Toate disertatiile din domeniul Contabilitate

  • Contabilitatea si Analiza Cheltuielilor si Veniturilor in Institutiile Publice

    Cap.1 Prezentarea generală a instituţiei Instituţia în cadrul căreia s-a realizat documentarea pentru prezenta lucrare de disertaţie este o Direcţie Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului care îşi realizează obiectul de activitate la nivelul unui anumit judeţ al ţării. 1.1 Scurt istoric al instituţiei În iunie 1997, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, punând bazele unui nou sistem de protecţie,...

  • Implicatiile Utilizarii Tehnologiilor Informationale asupra Contabilitatii

    INTRODUCERE Din totdeauna a existat şi va exista o discrepanţă între teorie şi practică. Astfel teoreticienii sunt aspru criticaţi de practicieni că nu se apleacă asupra practicii, în timp ce practicienii nu “văd” mai încolo de domeniul lor de competenţă, chiar dacă ei sunt şi experţi. În ceea ce priveşte contabilitatea, i se reproşează că nu este flexibilă, că nu este receptivă la nou, că nu oferă informaţii credibile şi la momente oportune etc. La fel ca în oricare alt domeniu şi în cazul...

  • Delimitari si Fundamentari Teoretice privind Imobilizarile Corporale

    1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem contabil se întelege „asamblul de norme, principii, mijloace, tehnici si procedee care permite procesarea coerenta a tranzactiilor economico – financiare, exprimate valoric, într-un spatiu economic determinat”. În organizarea sistemului financiar contabil s-au impus doua conceptii: - Conceptia monista – conform careia la nivelul întreprinderii...

Pagina 4 din 4