Toate disertatiile din domeniul Contabilitate

  • Delimitari si Fundamentari Teoretice privind Imobilizarile Corporale

    1.1 Dualismul contabil Pentru a putea vorbi despre un dualism contabil consideram oportuna definirea notiunii de sistem contabil. Prin sistem contabil se întelege „asamblul de norme, principii, mijloace, tehnici si procedee care permite procesarea coerenta a tranzactiilor economico – financiare, exprimate valoric, într-un spatiu economic determinat”. În organizarea sistemului financiar contabil s-au impus doua conceptii: - Conceptia monista – conform careia la nivelul întreprinderii...

Pagina 4 din 4