Toate disertatiile din domeniul Contabilitate

 • Politici si Tratamente Contabile privind Evaluarea Initiala si Ulterioara a Imobilizarilor Corporale - IAS 16

  INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii unei valori a afacerii întrucat situaţiile financiare nu oferă valoarea respectivă. În evaluare totul se concentrează pe stabilirea unei valori de ansamblu, de piaţă, pentru elementele patrimoniale caracteristice întreprinderii. Între preţ şi valoare diferenţa constă în faptul că valoare este o opinie susceptibilă a se modifica odată cu condiţiile...

 • Analiza Privind Profitabilitatea si Rentabilitatea in Cadrul Alpha Bank Romania

  INTRODUCERE Rolul băncilor în economie este legat de calitatea de intermediar principal în relaţia economisire-investiţii. Agenţii economici utilizează pentru activitatea de comercializare şi investiţie importante active financiare. O parte din ele sunt constituite din resurse proprii, iar alta din resurse atrase sub formă de credite acordate de către bănci. De asemenea, băncile au şi calitatea de creator de monedă: ele transformă activele monetare în monedă, iar banca centrală prin...

 • Contabilitatea Operatiunilor de Leasing

  I N T R O D U C E R E Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o întreprindere şi cât de important este acesta faţă de alte tehnici de finanţare. Motivul pentru care am ales această lucrare este acela că leasing-ul se referă la un domeniu aflat la începuturile dezvoltării sale în România, şi aceasta vine tocmai dintr-o atentă observare şi deplină înţelegere a complexităţii mecanismelor economiei de piaţă: nu dreptul...

 • Contabilitate Anglo-Saxona

  INTRODUCERE Pentru a investi in afara, intreprinzatorii trebuie sa aiba la dispozitie informatii privind situatia si performanta financiara a intreprinderilor din alte tari. Aceste informatii trebuie sa fie similare celor pe care le au la dispozitie in propria tara – trebuie sa fie relevante, corecte si unitare. Istoricul elaborarii standardelor internationale de contabilitate incepe cu formarea, in 1973, a Comitetului pentru Standardele Internationale de Contabilitate. Acest comitet a...

 • Planificarea Misiunii de Audit Intern - Entitati Economice la SC Moldova SA

  CAPITOLUL 1 AUDITUL INTERN – CONCEPT Așa cum este definit de Institutul Internațional al Auditorilor Interni, auditul intern este o funcție independentă și obiectivă, care dă unei entități o asigurare în ceea ce privește gradul de control deținut asupra operațiilor, a îndruma pentru a-i îmbunătăți activitatea și contribuie la adăugarea unui plus de valoare. Auditul intern ajută această organizație să își atingă obiectivele, evaluând, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele...

 • Studiu Privind Metodele de Evaziune Fiscala Depistate in Judetul Bistrita-Nasaud

  CAPITOLUL I EVAZIUNEA ŞI FRAUDA FISCALĂ 1.1 Conceptul de evaziune şi fraudă fiscală. Evoluţie. Tendinţe. Evaziunea şi frauda fiscală exista încă de la aparitia statului şi a fost strâns legată de evoluţia acestuia, dar s-a manifestat ca atare doar in epoca moderna odata cu stabilirea obligatiilor fiscale necesare acoperirii cheltuielilor tot mai mari ale statului. Odata cu aparitia statului modern au aparut cheltuieli sporite, necesare mentinerii functiunilor statului, dublate de protectia...

 • Evaluarea si Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

  INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a unei societăţi. În ţara noastră contabilitatea reprezintă o provocare datorită deselor schimbări şi ambiguităţi prezente în mediul legislativ, precum şi a tendinţei de armonizare cu sistemul contabil european; contabilitatea trebuie să se adapteze mediului de afaceri tot mai dinamic, să răspundă unor provocări din ce în ce mai incitante cum ar fi:...

 • Auditul Impozitului pe Veniturile din Salarii

  MOTIVATIA TEMEI Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel european si diferentele dintre costurile legate de angajare, mult mai mici in tarile care au aderat la UE in 2004. Muncitorii irlandezi platesc cel mai mic impozit pe venit ca procent din veniturile totale comparativ cu impozitele platite de salariatii din tarile membre ale Uniunii Europene, conform unui studiu realizat de firma Deloitte Touche...

 • Studiu Privind Contabilitatea Financiara a Veniturilor si Cheltuielilor

  CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca rezultat al unui acord intre organismele profesionale ale contabililor din Australia, Canada, Franta, Germania, Japonia, Mexic, Olanda, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei si S.U.A. Un acord si un Regulament revizuite au fost semnate in noiembrie 1982. Activitatea IASC este condusa de un Consiliu care include reprezentanti din pana la 13 tari...

 • Politici si Optiuni Contabile privind Sistemul Informational Contabil in Cadrul unei Institutii Financiare Nebancare. Studiu De Caz – Car Muscelul

  INTRODUCERE Pentru realizarea proceselor de cunoastere si de gestiune a patrimoniului se procedeaza la organizarea datelor si informatiilor intr-un sistem informational.In acest scop, se identifica evenimentele si faptele ce genereaza date, se delimiteaza obiectivele cunoasterii si conducerii, se stabilesc purtatorii materiali de informatii si modul in care se culeg si se inregistreaza datele, se aleg metodele si instrumentele de prelucrare a acestor date, se defineste destinatia...

 • Comparatia dintre IAS 37 si OMFP 3055

  INTRODUCERE În relaţiile de piaţă apar un şir de riscuri şi incertitudini. Acestea la rândul lor, provoacă unele cheltuieli, pierderi unice, iar pentru evitarea lor în contabilitate este necesară constituirea unor instrumente de prevenire cum ar fi provizioanele. Provizioanele au rolul de a pastra intagibilă valoarea de intrare a activelor şi a datoriilor. Disertaţia include: o introducere, trei capitole, două tabele şi bibliografie. Ea este expusă pe 33 de pagini, 2 tabele şi 9 surse...

 • Comparison of The Accounting Regulations for Intangible Assets Applied in Different National GAAP and in IFRS

  Introduction The aim of this dissertation paper is to depict and analyze the differences and similarities between the accounting treatments regarding intangible assets from several National Generally Accepted Accounting Principles and the accounting treatments regarding intangible assets from International Financial Reporting Standards. Therefore, I have choused to analyze the accounting policies of several countries from the European Union (Germany, France, UK, and others), USA, Canada and...

 • Contabilitatea si Analiza Cheltuielilor si Veniturilor in Institutiile Publice

  Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului care îşi realizează obiectul de activitate la nivelul unui anumit judeţ al ţării. 1.1 Scurt istoric al instituţiei În iunie 1997, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, punând bazele unui nou sistem de protecţie,...

 • Implicatiile Utilizarii Tehnologiilor Informationale asupra Contabilitatii

  INTRODUCERE Din totdeauna a existat şi va exista o discrepanţă între teorie şi practică. Astfel teoreticienii sunt aspru criticaţi de practicieni că nu se apleacă asupra practicii, în timp ce practicienii nu “văd” mai încolo de domeniul lor de competenţă, chiar dacă ei sunt şi experţi. În ceea ce priveşte contabilitatea, i se reproşează că nu este flexibilă, că nu este receptivă la nou, că nu oferă informaţii credibile şi la momente oportune etc. La fel ca în oricare alt domeniu şi în cazul...

 • Delimitari si Fundamentari Teoretice privind Imobilizarile Corporale

  1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem contabil se întelege „asamblul de norme, principii, mijloace, tehnici si procedee care permite procesarea coerenta a tranzactiilor economico – financiare, exprimate valoric, într-un spatiu economic determinat”. În organizarea sistemului financiar contabil s-au impus doua conceptii: - Conceptia monista – conform careia la nivelul întreprinderii...

Pagina 3 din 3