nevoi obiective, la fel ca şi contabilitatea şi controlul financiar. Dacă scopul iniţial al auditului financiar a fost cel de detectare a fraudelor, el a evoluat în timp, astfel încât, în prezent el are rolul de a atesta...

 • Analiza Rentabilitatii Economice la SC Hidroelectrica SA Portile de Fier

  Capitolul.1. Prezentarea S.C.HIDROELECTRICA S.A. PORŢILE DE FIER 1.1 Scurt istoric La 1 Ianuarie 1964, în baza HCM 995 / 7. 1. 1963, a fost înfiinţată Întreprinderea Centrală ( I.C.H.) PORŢILE DE FIER al cărui obiect de activitate era supravegherea lucrărilor de investiţii pentru realizarea în comun a Sistemului Hidroenergetic şi de Navigatie (SHEN) Porţile de Fier I. Execuţia obiectivului cu prevederile Acordului şi Convenţiilor dintre cele două părti, de către cele două şantiere,...

 • Organizarea Contabilitatii de Gestiune si a Calculatiei Costurilor in Conditiile Aplicarii Metodei pe Comenzi

  CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de determinare a costului producţiei are un rol deosebit datorită funcţiilor pe care le îndeplineşte acest indicator economic în întreprinderi, centrale industriale şi alte unităţi similare pentru optimizarea deciziilor. Conducerea societăţilor comerciale şi a întreprinderilor în general necesită cunoaşterea permanentă a cheltuielilor de producţie şi pe...

 • Audit Intern si Frauda

  INTRODUCERE In lumea afacerilor riscul de fraudă este din ce în ce mai des întalnit în cadrul firmelor. În același timp, multe firme care nu s-au confruntat încă cu această problemă cred că nici nu va apărea situația de fraudă și preferă să nu se gandească și să ia măsuri preventive în acest sens. Frauda se întalnește atat in mediul public cat si privat și se practică de cele mai multe ori în complicitate cu cei de langă noi, cu colegii, clienții și furnizorii și vizează atat bunuri...

 • Diagnosticul Financiar pe Baza Contului de Profit si Pierdere

  CAPITOLUL I : Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil 1.1. Definirea şi formele rezultatului contabil Poziţionarea conceptului de rezultat la nivelul unei entităţi şi măsurarea lui în contabilitate face apel la stabilirea unor convenţii şi la găsirea unei ecuaţii de determinare. Profitul, de fapt rezultatul, este diferenţa între venitul total al întreprinderii şi costul total. Definiţia se nuanţează şi structurează în raport de naturile de venituri şi cheltuieli, respectiv...

 • Evaluarea Riscului de Audit si a Controlului Intern

  CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor, este unul dintre obiectivele principale ale auditorului. Pentru a furniza un rezultat privin nivelul riscurilor este necesară, mai întâi identificarea lor. 1.1.1 Definiţia riscului Riscul este definit ca fiind ameninţarea că o acţiune sau un eveniment va afecta în mod nefavorabil abilitatea unei organizaţii de a-şi atinge obiectivele şi de a-şi...

 • Studiu Comparativ Contabilitate. Romania - Marea Britanie

  Introducere Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment decisiv și anume invenția sistemului dublei înregistrări. O privire înapoi în trecut, ajută la iluminarea acestuia în general. Însă, probabil cel mai convingător argument este acela că ajută la explicarea dezvoltării fenomenale a profesiei contabile pe parcursul a mii de ani. Această dezvoltare se datorează în primul rând apariției și dezvoltării...

 • Metode si Tehnici Utilizate in Auditul Financiar-Contabil

  INTRODUCERE Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă promovarea şi implementarea unor metodologii armonizate cu bună practică pe plan european şi mondial. Din acest punct de vedere, auditul este un domeniu de vârf al teoriei şi practicii economico-financiare, care se interpune între producătorii şi utilizatorii informaţiilor, ambele grupări având nevoie de opinia exprimată de auditor în legătură cu...

 • Analiza Diagnostic a Calitatii Produselor la SC Belconfex SRL

  Introducere Problemele legate de realizarea calităţii reflectă o preocupare care a existat, există şi va exista mereu în întreprinderile care doresc să obţină maximul de efect cu un efort minim. Calitatea reprezintă anasamblul de însuşiri şi parametri ale produsului care îi conferă acestuia proprietatea de a satisface necesităţile exprimate sau implicite. Pentru a avea succes o firmă trebuie să ofere produse care satisfac un scop bine definit, aşteptările consumatorilor, se conformează...

 • Aspecte Teoretice Privind Eficienta Economica

  Termenul de eficienţă economică este utilizat frecvent intrând într-un limbaj cotidian, însemnând a atinge obiectivul propus, pe măsura pătrunderii în sfera economică abordările devenind din ce în ce mai nuanţate. Teoria economiei a abordat cu multă atenţie eficienţa şi forma de exprimare a acesteia. Referitor la terminologia utilizată se întâlnesc noţiunile de eficienţă economică, eficienţă socială, eficienţă ecologică, eficienţă tehnologică, eficienţă strategică, etc 1Noţiunea generală de...

Pagina 2 din 4