Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

Disertație
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 100 în total
Cuvinte : 30370
Mărime: 249.02KB (arhivat)
Publicat de: Marius M.
Cost: 13 puncte
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR“ – BUCUREŞTI FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE MASTERAT „GESTIUNE ŞI AUDIT FINANCIAR”

Cuprins

 1. C U P R I N S
 2. I N T R O D U C E R E 1
 3. 1. ASPECTE GENERALE PRIVIND TERMENUL DE LEASING 3
 4. 1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE LEASING 3
 5. 1.2 SCURT ISTORIC AL CONCEPTULUI DE LEASING 6
 6. 1.3 AVANTAJELE ŞI LIMITELE LEASING-ULUI 10
 7. 1.4 IMPORTANŢA LEASING-ULUI FAŢĂ DE ALTE OPERAŢIUNI FINANCIARE 14
 8. 1.5 LEASEBACK ŞI TRANZACŢIILE DE VÂNZARE 20
 9. 1.6 LEASING-UL ÎN LEGISLAŢIA ROMÂNEASCĂ 21
 10. 1.7 PIAŢA DE LEASING ÎN ROMÂNIA 26
 11. 2. CONTRACTUL ŞI OPERAŢIUNILE DE LEASING 31
 12. 2.1 CONTRACTUL DE LEASING 31
 13. 2.1.1 OBIECTUL CONTRACTULUI DE LEASING 34
 14. 2.2 CLASIFICAREA OPERAŢIUNILOR DE LEASING 36
 15. 2.3 PARTICIPANŢII LA OPERAŢIUNEA DE LEASING 40
 16. 2.4 SCHEME DE DERULARE ŞI FINANŢARE A OPERAŢIUNILOR DE LEASING 42
 17. 3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR DE LEASING ÎN ROMÂNIA 46
 18. 3.1. LEASING-UL PREZENTAT PRIN PRISMA STANDARDELOR INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE – IAS 17 46
 19. 3.2 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING FINANCIAR ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE LOCATARILOR 51
 20. 3.3 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING FINANCIAR ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE LOCATORILOR 56
 21. 3.4 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING OPERAŢIONAL ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE LOCATARILOR 60
 22. 3.5 CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE LEASING OPERAŢIONAL ÎN SITUAŢIILE FINANCIARE ALE LOCATORILOR 64
 23. 3.6 ASPECTE FISCALE: IMPOZITUL PE PROFIT - REGLEMENTĂRI SPECIALE 67
 24. 3.7 TRANSFERUL PROPRIETĂŢII ÎN CONTRACTUL DE LEASING 69
 25. 4. STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA OPERAŢIUNILOR DE LEASING LA S.C. PUBLIFASHION S.R.L 71
 26. 4.1 MEDIUL FIRMEI 72
 27. 4.1.1 Macromediul firmei 72
 28. 4.1.2 Micromediul firmei 74
 29. 4.2 EVIDENŢIEREA ÎN CONTABILITATE A OPERAŢIUNILOR DE LEASING 76
 30. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 83
 31. B I B L I O G R A F I E 85
 32. A N E X E 87

Extras din disertație

I N T R O D U C E R E

Prin această lucrare mi-am propus să analizez cât mai multe aspecte privind leasingul ca element de finanţare într-o întreprindere şi cât de important este acesta faţă de alte tehnici de finanţare.

Motivul pentru care am ales această lucrare este acela că leasing-ul se referă la un domeniu aflat la începuturile dezvoltării sale în România, şi aceasta vine tocmai dintr-o atentă observare şi deplină înţelegere a complexităţii mecanismelor economiei de piaţă: nu dreptul de proprietate asupra mijloacelor fixe generează profituri pentru companie, ci utilizarea cu maxim de randament a acestora.

Capitolul I este dedicat aspectelor generale privind termenul de leasing. După mai multe definiţii ale leasingului date de mari autori şi cercetători în domeniul leasingului, atât români, cât şi străini, am căutat să prezint într-un mod cât mai clar locul leasingului în cadrul tehnicilor de finanţare. Tot în acest capitol am analizat importanţa sa faţă de alte operaţiuni financiare şi am prezentat într-un mod sumar legislaţia privind leasingul în România, dar şi piaţa leasingului din ţara noastră, ţinând cont că şi această piaţă a avut de suferit în urma crizei economice mondiale.

Pentru următorul capitol, cel de-al II-lea am optat pentru o prezentare amănunţită a operaţiunilor de leasing făcând referire la clasificarea şi participanţii acestor operaţiuni, la care adăugat câteva din schemele de derulare şi finanţare a acestora şi aspectele ce se regăsesc într-un contract de leasing.

În cel de-al treilea capitol, atenţia am acordat-o aspectelor generale privind contabilitatea operaţiunilor de leasing în conformitate cu Standardul Internaţional de Contabilitate nr. 17 (IAS 17 - “Leasing”), precum şi contabilizarea operaţiunilor în situaţiile financiare, atât la locator cât şi la locatar, atât pentru leasing-ul financiar cât şi pentru cel operaţional.

Capitolul IV reprezintă studiul de caz al acestui proiect. Am ales ca studiu de caz contractarea în regim de leasing financiar a unui echipament tehnologic de către o societate comercială. Exemplul meu a fost, pe cât posibil, axat pe etapele desfăşurării unui contract de leasing, dar şi pe clauzele ce se regăsesc într-un astfel de contract.

În concluziile finale am reluat şi subliniat aspectele principale puse şi discutate în lucrare, reliefând cu această ocazie cele mai importante idei la care am ajuns în urma cercetării întreprinse.

Am ales şi tratat cu multă plăcere şi cu mult interes această temă, cu dorinţa de a aduce un plus de cunoaştere în acest domeniu. Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, necesitând o laborioasă muncă de documentare, dar şi de cercetare, de coroborare şi asamblare a informaţiilor şi cunoştinţelor necesare dezvoltării ei, mai ales că leasingul este cu mult mai apreciat şi mai căutat, decât alte tehnici de finanţare. Prin combinarea datelor teoretice cu cele practice am încercat a reliefa o serie de aspecte cu privire la leasing şi etapele ce trebuie parcurse în cazul finanţării unui autoturism în sistem leasing.

O preocupare principală pentru elaborarea acestei lucrări, a fost utilizarea şi valorificarea unei bibliografii, de cel mai înalt nivel, opera unor specialişti, cercetători ai leasingului, recunoscuţi în România şi pe plan internaţional.

Cu speranţa că această lucrare va reprezenta un ajutor pentru cei ce doresc să se informeze asupra leasingului, le-o dedic din tot sufletul împreună cu urările mele sincere de succes!

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND TERMENUL DE LEASING

1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE LEASING

În literatura de specialitate se întâlnesc o serie de formulări ale conceptului de leasing, însă o diferenţiere se observă doar atunci când leasingul este privit din anumite puncte de vedere ce le vom evidenţia în următoarele rânduri.

Definiţia leasingului poate fi dată atât din punct de vedere economic, cât şi juridic.

Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract complex care permite unei persoane să obţină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preţul.

Preview document

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 1
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 2
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 3
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 4
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 5
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 6
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 7
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 8
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 9
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 10
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 11
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 12
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 13
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 14
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 15
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 16
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 17
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 18
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 19
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 20
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 21
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 22
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 23
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 24
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 25
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 26
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 27
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 28
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 29
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 30
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 31
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 32
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 33
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 34
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 35
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 36
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 37
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 38
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 39
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 40
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 41
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 42
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 43
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 44
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 45
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 46
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 47
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 48
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 49
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 50
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 51
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 52
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 53
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 54
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 55
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 56
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 57
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 58
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 59
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 60
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 61
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 62
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 63
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 64
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 65
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 66
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 67
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 68
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 69
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 70
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 71
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 72
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 73
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 74
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 75
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 76
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 77
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 78
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 79
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 80
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 81
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 82
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 83
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 84
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 85
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 86
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 87
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 88
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 89
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 90
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 91
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 92
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 93
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 94
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 95
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 96
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 97
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 98
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 99
Contabilitatea Operațiunilor de Leasing - Pagina 100

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Operatiunilor de Leasing.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea Riscului de Audit și a Controlului Intern

CAPITOLUL 1 1.1 Riscurile de audit Orice misiune de audit implică riscuri, iar identificarea lor, încă din etapa de planificare a lucrărilor,...

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Proiect de fuziune prin absorbție a societăților SC Loulis SA și SC Titan SA

1. PREAMBUL Având în vedere: (i) Hotarârea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Loulis S.A. nr. 7 din data de 16 septembrie 2005;...

Implicațiile monedei euro asupra sistemelor informatice contabile

INTRODUCERE În această lucrare vă voi prezenta întregul proces de trecere la moneda euro. Am ales această temă cu scopul de a cunoaşte avantajele,...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Contabilitatea Leasingului

1. LEASING 1.1. PREZENTAREA ŞI CARACTERISTICILE LEASINGULUI 1.1.1. SCURT ISTORIC Încă din antichitate s-a observat că beneficiile sunt obţinute...

Contabilitatea operațiunilor de leasing

Introducere Piaţa serviciilor financiare a parcurs în ultimii ani etape impunătoare, care se datorează în mare parte oportunităţilor oferite de...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea operațiunilor de leasing

Introducere Piaţa serviciilor financiare a parcurs în ultimii ani etape impunătoare, care se datorează în mare parte oportunităţilor oferite de...

Contabilitatea Operatiunilor de Leasing Reflectate în Situatiile Financiare conform Standardului International de Contabilitate

INTRODUCERE În orice societate, economiile si investitiile au jucat un rol deosebit de important, atât la nivel macroeconomic cât si la nivelul...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing Financiar

Introducere Am ales această temă fiind cea mai apropiată de un domemeniul în care lucrez contabilitate şi am dorit să-mi aprofundez cumostinţele...

Sistem informațional privind contabilitatea și gestiunea leasingului

INTRODUCERE DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este acela...

Leasing Financiar și Operațional

CAPITOLUL I. REGLEMENTARI LEGALE ROMÂNESTI PRIVIND OPERATIUNILE DE LEASING SI SOCIETATILE DE LEASING Viata economica a secolului nostru se...

Tratamente Contabile privind Leasingul (IAS 17)

INTRODUCERE – DE CE LEASING ? Unul din principalele motive pentru care leasing-ul este o alternativa financiara atat de populara in lume este...

Contabilitatea operațiunilor de leasing

1. LEASING-UL CA FORMA DE FINANTARE Finantările prin sistem leasing constituie in economia românească o adevarată gură de oxigen pentru agenţii...

Contabilitatea Operațiunilor de Leasing

INTRODUCERE Unul din principalele motive pentru care leasingul este o alternativă financiara atât de populară în lume este acela care sintetizează...

Ai nevoie de altceva?