Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane intr-o Unitate de Invatamant Preuniversitar

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane intr-o Unitate de Invatamant Preuniversitar.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Abrudan Maria Madela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Argument 2
Capitolul 1 Managementul resurselor umane 3
1.1. Consideraţii generale 3
1.2. Evaluarea în managementul resurselor umane 6
1.3. Managementul resurselor umane în sistemul de învăţămînt 7
Capitolul 2 Managementul resurselor umane în sistemul educativ preuniversitar 13
2.1. Analiza şi diagnoza nevoilor educaţionale şi de formare 13
2.2. Resursele umane ale sistemului de învăţământ din România 16
2.3. Formarea personalului didactic 18
2.4.Evaluarea personalului didactic 21
2.5. Promovarea personalului didactic 23
2.6. Salarizarea personalului didactic 24
Capitolul 3 Analiza unei organizaţii şcolare în ceea ce priveşte managementul resurselor umane - Liceul Pedagogic ” Nicolae Bolcaş ” Beiuş 27
3.1. Descrierea organizaţiei 27
3.2. Dinamica resurselor umane 28
3.3. Analiza SWOT a unităţii şcolare – Liceul Pedagogic “Nicolae Bolcaş” 33
3.4 Program de formare continuă în cadrul unităţii şcolare analizate 37
3.5.Concluzii motivaţia performanţelor muncii în unitatea şcolară studiată 39
Capitolul 4 Proiect de dezvoltare instituţională a unităţii şcolare 2009- 2012 42
4.1. Diagnoza mediului intern şi extern 42
4.2. Analiza SWOT 44
4.3. Oferta educaţională 45
4.4. Misiunea şi viziunea 45
4.5. Scopuri 46
4.6. Opţiuni strategice 46
4.7. Indicatori de evaluare a performanţei 48
Capitolul 5 Concluzii 49
Bibliografie 51
Anexe 52

Extras din document

Argument

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Pe măsură ce organizaţiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia. Implementarea planului presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifica dacă sint atinse obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului resurselor umane.

Planul de resurse umane într-o unitate de învăţământ preuniversitar este creat în acord cu planul strategic al organizaţiei. Pe măsură ce organizaţia identifică oportunităţile de dezvoltare disponibile, este necesară corelarea lor cu abilităţile de care va fi nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, instruirea şi programele de recompensare sunt create în vederea atragerii, dezvoltării şi păstrării oamenilor cu abilităţile necesare.

Dezvoltarea resurselor umane în învăţământ implică un proces de instruire a oamenilor pentru a îndeplini sarcinile de care este nevoie în unitatea şcolară. Problema constă în recunoaşterea tipului de instruire de care angajaţii au nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să ţină cont de motivarea angajatului supus formării.

Orice organizaţie şcolară este în creştere şi de aceea trebuie stabilite metode de găsire şi angajare de oameni care să posede abilităţile solicitate. Acest lucru se reflectă de obicei într-o formă de planificare a resurselor umane. Analizându-se proiectele şi tendinţele viitoare ale organizaţiei - printr-un proiect de dezvoltare instituţională (PDI), se estimează numărul de oameni de care este nevoie şi tipul de abilităţi şi competenţe pe care le solicită eventualele posturi vacante.

Lucrarea de faţă încearcă să surprindă complexitatea sistemului de învăţământ, unde atât educaţii cât şi educatorii devin cadre de analiză a managementului resurselor umane.

Capitolul 1

Managementul resurselor umane

1.1. Consideraţii generale

"Orice aspect din activitatea unei organizaţii este determinat de competenţe, motivaţie şi eficienţă în organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea componentei umane este cea mai importantă deoarece de ea depinde cât de bine este realizat totul într-o organizaţie."

Alături de finalitatea economică sau socială a unei organizaţii, ultimele decenii au demonstrat necesitatea luării în considerare şi a finalităţii sale sociale. În zilele noastre, fără îndoială, resursa umană este considerată a fi strategică şi deci funcţia de personal a ajuns să fíe într-o poziţie de “arbitru” între obiectivele economice ale organizaţiei şi imperativele sociale şi umane.

Misiunea funcţiei de personal constă în punerea la dispoziţia organizaţiei a resurselor umane necesare, sub dubla restricţie a unei funcţionări armonioase şi eficiente a ansamblului uman şi a respectării dorinţei de echitate, securitate şi dezvoltare individuală a fiecărui membru. Funcţia de personal, alături de capacităţile de producţie, aprovizionare şi sisteme de distribuţie, de echipele de vânzare, de finanţe şi contabilitate, interacţioneazâ în cadrul activităţii curente a organizaţiei. Aceste procese pot fi influenţate de schimbările survenite în sistemul politic, social, economic şi tehnologic. Influenţele mediului extern al organizaţiei determină un proces continuu de adaptare, de schimbare, proces impus de necesitatea creşterii permanente a performanţei acesteia.

În cadrul acestui proces, funcţia de personal tinde să deţină rolul primordial; personalul este acela care trebuie să ia decizii referitoare la aspectele materiale, financiare, tehnologice, pentru bunul mers al organizaţiei; ei reprezintă factorul critic în efortul de creştere a productivităţii şi performanţei muncii.

Resursa umană a organizaţiei este adesea denumita “cel mai valoros activ” , deşi nu apare în evidenţele contabile. Succesul organizaţiei depinde însă de modul în care membrii săi pun în practică obiectivele acesteia; de aceea capacităţile şi calitatea resurselor umane sunt definitorii pentru rezultatele organizaţiei. Dar a lucra cu oamenii presupune a ţine cont de sensibilităţile şi caracteristicile emoţionale ale fiecărui individ. Oamenii au ambiţii şi năzuinţe, au nevoie de o măsură a rezultatelor lor şi au o complexitate de nevoi.

Există o serie de termeni ce descriu activitatea ce se desfăşoară pentru a ajuta organizaţia să-şi folosească la întreaga capacitate resursele umane. Cel mai utilizat termen în prezent este cel al ”managementului resurselor umane” (MRU). Acest concept se referă la trei aspecte legate de resursele umane:

• utilizarea resurselor umane;

• motivarea resurselor umane;

• protecţia resurselor umane.

Fisiere in arhiva (1):

  • Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane intr-o Unitate de Invatamant Preuniversitar.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA MANAGEMENT ÎN ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ZI