Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar

Disertație
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 21562
Mărime: 131.44KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Abrudan Maria Madela
UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA MANAGEMENT ÎN ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ FORMA DE ÎNVĂŢĂMÂNT - ZI

Cuprins

Argument 2

Capitolul 1 Managementul resurselor umane 3

1.1. Consideraţii generale 3

1.2. Evaluarea în managementul resurselor umane 6

1.3. Managementul resurselor umane în sistemul de învăţămînt 7

Capitolul 2 Managementul resurselor umane în sistemul educativ preuniversitar 13

2.1. Analiza şi diagnoza nevoilor educaţionale şi de formare 13

2.2. Resursele umane ale sistemului de învăţământ din România 16

2.3. Formarea personalului didactic 18

2.4.Evaluarea personalului didactic 21

2.5. Promovarea personalului didactic 23

2.6. Salarizarea personalului didactic 24

Capitolul 3 Analiza unei organizaţii şcolare în ceea ce priveşte managementul resurselor umane - Liceul Pedagogic ” Nicolae Bolcaş ” Beiuş 27

3.1. Descrierea organizaţiei 27

3.2. Dinamica resurselor umane 28

3.3. Analiza SWOT a unităţii şcolare – Liceul Pedagogic “Nicolae Bolcaş” 33

3.4 Program de formare continuă în cadrul unităţii şcolare analizate 37

3.5.Concluzii motivaţia performanţelor muncii în unitatea şcolară studiată 39

Capitolul 4 Proiect de dezvoltare instituţională a unităţii şcolare 2009- 2012 42

4.1. Diagnoza mediului intern şi extern 42

4.2. Analiza SWOT 44

4.3. Oferta educaţională 45

4.4. Misiunea şi viziunea 45

4.5. Scopuri 46

4.6. Opţiuni strategice 46

4.7. Indicatori de evaluare a performanţei 48

Capitolul 5 Concluzii 49

Bibliografie 51

Anexe 52

Extras din document

Argument

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul organizaţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă a obiectivelor acesteia şi satisfacerii nevoilor angajaţilor. Pe măsură ce organizaţiile se dezvoltă au de a face cu o serie de aspecte esenţiale ale managementului resurselor umane. Managerii creează un plan de atragere şi reţinere a persoanelor cu abilităţile de care are nevoie organizaţia. Implementarea planului presupune recrutarea, selecţia, integrarea, instruirea, recompensarea, alegerea beneficiilor celor mai potrivite şi evaluarea permanentă a performanţelor pentru a se verifica dacă sint atinse obiectivele organizaţionale. Aceste activităţi reprezintă componentele managementului resurselor umane.

Planul de resurse umane într-o unitate de învăţământ preuniversitar este creat în acord cu planul strategic al organizaţiei. Pe măsură ce organizaţia identifică oportunităţile de dezvoltare disponibile, este necesară corelarea lor cu abilităţile de care va fi nevoie pentru acoperirea lor. Recrutarea, instruirea şi programele de recompensare sunt create în vederea atragerii, dezvoltării şi păstrării oamenilor cu abilităţile necesare.

Dezvoltarea resurselor umane în învăţământ implică un proces de instruire a oamenilor pentru a îndeplini sarcinile de care este nevoie în unitatea şcolară. Problema constă în recunoaşterea tipului de instruire de care angajaţii au nevoie. Toate deciziile de instruire trebuie să ţină cont de motivarea angajatului supus formării.

Orice organizaţie şcolară este în creştere şi de aceea trebuie stabilite metode de găsire şi angajare de oameni care să posede abilităţile solicitate. Acest lucru se reflectă de obicei într-o formă de planificare a resurselor umane. Analizându-se proiectele şi tendinţele viitoare ale organizaţiei - printr-un proiect de dezvoltare instituţională (PDI), se estimează numărul de oameni de care este nevoie şi tipul de abilităţi şi competenţe pe care le solicită eventualele posturi vacante.

Lucrarea de faţă încearcă să surprindă complexitatea sistemului de învăţământ, unde atât educaţii cât şi educatorii devin cadre de analiză a managementului resurselor umane.

Capitolul 1

Managementul resurselor umane

1.1. Consideraţii generale

"Orice aspect din activitatea unei organizaţii este determinat de competenţe, motivaţie şi eficienţă în organizarea personalului. Dintre toate sarcinile managementului, conducerea componentei umane este cea mai importantă deoarece de ea depinde cât de bine este realizat totul într-o organizaţie."

Alături de finalitatea economică sau socială a unei organizaţii, ultimele decenii au demonstrat necesitatea luării în considerare şi a finalităţii sale sociale. În zilele noastre, fără îndoială, resursa umană este considerată a fi strategică şi deci funcţia de personal a ajuns să fíe într-o poziţie de “arbitru” între obiectivele economice ale organizaţiei şi imperativele sociale şi umane.

Misiunea funcţiei de personal constă în punerea la dispoziţia organizaţiei a resurselor umane necesare, sub dubla restricţie a unei funcţionări armonioase şi eficiente a ansamblului uman şi a respectării dorinţei de echitate, securitate şi dezvoltare individuală a fiecărui membru. Funcţia de personal, alături de capacităţile de producţie, aprovizionare şi sisteme de distribuţie, de echipele de vânzare, de finanţe şi contabilitate, interacţioneazâ în cadrul activităţii curente a organizaţiei. Aceste procese pot fi influenţate de schimbările survenite în sistemul politic, social, economic şi tehnologic. Influenţele mediului extern al organizaţiei determină un proces continuu de adaptare, de schimbare, proces impus de necesitatea creşterii permanente a performanţei acesteia.

În cadrul acestui proces, funcţia de personal tinde să deţină rolul primordial; personalul este acela care trebuie să ia decizii referitoare la aspectele materiale, financiare, tehnologice, pentru bunul mers al organizaţiei; ei reprezintă factorul critic în efortul de creştere a productivităţii şi performanţei muncii.

Resursa umană a organizaţiei este adesea denumita “cel mai valoros activ” , deşi nu apare în evidenţele contabile. Succesul organizaţiei depinde însă de modul în care membrii săi pun în practică obiectivele acesteia; de aceea capacităţile şi calitatea resurselor umane sunt definitorii pentru rezultatele organizaţiei. Dar a lucra cu oamenii presupune a ţine cont de sensibilităţile şi caracteristicile emoţionale ale fiecărui individ. Oamenii au ambiţii şi năzuinţe, au nevoie de o măsură a rezultatelor lor şi au o complexitate de nevoi.

Există o serie de termeni ce descriu activitatea ce se desfăşoară pentru a ajuta organizaţia să-şi folosească la întreaga capacitate resursele umane. Cel mai utilizat termen în prezent este cel al ”managementului resurselor umane” (MRU). Acest concept se referă la trei aspecte legate de resursele umane:

• utilizarea resurselor umane;

• motivarea resurselor umane;

• protecţia resurselor umane.

Preview document

Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 1
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 2
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 3
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 4
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 5
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 6
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 7
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 8
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 9
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 10
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 11
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 12
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 13
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 14
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 15
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 16
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 17
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 18
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 19
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 20
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 21
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 22
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 23
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 24
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 25
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 26
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 27
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 28
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 29
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 30
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 31
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 32
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 33
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 34
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 35
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 36
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 37
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 38
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 39
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 40
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 41
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 42
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 43
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 44
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 45
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 46
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 47
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 48
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 49
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 50
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 51
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 52
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 53
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 54
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 55
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 56
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 57
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 58
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 59
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 60
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 61
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 62
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 63
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 64
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 65
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 66
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 67
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 68
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 69
Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane într-o Unitate de Învățământ Preuniversitar - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Privind Managementul Resurselor Umane intr-o Unitate de Invatamant Preuniversitar.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Performantei Sistemului de Educatie Asistata de Calculator la Liceul Teoretic Nicolae Titulescu - Pucioasa

INTRODUCERE Considerat multă vreme, în mod nedrept şi neavizat, doar o formă a controlului financiar, auditul tinde să ocupe şi în ţara noastră...

Managementul resurselor umane - studiu de caz - organizația școlară

I. RESURSE „CALDE” - MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1.Principalele activităţi din domeniul managementului resurselor umane Schimbările profunde...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Procese Utilizate în Proiectarea și Dezvoltarea Organizațiilor

Managementul resurselor umane reprezintă un complex de activităţi orientate către utilizarea eficientă a factorului uman în scopul realizării...

Evaluarea Resurselor Umane

ARGUMENT O coordonata permanenta a conducerii intreprinderii o reprezinta aprecierea personalului, stabilirea si dirijarea perspectivei...

Te-ar putea interesa și

Aspecte privind managementul resurselor umane într-o unitate de învățământ preuniversitar

Argument Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea...

Managementul Strategic al unui Colegiu Tehnic

1. Particularităţi ale managementului strategic educaţional în sectorul public Managementul indică o anumită mentalitate, o manieră proprie, dar...

Managementul resurselor în învățământ

Aplicaţia nr.1 Rolul ordonatorilor de credite în etapizarea procedurii bugetare. Implicaţii asupra elaborării/aprobării programelor de investiţii...

Funcția de control - evaluare în instituțiile publice

Funcţia de control-evaluare în instituţiile publice (de învăţământ) 1. Conceptul de funcţie a managementului 1.1. Definirea managementului Din...

Ai nevoie de altceva?