Analiza Rentabilitatii Economice la SC Hidroelectrica SA Portile de Fier

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta disertatie trateaza Analiza Rentabilitatii Economice la SC Hidroelectrica SA Portile de Fier.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 81 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: lect.univ.dr. Draghici Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Capitolul.1.

Prezentarea S.C.HIDROELECTRICA S.A. PORŢILE DE FIER

1.1 Scurt istoric

La 1 Ianuarie 1964, în baza HCM 995 / 7. 1. 1963, a fost înfiinţată Întreprinderea Centrală ( I.C.H.) PORŢILE DE FIER al cărui obiect de activitate era supravegherea lucrărilor de investiţii pentru realizarea în comun a Sistemului Hidroenergetic şi de Navigatie (SHEN) Porţile de Fier I.

Execuţia obiectivului cu prevederile Acordului şi Convenţiilor dintre cele două părti, de către cele două şantiere, fiecare pentru lucrările de pe teritoriul său. Lucrările s-au desf`ăşurat pe baza unui plan general de execuţie prin care s-au fixat fazele principale de executie şi termenele de realizare pentru fiecare fază. Respectarea termenelor a permis ca la 3 August 1969 prin ecluza mal stâng să treacă primul vas, iar la 14 August 1969 navigaţia să se desf`ăşoare într-o singură treaptă.

Trecerea la functionarea în schemă normală la ecluzele în două trepte s-a realizat în Iunie 1971 pentru ecluza de pe malul stâng şi Aprilie 1972 pentru ecluza de pe malul drept.

Începând cu anul 1970 s-a trecut la activitatea de punere în funcţie a hidroagregatelor de producţie industrială astfel:

HG.1 la 14-08-1970 HG.3 la 21-02-1971 HG.5 la 20-08-1971

HG.2 la 02-11-1970 HG.4 la 30-04-1971 HG.6 la 28-11-1971

Fiecare grup are o putere instalată de 175 Mw. Pentru hidrocentrala de la Porţile de Fier II lucrările de execuţie au început la 1-05-1975. Hidrocentrala are opt grupuri cu o putere instalată totală de 216 Mw hidroagregate de tip bulb, orizontal, capsulat.

Ultimul grup a fost pus în funcţiune la 31-12-1986.

Din anul 1992 s-a pus în funcţiune primul hidroagregat la centrala suplimentară română, amplasată pe braţul GOGOŞU, după care a urmat punerea în funcţiune a hidroagregatelor din centrala suplimentară Iugoslavă, amplasată în frontul principal de retenţie astfel că la finele anului 1994 toate lucrările au fost terminate.

1.2. Organizarea firmei

S.C. HIDROELECTRICA S.A. Porţille de Fier este o persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acţiuni şi îşi desf`ăşoară activitatea în conformitate cu legile române în termenul H.G.R. 365/ 1998 publicată în monitorul Oficial nr. 264/03-07-1998.

S.C.HIDROELECTRICA S.A Portile de Fier are o structură organizatorică aprobată prin Hotărârea nr. 11/ 08-08-1998 a Consiliului de Administraţie, reactualizată prin HCA nr.13/1998, hotărâre datâ în baza HGR nr. 365/1998, a Ordinului Ministrului Industriilor şi Comerţului nr.3017/07-08-1998.

Obiect de activitate

Principiile de organizare a firmei se referă la:

• principiul unităţii de comandă scoate în evidenţă faptul că orice salariat trebuie să răspundă pe linie ierarhică unui singur şef.

• principiul de subsidiaritate se referă la faptul că , luarea deciziilor şi punerea lor în aplicare trebuie să fie făcută cât mai aproape de nivelul organizatoric de la care sunt generate problemele. Astfel spus: deciziile care pot fi luate la nivelul "N" sâ nu fie luate la nivelul superior.

• principiul echilibrului între răspunderi şi competenţe, are ca scop final echilibrul între nivelul responsabilităţilor şi nivelul competenţelor acordate (al autorităţii administrative).

• principiul scalar şi lantul de comandă afirmă că responsabilităţile şi competenţele într-o organizaţie trebuie să fie definite de sus în jos, într-o manieră clară şi f`ără întreruperi. Aplicarea acestui principiu în firmă duce la constituirea lanţului de comandă care reprezintă o linie continuă de-a lungul căreia autoritatea este definită până la ultimul salariat.

• principiul intervalului de management (control) scoate se referă la faptul că numărul subordonaţilor cu care lucreaz` direct conducătorul (intervalul de timp) este limitat. Nivelul efectiv variază în funcţie de circumstanţele concrete din organizare (calitatea conducătorului etc.) şi nivelul ierarhic.

Diagnostigrama organizării conducerii

Tabelul nr. 1.2.1.

Nr.

Crt. CRITERII S1

0,00 S2

0,25 S3

0,50 S4

0,75 S5

1,00 Coef.

de

Imp.

1. ORGANIZAREA CONDUCERII

Calitatea structurii organizatorice Respectă cadrul legal.cu grad mare de flexibil.

şi adaptabil 7

2. Calitatea sistemului informaţional Sistem informaţional relativ bine structurat, parţial informatizat 7

Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza Rentabilitatii Economice la SC Hidroelectrica SA Portile de Fier.doc