Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale

Disertație
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 16672
Mărime: 184.75KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

CAPITOLULUL 1

PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L.

POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU

1.1 Informaţii generale privind societatea comercială „TOTAL ACTIV PRODCOM” S.R.L. Poşta-Câlnău-Buzău”

Societatea Comercială „ TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L. îsi are sediul în localitatea Poşta Câlnău din judeţul Buzău şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J10/1609/1993.

Forma juridica-Societatea comercială cu raspundere limitată, conform Legii nr.31/1990 republicată. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, iar modificările de capital, forma de proprietate sau desfiinţarea se fac în conformitate cu legislaţia din România.

Societatea TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L.-are un capital social subscris şi vărsat la constituirea societăţii în valoare de 103800 lei, aport adus în numerar care se divide în 1380 parţi sociale egale, a câte 10 lei fiecare, contribuţia exclusivă a asociatului unic. Toate părţile sociale aparţin în exclusivitate asociatului unic şi ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile, sub sancţiunea prevazută de art.29 din Legea 31/1990 republicată.

Societatea are o gamă largă de activităţi prevăzută în actul constitutiv, completat cu menţiunile ulterioare.

Principalul obiect de activitate al societăţii, conform nomencltorului CAEN este: PRODUCŢIA, PRELUCRAREA ŞI CONSERVAREA CĂRNII.

După gradul de mărime, firma „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L se încadrează în clasa întreprinderilor mici (10-100 salariaţi). Fiind o întreprindere mică, în situaţia unor evoluţii economice deosebite ( crize economice), se comportă mai bine decât cele mari şi mijlocii, deorece întreprinderile mici sunt flexibile şi pot adapta imediat fabricaţia..

Alte avantaje datorate încadrării în clasa întreprindereilor mici este structura organizatorică simplă ( 3 nivele ierarhice), care conduc la cost scăzut, circulaţia corectă a informaţiei şi deciziilor, o bună gestiune a resurselor umane şi crearea unor noi locuri de muncă.

Societatea poate înfiinţa filiale şi sucursale în ţară si în străinătate, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, societatea poate înfiinţa magazine, depozite, puncte de lucru în orice localitate din ţara, în spaţii proprii, închiriate sau atribuite.

Spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea este proprietatea a S.C. TOTAL ACTIV PRODCOM SRL prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat în data de 15-02-2000 sub numărul 2022. Spaţiul constă în clădiri din beton, compartimentate astfel încât să permită desfăşurarea fluxului tehnologic de obţinere şi depozitare a preparatelor din carne, şi este dotat cu toate utilajele necesare desfăşurării acestei activităţi.

1.2 Performanţele economice şi de producţie

Organizarea procesuală se referă la organizarea proceselor de muncă fizică şi

intelectualădintr-o firmă şi se concretizează în delimitarea şi definirea funţiilor întreprinderii şi a componentelor acestor activităţi, atribuţii, sarcini.

Conform obiectului de activitate, programul de producţie începe cu prepararea cărnii în vederea tranşării pentru prelucrarea în producţia de preparate, comercializarea cărnii şi a produselor din carne prin unitaţi de alimentaţie publică.

Programul de producţie se desfăşoară în raport cu materia primă recepţionată, cu capacitatea de tranşare şi depozitare corespunzătoare şi cu cererea pentru consum sau industrializare a produselor rezultate, respectând normele impuse de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

Grupa preparatelor din carne cuprinde diverse produse cunoscute sub numele de salamuri, carnaţi, tobe, specialităţi, afumături, în compoziţia cărora intră materii prime de origine animală,materii auxiliare (condimente, sare, înveliş, sfoară).

Fazele procesului tehnologic de pregatire a compoziţiei cuprind urmatoarele operaţii:

• cântarirea materiilor prime şi auxiliare;

• măruntirea, omogenizarea şi fabricarea şi fasonarea;

• umplerea şi legarea.

În cadrul grupei „ salamuri ” se pot fabrica diferite sortimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de standardele în vigoare. Pentru fiecare sortiment producătorul va întocmi specificaţia tehnică ce va cuprinde toate caracteristicile produsului şi anume: forma, aspectul exterior, aspectul de secţiune, gustul, mirosul şi consistenţa conform STAS 9063-5/3-73.

Activitatea este coordonată de administratorul societăţii, dl. Gheorghe. Rădulescu, care îndruma, conduce şi raspunde de activitatea ei, având în principal următoarele preocupări:

• prospectarea pieţelor de desfacere a produselor;

• asigurarea în timp util cu materie primă, materiale auxiliare şi materiale de întreţinere;

• asigurerea de comenzi şi contracte;

• încheie contracte pentru produsele din profilul său de fabricaţie pe baza orientărilor şi prognozelor de dezvoltare în perspectivă;

• răspunde de livrarea produselor la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele economice.

Preview document

Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 24
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 25
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 26
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 27
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 28
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 29
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 30
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 31
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 32
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 33
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 34
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 35
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 36
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 37
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 38
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 39
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 40
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 41
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 42
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 43
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 44
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 45
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 46
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 47
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 48
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 49
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 50
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 51
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 52
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 53
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 54
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 55
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 56
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 57
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 58
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 59
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 60
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 61
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 62
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 63
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 64
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 65
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 66
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 67
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 68
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 69
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 70
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 71
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 72
Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontărilor cu Furnizorii și Clienții

CAPITOLUL 1. DELIMITĂRI PRIVIND RELAŢIILE CU FURNIZORII ŞI CLIENŢII 1.1. Definiţii, forme şi clasificări ale relaţiilor cu furnizorii şi clienţii...

Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Organizarea Contabilității de Gestiune și a Calculației Costurilor în Condițiile Aplicării Metodei pe Comenzi

CAPITOLUL I Locul şi rolul informaţiilor privind costul de producţie în activitatea de conducere a S.C. Ind Complex CF-S.A. Acţiunea de...

Contabilitatea Operațiunilor de Export în Comerțul Exterior

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA COMERŢULUI EXTERIOR NECESITATE ŞI SPECIFICITATE 1.1.COMERŢUL EXTERIOR – DEFINIRE, FUNDAMENTARE, ROL Comerţul...

Studiu Privind Contabilitatea Financiara a Veniturilor si Cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Stocurile și Producția în Curs de Execuție

CAPITOLUL I: ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND STOCURILE ŞI PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE În acest capitol am definit noţiunile teoretice referitoare la...

Ai nevoie de altceva?