Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale

Disertație
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 16672
Mărime: 184.75KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Extras din document

CAPITOLULUL 1

PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITATEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L.

POŞTA-CÂLNĂU-BUZĂU

1.1 Informaţii generale privind societatea comercială „TOTAL ACTIV PRODCOM” S.R.L. Poşta-Câlnău-Buzău”

Societatea Comercială „ TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L. îsi are sediul în localitatea Poşta Câlnău din judeţul Buzău şi este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J10/1609/1993.

Forma juridica-Societatea comercială cu raspundere limitată, conform Legii nr.31/1990 republicată. Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, iar modificările de capital, forma de proprietate sau desfiinţarea se fac în conformitate cu legislaţia din România.

Societatea TOTAL ACTIV PRODCOM S.R.L.-are un capital social subscris şi vărsat la constituirea societăţii în valoare de 103800 lei, aport adus în numerar care se divide în 1380 parţi sociale egale, a câte 10 lei fiecare, contribuţia exclusivă a asociatului unic. Toate părţile sociale aparţin în exclusivitate asociatului unic şi ele nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile, sub sancţiunea prevazută de art.29 din Legea 31/1990 republicată.

Societatea are o gamă largă de activităţi prevăzută în actul constitutiv, completat cu menţiunile ulterioare.

Principalul obiect de activitate al societăţii, conform nomencltorului CAEN este: PRODUCŢIA, PRELUCRAREA ŞI CONSERVAREA CĂRNII.

După gradul de mărime, firma „TOTAL ACTIV PRODCOM ” S.R.L se încadrează în clasa întreprinderilor mici (10-100 salariaţi). Fiind o întreprindere mică, în situaţia unor evoluţii economice deosebite ( crize economice), se comportă mai bine decât cele mari şi mijlocii, deorece întreprinderile mici sunt flexibile şi pot adapta imediat fabricaţia..

Alte avantaje datorate încadrării în clasa întreprindereilor mici este structura organizatorică simplă ( 3 nivele ierarhice), care conduc la cost scăzut, circulaţia corectă a informaţiei şi deciziilor, o bună gestiune a resurselor umane şi crearea unor noi locuri de muncă.

Societatea poate înfiinţa filiale şi sucursale în ţară si în străinătate, cu respectarea prevederilor legale. De asemenea, societatea poate înfiinţa magazine, depozite, puncte de lucru în orice localitate din ţara, în spaţii proprii, închiriate sau atribuite.

Spaţiul în care îşi desfăşoară activitatea este proprietatea a S.C. TOTAL ACTIV PRODCOM SRL prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat în data de 15-02-2000 sub numărul 2022. Spaţiul constă în clădiri din beton, compartimentate astfel încât să permită desfăşurarea fluxului tehnologic de obţinere şi depozitare a preparatelor din carne, şi este dotat cu toate utilajele necesare desfăşurării acestei activităţi.

1.2 Performanţele economice şi de producţie

Organizarea procesuală se referă la organizarea proceselor de muncă fizică şi

intelectualădintr-o firmă şi se concretizează în delimitarea şi definirea funţiilor întreprinderii şi a componentelor acestor activităţi, atribuţii, sarcini.

Conform obiectului de activitate, programul de producţie începe cu prepararea cărnii în vederea tranşării pentru prelucrarea în producţia de preparate, comercializarea cărnii şi a produselor din carne prin unitaţi de alimentaţie publică.

Programul de producţie se desfăşoară în raport cu materia primă recepţionată, cu capacitatea de tranşare şi depozitare corespunzătoare şi cu cererea pentru consum sau industrializare a produselor rezultate, respectând normele impuse de legislaţia sanitar-veterinară în vigoare.

Grupa preparatelor din carne cuprinde diverse produse cunoscute sub numele de salamuri, carnaţi, tobe, specialităţi, afumături, în compoziţia cărora intră materii prime de origine animală,materii auxiliare (condimente, sare, înveliş, sfoară).

Fazele procesului tehnologic de pregatire a compoziţiei cuprind urmatoarele operaţii:

• cântarirea materiilor prime şi auxiliare;

• măruntirea, omogenizarea şi fabricarea şi fasonarea;

• umplerea şi legarea.

În cadrul grupei „ salamuri ” se pot fabrica diferite sortimente, cu respectarea condiţiilor prevăzute de standardele în vigoare. Pentru fiecare sortiment producătorul va întocmi specificaţia tehnică ce va cuprinde toate caracteristicile produsului şi anume: forma, aspectul exterior, aspectul de secţiune, gustul, mirosul şi consistenţa conform STAS 9063-5/3-73.

Activitatea este coordonată de administratorul societăţii, dl. Gheorghe. Rădulescu, care îndruma, conduce şi raspunde de activitatea ei, având în principal următoarele preocupări:

• prospectarea pieţelor de desfacere a produselor;

• asigurarea în timp util cu materie primă, materiale auxiliare şi materiale de întreţinere;

• asigurerea de comenzi şi contracte;

• încheie contracte pentru produsele din profilul său de fabricaţie pe baza orientărilor şi prognozelor de dezvoltare în perspectivă;

• răspunde de livrarea produselor la termenele şi în condiţiile prevăzute în contractele economice.

Preview document

Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 1
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 2
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 3
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 4
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 5
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 6
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 7
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 8
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 9
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 10
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 11
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 12
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 13
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 14
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 15
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 16
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 17
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 18
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 19
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 20
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 21
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 22
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 23
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 24
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 25
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 26
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 27
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 28
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 29
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 30
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 31
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 32
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 33
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 34
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 35
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 36
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 37
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 38
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 39
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 40
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 41
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 42
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 43
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 44
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 45
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 46
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 47
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 48
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 49
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 50
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 51
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 52
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 53
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 54
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 55
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 56
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 57
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 58
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 59
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 60
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 61
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 62
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 63
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 64
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 65
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 66
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 67
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 68
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 69
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 70
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 71
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 72
Contabilitatea creanțelor și datoriilor comerciale - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Contabilitatea Creantelor si Datoriilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Studiu privind contabilitatea financiară a veniturilor și cheltuielilor

CAPITOLUL I CAPITOLUL I. 1 Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate (IASC) a intrat in vigoare pe data de 29 iunie 1973 ca...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale - IAS 16

INTRODUCERE În condiţiile unei economii de piaţă, afacerile dezvoltă obiectul unei tranzacţii comerciale, astfel punându-se problema stabilirii...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Contabilitatea veniturilor entității economice și analiza acestora

Annotation. Dans l'économie de marché, la comptabilité est nécessaire pour s'assurer que l'information objective et véridique contenues dans les...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Regimul juridic al capitalului social și reflectarea în contabilitate

INTRODUCERE Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a societății omenești, din nevoia de a cunoaște volumul de muncă vie și...

Rolul Capacității de Autofinanțare și a cash-flow-lui în Caracterizarea Performanțelor economico-financiare ale Firmei

CAPITOLUL I: ROLUL CAPACITĂŢII DE AUTOFINANŢARE ŞI A CASH-FLOW-LUI ÎN CARACTERIZAREA PERFORMANŢELOR ECONOMICO-FINANCIARE ALE FIRMEI 1.1. CONCEPTUL...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Creanțelor și a Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare întreprindere a unei ridicate performante economice şi financiare şi a unei inalte şi durabile...

Contabilitatea si Analiza Creantelor si Datoriilor Comerciale - SC Trans Europa SA Galati

CAPITOLUL I CONTRACTE COMERCIALE 1.1. Notiuni generale Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreuna)....

Contabilitatea Datoriilor si Creantelor Comerciale - SC Regnafor SA Vatra Dornei

1.1 Scurt istoric al întreprinderii S.C. REGNAFOR S.A. este persoana juridica româna, având forma juridica de societate comerciala pe actiuni cu...

Contabilitatea și Analiza Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE SCOPUL ŞI OBIECTIVELE LUCRĂRII Lucrarea privind “Contabilitatea şi analiza creanţelor şi datoriilor comerciale” se efectuează la...

Studiu privind Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLUL I NOŢIUNI FUNDAMENTALE PRIVIND DECONTĂRILE DATORIILOR ŞI CREANŢELOR COMERCIALE Contabilitatea nu are hotare. Limitele ei teoretice,...

Contabilitatea și Analiza Datoriilor și Creanțelor Comerciale

CAPITOLULUL 1 PARTICULARITĂŢI PRIVIND ACTIVITAEA ŞI ORGANIZAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE ALIASS S.A. TÂRGOVIŞTE 1.1. SCURT ISTORIC AL SOCIETĂŢII...

Evaluearea Creantelor si Datoriilor unei Societati Comerciale

Capitolul 1. Introducere Realizarea operatiilor specifice activitatii de exploatare impun ca entitatea sa se angreneze in mediul economico-social...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Comerciale

INTRODUCERE Realizarea de catre fiecare intreprindere a unei ridicate performante economice si financiare si a unei competitivitati viabile, in...

Ai nevoie de altceva?