Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 43 în total
Cuvinte : 9337
Mărime: 324.52KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: M. Muntean
UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA C.A.I.G.

Cuprins

 1. Cuprins
 2. Introducere
 3. Capitolul I: Necesitatea organizării sistemului informaţional pentru managementul firmei
 4. 1.1. Rolul procesului tehnologic în organizarea sistemului informaţional
 5. 1.2. Importanţa sistemului informaţional în determinarea calităţii produselor firmei
 6. 1.3. Influenţa sistemului informaţional pentru activitatea financiar – contabilă a firmei
 7. Capitolul II: Organizarea contabilităţii privind stocurile şi a producţiei în curs de execuţie
 8. 2.1. Contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie
 9. 2.2. Contabilitatea mărfurilor
 10. 2.3. Evaluarea, recunoaşterea şi prezentarea în situaţiile financiare anuale
 11. a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie
 12. Capitolul III: Analiza diagnostic a calităţii produselor
 13. 3.1. Analiza calităţii produselor nediferenţiate pe clase de calitate
 14. 3.1.1. Demeritul
 15. 3.1.2. Coeficientul defectelor
 16. 3.1.3. Rata gradului de disponibilitate a produsului
 17. 3.1.4. Gradul de reînnoire a producţiei
 18. 3.1.5. Alte procedee folosite în analiza calităţii produselor
 19. nediferenţiate pe clase de calitate
 20. 3.2. Analiza calităţii produselor ce se grupează pe clase de calitate
 21. 3.2.1. Coeficientul mediu al calităţii
 22. 3.2.1.1. Coeficientul mediu de calitate pe produs
 23. 3.2.1.2. Coeficientul mediu generalizator al calităţii
 24. 3.2.2. Preţul mediu
 25. 3.3. Analiza calităţii producţiei
 26. 3.3.1. Costul calităţii producţiei
 27. 3.3.2. Rebuturile
 28. 3.3.2.1. Suma absolută a rebuturilor
 29. 3.3.2.2. Nivelul relativ al rebuturilor
 30. 3.4. Consecinţele modificării calităţii produselor
 31. 3.5. Analiza diagnostic a calităţii produselor la SC BELCONFEX SRL
 32. Concluzii
 33. Bibliografie
 34. Anexe

Extras din disertație

Introducere

Problemele legate de realizarea calităţii reflectă o preocupare care a existat, există şi va exista mereu în întreprinderile care doresc să obţină maximul de efect cu un efort minim.

Calitatea reprezintă anasamblul de însuşiri şi parametri ale produsului care îi conferă acestuia proprietatea de a satisface necesităţile exprimate sau implicite.

Pentru a avea succes o firmă trebuie să ofere produse care satisfac un scop bine definit, aşteptările consumatorilor, se conformează standardelor şi specificaţiilor, măsurilor legale, sunt disponibile la un preţ competitiv şi sunt furnizate la un cost care să aducă profit.

Calitatea întăreşte încrederea clienţilor în produsele firmei, precum şi relaţiile existente între firmă şi mediul ei înconjurător. De asemenea, ea contribuie, în mod direct sau indirect, la creşterea vânzărilor, la menţinerea poziţiei firmei pe piaţă, cucerirea de noi nişe. Unul dintre factorii de creştere a eficienţei economice îl constituie competitivitatea produselor pe piaţa internă şi externă asigurată prin îmbunătăţirea permanentă a calităţii produselor şi racordarea ei la cerinţele pieţei.

Calitatea produselor poate fi urmărită şi analizată printr-o serie de indicatori care constituie expresii cantitative ale caracteristicilor acestora şi care au la bază caracteristicile esenţiale care exprimă parametrii funcţionali ai produselor.

Prin această lucrare am încercat o abordare teoretică şi practică a ceea ce este şi a ceea ce ar trebui să fie calitatea produselor şi analiza acesteia particularizată în industria de textile.

În cadrul prezentei lucrări, structurată pe trei capitole, se face referire la analiza calităţii produselor la SC BELCONFEX SRL, ce are ca obiect de activitate producerea şi comercializarea articolelor din textile în sistem en-gross.

În primul capitol, intitulat Necesitatea organizării sistemului informaţional pentru managementul firmei, am prezentat sistemul informaţional existent la SC BELCONFEX SRL, importanţa acetuia în desfăşurarea în condiţii de eficienţă a tuturor activităţilor firmei. Am descris, de asemenea, procesul tehnologic al societăţii şi sistemul informaţional contabil.

În cel de-al doilea capitol, intitulat Contabilitatea stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, am evidenţiat metodele de contabilizare a stocurilor la societatea analizată, precum şi contabilitatea mărfurilor. În cadrul acestui capitol am inclus şi o prezentare a modului de evaluare, recunoaştere şi prezentare în situaţiile financiare a stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie, cu accent pe evaluarea la intrarea şi ieşirea din gestiune.

În cel de-al treilea capitol, intitulat Analiza diagnostic a calităţii produselor, am realizat o prezentare teoretică a indicatorilor utilizaţi în analiza calităţii şi am făcut analiza principalilor indicatori de calitate la SC BELCONFEX SRL.

Capitolul I: Necesitatea organizării sistemului informaţional pentru managementul firmei

Sistemul informaţional reprezintă puntea de legătură între sistemul decizional şi cel operativ, având ca scop asigurarea managementul firmei cu informaţiile necesare, fiind în acelaşi timp şi un mijloc de comunicare între aceste sisteme. Sistemul informaţional este, de asemenea, elementul de legătură dintre mediul intern şi extern al societăţii.

Sistemul informaţional trebuie să asigure o informare adecvată la toate nivelele, să selecteze informaţiile necesare cu eficacitate şi să fie uşor adaptabil la schimbări.

1.1. Rolul procesului tehnologic în organizarea sistemului informaţional

SC BELCONFEX SRL a fost înfiinţată în 1997 cu un capital social de 200 RON, având CUI 9124800 şi număr de înmatriculare în registrul comerţului J 04/45/1997. Sediul societăţii se află în Bacău, strada Războieni, nr. 7, bl.7, sc. E, et. 8, ap. 22. Numărul de telefon al societăţii este 0234/552083. Punctul de lucru al societăţii este situat pe str. Turbinei, nr. 4, Bacău.

Obiectul de activitate al firmei este producerea şi comercializarea articolelor confecţionate din textile. Organigrama societăţii este prezentată în anexa 1.

Produsele oferite de firmă sunt: fuste, bluze, jachete, bluzoane, blugi tip elegant şi punguţe din material textil sau imitaţie piele pentru ambalat produse cosmetice şi bijuterii.

Sistemul informaţional la SC BELCONFEX SRL oferă informaţii care permit cunoaşterea situaţiei existente în societate, a situaţiei trecute, precum şi anticiparea evoluţiei viitoare a acesteia.

Sistemul informaţional conţine ansamblul elementelor din cadrul firmei, care au ca scop asigurarea suportului informaţional folosit pentru îndeplinirea obiectivelor firmei.

Unul dintre obiectivele firmei îl reprezintă fabricarea articolelor confecţionate din textile, această operaţiune realizându-se cu ajutorul procesului tehnologic, la nivelul sistemului operaţional.

Procesul tehnologic din cadrul firmei SC BELCONFEX SRL reprezintă ansamblul operaţiilor pe care firele textile le suferă pentru a fi transformate în produse finite.

Echipamentele tehnologice care intră în dotarea atelierului de producţie sunt:

• maşini de cusut simple şi cu tăietor

• maşini de cusut cu 2 ace şi cu 4 ace

• maşini de surfilat

• maşini pentru butoniere

• bandzic

• mese de călcat, presă termoculat etc.

Fazele pe care procesul tehnologic le parcurge sunt prezentate în figura nr.1.

Figura nr.1: Fazele procesului tehnologic la SC BELCONFEX SRL

Sistemul informaţional, la nivel operaţional, sprijină luarea deciziilor pentru desfăşurarea activităţilor curente ale firmei, informaţii referitoare la producţie, aprovizionare cu materii prime, desfacere.

În cadrul întreprinderii există toate aceste activităţi care sunt interdependente între ele. Procesul tehnologic este parte integrantă a activităţii de producţie care este conectată cu celelalte activităţi din firmă. O eroare în realizarea procesului tehnologic conduce la apariţia unor perturbaţii şi în cadrul celorlalte elemente ale sistemului informaţional.

1.2. Importanţa sistemului informaţional în determinarea calităţii produselor finite

Sistemul informaţional are o influenţă majoră asupra funcţiilor întreprinderii, precum şi asupra structurilor pe care se bazează aceste funcţii.

Preview document

Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 1
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 2
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 3
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 4
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 5
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 6
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 7
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 8
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 9
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 10
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 11
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 12
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 13
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 14
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 15
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 16
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 17
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 18
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 19
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 20
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 21
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 22
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 23
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 24
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 25
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 26
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 27
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 28
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 29
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 30
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 31
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 32
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 33
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 34
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 35
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 36
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 37
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 38
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 39
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 40
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 41
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 42
Analiza Diagnostic a Calității Produselor la SC Belconfex SRL - Pagina 43

Conținut arhivă zip

 • Analiza Diagnostic a Calitatii Produselor la SC Belconfex SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Diagnosticul Financiar al unei Societăți Comerciale

Introducere Tema “Diagnosticul financiar al unei societăţi comerciale” este o temă foarte interesantă şi complexă, care s-a bucurat de o atenţie...

Contabilitate managerială. Metoda pe comenzi

INTRODUCERE Metoda pe comenzi presupune organizarea evidenţei contabile analitice a cheltuielilor de producţie pe fiecare comandă, iar în cadrul...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Ai nevoie de altceva?