Audit Intern și Frauda

Disertație
6/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 11137
Mărime: 715.39KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Camelia Liliana Dobroţeanu
Disertatie prezentata in cadrul masterului de la ASE

Cuprins

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE FRAUDĂ

1.1. Definiția fraudei

1.2. Tipuri de fraude

1.3. Factorii care incită la fraudă

CAPITOLUL 2. ROLUL AUDITORULUI INTERN ÎN PREVENIREA ȘI DETECTAREA FRAUDEI

2.1. Definiția auditului intern

2.2. Condițiile succesului misiunii de audit intern

2.3. Evaluarea sistemului de control intern

2.4. Detectarea fraudei

CAPITOLUL 3. IMPACTUL AUDITULUI INTERN ÎN DETECTAREA FRAUDEI LA NIVEL NAȚIONAL ȘI INTERNAȚIONAL

CAPITOLUL 4. RISCUL DE FRAUDĂ ÎN ABORDAREA AUDITULUI INTERN ÎN CADRUL UNEI SOCIETĂȚI

4.1. Prezentarea companiei

4.2. Rolul auditului intern in Zoo Pharma SRL

4.3. Desfășurarea auditului propriu-zis

a. Inițierea auditului

b. Colectarea și prelucrarea informațiilor

c. Evaluarea riscurilor

d. Activitățile de control ce pot fii efectuate

4.4. Constatarea şi raportarea neregularităţilor

4.5. Verificarea rezultatelor măsurilor corectoare

Extras din document

INTRODUCERE

In lumea afacerilor riscul de fraudă este din ce în ce mai des întalnit în cadrul firmelor. În același timp, multe firme care nu s-au confruntat încă cu această problemă cred că nici nu va apărea situația de fraudă și preferă să nu se gandească și să ia măsuri preventive în acest sens.

Frauda se întalnește atat in mediul public cat si privat și se practică de cele mai multe ori în complicitate cu cei de langă noi, cu colegii, clienții și furnizorii și vizează atat bunuri materiale cat și imateriale. Consecințele fraudei sunt enorme pentru companie și poate amenința existența acesteia și să-i pună reputația în joc. Astfel, costul fraudei pentru întreprinderile mici și mijlocii este greu de cuantificat cu atat mai mult cu cat cea mai mare parte a situațiilor de fraudă nu sunt cunoscute sau nu sunt făcute public.

Frauda are consecințe financiare însă efectele non-financiare sunt la fel de importante și nu trebuiesc omise. Frauda poate antrena pierderea încrederii în companie din partea clienților, acționarilor și altor parteneri și să-i compromită în mod iremediabil reputația. De aceea, o atenție particulară trebuie să i se acorde, de la cel mai înalt nivel al firmei pană la nivelul operațional.

Cea mai întalnită situație de fraudă este cea realizată de angajații firmei însă foarte întalnită este și frauda întreprinsă de prroprietarii companiilor, de către directori sau alte persoane însărcinate cu supervizarea diverselor activități.

Cea mai bună modalitate pentru o companie de a evita îndepărtarea de la obiectivele stabilite și de a evita riscul de fraudă care ar putea afecta realizarea acestor obiective o constituie autocontrolul urmat de luarea de acțiuni corective la toate nivelurile. Acest lucru se poate realiza prin intermediul controlului intern și auditului intern. Scopul acestei lucrări este de a raspunde unor întrebări esențiale precum : Care sunt formele pe care le poate lua frauda ? Care sunt semnalele de alarmă ? Cum se poate preveni frauda ? Care este rolul auditorului în detectarea fraudei ?

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE FRAUDĂ

1.1. Definiția fraudei

Frauda este un termen generic care cuprinde o multitudine de acte frauduloase din diverse domenii de activitate, ca spre exemplu : furt, delapidare,deturnare de fonduri,escrocherii, fals si uz de fals, ocolire a adevărului, ascundere a adevărului, comerț fraudulos si multe altele printre care pe loc fruntaș se mai situează corupția și spălarea de bani.

In sens larg, frauda este definită de Norma profesională 1210-A2A1 de audit intern ca “toate neregulile şi actele ilegale comise cu intenţia de a înşela. Fraudele pot fi comise în beneficiul entităţii sau în defavoarea acesteia, atât de către angajaţi colaboratori ai entităţii cât şi de persoane din exteriorul acesteia”.

Conform standardului internațional de audit 240 revizuit, frauda este definită ca ”un act intenţionat făcut de una sau mai multe persoane din rândul conducerii, celor însărcinaţi cu guvernanţa, angajaţilor sau unor terţe părţi, care implică folosirea unei înşelătorii pentru a obţine un avantaj nedrept sau ilegal”.

Potrivit aceluiași standard, frauda apare ca urmare a manipulării sau modificării înregistrărilor sau documentelor – falsificarea lor în scopul denaturării sau ascunderii adevărului. Deasemenea, deturnarea unor active sau furtul acestora se apropie foarte mult de o faptă cu caracter voit, alocarea acestora necorespunzatoare a unor active, ceea ce poate conduce chiar la înrăutațirea situației financiare a companiei auditate, cu consecințe directe asupra continuității activității acesteia. Eliminarea sau omiterea efectelor unor tranzacții din înregistrări sau documente sau înregistrarea în tranzacții fără substanță, în scopul cosmetizării situațiilor financiare fac parte din categoria evenimentelor frauduloase, ca și aplicarea greșită, în mod intenționat, a politicilor contabile în vederea prezentării unor situații financiare care să inducă în eroare utilizatorii.

Raportarea financiară frauduloasă presupune denaturări sau omisiuni intenţionate ale valorilor sau prezentărilor de informaţii în situaţiile financiare, în scopul inducerii în eroare a utilizatorilor. Raportarea financiară frauduloasă poate implica:

• Fapte de înşelăciune, cum ar fi manipularea, falsificarea sau modificarea înregistrărilor contabile sau a documentelor justificatoare pe baza cărora sunt întocmite situaţiile financiare. Interpretarea eronată sau omiterea intenţionată a evenimentelor, tranzacţiilor sau altor informaţii semnificative în situaţiile financiare.

• Aplicarea greşită în mod intenţionat a politicilor contabile aferente evaluării, recunoaşterii, clasificării, prezentării sau descrierii de informaţii.

• Delapidarea activelor presupune furtul activelor unei entităţi. Delapidarea activelor poate fi realizată printr-o varietate de modalităţi (incluzând chitanţe frauduloase, furt de active fizice sau necorporale sau determinarea unei entităţi să efectueze o plată pentru bunuri şi servicii nerecepţionate). Delapidarea este adesea însoţită de înregistrări sau documente false ori care induc în eroare, cu scopul de a tăinui lipsa activelor.

Preview document

Audit Intern și Frauda - Pagina 1
Audit Intern și Frauda - Pagina 2
Audit Intern și Frauda - Pagina 3
Audit Intern și Frauda - Pagina 4
Audit Intern și Frauda - Pagina 5
Audit Intern și Frauda - Pagina 6
Audit Intern și Frauda - Pagina 7
Audit Intern și Frauda - Pagina 8
Audit Intern și Frauda - Pagina 9
Audit Intern și Frauda - Pagina 10
Audit Intern și Frauda - Pagina 11
Audit Intern și Frauda - Pagina 12
Audit Intern și Frauda - Pagina 13
Audit Intern și Frauda - Pagina 14
Audit Intern și Frauda - Pagina 15
Audit Intern și Frauda - Pagina 16
Audit Intern și Frauda - Pagina 17
Audit Intern și Frauda - Pagina 18
Audit Intern și Frauda - Pagina 19
Audit Intern și Frauda - Pagina 20
Audit Intern și Frauda - Pagina 21
Audit Intern și Frauda - Pagina 22
Audit Intern și Frauda - Pagina 23
Audit Intern și Frauda - Pagina 24
Audit Intern și Frauda - Pagina 25
Audit Intern și Frauda - Pagina 26
Audit Intern și Frauda - Pagina 27
Audit Intern și Frauda - Pagina 28
Audit Intern și Frauda - Pagina 29
Audit Intern și Frauda - Pagina 30
Audit Intern și Frauda - Pagina 31
Audit Intern și Frauda - Pagina 32
Audit Intern și Frauda - Pagina 33
Audit Intern și Frauda - Pagina 34
Audit Intern și Frauda - Pagina 35
Audit Intern și Frauda - Pagina 36
Audit Intern și Frauda - Pagina 37
Audit Intern și Frauda - Pagina 38
Audit Intern și Frauda - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Audit Intern si Frauda.doc

Alții au mai descărcat și

Implementarea standardelor de control intern la nivelul entităților publice

Motivația și metodologia cercetării Dinamica economică actuală și acerba concurență existentă pe toate piețele, indiferent de profil, impun...

Studiu comparativ privind elaborarea și analiza bilanțului contabil

CAPITOLUL 1: OBIECTIVELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ŞI ROLUL LOR ÎN FUNDAMENTAREA TEORIILOR PRIVIND BILANŢUL CONTABIL 1.1. Delimitări şi fundamentări...

Relația dintre auditul intern și auditul extern în viziunea standardelor internaționale de audit

Introducere Scopul lucrării este acela de a scoate în evidenţă principalele diferenţe între auditul intern şi auditul intren, precum şi...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Auditul Sistemelor Informaționale

INTRODUCERE Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Lacta SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n au fost relevate legile comerciale...

Frauda si Eroarea ca Obiect al Auditului Financiar - Metode si Practici Specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Metode și Tehnici Utilizate în Auditul financiar-contabil

INTRODUCERE Timpul pe care îl trăim este caracterizat de ample procese de reformă economică şi financiară, ale căror obiective le reprezintă...

Te-ar putea interesa și

Auditul instituțiilor de credit. Studiu de caz Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Definiţie : Prin AUDIT se întelege examinarea profesională efectuată de o persoană autorizată, independentă în vederea exprimării...

Rolul auditului intern în evaluarea riscului de fraudă

1 . ROLUL SI OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN 1. Rolul auditului intern Auditul intern al calităţii 1 este o examinare sistematică şi independentă,...

Auditul intern și frauda la Vodafone

Notiuni introductive AUDITUL – DE CE? Pentru evaluarea dispoziţiilor prestabilite în vederea atingerii unui obiectiv dat.Pentru evaluarea...

Auditul Financiar - Raport de Audit Financiar

Scurt istoric al auditului Auditul a pornit de la o corectare specifică a fraudelor în documentele financiar-contabile, a continuat cu aprecierea...

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

1. CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE FRAUDA 1.1. Definitia fraudei Frauda este un termen generic care cuprinde o multitudine de acte frauduloase din...

Frauda în auditul intern

INTRODUCERE Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată cu...

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

Introducere Auditul intern poate fi definit ca proces de examinare a activităților unei organizații în scopul realizării unei evaluări...

Rolul Auditorului Intern în Abordarea și Prevenirea Fraudei

Introducere Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatii entitatii în scopul furnizarii unei evaluari...

Ai nevoie de altceva?