Contabilitatea Operatiunilor de Leasing

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Aceasta disertatie trateaza Contabilitatea Operatiunilor de Leasing.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 100 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 9 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

C U P R I N S
I N T R O D U C E R E 1
1. ASPECTE GENERALE PRIVIND TERMENUL DE LEASING 3
1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE LEASING 3
1.2 SCURT ISTORIC AL CONCEPTULUI DE LEASING 6
1.3 AVANTAJELE ŞI LIMITELE LEASING-ULUI 10
1.4 IMPORTANŢA LEASING-ULUI FAŢĂ DE ALTE OPERAŢIUNI FINANCIARE 14
1.5 LEASEBACK ŞI TRANZACŢIILE DE VÂNZARE 20
1.6 LEASING-UL ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ 21
1.7 PIAŢA DE LEASING ÎN ROMÂNIA 26
2. CONTRACTUL ŞI OPERAŢIUNILE DE LEASING 31
2.1 CONTRACTUL DE LEASING 31
2.1.1 OBIECTUL CONTRACTULUI DE LEASING 34
2.2 CLASIFICAREA OPERAŢIUNILOR DE LEASING 36
2.3 PARTICIPANŢII LA OPERAŢIUNEA DE LEASING 40
2.4 SCHEME DE DERULARE ŞI FINANŢARE A OPERAŢIUNILOR DE LEASING 42
3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR DE LEASING ÎN ROMÂNIA 46
3.1. LEASING-UL PREZENTAT PRIN PRISMA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE – IAS 17 46
3.2 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING FINANCIAR ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE LOCATARILOR 51
3.3 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING FINANCIAR ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE LOCATORILOR 56
3.4 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING OPERAŢIONAL ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE LOCATARILOR 60
3.5 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING OPERAŢIONAL ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE LOCATORILOR 64
3.6 ASPECTE FISCALE: IMPOZITUL PE PROFIT - REGLEMENTĂRI SPECIALE 67
3.7 TRANSFERUL PROPRIETĂŢII ÎN CONTRACTUL DE LEASING 69
4. STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA OPERAŢIUNILOR DE LEASING LA S.C. PUBLIFASHION S.R.L 71
4.1 MEDIUL FIRMEI 72
4.1.1 Macromediul firmei 72
4.1.2 Micromediul firmei 74
4.2 EVIDENŢIEREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR DE LEASING 76
CONCLUZII ŞI PROPUNERI 83
B I B L I O G R A F I E 85
A N E X E 87

Extras din document

I N T R O D U C E R E

Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o întreprindere şi cât de important este acesta faţă de alte tehnici de finanţare.

Motivul pentru care am ales această lucrare este acela că leasing-ul se referă la un domeniu aflat la începuturile dezvoltării sale în România, şi aceasta vine tocmai dintr-o atentă observare şi deplină înţelegere a complexităţii mecanismelor economiei de piaţă: nu dreptul de proprietate asupra mijloacelor fixe generează profituri pentru companie, ci utilizarea cu maxim de randament a acestora.

Capitolul I este dedicat aspectelor generale privind termenul de leasing. După mai multe definiţii ale leasingului date de mari autori şi cercetători în domeniul leasingului, atât români, cât şi străini, am căutat să prezint într-un mod cât mai clar locul leasingului în cadrul tehnicilor de finanţare. Tot în acest capitol am analizat importanţa sa faţă de alte operaţiuni financiare şi am prezentat într-un mod sumar legislaţia privind leasingul în România, dar şi piaţa leasingului din ţara noastră, ţinând cont că şi această piaţă a avut de suferit în urma crizei economice mondiale.

Pentru următorul capitol, cel de-al II-lea am optat pentru o prezentare amănunţită a operaţiunilor de leasing făcând referire la clasificarea şi participanţii acestor operaţiuni, la care adăugat câteva din schemele de derulare şi finanţare a acestora şi aspectele ce se regăsesc într-un contract de leasing.

În cel de-al treilea capitol, atenţia am acordat-o aspectelor generale privind contabilitatea operaţiunilor de leasing în conformitate cu Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 17 (IAS 17 - “Leasing”), precum şi contabilizarea operaţiunilor în situaţiile financiare, atât la locator cât şi la locatar, atât pentru leasing-ul financiar cât şi pentru cel operaţional.

Capitolul IV reprezintă studiul de caz al acestui proiect. Am ales ca studiu de caz contractarea în regim de leasing financiar a unui echipament tehnologic de către o societate comercială. Exemplul meu a fost, pe cât posibil, axat pe etapele desfăşurării unui contract de leasing, dar şi pe clauzele ce se regăsesc într-un astfel de contract.

În concluziile finale am reluat şi subliniat aspectele principale puse şi discutate în lucrare, reliefând cu această ocazie cele mai importante idei la care am ajuns în urma cercetării întreprinse.

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu. Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de documentare, dar şi de cercetare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei, mai ales că leasingul este cu mult mai apreciat şi mai căutat, decât alte tehnici de finanţare. Prin combinarea datelor teoretice cu cele practice am încercat a reliefa o serie de aspecte cu privire la leasing şi etapele ce trebuie parcurse în cazul finanţării unui autoturism în sistem leasing.

O preocupare principală pentru elaborarea acestei lucrări, a fost utilizarea şi valorificarea unei bibliografii, de cel mai înalt nivel, opera unor specialişti, cercetători ai leasingului, recunoscuţi în România şi pe plan internaţional.

Cu speranţa că această lucrare va reprezenta un ajutor pentru cei ce doresc să se informeze asupra leasingului, le-o dedic din tot sufletul împreună cu urările mele sincere de succes!

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND TERMENUL DE LEASING

1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE LEASING

În literatura de specialitate se întâlnesc o serie de formulări ale conceptului de leasing, însă o diferenţiere se observă doar atunci când leasingul este privit din anumite puncte de vedere ce le vom evidenţia în următoarele rânduri.

Definiţia leasingului poate fi dată atât din punct de vedere economic, cât şi juridic.

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul.

Fisiere in arhiva (1):

  • Contabilitatea Operatiunilor de Leasing.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ – BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE MASTERAT „GESTIUNE ŞI AUDIT FINANCIAR”