Auditul Sistemelor Informaționale

Disertație
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 13732
Mărime: 544.41KB (arhivat)
Publicat de: Carmen N.
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect. univ. dr. Corina Ionela Chersan
Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Specializarea Master Contabilitate, Expertiză şi Audit

Cuprins

 1. INTRODUCERE 2
 2. CAPITOLUL I. Considerente generale despre audit 3
 3. 1.1 Repere istorice privind activitatea de audit 3
 4. 1.2 Definire, concept si clasificări 6
 5. 1.3 Cadrul conceptual al auditului 11
 6. 1.4 Cadrul internațional reglementat pentru desfășurarea activității de audit 11
 7. CAPITOLUL II. Tehnologia informațională 17
 8. 2.1 Evoluţia sistemelor informatice 17
 9. 2.2 Sistem informatic vs. Sistem informaţional 20
 10. 2.3 Guvernanţa IT și COBIT 22
 11. CAPITOLUL III. Auditarea sistemelor informaţionale 26
 12. 3.1 Particularităţi ale controlului intern într-un mediu informatizat 26
 13. 3.2 Tehnici de audit asistate de calculator 30
 14. 3.3 Riscul de fraudă în mediul informatizat 35
 15. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 39
 16. BIBLIOGRAFIE 41
 17. LISTA FIGURILOR ŞI TABELELOR 44

Extras din disertație

INTRODUCERE

Dezvoltarea tehnologiilor informaționale specifice activităților financiar-contabile din cadrul organizațiilor a avut un impact puternic şi asupra auditului. Creşterea complexității sistemelor de contabilitate informatizată, precum şi a numărului de tranzacții înregistrate, au condus la înlocuirea cu o frecvenţă accelerată a tehnicilor „manuale” de audit, cu tehnici moderne, asistate de calculator cunoscute sub numele de CAATs (Computer Assisted Audit Techniques).

Folosirea tehnologiilor informaționale a determinat atât creşterea capacității de acumulare, stocare, analiză şi procesare a datelor şi informațiilor cât şi a nivelului controalelor realizate. La nivelul auditului, se observă modificări în modul de realizarea a lucrărilor şi de obținere a informațiilor în vederea formulării unei opinii privind eficiența, eficacitatea şi integritatea organizării şi funcționării societății auditate.

Prin lucrarea de față, Auditul sistemelor informaționale, ne propunem să analizăm caracteristicile auditului în mediul informatizat. Lucrarea nu descrie modul în care se poate efectua auditul unui sistem informațional, ci prezintă particularitățile şi riscurile de care auditorul trebuie să țină în cont în desfăşurarea unei misiuni de audit în acest domeniu.

Prima parte a lucrării, Considerente generale despre audit, se concentrează pe aspectele teoretice referitoare la conceptul de audit. Ce reprezintă auditul financiar, evoluția acestui noțiuni, inclusiv cadru internațional de reglementare a activității de audit sunt câteva subiecte abordate pe parcursul acestui capitol.

Pe parcursul celui de-al doilea capitol, Tehnologia informațională, ne-am concentrat pe conceptul de sistem informațional, diferențele care apar la nivel conceptual între noțiunea de sistem informațional şi cea de sistem informatic, precum şi pe cadrul general de aplicabilitate a practicilor privind securitatea şi controlul tehnologiilor informaționale (COBIT).

În ultima parte a lucrării ne-am axat pe particularitățile controlului intern într-un mediu informatizat, tehnicile de audit asistate de calculator şi posibilele riscuri de fraudă din mediul informatic. Utilizarea tehnologiilor informaţionale generează o serie de beneficii, dar şi riscuri la nivelul organizaţiilor care, în mod firesc, au consecinţe asupra realizării auditului. Ca urmare, opiniile privind modul în care ar trebui ele utilizate sunt diverse şi trebuie analizate din ambele puncte de vedere.

CAPITOLUL I. Considerente generale despre audit

1.1 Repere istorice privind activitatea de audit

Activitatea de audit a apărut ca urmare a necesității statului și a entităților economice de a supraveghea modul în care au fost utilizate fondurile publice sau private și să identifice neregulile care apar în aceste sisteme economice.

Dan Țogoe, în lucrarea ”Auditul public intern între exigențele cadrului normativ și realitățile perioadei de tranziție” prezintă schematic evoluția activității de audit, începând cu anul 2000 î.Hr. și până în prezent:

Tabelul nr. 1.1 Evoluția activității de audit

Perioada Solicitanții auditului Auditorii Obiectivele auditului

2000 î.Hr. – 1700 d.Hr. Regi, împărați, conducători ai bisericii și instituții ale statului Clerici sau scriitori Pedepsirea celor care deturnau fonduri. Protejarea patrimoniului

1700 – 1850 Instituții ale statului, tribunale comerciale și acționari Contabili Reprimarea fraudelor și pedepsirea făptașilor. Protejarea patrimoniului

1850 – 1900 Instituții ale statului și acționari Profesioniști contabili sau juriști Evitarea fraudelor și atestarea fiabilității bilanțului contabil

1900 – 1940 Instituții ale statului și acționari Profesioniști auditori sau contabili Evitarea fraudelor și erorilor și atestarea fiabilității situațiilor financiare

1940 -1970 Instituții ale statului, bănci și acționari Profesioniști auditori sau contabili Atestarea sincerității și regularității situațiilor financiare

1970 – 1990 Instituții ale statului, terți și acționari Profesioniști auditori, contabili și consultanți Atestarea calității controlului intern și respectarea normelor contabile și a normelor de audit

După 1990 Instituții ale statului, terți și acționari Profesioniști auditori și consultanți Atestarea imaginii fidele a conturilor și a calității controlului intern în concordanță cu normele. Protejarea contra fraudei internaționale.

(Sursa: Ţogoe, D., Auditul public intern între exigențele cadrului normativ și realitățile perioadei de tranziție, Ed. , 200X, p. 56)

Deşi nu a fost cunoscut sub aceeași denumire de la început, conceptul de audit, are rădăcini vechi în istorie el fiind atestat din timpul lui Carol cel Mare, persoanele care desfășurau această activitatea fiind cunoscuți sub denumirea de ”Missi Dominici”, iar în perioada lui Eduard I aceștia erau cunoscuți sub denumirea de ”auditori”.

Până în secolul al șaisprezecelea auditul era cerut de regi, împărați, biserici și state, ordonatori audit care apelau la clerici sau scriitori legali pentru ”auditarea” situațiilor financiare, obiectivele ”auditului” fiind cele de a demasca persoanele care deturnau fonduri.

Între anii 1700-1850 cei care erau ordonatori de audit, statele, tribunalele comerciale și acționarii desemnau pentru desfășurarea activității de audit contabili având ca scop principal protejarea patrimoniului și deturnarea fraudelor.

Preview document

Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 1
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 2
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 3
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 4
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 5
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 6
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 7
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 8
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 9
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 10
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 11
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 12
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 13
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 14
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 15
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 16
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 17
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 18
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 19
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 20
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 21
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 22
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 23
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 24
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 25
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 26
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 27
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 28
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 29
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 30
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 31
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 32
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 33
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 34
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 35
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 36
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 37
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 38
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 39
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 40
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 41
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 42
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 43
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 44
Auditul Sistemelor Informaționale - Pagina 45

Conținut arhivă zip

 • Auditul Sistemelor Informationale.doc

Alții au mai descărcat și

Imobilizările corporale în standardele internaționale de raportare financiară și în reglementările contabile naționale conforme cu directivele europene

Lucrarea elaborată pentru susținerea temei de disertație, intitulată “Imobilizările corporale în Standardele Internaționale de Raportare Financiară...

Cercetare și aprofundare privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale

INTRODUCERE Tema lucrării mele de disertație se intitulează “Cercetarea și aprofundarea privind TVA-ul conform noilor reglementări naționale” și...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Auditul Sistemelor Informatice

1 Prezentarea generală a sistemului informatic si informaţional din cadrul societatii. 1.1 Definiţia sistemului informatic si informational....

Impactul Tehnologiilor Informaționale Asupra Activității de Analiză Economico-financiară a Întreprinderii

Introducere Prin această lucrare mi-am propus să pun în evidenţă importanţa noilor tehnologii informaţionale în efectruare de analize...

Auditul Sistemelor Informatice

I. DESCRIEREA SISTEMULUI INFORMATIC SI A SISTEMULUI INFORMATIONAL DIN UNITATEA BACARA DELTA BANK AGENTIA UNIRII, IN VEDEREA REALIZARII PLANULUI DE...

Contabilitate managerială SC Dumicon SRL

Noțiuni introductive Contabilitatea managerială reprezintă un domeniu distinct în cadrul evidenței contabile, care furnizează informații analitice...

Auditul Sistemului Informatic WinMENTOR

În cadrul societăţii comerciale INFINITY CONSULTING SRL (companie specilizată în servicii financiar-contabile care a fost înfiinţată în anul 2002)...

Te-ar putea interesa și

Practică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Auditul Sistemelor Informatice

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Auditarea Sistemului Informatic

Capitolul 1 Auditul sistemelor informatice, componentă a sistemului de audit 1.1. Definirea şi conceptul auditului sistemelor informatice În...

Proiect auditul și controlul sistemelor informaționale - Saga C

.) Prezentarea generala a sistemului informational 1.1) Definitia sistemului informational Sistemul informational reprezinta ansamblul de...

Auditul Sistemelor Informatice Contabile și Bancare

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Auditul intern la instituțiile publice

Exprim întreaga mea recunoştinţă doamnei profesor universitar Lect. Dr. IONELA CORINA CHERSAN, coordonatorul acestei lucrări, care m-a îndrumat cu...

Audit

STANDARDELE DE AUDIT ALE SISTEMELOR INFORMATIONALE EMISE DE ISACA Natura activitatii de audit a sistemelor informationale precum si cunostiintele...

Ai nevoie de altceva?