Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 12876
Mărime: 109.68KB (arhivat)
Publicat de: Marinescu A.
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Grigroru

Cuprins

 1. Rezumat 4
 2. CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND EFICIENŢA ECONOMICĂ 5
 3. 1.1 Generalităţi 5
 4. 1.2. Formele şi obiectivele eficienţei 6
 5. CAPITOLUL II. EFICIENŢA ACTIVITĂŢILOR FIRMEI 12
 6. 2.1 Eficienţa activităţii de cercetare-dezvoltare 12
 7. 2.2 Eficienţa activităţii comerciale 14
 8. 2.3 Eficienţa activităţii de personal 17
 9. 2.4 Eficienţa activităţii de management 19
 10. CAPITOLUL III. STUDIU DE CAZ. ANALIZA EFICIENŢEI ACTIVITĂŢILOR SC. ANACONF S.R.L 21
 11. 3.1. Prezentarea firmei 21
 12. 3.2. Prezentarea situaţiei economico-financiare 22
 13. Concluzii 47
 14. Bibliografie 49

Extras din disertație

Termenul de eficienţă economică este utilizat frecvent intrând într-un limbaj cotidian, însemnând a atinge obiectivul propus, pe măsura pătrunderii în sfera economică abordările devenind din ce în ce mai nuanţate.

Teoria economiei a abordat cu multă atenţie eficienţa şi forma de exprimare a acesteia. Referitor la terminologia utilizată se întâlnesc noţiunile de eficienţă economică, eficienţă socială, eficienţă ecologică, eficienţă tehnologică, eficienţă strategică, etc 1Noţiunea generală de eficienţă economică exprimă rezultatul activităţii desfăşurată şi totalizarea cheltuielilor ocazionate de realizarea acestei activităţi. În general eficienţa economică reprezintă relaţia dintre eforturi şi efecte urmărind realizarea de efecte mari şi eforturi mici.

Atunci când o afacere este analizată din perspectiva eficienţei economice este recomandat ca investigaţiile să vizeze eficienţa economică a resurselor şi afacerii organizaţiei.

Există multe cazuri în latura socială sau ecologică când primează ceea ce face ca tot demersul să vizeze acest tip de eficienţă socială. Cu toate acestea, noţiunile nu se contrapun una alteia, ci se completează şi se recomandă să fie utilizate ori de câte ori particularităţile investigaţiilor o cer. Orice tip de efect economic, social, ecologic, etc. se converteşte în final în efect economic. Această precizare genereză concluzii foarte importante pentru calculul economic şi anume :

- Noţiunile de eficienţă socială, ecologică, tehnologică etc sunt forme de exprimare particulare folosite pentru abordările de tip punctual

- În timp ce eficienţa economică are un caracter sintetizator rezultă că aceasta le cuprinde într-un mix pe toate. În evaluarea eficienţei economice a unei afaceri efectele şi eforturile economice sunt cele care trebuie luate în considerare şi care cuantifică atât efortul şi efectele economice cât şi eforturi şi efecte extraeconomice.

Eficienţa reprezintă o măsură a eforturilor cu care s-au realizat efectele propuse. Comparând diferite elemente de cheltuieli cu elemente corelative ale efectelor utile se obtin o mulţime de indicatori de eficienţă în forma lor directă : - efecte directe raportat la cheltuieli ; sau în formă indirectă : - cheltuieli raportate la efecte directe.

Acest mod de a înţelege eficienţa a condus la definirea unei categorii economice printr-o exprimare de ansamblu şi îndreptarea cercetărilor spre aspecte de măsurare , de evaluare şi mai puţin de abordare absolută, teoretică din perspective gnoseologice.

Cercetătorul P. Nica susţine că definirea eficienţei economice poate avea 4 sensuri şi anume :

- un sens foarte larg care defineşte eficienţa însăşi a unei acţiuni sau resurse de a asigura efecte economice pozitive într-o organizaţie fiind exprimată prin raport între efecte şi cheltuieli , în vederea măsurării procentului de cheltuire a resurselor.

- un sens larg atunci când raportul cuprinde şi elemente care depăşesc sfera organizaţiei şi anume : efecte şi cheltuieli conexe, exprimând de fapt eficienţa absolută indiferent de comparaţii relative cu alte variabile.

- un sens restrâns când eficienţa cuprinde ca trăsătură suplimentară un raport în sine acceptabil în comparaţie cu alte rapoarte de activitate sau alte activităţi alternative.

- un sens foarte restrâns atunci când eficienţa este complexă având un caracter mai sintetic dat de echivalarea ca natură şi timp a gradului de efecte şi cheltuieli în vederea însumării lor.

La definirea eficienţei economice trebuie acceptate următoarele :

- o afacere este eficientă atunci când generează profit, în acest caz restricţionarea definirii ca raport efecte/efort fiind considerată o abordare îngustă;

- o afacere este eficientă atunci când profitul pe termen lung prezintă tendinţe de creştere şi în acest caz efectele trebuie să fie definite şi măsurate în raport cu timpul;

- o afacere este eficientă atunci când nu produc dezechilibre printre indicatorii de măsurare a eficienţei, fiind obligatoriu şi indicatorul de echilibru ;

- o afacere este eficientă atunci când nu afectează mediul ecologic rezultând că eficienţa economică are şi o dimensiune ecologică ;

Acestea imprimă modul de abordare a eficienţei economice implicit a eforturilor aferente unei afaceri indiferent de natura acesteia.

Preview document

Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 1
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 2
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 3
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 4
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 5
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 6
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 7
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 8
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 9
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 10
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 11
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 12
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 13
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 14
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 15
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 16
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 17
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 18
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 19
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 20
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 21
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 22
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 23
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 24
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 25
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 26
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 27
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 28
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 29
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 30
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 31
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 32
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 33
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 34
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 35
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 36
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 37
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 38
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 39
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 40
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 41
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 42
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 43
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 44
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 45
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 46
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 47
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 48
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 49
Aspecte Teoretice Privind Eficiența Economică - Pagina 50

Conținut arhivă zip

 • Aspecte Teoretice Privind Eficienta Economica
  • Abrevieri.doc
  • Capitole, concluzii, bibliografie.doc
  • Coperta.doc
  • Cuprins.doc
  • Rezumat.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Indicatori de eficiență

INDICATORI DE EFICIENTA Preocuparea oricarei firme de a desfasura o activitate poate fi urmarita cu ajutorul unor indicatori, asa cum sunt...

Interpretarea conținutului bilanțului contabil

INTERPRETAREA CONTINUTULUI BILANTULUI CONTABIL Utilizarea bilantului contabil ca instrument de analiza a activitatii economico-financiare la nivel...

Te-ar putea interesa și

Modelarea dinamică a pieței de capital

INTRODUCERE In orice economie nationala, indiferent cit de dezvoltata, piata de capital cu cele doua componente ale sale, piata primara si piata...

Analiza Societăților cu Răspundere Limitată în contextul schimbărilor legislative din România

Societatea comercială reprezintă un organism autonom, căruia legea i-a conferit personalitate juridică care oferă cadrul optim pentru realizarea...

Fundamentarea Deciziilor de Investiții în Baza Criteriului de Risc și Eficientă

ADNOTARE la teza de licenta in ştiinţe economice cu tema: “Fundamentarea deciziilor de investitii in baza criteriului de risc si eficienta”...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Analiza diagnostic a rentabilității la SC Morărit Panificație Roman SA

Introducere În condiţiile actuale ale instabilitǎţii mediului de afaceri și a sensibilitǎţii pieţelor, fenomen care se manifestǎ printr-o profundǎ...

Conectarea la rețeaua electrică a instalațiilor de generare distribuită pe baza energiei solare

Capitolul 1. INTRODUCERE. ACTUALITATEA TEMEI DE CERCETARE Tendinte generale. În conditiile unei cresteri substantiale a preturilor mondiale la...

Analiza investigării măsurilor de soluționare a conflictelor între angajatori și angajați, din perspectiva normelor etice, într-o întreprindere

INTRODUCERE Mediul de afaceri în care activează întreprinderile este plin de neprevăzut, dacă ținem seama de faptul ca cei mai mulți factori ce îl...

Particularități ale Marketingului Produselor Agricole în România

Capitolul 1. Piaţa – mediu extern principal al întreprinderii 1.1. Întreprinderea şi piaţa Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea într-un...

Ai nevoie de altceva?