Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 19165
Mărime: 1.82MB (arhivat)
Publicat de: Ioana D.
Puncte necesare: 11
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bota Avram Cristina
Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor
Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca

Cuprins

 1. REZUMAT .. 3
 2. INTRODUCERE . 5
 3. CAP 1 Particularități ale auditului în sectorul public .. 6
 4. 1.1 Audit .. 6
 5. 1.2 Organizarea auditului 6
 6. 1.3 Evoluția auditului .. 7
 7. 1.4 Rolul auditorilor 7
 8. 1.5 Necesitatea și rolul auditului . 9
 9. 1.6 Tipurile auditului în sectorul public ... 10
 10. Capitolul 2 . 19
 11. Studiu de caz . 19
 12. NOTIFICAREA 21
 13. CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOȘTINȚĂ 24
 14. LISTA ÎNTREBĂRILOR AUDITULUI .. 25
 15. CHESTIONARUL DE CONTROL INTERN ... 26
 16. TEST 1 .. 27
 17. CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE .. 28
 18. LISTA DE CONTROL . 29
 19. FIȘA DE IDENTIFICARE ȘI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR: 1 .. 30
 20. FIȘA DE IDENTIFICARE ȘI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR: 2 .. 31
 21. FIȘA DE IDENTIFICARE ȘI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR: 3 .. 32
 22. FIȘA DE IDENTIFICARE ȘI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR: 4 .. 33
 23. FIȘA DE IDENTIFICARE ȘI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR: 5 .. 34
 24. FIȘA DE IDENTIFICARE ȘI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR: 6 .. 35
 25. RAPORTUL MISIUNII DE AUDIT AL PERFORMAȚEI . 36
 26. Concluzii .62
 27. Bibliografie 64
 28. Anexe 66

Extras din disertație

REZUMAT

Lucrarea de față este propusă să urmărească performanța compartimentului de impozite și taxe locale în colectarea dărilor pe care cetățenii persoane fizice și juridice le datorează bugetului local, dar și urmărirea gradului de implicare a funcționarilor publici arondați în colectarea impozitelor locale și măsurile pe care aceștia le-au luat pentru a avea un grad de colectare al taxelor cât mai aproape de 100%, perioada de referință fiind stabilită la 4 ani calendaristici pentru a se observa mai bine evoluția sau involuția debitelor, atât prin prisma gradului de încasare dar și din prisma cuantumului impozitelor.

Taxele și impozitele locale reprezintă principala sursă prin care unitățile administrativ teritoriale se pot dezvolta, cu ajutorul acestei surse de finanțare putând fi finanțate cheltuieli care sunt necesare pentru a se putea obține și fonduri europene. O parte din impozitele colectate la nivelul unui UAT, au însemnătate și pentru bugetul de stat, cum ar fi, taxa asupra vehiculelor care au masa maximă autorizată peste 12 tone, 40% din cuantumul impozitului se face venit la bugetul de stat, acest fapt fiind o motivație în pus pentru a se crea un sistem de colectare și recuperare a taxelor și impozitelor locale, care să ducă datoria cetățenilor față de UAT-uri, cât mai aproape de 0.

INTRODUCERE

În această lucrare mi-am propus să aduc în atenția funcționarilor de la biroul de impozite și taxe locale și în special al primarului comunei, modul în care entitatea reușește să-și colecteze obligațiile de la cetățeni, care sunt punctele tari din procesul de colectare a taxelor și impozitelor, aici fac referire la categoriile de impozite și taxe care au preponderent gradul de colectare mai bun, acest lucru ne face să ne putem da seama de modul în care gândește cetățeanul cu privire la prioritățile lui în ceea ce privește obligațiile pe care acesta le are față de bugetul local, făcând o paralelă cu sursele de venit care au un grad de colectare mai slab, prin această analiză să reușim să înțelegem și să corectăm concepția cetățenilor în ceea ce privește obligațiile fiscale.

Lucrarea pe care am realizato am decis să o împart în doua capitole

- În primul capitol, am prezentat câteva aspecte generale despre ce reprezintă auditul din punct de vedere al conceptului, de unde și cum a pornit această idee de a audita, modul în care acesta se realizează, pe urmă am încercat șă restrâng sfera axându-mă pe două componente și anume auditul public extern și auditul public intern, unde am prezentat succint ce reprezintă, am realizat o scurtă comparație între ceea ce reprezintă fiecare, am prezentat câteva tipologii de audit din sfera publică și spre încheierea capitolului, am atins și caracteristicile unei persoane care trebuie să auditeze.

- În al doilea capitol, am luat situația concretă de la comuna Săcel, județul Maramureș, în care am colectat de la compartimentul de contabilitate balanțele analitice a contului 464 din anii 2017-2020, pentru a face o statistică între ceea ce trebuie să se încaseze și cât s-a încasat efectiv pe principalele surse de venit: impozitul pe teren , impozitul pe clădiri, impozitul pe mijloacele de transport, amenzi, concesiuni și închirieri, dar și alte taxe și impozite și taxe locale unde normal ar trebuii să se regăsească taxa pe salubritate, apă și canal.

Această misiune de audit are ca scop evidențierea gradului de încasare a taxelor și impozitelor și în baza rezultatelor obținute, pentru a se putea lua măsurile necesare recuperării debitelor restante de la persoanele fizice și juridice rău platnice

Motivația care m-a făcut să aleg analiza acestor date la comuna Săcel, este dată de faptul că este satul natal și este normal să fiu interesat de modul în care funcționarii reușesc să recupereze debitele, pentru că, o comună cu un grad de colectare ridicat este o comună cu un grad ridicat de a reușii să se dezvolte.

Bibliografie

1. Arens Loebbecke, Audit, o abordare integrată, Editura Arc (January 1, 2003) op. Cit 2. Arens Laebbecke, Audit, o abordare integrată, Editura Arc (January 1, 2003) op. cit. Pag. 417

3. Dr. Ioan Oprean și lector Delia Oprea, TIPOLOGIA AUDITULUI FINANCIAR- CONTABIL - Univ. Creștină “Dimitrie Cantemir”,

4. Laurențu Dobroțeanu și Camelia - Liliana Dobruțeanu - Audit, concepte și practică, Edit. Economică, 2002, pag. 16.

5. Marin Toma, op. cit. Pag. 98

6. Siserman, Sabin. Model for the diagnosis of management quality in public enterprises, în „Revista de Management și Inginerie Economică” vol, 15 nr. 2 (60); 2016, Cluj-Napoca, Todesco Publishing House, p. 324-354.

7. Siserman, Sabin. Extensii ale „brandului” coșerian în analize economice (coautor Mihaela Munteanu Siserman), în Oliviu Felecan, Daiana Felecan (ed), Magistri et alumni, amore scribendi. Studia, In honorem Professoris Nicolae Felecan, Cluj-Napoca, Editura Mega, Editura Argonaut, 2016, p. 292-299.

8. Siserman, Sabin Managementul de criză al entităților economice cu capital majoritar public deținute de unitățile administrative teritoriale. Considerente teoretice Vol I, Editura Mega, Cluj- Napoca. Carte de unic autor - 2016.

9. Siserman, Sabin Managementul de criză al entităților economice cu capital majoritar public deținute de unitățile administrative teritoriale. Studii econometrice Vol II, Editura Mega, Cluj-Napoca. Carte de unic autor - 2017.

10. Traian-Titu FODOR. Elaborarea și adaptarea hărții proceselor din Instituția Prefectului - Județul Maramureș, în Administrația publică la 100 de ani de la Marea Unire, Ed. Grinta, Alba Iulia, 2018;

11. ***Ghidul emis de UCAAPI, aprobat de Ministrul Finanțelor publice cu numărul 1624/2014 12. ***Hotărârea nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern 13. ***HOTĂRÂRE nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern

14. ***I.S.A., pag. 123

15. ***Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, actualizată în 2019 16. ***Legea 672 / 2002 legea auditului public intern, articolul 12 17. ***Legea 672 / 2002 legea auditului public intern, articolul 2, lit. g

18. ***672/2002 Legea auditului public intern, articolul 10, lit. a-f

19. ***672/2002 Legea auditului public intern, articolul 14, lit. a-c

20. ***legea 672 / 2002 Legea privind auditul public intern art. 13, lit. a-h

21. ***NNA, pag. 71

AUDITUL PERFORMANȚEI ÎNCASĂRILOR LA BUGETUL LOCAL ÎN PERIOADA 2017-2020

22. ***Ordonanța de Urgență a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 - Codul Administrativ;

23. ***https://dexonline.ro

24. ***Standardele internaționale de audit (ISA), aprobate de Consiliul Federației Internaționale a Contabililor (IFAC) și publicate de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), 2000.

Preview document

Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 1
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 2
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 3
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 4
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 5
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 6
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 7
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 8
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 9
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 10
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 11
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 12
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 13
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 14
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 15
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 16
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 17
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 18
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 19
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 20
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 21
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 22
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 23
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 24
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 25
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 26
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 27
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 28
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 29
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 30
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 31
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 32
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 33
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 34
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 35
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 36
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 37
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 38
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 39
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 40
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 41
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 42
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 43
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 44
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 45
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 46
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 47
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 48
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 49
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 50
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 51
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 52
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 53
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 54
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 55
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 56
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 57
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 58
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 59
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 60
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 61
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 62
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 63
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 64
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 65
Analiza performanței compartimentului ITL și executări silite privind încasările creanțelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Analiza performantei compartimentului ITL si executari silite privind incasarile creantelor la bugetul local pe capitole bugetare de venituri.pdf

Alții au mai descărcat și

Concepte și teorii de evaluare în afaceri - raport de evaluare a SNTFC CFR Călători SA

RAPORT DE EVALUARE S.N.T.F.C. CFR CĂLĂTORI S.A. 1.Client (Beneficiar) S.N.T.F.C. CĂLĂTORI S.A. 2.Executant S.C. DELTA CONSULTING S.R.L.,...

Analiză economică pe baza bilanțului - SC Confort SA Timișoara

CAPITOLUL 1. BILANŢUL – DEFINIŢIE, CONCEPTE, ISTORIC, GENERALITĂŢI 1.1 SCURT ISTORIC AL EVOLUŢIEI CONTABILITĂŢII Evoluţia contabilităţii a fost...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Ai nevoie de altceva?